В Україні з'явились перші п'ять докторів філософії (PhD)

31.10.2014 17:36

У пятницю 31 жовтня 2014 р. відбулось засідання Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України. На ньому розглядалися питання присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого наукового співробітника, присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук, функціонування спеціалізованих вчених рад, питання відкриття аспірантури (ад’юнктури) та докторантури у вищих навчальних закладах та науково-дослідних установах, питання діяльності апеляційних комісій та включення (відмову у включені) наукових видань до Переліку наукових фахових видань України.

Вчене звання професора присвоєно 86 науковим та науково-педагогічним працівникам, звання доцента – 308, старшого наукового співробітника – 27.

Науковий ступінь доктора наук присуджено – 55 здобувачам, кандидата наук – 383, доктора філософії (PhD) – 5.

Відкладено до додаткового вивчення питання щодо  присвоєння вченого звання професора двом здобувачам.

Скасовано рішення спеціалізованих вчених рад щодо присудження наукового ступеня доктора наук – одному здобувачеві, відмовлено у присвоєнні вченого звання старшого наукового співробітника – двом здобувачам.