Статті на істричну тематику

16.01.2013 14:40

Статті на історичну тематику ВАК України

Збірники 

1.            Гриценко А. П. Родина Савичів – натхненники Сіверщини // Сіверщина в історії України. Збірник наукових праць. Випуск 4. – Київ – Глухів: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011. – С. 184 – 189.

2.            Гриценко А. П. Вплив роду Савичів на історію України ХVІІІ століття // Краєзнавство: науково-методичний та практичний аспекти. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (15 – 16 червня 2011 р., м. Суми). – Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. – Суми РВВ СОІППО, 2011. – С. 35 – 38. (164 с.)

3.            Гриценко А. П. До питання генеалогії роду Савичів // Сіверщина в історії України. Зб. наукових праць. Вип. 5. – Київ – Глухів: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2012. – С. 195 – 200.

4.            Гриценко А.П. Декабрист Олександр Бріген – популяризатор «Історії Русів» // Сіверщина в історії України. Зб. наукових праць. Вип. 6. – Київ – Глухів: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2013. – С. 317 – 320. - Бібліогр.: с. 319-320 (20 назв) : фотогр.

 

Журнали

5.            Гриценко, Андрій. Письменник та історик Олександр фон дер Бріген / А. Гриценко // Історія в сучасній школі [Текст] : наук.-метод. журн./ М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - К. : Пед. преса, 1995. - 2013г. - N 3 (139).  - С.42-47. - Бібліогр.: с. 46-47 (27 назв) : фотогр.

6.            Гриценко, Андрій. До питання генеалогії роду Савичів / А. Гриценко // Історія в сучасній школі [Текст] : наук.-метод. журн./ М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - К. : Пед. преса, 1995. - 2013г. - N 4 (140).  - С.39-44. - Бібліогр.: с. 43-44 (29 назв).

7.            Гриценко, Андрій. Декабрист Олександр Бріген - патріот рідного краю [Текст] / А. Гриценко // Історія в школі : наук.-метод. журн. для вчителів. - 2013. - № 6. - С. 6-8.