7 клас УРОК 12. КУЛЬТУРА СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЄВРОПИ. ОСВІТА ТА НАУКА

7 клас  УРОК 12.   КУЛЬТУРА СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЄВРОПИ. ОСВІТА ТА НАУКА

7_ВІ  УРОК 12.

Тема 2. Релігійне та культурне життя Середньовічної Європи 

 Культура середньовічної Європи. Освіта та наука

Мета уроку:  розвивати в учнів уміння розповідати про розвиток науки й освіти в період Середньовіччя; давати характеристику рівню освіти; називати причини поширення освіти; давати характеристику стану науки в середні віки; оцінювати вплив церкви на розвиток науки та освіти; розповідати про видатних учених Середньовіччя та їхній внесок у розвиток світової культури.

Основні поняття: «релігійний світогляд», «схоластика», «сім вільних мистецтв», «ректор», «декан», «студент», «професор», «колегія», «бакалавр», «магістр», «ваганти», «панацея», «алхімія».

Історичні діячі: Алкуїн, П’єр Абеляр, Йоганн Гутенберг, Марко Поло, Фома Аквінський, Роджер Бекон.

Основні події:  XI ст. - поява нових шкіл з вивчення права, медицини, богослів’я; сер. XII ст. - утворення Болонського університету.

 Конспект уроку № 12 Освіта і наука 

 ПРЕЗЕНТАЦІЯ кУЛЬТУРА середньовічної Європи