Атестаційна колегія МОН затвердила нас кандидатом наук

26.02.2016 15:06
У четвер 25 лютого 2016 року під головуванням Сергія Квіта відбулося засідання Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України. На розгляд атестаційної колегії було винесено питання присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого наукового співробітника, присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук. Серед великого списску здобувачів було також і наше імя.
 

 
Також колегія розгяладал питання функціонування спеціалізованих вчених рад (утворення та відмову в утворенні), включення (відмову у включені) наукових видань до Переліку наукових фахових видань України.
Зокрема, з різних причин було відмовлено у присвоєнні вченого звання доцента – 13 здобувачам, професора – 8.
 
У зв’язку з наявністю великої кількості текстових запозичень без посилань у дисертаційному дослідженні Пашкова В.С. Атестаційна колегія МОН позбавила його наукового ступеня доктора філософських наук.
 
Було скасовано рішення про присудження наукових ступенів – 4 здобувачам (з них 3-м здобувачам – за виявлені факти плагіату).
 
Атестаційна колегія МОН визначила спеціалізовану вчену раду для опрацювання матеріалів скарги стосовно виявлення текстових запозичень без посилання на джерело у дисертаційному дослідженні Кириленко К. М. Матеріали будуть надіслані до Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.