ІНФОРМАЦІЙН РЕСУРСИ

06.04.2012 10:36

У навчальному процесі використовуються різні види інформаційних ресурсів: навчально-методичні посібники, програми, спеціальні енциклопедії, довідники, цілу низку спеціалізованих сайтів, що можуть використовуватися як окремі, додаткові засоби навчання

 науково-педагогічна, навчально-методична, хрестоматійна, нормативно-інструктивна та технологічна інформація.

 

В залежності від форми подання документів та типу інформаційної системи можна виділити 

електронні інформаційні ресурси, які складаються з сукупності даних та електронних документів, а також автоматизованих інформаційних систем, 

та неелектронні, які складаються з інформації на носіях, не придатних для комп’ютерної обробки.

 

За видами носіїв інформаційні ресурси поділяються на традиційні, мережеві та електронні. 

До традиційних інформаційних ресурсів належить інформація на паперових та інших матеріальних носіях. 

Мережевими називають ІР, які розміщені на мережевому сервері і доступ до них здійснюється засобами глобальних інформаційних мереж, зокрема Інтернет. 

Електронні ІР містять інформацію в електронному вигляді.

 

За ступенем новизни можна виокремити: традиційні інформаційні ресурси (бібліотеки, музеї, архіви тощо) та новітні (електронні) інформаційні ресурси (електронні документи на локальному комп’ютері та у всесвітній мережі Інтернет), п 

 

Традиційні інформаційні ресурси

Електроні (новітні) інформаційні ресурси

Інформаційні ресурси

 

 

Основними сучасними видами ІР, з якими працюють старшокласники у процесі навчання всесвітньої історії є файл, база даних, банк даних, електронний документ, веб-сайт, бібліотека та ін. 

 

Оскільки в сучасному суспільстві переважає використання інформації в електронному вигляді, традиційні ІР (бібліотека, архів, музей тощо) також, здебільшого, переводяться в електронний формат.