Методи дослідницької роботи учнів з матеріалами підручника

19.11.2011 11:37

Для використання вміщених у підручниках документів, уривків з літературних джерел, додаткових текстових та позатекстових матеріалів, 

можна передбачити 

виконання завдань з використанням різних джерел знань.

 

План аналізу документу:

1. Встановіть, до якого типу писемних джерел належить документ (літопис, спогади, наказ, програма, характеристика подій тощо).

2. Визначте мету написання документу, його основні ідеї.

3. Встановіть основні показники документу (якщо мова йде про конкретні цифрові дані: хронологія, статистика, демографія тощо), виявіть динаміку тих процесів, які вони характеризують.

4. Розкрийте пріоритетні напрями діяльності історичної постаті, суспільної групи тощо.

5. Визначте, як у лексиці документу відображається історична епоха, якій він належить.

6. Оцініть ставлення автора до постатей, подій, процесів, які він розкриває в документі.

7. Визначте емоційний характер документу, які його позиції вразили вас найбільше. 

 

Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України Юлія Борисівна Малієнко

 

 

Запитання для обговорення при вивченні документів:

репродуктивні:

Хто автор документу? 

Як він пов’язаний з цими подіями (учасник, свідок, репортер, коментатор, офіційна особа тощо)? 

Про що йдеться у документі?»; 

аналітичні 

Встановіть і порівняйте позицію, яку займають автори документів. 

Чим вони послуговуються для презентації  власної позиції: фактами, міркуваннями, емоціями?

 перспективні 

До яких ще джерел варто звернутися, аби перевірити інформацію цього джерела? 

синергетичні 

Які ще джерела (літературні, географічні, технічні тощо) можуть підтвердити або спростувати цю інформацію? 

 

Роберт Страдлінг