Середній бал атестата - максимум 60, а не 200 балів

24.05.2014 11:15

Міністерство освіти і науки України 23 травня 2014 р. за підписом заступника міністра П. Полянського видало лист № 1/9-263 "Про зазначення середнього бала в додатку до документа про повну загальну середню освіту".

Від так, у цьому навчальному році середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала. Середній бал за 12-бальною шкалою має автоматично переводитися у 60-бальну шкалу шляхом перемноження на коефіцієнт "5".У міністерстві зазначили, що середній бал атестата має розраховуватися як середнє арифметичне річних оцінок з предметів інваріантної складової навчального плану, виставлених у додатку до атестата, та оцінок, отриманих за 
державну підсумкову атестацію.

Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів доручено забезпечити розрахунок середнього бала атестата випускників та зробити відповідний запис у додатках до атестатів.

Як відомо, в учні 11-х класів 23 травня склали перший іспит державної підсумкової атестації. Основна сесія 
ЗНО розпочнеться 3 червня.