Вузи в Україні будуть об'єднуватись?

13.11.2014 18:19

У Міністерстві освіти і науки України вважають, що через малочисельність контингенту студентів у переважній більшості вищих навчальних закладів та їх розпорошеність за підпорядкуванням, відбувається неефективне управління системою вищої освіти та її економічне функціонування. 

Тому, за словами міністра освіти Сергія Квіта, Україну чекає проведення оптимізації мережі вищих навчальних закладів України з подальшим створенням потужних регіональних та дослідницьких університетів, у яких буде зосереджено науковий, педагогічний, методичний потенціал певного регіону.

"Усе це стало негативно позначатися на якості підготовки фахівців та їх конкурентоспроможності на вітчизняному та європейському ринках праці", - заявив очільник освітнього відомства. 

Кількість вишів в Україні (803, у тому числі 325 вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та 478 – І-ІІ рівнів акредитації) у 8-12 разів перевищує їх кількість у таких передових європейських країнах, як Велика Британія (96), Франція (78), Італія (65) тощо. 


"Автономізація діяльності вищих навчальних закладів та розширення їх прав у самоуправлінні, які є головною філософією зазначеного Закону, одночасно ведуть і до підвищення відповідальності колективів вищих навчальних закладів за якість наданих освітніх послуг. При цьому акредитаційні органи та експертні організації, зокрема Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, будуть підвищувати так само і вимоги до самоаналізу результатів освітньої діяльності та системи управління якістю навчального процесу у вищих навчальних закладах", - зазначають у Міносвіти.

Подальшим кроком у розвитку мережі вищих навчальних закладів має стати створення потужних регіональних, дослідницьких університетів, у яких буде зосереджено науковий, педагогічний, методичний потенціал певного регіону, що значною мірою сприятиме досягненню високого рівня якості підготовки фахівців з вищою освітою.