Ексклюзивна інформація на сайті НАНП України

28.08.2015 16:07

Веб-конференції для вчителів, методистів та освітян, присвячені початку нового навчального року

25-28 серпня 2015 року Національна академія педагогічних наук України разом з Інститутом педагогіки розпочали веб-конференції для вчителів, методистів та освітян, присвячені початку нового навчального року.
 

undip.org.ua/info/3375/

З тематикою виступів ви можете ознайомитись за посиланням  https://www.youtube.com/watch?v=I2Txv6DdOhs , https://www.youtube.com/watch?v=dNUVY7AD-9Q. Наступні веб-конференції транслюються  он-лайн за графіком ( детальніше на сайті Інституту педагогіки) та на наступний день розміщення в відео-архіві. 

 

 

25 серпня

11.00-12.30

 

Учені НАПН України – українським учителям: методичні поради і рекомендації щодо змісту середньої освіти, навчання і виховання учнів

Кремень Василь Григорович, президент НАПН України, доктор філософських наук, професор, академік НАН і НАПН України;

Ляшенко Олександр Іванович, академік-секретар Відділення загальної середньої освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України;

Топузов Олег Михайлович, директор Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор;

Макарчук Наталія Олексіївна, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, доктор психологічних наук 

25 серпня

13.00-14.30

Особливості навчання суспільствознавчих предметів у 2015-2016 н.р.

Пометун Олена Іванівна, провідний науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України;

Гупан Нестор Миколайович, провідний науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки, педагогічних наук, професор;

Ремех Тетяна Олексіївна, старший науковий співробітник, в.о. завідувача відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник;

Власов Віталій Сергійович, старший науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник;

Малієнко Юлія Борисівна, старший науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник;

Мороз Петро Володимирович, старший науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

25 серпня

15.00-16.00

Особливості навчання математики в загальноосвітніх навчальних закладах України у 2015-16 н.р.

Бурда Михайло Іванович, завідувач відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України;

Мальований Юрій Іванович, вчений секретар Відділення загальної середньої освіти НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник;

Глобін Олександр Ігорович, провідний науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник;

Васильєва Дарина Василівна, науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки, кандидат педагогічних наук

26 серпня

 

«Особливості організації навчально-виховного процесу в початковій школі у 2015-2016 навчальному році».

10.00 – 10.30

«Цілісність методичної системи підручників з літературного читання (2-4 кл.)»;

Савченко Олександра Яківна, головний науковий співробітник відділу початкової освіти Інституту педагогіки, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України

10.30 – 11.00

«Система роботи над формуванням графічної навички письма учнів 1-4 класів»;

Прищепа Ольга Юхимівна, старший науковий співробітник відділу початкової освіти Інституту педагогіки, кандидат педагогічних наук, доцент

11.00 – 11.30

«Особливості навчання грамоти першокласників за оновленою програмою»;

Вашуленко Оксана Вікторівна, науковий співробітник відділу початкової освіти Інституту педагогіки

11.30 – 12.00

«Особливості навчання математики в 4 класі»;

Онопрієнко Оксана Володимирівна, докторант Інституту педагогіки, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

12.00 – 12.30

«Компетентнісно орієнтоване навчання математики в 4 класі»;

Листопад Наталія Петрівна, науковий співробітник відділу початкової освіти Інституту педагогіки;

12.30 – 13.00

«Особливості навчання інформатики у початковій школі як пропедевтичного курсу»;

Лапінський Віталій Васильович, провідний науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки, кандидат фізико-математичних наук, доцент 

 

13.00 – 13.30

«Формування екологічних умінь молодших школярів в умовах варіативності організаційних форм навчання природознавства».

Андрусенко Ірина Володимирівна, аспірант Інституту педагогіки

26 серпня

14.00-15.30

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу з інформатики у 2015 -2016 н.р.

Лапінський Віталій Васильович, провідний науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки, кандидат фізико-математичних наук, доцент;

Карташова Любов Андріївна, старший науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки, доктор педагогічних наук, професор;

Руденко Віктор Дмитрович, провідний науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки, кандидат педагогічних наук, доцент

27 серпня

10.00-11.30

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу з української мови та української літератури у 2015 -2016 н.р.

Голуб Ніна Борисівна, завідувач відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки, доктор педагогічних наук, професор;

Бондаренко Неллі Володимирівна, старший науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки, кандидат педагогічних наук;

Сидоренко Вікторія Вікторівна, головний науковий співробітник відділу навчання української мови і літератури Інституту педагогіки, доктор педагогічних наук;

Фасоля Анатолій Миколайович, старший науковий співробітник відділу навчання української мови і літератури Інституту педагогіки, кандидат педагогічних наук

27 серпня

12.00-13.30

Методичні рекомендації щодо навчання іноземних мов у 2015 -2016 н.р.

Редько Валерій Григорович, завідувач відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки, кандидат педагогічних наук, доцент;

Басай Надія Пилипівна, науковий співробітник відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки;

Полонська Тамара Костянтинівна, старший науковий співробітник відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки, кандидат педагогічних наук;

Алєксєєнко Ірина Вікторівна, молодший науковий співробітник відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки

27 серпня

14.00-15.00

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу з хімії у 2015 -2016 н.р.

Величко Людмила Петрівна, завідувач відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки, доктор педагогічних наук, професор;

Вороненко Тетяна Іванівна, старший науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки, кандидат педагогічних наук

27 серпня

15.15-16.15

 

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу з біології у 2015 -2016 н.р.

Матяш Надія Юріївна, провідний науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

Коршевнюк Тетяна Валеріївна, старший науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник; 

Козленко Олександр Григорович, науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки

28 серпня

10.00-11.00

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу з географії у 2015 -2016 н.р.

Топузов Олег Михайлович, директор Інституту педагогіки, доктор педагогічних наук, професор;

Надтока Олександр Федорович, завідувач відділу географічної та економічної освіти Інституту педагогіки, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник;

Кравчук Ольга Павлівна, старший науковий співробітник відділу географічної та економічної освіти Інституту педагогіки, кандидат педагогічних наук;

Назаренко Тетяна Геннадіївна, головний науковий співробітник відділу географічної та економічної освіти Інституту педагогіки, доктор педагогічних наук

28 серпня

11.30-13.00

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу з фізики й астрономії у 2015 -2016 н.р.

Ляшенко Олександр Іванович, академік-секретар Відділення загальної середньої освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України;

Головко Микола Васильович, заступник директора Інституту педагогіки, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

Засєкіна Тетяна Миколаївна, заступник директора Інституту педагогіки, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

Непорожня Лідія Вікторівна, провідний науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник;

Крячко Іван Павлович, науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки

28 серпня

13.30-14.15

Формування базових якостей особистості в умовах дошкільного навчального закладу

Гавриш Наталія Василівна, головний науковий співробітник лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання, доктор педагогічних наук, професор;

Рагозіна Вікторія Валентинівна, провідний науковий співробітник лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання, кандидат педагогічних наук;

Маршицька Вікторія В’ячеславівна, старший науковий співробітник лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

28 серпня

14.15-15.00

Методичні рекомендації з реалізації національного виду спорту України – «Хортинг» у навчально-виховному процесі з фізичної культури й захисту Вітчизни у 2015 -2016 н.р.

Остапенко Олександр Іванович, завідувач лабораторії фізичного розвитку Інституту проблем виховання, кандидат педагогічних наук;

Зубалій Микола Дмитрович, старший науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку Інституту проблем виховання, кандидат педагогічних наук;

Діхтяренко Зоя Михайлівна, науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку Інституту проблем виховання, кандидат педагогічних наук;

Єрьоменко Єдуард Анатолійович, аспірант Інституту проблем виховання;

Михальченко Денис Григорович, голова національної дитячо-юнацької гри «Хортинг- Патріот»Детальніше тут: https://gritsenko-andrij-petrovich.webnode.com.ua/
Створіть свій власний сайт безкоштовно: https://www.webnode.com.ua