Держзамовлення у ВНЗ залежатиме від співпраці викладачів та студентів із закордонними вишами

06.07.2015 17:28

В Листі Міністерства освіти і науки України від 2 липня 2015 року  № 1/9-311 "Щодо процедури проведення конкурсного відбору виконавців державного замовлення у 2015 році"  оприлюднено критерії за якими буде визначатись обєм державного замовлення у ВНЗ у  2015 році.


Отже, при визначенні виконавців державного замовлення будуть враховуватися наявність ліцензії на право надання освітніх послуг, контингент студентів, частка штатних науково-педагогічних та педагогічних працівників з науковим ступенем та вченим званням.

Однак, буде мати значення також і показники кількості студентів, які пройшли стажування в іноземних навчальних закладах і чисельність іноземних студентів. Ще одним критерієм стане чисельність публікацій викладачів за показниками наукометричної бази даних Scopus (для ОКР магістра) та цитувань таких публікацій, а також місце вищого навчального закладу у ранжуванні за індексом Гірша.

Опрацювання комплекту документів від учасників конкурсного відбору здійснюватиметься членами конкурсної комісії з відбору виконавців державного замовлення у 2015 році та працівниками департаменту вищої освіти МОН.

За результатами проведення конкурсного відбору виконавців державного замовлення у 2015 році міністерством буде видано відповідний наказ, а з виконавцями державного замовлення укладено державний контракт із визначенням економічних і правових зобов'язань сторін.