Організація роботи з візуальним джерелами

20.11.2011 12:00
 Організація роботи з візуальним джерелами.
 
Запитання для роботи з візуальними джерелами
 
що зображено (сцена повсякденного життя, аполітична подія, портрет тощо);

коли відбуваються події, з чого це випливає, наскільки співвідноситься з випливає, наскільки співвідноситься з підписом до джерела (якщо він є); коли створено зображення, з якою метою (особливо для плакатів і карикатур);

де відбуваються події, які характерні ознаки даного місця, яке це має значення;

дати характеристику зображених осіб: до яких соціальних груп і типів вони належать, чому саме такий склад учасників;

хто автор зображення, яка його соціальна та політична позиція, як він ставиться до зображеного; де й коли надруковано це зображення (у той же час, у який відбуваються зображені події, чи пізніше, в офіціозі чи опозиційному джерелі тощо)

чи є це зображення типовим для епохи, чи відображає воно певну тенденцію, явище і наскільки повно й об’єктивно.
 
 

Пам’ятка для учня по роботі з картинами,портретами.

1.Уважно розгляньте картину (портрет).Що зображено? (Хто зображений?)
2. Хто автор?
3.Яка назва, підпис?
4.Наскільки зображене співвідноситься з підписом до нього?
5. Яка мета створення твору?
6.Коли сталися зображені події?(Що вам відомо про людину, що зображена на портреті?).
7.Висловіть своє ставлення до цих подій( до людини, зображеної на портреті).
 
 

Пам’ятка для учнів по роботі з фотографіями історичних пам’яток.

1.Уважно розгляньте фото. Що за споруда  на ньому зображена?
2.У якій країні та коли була збудована дана споруда?З якою метою?
3.Які характерні ознаки цього місця і що ви про нього знаєте?
 
 
Пам’ятка для вчителя
 
1. Будь-яке зображення має з’являтися перед очима учнів безпосередньо  в той момент уроку, коли починається робота над ним. 
2.Перед початком роботи з візуальним джерелом  необхідно чітко поставити завдання (запитання), відповідно до якого учні будуть його розглядати.
3.Переходити від простих форм роботи( опис зображеного, «озвучування» картини, наведення прикладів, спираючись на зображене ) до складних- аналізу, синтезу,узагальнення, порівняння тощо.
 
 
Пометун Олена Іванівна – завідувачка лабораторією суспільствознавчої освіти; доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України