Реформи в освіті: 12-річка та трансформація районо

12.10.2015 20:50

Стратегічною дорадчою групою при Міністерстві освіти і науки України розроблено Дорожню карту освітніх реформ на період 2015 – 2025 років, яку вже передано до МОН України. Документ детально описує реалізацію освітньої реформи в Україні.

Документ містить опис понад двохсот системних дій і заходів, що необхідно виконати для реформування освітньої системи України.

Дорожня карта передбачає, що переважна більшість критично важливих, невідкладних заходів припадає на період 2015 – 2020 років.

Автори Дорожньої карти наголошують, що вже у найближчі роки цілком реально зробити ряд кроків, які забезпечать сприятливе середовище для реалізації усіх завдань реформи та не потребуватимуть значних фінансових витрат.

В найближчі 1– 3 роки автори пропонують оптимізувати функції всіх ланок системи управління освітою, радикально скоротити обсяги звітної документації, реорганізувати МОН України, зменшити контрольно-регулюючі та розподільчі функцій міністерства.

Також розробники Дорожньої карти вважають за необхідне вже найближчим часом трансформувати районні управління освіти в сервісні центри, посилити роль місцевих органів самоуправління та громад в управлінні освітою на рівні районів, посилити роль батьківських і піклувальних рад в управлінні школою, запровадити реальне самоврядування і автономію навчальних закладів.

У системі кадрового забезпечення, на думку авторів дорожньої карти, необхідно демонополізувати систему післядипломної педагогічної освіти, провести дослідження системи педагогічної освіти (якість, ефективність, методи навчання) та оптимізувати її за результатами дослідження, а також запровадити стимулюючу систему професійного зростання вчителів.

Також фахівці рекомендують розпочати перехід до 12-річної середньої освіти, урізноманітнити організаційну і методичну форми здобуття дошкільної шкільної освіти.

У середньо- і довгостроковій перспективі (5 – 10 років ) розробники Дорожньої карти освітніх реформ рекомендують запровадити національний курикулум відповідно до нової структури середньої освіти: "школа – гімназія – ліцей" та запровадити нову систему фінансування середньої освіти за принципом "гроші ходять за учнем".

Також упродовж наступних 5-10 років пропонується оптимізувати мережу шкіл та забезпечити співвідношення "учитель – учень" на рівні 1:15.

Дорожня карта освітніх реформ рекомендує запровадити у середньостроковій перспективі електронне врядування на всіх рівнях освітньої системи та нову систему освітньої статистики, сумісну з міжнародними системами (Eurostat, EMIS, Education at a Glance).

Документом передбачено реформування системи педагогічної освіти та післядипломної педагогічної освіти, впровадження нової системи професійної кваліфікації, професійного зростання та оплати праці в освітньому секторі.

Разом з тим, враховуючи досвід обговорення Концепції розвитку освіти України, розробники Дорожньої карти наголошують на тому, що вона не є директивою.