Конкурсний бал при вступі до вишів у 2016 році буде в кожного різний

08.01.2016 11:52

Міністерство освіти і науки України роз’яснило, як вирахувати конкурсний бал у 2016 році. Методику пояснено в офіційному листі міністерства, і вона складається як з обов’язкових вимог, так і з рекомендованих. Однієї формули для всіх вишів немає.

Конкурсний бал – це сума балів за кожен сертифікат ЗНО, додають середній бал шкільного атестату, в разі проведення конкурсу творчих або фізичних здібностей – бал за нього, призерам олімпіад або МАН – бал за особливі успіхи, для вступу на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності – бал за успішне закінчення підготовчих курсів до цього вишу.

Хоч у нових Умовах прийому не закцентовано, що вага кожного з предметів ЗНО має становити не менш як 20% конкурсного бала, ця норма залишається чинною відповідно до ЗУ "Про вищу освіту". 

При вступі на деякі спеціальності, замість одного з предметів ЗНО зараховуватимуться результати творчих конкурсів та фізичних випробувань, які проходитимуть безпосередньо у ВНЗ. Їхня вага має становити не більше ніж 25% конкурсного бала, за винятком галузей знань "Культура і мистецтво" та "Архітектура та будівництво", де вона може дорівнювати 50% конкурсного бала. 

Враховуватиметься при вступі також і атестат про повну загальну середню освіту. Його вага може становити від 0 до 10 відсотків конкурсного балу. 

Перемога на всеукраїнських олімпіадах та у конкурсі-захисті наукових робіт МАН, а також успішне закінчення підготовчих курсів ВНЗ на природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностях може становити від 0 до 5 відсотків конкурсного балу. На відміну від 2015-го, наступного року конкурсний бал матиме дещо змінену формулу обрахунку.

Сума балів за цим переліком помножується на вагові коефіцієнти, що встановлюються Правилами прийому до вищого навчального закладу. Сума цих коефіцієнтів обов’язково дорівнює одиниці.

Правила прийому до внз затверджує вчена рада цього закладу, вони мають бути оприлюднені до 15 грудня на сайті вишу. При цьому Міносвіти формулює ті вимоги, яких обов’язково дотриматися:

Частка сертифікату ЗНО в конкурсному балі має становити не менше 20% Середній бал шкільного атестату – до 10% За особливі успіхи або закінчення підготовчих курсів – до 5% За конкурс творчих чи фізичних здібностей – до 25%, крім творчого конкурсу при вступі на підготовку за спеціальностями "Культура і мистецтво" та "Архітектура та будівництво" (вага бала до 50%).

Формула обрахування конкурсного балу, рекомендована Міносвіти

КБ – конкурсний бал

П1 – результат ЗНО за предметом 1

П2 – результат ЗНО за предметом 2

П3 – результат ЗНО за предметом 3 або бал за конкурс творчих чи фізичних здібностей

А – середній бал атестату повної середньої освіти

КБ=К1*П1+ К2*П2+ К3*П3+К4*А+К5*ОУ

При цьому сума коефіцієнтів К1+К2+К3+К4+К5=1.

Самі коефіцієнти мають дорівнювати чи бути меншими 0,2, коефіцієнт за конкурс творчих або фізичних здібностей (К3) має не перевищувати 0,5, за шкільний атестат – не перевищувати 0,1, а за особливі успіхи – 0,05.

Після обрахунку за формулою КБ має не перевищувати 200 балів.

Детальну інформацію щодо необхідних сертифікатів ЗНО і присвоєного кожному із показників коефіцієнтів шукайте на сайтах вишів у Правилах прийому.

 Зокрема, вага балів за перемогу у всеукраїнській олімпіаді, конкурсі-захисті наукових робіт МАН та підготовчі курси стане складовою загального вагового коефіцієнту, що дорівнює одиниці. На практиці це означатиме, що максимальний конкурсний бал абітурієнта може бути 200, а не 210, як минулого року.