Освітяни будуть люстровані?

30.07.2014 18:46

Складна політична ситуація в нашій державі примушує більш ретельно ставитись навіть до звичайних речей, як, наприклад, соціальна позиція педагога. Міністернство освіти і науки звертає увагу,  що "підвищена відповідальність освітян обумовлена тим, що вони перебувають в особливому правовому становищі та виконують специфічні функції, не властиві іншим категоріям працівників. Дії чи бездіяльність таких працівників можуть призвести до порушення конституційних прав і свобод громадян, завдати значної шкоди суспільним відносинам та авторитету держави".

Про це говориться у листі МОН «Про особливу відповідальність педагогічних та науково-педагогічних працівників» від 29.07.2014 № 1/9-382 

 Документ навіть передбачає, що через недотримання або порушення законодавства та участь у антидержавній діяльності працівника може бути звільнено.

Міністр освіти і науки Сергій Квіт у листі до місцевих органів управління освітою та керівників навчальних закладів документі зазначає, що навчально-виховний процес в системі освіти України мають забезпечувати непричетні до терористичної діяльності особи.   У той час, як більшість освітян проявляють високу громадянськість і патріотизм, надаючи моральну та матеріальну підтримку Збройним силам України, Національній Гвардії, добровольцям у справі захисту територіальної цілісності й державного суверенітету України, незначна частина осіб брали безпосередню участь в організації так званих "референдумів" у Донецькій та Луганській областях чи навіть були безпосередніми учасниками терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР".  Контроль над виконанням поставлених завдань буде здійснювати Міністерство освіти і науки та Державна інспекція навчальних закладів України.

"Недотримання або порушення педагогічними та науково-педагогічними працівниками законодавства, участь у антидержавній діяльності повинно тягнути за собою правові наслідки, що визначенні законодавством України, в тому числі Кодексом законів про працю України", - йдеться у листі МОН.

Так, відповідно до пункту 3 статті Кодексу підставою для звільнення особи з ініціативи власника або уповноваженого їм органу є вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи.

Примірний перелік суб’єктів, які можуть бути звільненні за зазначеною підставою, наведений у статті 50 Закону України "Про освіту", а також в абзаці третьому пункту 28 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992 року № 9 "Про практику розгляду судами трудових спорів". Це можуть бути керівні, педагогічні, наукові, науково-педагогічні працівники, спеціалісти, вихователі, вчителі, викладачі, практичні психологи, соціальні педагоги, майстри виробничого навчання, методисти, педагогічні працівники позашкільних закладів.

"Звільнення на підставі зазначених вище правових норм допускається як за вчинення аморального проступку при виконанні трудових обов’язків, так і не пов’язаного з ними (вчинення такого проступку в громадських місцях або в побуті)", - наголошують у МОН.

У зв’язку з цим місцевим органам управління освітою та керівникам навчальних закладів доручено при комплектовані кадрів педагогічних та науково-педагогічних працівників, укладанні та переукладанні контрактів взяти до уваги зазначенні обставини та забезпечити, щоб навчально-виховний процес в системі освіти України забезпечували особи, які не заплямували себе в терористичних організаціях чи пособництвом їм.