9 клас Урок № 35 Тема 6. Національна ідея. Українофільський культурницький і політичний етапи визвольного руху Українофільський культурницький етап визвольного руху

9 клас  Урок № 35 Тема 6. Національна ідея. Українофільський культурницький і політичний етапи визвольного руху    Українофільський культурницький етап визвольного руху

 

9_ІУ_  Урок № 35

Тема 6. Національна ідея. Українофільський культурницький і політичний етапи визвольного руху (2 години)

Українофільський культурницький етап визвольного руху

Мета: визначити місце України в геополітичних планах Російської та Австро-Угорської імперій, Німеччини й Польщі, дослідити причини виникнення та суть діяльності хлопоманів, народовців, москвофільства і малоросійства, з’ясувати, у чому полягає суть подвійної лояльності української еліти в другій половині ХІХ ст.; розвивати в учнів уміння й навички працювати в групах, використовувати підручник та додаткову літературу як джерело інформації, заповнювати таблиці, робити висновки, уміння працювати з історичною картою; виховувати інтерес до вивчення вітчизняної історії.

Обладнання: підручник, карта, роздавальний матеріал.

Тип уроку: сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу.

Основні поняття: геополітика, народовці, хлопомани, москвофільство, малоросійство, лояльність.

 Конспект уроку № 35  Культурницький етап визвольного руху  

Презентація