ПАМ'ЯТКА Як працювати з книгою (підручник, хрестоматія, художній твір) та газетою

21.11.2011 15:57

Як   працювати   з   книгою

 

1.      Читай книгу з олівцем в руці. Якщо книга твоя власна, то акуратно роби помітки на полях в тих місцях, які тебе зацікавили чи викликали питання.

2.      Старайся читати бігло, але уважно. Прочитавши книгу, подумай над її основними ідеями, над описаними в ній подіями, фактами.

3.      Зроби записи про те, що показалось особливо важливим в прочитаній  книзі,   про її основні переваги чи недоліки.

 

 

Як працювати    з   параграфом   підручника

 

1.      Прочитай весь параграф, склади цілісне уявлення про описані в ньому події, явища. Уважно розглянь карти, схеми, інші ілюстрації.

2.      Зверни особливу увагу на виділені в підручнику факти, висновки, ідеї.

3.      Склади розгорнутий план – він полегшить підготовку домашнього завдання.

4.      Постарайся зв’язати з матеріалом параграфа те, що побачив і почув на уроці, що записав в зошиті.

5.      Згадай, що ти читав по вивченій темі, що бачив в музеї, в кінофільмах.

6.      Іноді необхідно проглянути параграфи, вивчені раніше.

7.      Якщо щось здається незрозумілим чи якесь питання зацікавило тебе, звернись до словника, енциклопедії.

8.      Перевір, чи знаєш ти матеріал теми, перекажи його, спочатку користуючись планом, потім і без нього.

9.      Підготуй відповіді на запитання і завдання, які розміщені в кінці параграфа. Виконай завдання, запропоновані вчителем.

 

 

Як   читати  газету

 

1.      Старайся читати газету кожний день.

2.      Читання газет починай з перегляду назв рубрик, заголовків статей. Це допоможе вибрати найбільш важливий для тебе матеріал.

3.      Зверни увагу на незнайомі тобі слова. Їх значення ти знайдеш в словнику.

4.      Можна вирізати ті статті, які тобі найбільш сподобались. Такі вирізки зручно зберігати в спеціальних папках, присвячених тій чи іншій темі.

 

Як правильно скласти розгорнутий план статті підручника

1. Прочитайте весь текст статті.

2. Виділіть у ньому логічно закінчені частини.

3.В кожній з цих частин визначте основну думку. Дайте їм заголовки (одним реченням передайте зміст).

4.Кожну з частин поділіть на положення, ідеї, що уточнюють зміст основної думки. Подумайте, як стисло передати їх на папері (кількома словами).

5. Запишіть речення до плану в такій послідовності, у якій описані події.

6. Перевірте, чи можна за написаним планом переказати статтю, не пропускаючи головного, зберігаючи зв'язок між частинами тексту.

7.Пам'ятайте: план не має містити запитань. Зміст тексту треба передавати стверджувальними реченнями.