Книга для читання з історії Стародавнього світу. Частина 2. [Текст] / упоряд. А.П.Гриценко. – Х.: Вид. група «Основа», 2014. – 110 (2) с. – (Б-ка журн. «Історія та правознавство». Вип. 05(125)).

Книга для читання з історії Стародавнього світу. Частина 2. [Текст] / упоряд. А.П.Гриценко. – Х.: Вид. група «Основа», 2014. – 110 (2) с. – (Б-ка журн. «Історія та правознавство». Вип. 05(125)).

Книга для читання з історії Стародавнього світу. Частина 2 /  упоряд. А.П. Гриценко. - Х.: Основа, 2014. - 110 с. - (Бібліотека журналу "Історія та правознавство"). - Вип. 5.

 Книгу для читання впорядковано згідно з чинною програмою для 5-9 кл. (2012 р.) та змістом підручника "Історія стародавнього світу" для 6-го класу. У навчальному посібнику зібрані історичні повісті і романи українських, радянських та іноземних письменників, а також легенди, що спеціально підібрані та адаптовані для дітей середнього шкільного віку. Також розроблено систему завдань для роботи з історичними документами та літературними творами. Для учнів, вчителів і студентів педагогічних навчальних закладів.

  ПЕРЕГЛЯНУТИ ЗА ПОСИЛАННЯМ 

Підписано до друку 14.05. 2014 р.