7 клас УРОК № 2 Тема 1 «Виникнення та розвиток Київської Русі» СЛОВ’ЯНИ ПІД ЧАС ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕННЯ НАРОДІВ

7 клас  УРОК № 2    Тема 1 «Виникнення та розвиток Київської Русі»    СЛОВ’ЯНИ ПІД ЧАС ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕННЯ НАРОДІВ

7 ІУ УРОК 2

Тема 1 «Виникнення та розвиток Київської Русі»

Слов’яни під час Великого переселення народів

Мета: визначити територію, заняття й суспільні відносини союзів слов’янських племен, що стали базою, на якій виникла держава - Київ­ська Русь; розвивати в учнів навички роботи з першоджерелами, історичною картою, блок-таблицями, схемами; на основі роботи з документами вдосконалювати компетенції знання - образні, логічні та оцінюючі; виховувати в учнях почуття національно-історичного патріотизму.

Завдання: на основі теоретичного матеріалу та історичних джерел сформувати знання з періоду створення держави, вдосконалити учнівські компетенції, спираючись на роботу з історичними джерелами, контурними картами; залучати учнів до самостійної роботи, роботи в групі; особливу увагу приділити розвитку оціночних компетенцій; розвивати критичне мислення учнів; виховувати учнів у дусі поваги до історії своїх предків.

Наочні та історичні джерела: карта «Київська Русь», текст «Повісті минулих літ», підручники.

Обладнання: документи, атласи й контурні карти, презентація, незаповнені схеми, підручник.

Основні дати: кінець V - початок VI ст. - заснування Києва; VIII-IX ст. - розселення східнослов’янських племінних союзів на території України

Опорні поняття: «Київська Русь», «язичництво», «князь», «дружина», «держава», воєнна демократія, союзи племен, суспільний устрій.

Тип уроку: комбінований, з дидактично-розвиваючим ухилом.

Хід уроку

I.     Перехідне повторення

1.      Слов’яни під час Великого переселення народів 

 

Конспект уроку № 2 Словяни під час Великого переселення народів. Кий, Щек, Хорив і Либідь 

 ПРЕЗЕНТАЦІЯ Урок № 2 Виниунення Київської Русі