Дисертації будуть представлені у вільному доступі

03.02.2015 16:13

Міністерство освіти і науки України на своєму офіційному сайті оприлюднило проект  наказу МОНУ щодо оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів.

 

Як говориться в документі, примірник дисертації в електронному вигляді розміщується на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу (наукової установи), спеціалізована вчена рада якого прийняла дисертацію (опубліковану монографію) до захисту, у розділі, в якому міститься інформація про роботу ради. Це має бути зроблено протягом 10 робочих днів з дати розіслання автореферату дисертації, зазначеної в авторефераті дисертації, а у разі підготовки дисертації у вигляді опублікованої монографії ‒ автореферат дисертації в електронному вигляді;

Також оприлюднеюються відгуки офіційних опонентів в електронному вигляді не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати захисту дисертації, зазначеної в авторефераті дисертації.

Протягом наступних двох тижнів (до 15 лютого 2015 р.) всі бажаючі можуть направити зауваження та пропозиції до проекту наказу на електронну адресу: dep_at@ukr.net