Держзамовлення у ВНЗ: кому додали 15%, а кому і зменшили

10.07.2015 15:57

Міністерством освіти і науки у четвер 9 липня 2015 року наказом за № 728  «Про затвердження обсягу державного замовлення на підготовку та випуск фахівців з вищою освітою у 2015 році для вищих навчальних закладів, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України» затверджено обсяг державного замовлення на підготовку та випуск фахівців з вищою освітою у 2015 році для підпорядкованих відомству вищих навчальних закладів. Обсяг державного замовлення затверджено на підставі рішення Конкурсної комісії МОН, що було ухвалено 8 липня 2015 року.

Документом затверджено обсяг державного замовлення на прийом і випуск кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів, прийом і випуск фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями 

молодшого спеціаліста, 

бакалавра, 

спеціаліста, магістра

підготовку науково-педагогічних кадрів, перепідготовку та підвищення кваліфікації у розрізі форм навчання.