Підручники в 2016 році будуть обиратись також за конкурсом

30.01.2016 17:05

Міністерством освіти і науки України в новому Положенні про конкурсний відбір проектів підручників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів  визначило порядок проведення конкурсного відбору рукописів або оригінал-макетів підручників для учнів шкіл та їх експертизи з навчальних предметів інваріантної складової типових навчальних планів. 

Наказ МОН "Про затвердження Положення про конкурсний відбір проектів підручників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів" від № 1361 був виданий ще 25 грудня 2015 року та лише 15 січнят 2016 р. пройшов процедуру державної реєстрації у Мінюсті.

Як і раніше, конкурс буде проводитись окремо для кожного класу у два етапи. Впродовж першого етапу здійснюватиметься експертиза електронних версій проектів підручників. Другий етап передбачає вибір підручників вчителями загальноосвітніх навчальних закладів. 

Разом з тим, другий етап конкурсу підручників буде проводитись у два тури. Однак, терміни визначаються окремим наказом Міносвіти. 

У першому турі другого етапу конкурсу вчителі шкіл мають ознайомитись з електронними версіями оригінал-макетів підручників, що отримали гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України"  і надати пропозиції керівнику ЗНЗ для прийняття рішення щодо вибору підручників з кожного навчального предмета, які пропонуються для використання в цьому навчальному закладі.

У другому турі другого етапу Конкурсу братимуть участь оригінал-макети підручників, які за підсумками першого туру другого етапу конкурсу будуть включені до переліку підручників, що можуть друкуватися за кошти державного бюджету.

Також кожен ЗНЗ у строк, визначений наказом МОН має заповнити спеціальну форму вибору електронних версій оригінал-макетів підручників з кожного навчального предмета в Репозитарії та передати її відповідному структурному підрозділу освіти місцевої державної адміністрації.

Результати конкурсу будуть розглядатись на колегії МОН, рішення якої є підставою для затвердження переліку підручників, що можуть друкуватися за кошти державного бюджету.

Конкурсні комісії Конкурсу (далі - конкурсні комісії) створюються відповідно до таких освітніх галузей: «Мови і літератури» (з іноземних мов, мов національних меншин та інтегрованого курсу «Література» створюються окремі комісії), «Суспільствознавство», «Мистецтво», «Математика», «Природознавство», «Технології», «Здоров’я і фізична культура".