Автореферат публікується за 30 днів,а дисертація за 10 днів - до захисту

12.08.2015 15:40

 

Згідно з наказом № 758 Міністрества освіти і науки України від 14 липня 2015 року "Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів" частково змінюється система захисту аспірантів та докторантів в Україні. 

Так з метою ознайомлення наукової громадськості з доробком здобувачів наукових ступенів та відгуками офіційних опонентів відтепер за 10 календарних днів  до дати захисту дисертації, зазначеної в авторефераті дисертації, примірник дисертації та відгуки офіційних опонентів в електронному вигляді, крім дисертації, що містить державну таємницю або інформацію для службового користування мають бути оприлюднені на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу (наукової установи), спеціалізована вчена рада якого прийняла дисертацію (опубліковану монографію) до захисту, у розділі, в якому міститься інформація про роботу ради, розміщуються в режимі читання.

Крім того, за 30 календарних днів до дати захисту дисертації там розміщується автореферат дисертацій крім автореферату дисертації, що містить державну таємницю або інформацію для службового користування, не пізніше ніж , зазначеної в авторефераті дисертації;

Ці матеріали зберігаються у відкритому доступі на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу (наукової установи) протягом трьох місяців з дати видачі диплома доктора філософії або доктора наук.