9 ІУ Урок 14 Тема 3. Соціально-економічне життя народу та український національний рух у першій половині XIX ст. Сільське господарство та аграрні відносини на українських землях Мета: охарактеризувати стан сільського господарства та аграрні в

9 ІУ Урок 14 Тема 3. Соціально-економічне життя народу та український національний рух у першій половині XIX ст.     Сільське господарство та аграрні відносини на українських землях  Мета: охарактеризувати стан сільського господарства та аграрні в

9 ІУ Урок 14

Тема 3. Соціально-економічне життя народу та український національний рух у першій половині XIX ст.   (9 годин)

Сільське господарство та аграрні відносини на українських землях

 

Мета: охарактеризувати стан сільського господарства та аграрні відносини на українських землях у складі Російської імперії та на західноукраїнських землях у складі Австрійської

імперії у пер. пол. ХІХ ст.; розвивати в учнів уміння працювати з історичними джерелами, аналізувати та систематизувати історичний матеріал, робити висновки та порівняння, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; сприяти патріотичному вихованню учнів.

Основні поняття: криза поміщицького господарювання, урочна система, військові поселення

Обладнання: карта «Українські землі на поч. ХІХ ст.», документи, схеми, таблиці, ілюстрації.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

 Конспект уроку № 14 Сільське господарство в Україні 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ № 14 Сільське господарство