Тема 1. Друга світова війна. Світ після Другої світової війни

17.01.2013 10:28

 

 

Тема 1. Друга світова війна. Світ після Другої світової війни

 

Урок 2. Причини та початок війни. Події 1939-червня 1941 рр.

 

ДОКУМЕНТ № 1

Промова Йосипа Сталіна на засіданні політбюро ЦК ВКП(б) 19 серпня 1939 р.

Питання миру або війни вступає в критичну для нас фазу. Якщо ми укладемо договір про взаємодопомогу з Францією і Великобританією, Німеччина відмовиться від Польщі і стане шукати «модус вівенді» із західними державами. Війна буде відвернена, але надалі події можуть прийняти небезпечний характер для СРСР. Якщо ми приймемо пропозиції Німеччини про висновок з нею пакту про ненапад, вона, звичайно, нападе на Полещу, і втручання Франції і Англії в цю війну стане неминучим. Західна Європа буде піддана серйозним хвилюванням і безладам. У цих умовах у нас буде багато шансів залишитися в стороні від конфлікту, і ми зможемо сподіватися на наш вигідний вступ до війни.

Досвід двадцяти останніх років показує, що в мирний час неможливо мати в Європі комуністичний рух, сильний до такої міри, аби більшовицька партія змогла б захопити владу. Диктатура цієї партії стає можливою лише в результаті великої війни. Ми зробимо свій вибір, і він ясний. Мі повинні прийняти німецьку пропозицію і ввічливо відіслати назад англо-французьку місію. Першою перевагою, яку ми витягуватимемо, буде знищення Польщі до самих підступів до Варшави, включаючи українську Галичину.

Німеччина представляє нам повну свободу дій в Прибалтійських країнах і не заперечує з приводу повернення Бессарабії СРСР. Вона готова поступитися нам як зона впливу Румунію, Болгарію і Угорщину. Залишається відкритим питання, пов'язане з Югославією... В той же час ми повинні передбачати наслідки, які витікатимуть як з поразки, так і з перемоги Німеччини. В разі її поразки неминуче станеться радянізація Німеччини і буде створено комуністичний уряд. Ми не повинні забувати, що Німеччина, що радянізується, виявиться перед великою небезпекою, якщо ця радянізація з'явиться наслідком поразки Німеччини в швидкоплинній війні. Англія і Франція будуть ще досить сильні, аби захопити Берлін і знищити радянську Німеччину. А ми не будемо в змозі прийти на допомогу нашим більшовицьким товаришам в Німеччині.

Таким чином, наше завдання полягає в тому, аби Німеччина змогла вести війну як можна довше, з метою, аби утомлені і до вищої міри виснажена Англія і Франція були не в змозі розгромити Німеччину, що радянізувалася. Дотримуючись позиції нейтралітету і чекаючи своєї години, СРСР надаватиме допомогу нинішній Німеччині, забезпечуючи її сировиною і продовольчими товарами. Але, само собою зрозуміло, наша допомога не повинна перевищувати певних розмірів для того, щоб не підривати нашу економіку і не ослабляти потужність нашої армії.

У той же самий час ми повинні вести активну комуністичну пропаганду, особливо в англо-французькому блоці і переважно у Франції. Ми маємо бути готові до того, що в цій країні у військовий час партія буде вимушена відмовитися від легальної діяльності і піти в підпіллі. Ми знаємо, що ця робота зажадає багато жертв, але наші французькі товариші не сумніватимуться. Їх завданням в першу чергу буде розкладання і деморалізація армії і поліції. Якщо ця підготовча робота буде забезпечена, це сприятиме радянізації Франції.

Для реалізації цих планів необхідно, аби війна продовжилася як можна довше, і саме в цю сторону мають бути направлені всі сили, які ми маємо в своєму розпорядженні в Західній Європі і на Балканах.

Розглянемо тепер друге припущення, тобто перемогу Німеччини. Деякі дотримуються думки, що ця можливість представляє для нас серйозну небезпеку. Доля правди в цьому твердженні є. Але було б помилкою думати, що ця небезпека буде така близька і так велика, як деякі її представляють. Якщо Німеччина отримає перемогу, вона вийде з війни дуже виснаженою, аби почати озброєний конфлікт з СРСР принаймні протягом десяти років.

Її основною турботою буде контроль за переможеною Англією і Францією з метою перешкодити їх відновленню. З іншого боку, звитяжна Німеччина матиме в своєму розпорядженні величезні території, і протягом багатьох десятиліть вона буде зайнята «їх експлуатацією» і встановленням там німецьких порядків. Вочевидь, що Німеччина буде зайнята у іншому місці, аби обернути проти нас. Є і ще одна річ, яка послужить нашій безпеці. У переможеній Франції ФКП (Французька комуністична партія) завжди буде дуже сильною. Комуністична революція неминуче станеться, і ми зможемо використовувати цю обставину для того, щоб прийти на допомогу Франції і зробити її нашим союзником. Пізніше всі народи, що попали під «захист» звитяжної Німеччини, також стануть нашими союзниками. У нас буде широке поле діяльності для розвитку світової революції.

Товариші! На користь СРСР - Батьківщина трудящих, аби війна вибухнула між Рейхом і капіталістичним англо-французским блоком. Потрібно зробити все, аби ця війна тривала як можна довше в цілях виснаження двох сторін. Саме з цієї причини ми повинні погодитися на висновок пакті, запропонованого Німеччиною, і працювати над тим, аби ця війна, оголошена одного дня, продовжилася максимальна кількість часу. Треба буде підсилити пропагандистську роботу у воюючих країнах для того, щоб бути готовими на той час, коли війна закінчиться...

(Кульчицький С. В., Коваль М. В., Лебедєва Ю. Г. Історія України: Під­ручник для 11-го класу серед. шк. - К., 1999. -  с. 55 – 57.)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.  Прочитайте документ. Визначте, чим мотивував Й. Сталін необхідність зближення з Німеччиною і підписання пакту?

2.  Яку мету насправді переслідував Й. Сталін? Чому?

 

 

ДОКУМЕНТ №  2

Договір про ненапад між Німеччиною і Радянським Союзом[1]

23 серпня 1939 р.

Уряд СРСР і Уряд Німеччини

Керовані бажанням зміцнення справи миру між СРСР і Німеччиною і виходячи з основних положень договору про нейтралітет, укладеного між СРСР і Німеччиною в квітні 1926 року, дійшли такої угоди:

Стаття І

Обидві Договірні Сторони зобов'язуються утримуватися від будь-якого насильства, від будь-якої агресивної дії і будь-якого нападу один щодо одного як окремо, так і разом з іншими державами.

Стаття II

У випадку, якщо одна з Договірних Сторін виявиться об'єктом воєнних дій з боку третьої держави, інша Договірна Сторона не буде підтримувати в жодній формі цю державу.

Стаття ІII

Уряди обох Договірних Сторін Залишаться в майбутньому в контакті один з одним для консультації, щоб інформувати один одного про питання, стосуються їхніх спільних інтересів.

Стаття IV

Жодна з Договірних Сторін не братиме участь у якому-небудь угрупованні держав, що прямо чи побічно спрямоване проти іншої сторони.

Стаття V

У випадку виникнення спорів чи конфліктів між Договірними Сторонами з питань того чи іншого роду, обидві сторони будуть вирішувати ці суперечки чи конфлікти винятково мирним шляхом у порядку дружнього обміну чи думками в потрібних випадках шляхом створення комісій із врегулювання конфлікту.

Стаття VI

Даний договір укладається терміном на десять років з тим, що, оскільки одна з Договірних Сторін не денонсує його за рік до закінчення терміну, термін дії договору буде вважатися автоматично продовженим на наступні п'ять років.

Стаття VII

Даний договір підлягає ратифікації в найкоротший термін. Обмін ратифікаційним и грамотами повинен відбутися в Берліні. Договір набуває чинності негайно після його підписання.

Складений у двох оригіналах, німецькою і російською мовами, у Москві, 23 серпня 1939 року.

 (Хрестоматия по истории СССР. 1917-1945: Учебное пособие для пед. институтов по специальности "История" / Сост. С. И. Дегтев и др. – М.: Просвещение, 1991. – С. 474 – 475.)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.    Охарактеризуйте зміст цього договору. Чому сторони пішли на його підписання?

2.    Визначте, чи відповідав договір нормам міжнародного права тих років.

3.    Якій із сторін - СРСР або Німеччині - був вигідніший даний договір? Чому?

4.    Дайте оцінку позиції міжнародного співтовариства щодо СРСР. Чи була альтернатива не укладати пакт?

 

 

ДОКУМЕНТ № 3

Таємний додатковий протокол до Договору про ненапад між Німеччиною та Радянським Союзом

23 серпня 1939 р.

При підписанні договору про ненапад між Німеччиною та Сою­зом Радянських Соціалістичних Республік уповноважені обох сторін що нижче підписались, обговорили в суворо конфіденційному по­рядку питання про розмежування сфер обопільних інтересів у Східній Європі. Це обговорення привело до наступного результату:

У разі територіально-політичного переустрою областей, що входять до складу Прибалтійських держав (Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва), північний кордон Литви одночасно є кордоном сфер інтересів Німеччини та СРСР. При цьому інтереси Литви щодо Віленської області ви­знаються обома сторонами.

У разі територіально-політичного переустрою областей, що входять до складу Польської Держави, кордон сфер інтересів Німеччини та СРСР проходитиме приблизно по лінії рік Нарев, Вісла та Сан.

Питання, чи бажане в обопільних інтересах збереження незалежної Польської Держави і якими були кордони цієї держави, може бути остаточно з'ясоване тільки у подальшому політичному розвитку.   

У будь-якому випадку обидва Уряди вирішуватимуть це питання в дусі дружньої обопільної згоди.

Щодо Південно-Східної Європи з радянської сторони підкреслюється інтерес СРСР до Бессарабії. Німецька сторона заявляє про свою цілковиту політичну незаінтересованість у цих областях.

Цей протокол зберігатиметься обома сторонами в суворій таємниці.

За уповноваженням Уряду СРСР         В. Молотов

За Уряд Німеччини                    Й. фон Ріббентроп

Москва 23 серпня 1939 року

(Лето 1941. Украина: Документы. Материалы. Хроника событий. – К., 1991. – С. 57 – 58.; Хрестоматія з історії України: Посібник для 10 класу середньої школи/ Упорядник: С. В. Кульчицький, О. І. Ганжа. – К., 1998.)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.    Уважно прочитайте документ. Як ви гадаєте, чому Німеччина і СРСР вирішили зберігати його в суворій таємниці?

2.    Які події можна назвати четвертим поділом Польщі?

3.    Скажіть яким передбачався поділ сфер впливу в Східній Європі згідно з таємним протоколом радянсько-німецького договору?

4.    Які території увійшли до сфери інтересів СРСР, а які - Німеччини? Як СРСР та Німеччина визначали долю Польщі?

5.    Що об'єднало двох запеклих ворогів - Сталіна та Гітлера - в 1939 р., чим вони керувались, даючи згоду на підписання цього документа урядами своїх країн?

6.    Поміркуйте, чому цей документ має зберігатись «обома сторона­ми в суворій таємниці»?

 

 

ДОКУМЕНТ № 4

Промова рейхсканцлера А. Гітлера в Рейхстазі

1 вересня 1939 р.

Депутати німецького Рейхстагу![...]

Я особливо щасливий, що можу повідомити вам одну річ. Ви знаєте, що у Росії і Німеччини різні державні доктрини. Це питання єдине, яке необхідно було вияснити. Німеччина не збирається експортувати свою доктрину. Враховуючи той факт, і в Радянської Росії немає жодних намірів експортувати свою доктрину до Німеччини, я більше не бачу жодної причини для протистояння між нами. Цю думку поділяють обидві наші сторони. Будь-яке протистояння між нашими народами було б вигідно іншим. Тому ми вирішили укласти угоду, яка назавжди усуває можливість будь-якого конфлікту між нами. Це накладає на нас зобов'язання радитися один з одним при вирішенні деяких європейських питань. З'явилася можливість для економічного співробітництва і, насамперед, є впевненість, що обидві держави не будуть витрачати сили у боротьбі одна з одною. Будь-яка спроба Заходу заважати нам зазнає невдачі.

Водночас я хочу заявити, що це політичне рішення має величезне значення для майбутнього, це рішення - остаточне. Росія і Німеччина боролись одна проти одної в Першу світову війну. Такого не трапиться знов. В Москві цій угоді також раді як і ви раді їй. Підтвердження цього - промова російського комісара закордонних справ Молотова [...]

Як націонал-соціаліст і як німецький солдат, я вступаю в боротьбу зі спокійним серцем. Усе моє життя - лише нескінченна боротьба в ім'я мого народу, його відродження, і в ім'я Німеччини. Було лише одне гасло в цій боротьбі - віра в цей народ. Одне слово мені ніколи не було знайоме - Здатися. Яки хтось вважає, що на нас, можливо, чекають важкі часи, прошу його замислитися над тим, що одного разу прусський король разом зі своєю до смішного малою державою протистояв величезній коаліції і в ході усього трьох битв врешті прийшов до перемоги, бо мав віруюче і сильне серце, яке потрібно нам сьогодні. А тому я хотів би відразу завірити весь світ: листопад 1918 р. в німецькій історії більше не повториться ніколи!

Готовий сам у будь-який момент віддати своє життя (його може взяти хто завгодно) - за мій народ і за Німеччину, я вимагаю того самого і від будь-якого іншого. Ну, а той, хто думає, нібито йому прямо чи непрямо вдасться протиставити це національному обов'язку, мусить загинути. Нам не по дорозі зі зрадниками. Тим самим усі ми висловлюємо відданість нашому старому принципу. Не має жодного значення, чи виживемо ми самі, необхідно щоб жив наш народ, щоб жила Німеччина!

Жертви, які вимагаються від нас, не більші, ніж жертви, які робили багато поколінь. Якщо ми створимо суспільство, зв'язане клятвеними узами, тоді наша воля буде панувати над будь-яким труднощами і бідуваннями. Я хочу закінчити тими самими словами з яких почав боротьбу: «За владу над рейхом». Тоді я сказав: «Як наша воля настільки сильна, що жодні труднощі і страждання н можуть зламати її, тоді наша воля і наша Німеччина будуть по усе!»

(Віднянський С. В. Всесвітня історія. Новітня історія. 1939 – 2003: Навчальний посібник для 11 кл. загальноосвітніх навч. закл. – К.: Дієз-продукт, 2004. - С. 7.)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.      Уважно прочитайте доку сет та дайте йому оцінку.

2.      Охарактеризуйте позицію А. Гітлера щодо перспектив Німеччини.

3.      Чому лідер Німеччини А. Гітлер позитивно оцінював роль СРСР у спільній діяльності.

4.      Розкажіть, що відбулося у той день коли А. Гітлер виступав у Рейхстазі.

5.      Хто саме, на думку, А. Гітлера, заважав співробітництву СРСР та Німеччини та кому було вигідне протистояння?

6.      Як ви оцінюєте фразу фюрера «Готовий сам у будь-який момент віддати своє життя (його може взяти хто завгодно) - за мій народ і за Німеччину, я вимагаю того самого і від будь-якого іншого».

 

 

ДОКУМЕНТ № 5

Спогади німецького генерал-лейтенанта К. Дітмара про захоплення Польщі у вересні 1939 р.

Поляки утримували ще кілька пунктів: Варшаву, Модлин і косу Хель. Оточені польські частини відстоювали не Польщу, оскільки їй уже ніщо не могло допомогти, а свою військову честь. Як на полях битв, так і в оточених фортецях поляки в основному воювали надзвичайно хоробро, хоча й зна­ли, що повернути втрачене вже неможливо.

…Відродження польської держави не входило до планів Гітлера щодо захоплених німцями східних територій. Стосовно тієї ролі, відведеної польському народу, то її дуже добре визначила подія, яку й тепер згадують з острахом, - Хатинь.

(Ладиченко Т. В. Всесвітня історія: Підручник для 11 кл. загальноосвітнього навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Грамота, 2011. – С. 8.)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.    Чому, незважаючи на очевидну поразку, як уважав німецький генерал, поляки воювали надзвичайно хоробро?

2.    Як ставилися до поліського народу обидва диктатори - Гітлер і Сталін?

 

 

ДОКУМЕНТ № 6

Позиція Й. Сталіна щодо початку Другої світової війни висловлена ним під час бесіди з керівниками Комінтерну

7 вересня 1939 р.

...війна йде між двома групами капіталістичних країн (бідні й ба­гаті стосовно колоній, сировини та ін.) за переділ світу, за панування у світі! Ми не проти, щоб вони добряче побилися і послабили один одного. Непогано, якщо руками Німеччини буде розхитано найбагатші капіталістичні країни (особливо Англію). Гітлер, сам цього не розумі­ючи і не бажаючи, розладнює, підриває капіталістичну систему... Ми можемо маневрувати, підштовхувати одну сторону проти іншої, щоб краще втягнулися в бійку. Пакт про ненапад у деякій мірі допомагає Німеччині. Наступний момент - підштовхувати іншу сторону…

...знищення цієї держави (Польщі) в теперішніх умовах означає, що одною буржуазною фашистською державою буде менше! Що було б поганого, якби в результаті розгрому Польщі ми поширили б соціаліс­тичну систему на нові території і населення

(Пыжиков А. Хрущевская «оттепель». - М., 2002. -  с. 18 -19.)

 

ДОКУМЕНТ № 7

Відповідь Йосипа Сталіна редактору газети «Правда» з приводу повідомлення агентства ГАВАС

Тов. Сталін прислав наступну відповідь:

а) не Німеччина напала на Францію і Англію, а Франція і Англія напали на Німеччину, взявши на себе відповідальність за нинішню війну;

б) після початку воєнних дій Німеччина звернулася до Франції та Англії з мирними пропозиціями, а Радянський Союз відкрито підтримав мирні пропозиції Німеччини, тому що він вважав і про­довжує вважати, що найшвидше закінчення війни докорінним чином полегшило би становище всіх країн і народів;

в) правлячі кола Англії і Франції грубо відхилили як мирні пропо­зиції Німеччини, так і спроби Радянського Союзу добитись най­швидшого закінчення війни.

(«Правда», 30 листопада 1939 р.)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1)    Прочитайте уривки документів і скажіть, про що вони свідчать.

2)    Схарактеризуйте політику Й. Сталіна щодо початку Другої світової війни.

3)    Як можна назвати країну, яка підписує договір про дружбу з агресором?

4)    Які аргументи наводилися на користь ліквідації польської держави?

5)    Розкрийте причини виникнення Другої світової війни і визначте перерозподіл сил у світі наприкінці 1930-х років.

6)    В якій мірі пакт Молотова-Ріббентропа вплинув на розклад сил у Європі?

7)    Розкажіть про початок Другої світової війни і визначте причини поразки Польщі. Як ви оцінюєте поведінку урядів Великої Бри­танії і Франції щодо Польщі?

 

 

ДОКУМЕНТ № 8

Німецько-радянське комюніке

18 вересня 1939 р.

Щоб уникнути всякого роду необґрунтованих чуток щодо завдань радянських і німецьких військ, що діють в Польщі, уряд СРСР і уряд Німеччини заявляють, що дії цих військ не переслідують якої-небудь мети, що йде урозріз інтересів Німеччини або Радянського Союзу і що перечить духу і букві пакту про ненапад, ув'язненого між Німеччиною і СРСР. Завдання цих військ, навпаки, полягає в тому, аби відновити в Польщі порядок і спокій, порушені розпадом Польської держави, і допомогти населенню Польщі перевлаштувати умови свого державного існування.

 

22 вересня 1939 р.

Німецький Уряд і Уряд СРСР встановили демаркаційну лінію між німецькою і радянською арміями, яка проходить по річці Тиса до її впадання в річку Нарев, далі по річці Нарев до її впадання в річку Буг, далі по річці Буг до її впадання в річку Вісла, далі по річці Вісла до впадання в неї річки Сан і далі по річці Сан до її витоків.

(Системная история международных отношений в четырех томах. События и документы. 1918-2003 / Под ред. А. Д. Богатурова. Том ІІ. Документы. 1918-1945. – М.: Научно-образовательный форум по международным отношениям, 2004. - С. 172)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.      Уважно прочитайте документ та визначте причини його появи.

2.      В якому тоні викладено документ.

3.      Покажіть на карті, як змінився державний кордон в результаті підписання комюніке.

 

 

ДОКУМЕНТ № 9

Із постанови з'їзду народних депутатів СРСР "Про політичну і правову оцінку радянсько-німецького Договору про ненапад" 1939 р.

1989 р.

<...> 5. З'їзд констатує, що протокол від 23 серпня 1939 р. й інші таємні протоколи, підписані з Німеччиною в 1939-1941 рр., як за методом їх складення, так І за змістом виявились відходом від ленінських принципів радянської зовнішньої політики. Ухвалені в них розмежування "сфер інтересів" з юридичної точки зору суперечили суверенітету І незалежності ряду третіх країн.

6.  З'їзд констатує, що переговори з Німеччиною по таємних протоколах велись Сталіним і Молотовим таємно від радянського народу, ЦК ВКП(б) і всієї партії. Верховної Ради і Уряду СРСР, ці протоколи були вилучені з процедур ратифікації. Таким чином, рішення про їх підписання були по суті і за формою актом особистої влади і ніяк не відбивало волю радянського народу, який не несе відповідальності за цю змову

7. З'їзд народних депутатів СРСР осуджує факт підписання "таємного додаткового протоколу" від 23 серпня 1939 р. та інших таємних домовленостей з Німеччиною. З'їзд визнає таємні протоколи юридично неспроможними і недійсними з моменту їх підписання.<…>

(Лето 1941. Украина: Документы. Материалы. Хроника событий. – К., 1991. С. 58 - 60.)

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1.    Яку політичну і правову оцінку радянсько-німецького договору про ненапад
(1939 р.) дав з'їзд народних депутатів СРСР 1989 р.?

 

 

ДОКУМЕНТ № 10

Офіційна позиція радянської влади щодо вступу Червоної Армії на територію колишньої Польщі 17 вересня 1939 року

Віддана сама на себе і залишена без керівництва, Польща перетворилася у зручне поле для всіляких випадковостей та раптовостей, що можуть створити загрозу для СРСР. Ось чому, будучи дотепер нейтральним, радянський уряд не може більше нейтрально ставитись до цих фактів. З огляду на таку ситуацію радянський уряд від­дав розпорядження Головному командуванню Червоної армії дати наказ військам перетнути кордон і взяти під захист життя і майно населення Західної України та Західної Білорусії...

(Правда. – 1939. – 18 вересня.)

 

ДОКУМЕНТ № 11

Офіційна нота уряду СРСР польському посольству в Москві про вступ радянських військ на територію Західної України та Західної Білорусії з метою взяти під захист життя та майно населення Західної України та Західної Білорусії

18 вересня 1939 р.

Пане посол!

Польсько-німецька війна виявила внутрішню неспроможність Польської держави. Протягом десяти днів воєнних операцій Польща втратила всі свої промислові райони і культурні центри. Варшава як столиця Польщі на існує більше. Польський уряд розпався і не проявляє ознак життя. Це значить, що польська держава й її уряд фактично перестали існувати. Тим самим припинили свою дію договори, укладені між СРСР та Польщею. Віддана сама па себе і залишена без керівництва, Польща перетворилася в зручне поле для всяких випадковостей і несподіванок, які можуть створити загрозу для СРСР Тому, будучи досі нейтральним, Радянський уряд не може більше нейтрально ставитись до цих фактів.

Радянський уряд не може також байдуже ставитись до того, щоб єдинокровні українці й білоруси, які проживають на території Польщі, кинуті напризволяще, залишились беззахисними.

Зважаючи на таку обстановку, Радянський уряд дав таке розпорядження  Головному командуванню Червоної Армії - дати  наказ військам перейти кордон і взяти під свій захист життя і майно населення Західної України і Західної Білорусії.

Одночасно радянський уряд має намір вжити всіх заходів до того, щоб визволити польський народ із злополучної війни, куди він був звергнутий його нерозумними керівниками, і дати йому можливість зажити мирним життям.

Прийміть, пане посол, запевнення в цілковитій до вас пошані.

Надзвичайний комісар закордонних справ СРСР і Надзвичайному і повноважному послу Польщі пану Гржибовському

Польське посольство

(Боротьба за возз'єднання Західної України з Українською РСР. 1917-1939: Збірник док. та матеріалів. - К., 1979. - С. 473.; Кучер В. І., Чернега П. М. Україна у Другій світовій війні (1939 - 1945).  -  К., 2004. - С. 115 - 116.)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.    Проаналізуйте документи № 6 та № 7. Порівняйте офіційну публікацію для населення і дипломатичний документ.

2.    Які аргументи наводило радянське керівництво, виправдовуючи агресію зі свого боку? Чи так це було насправді? Свою думку доведіть.

3.     Чи можна назвати дану ноту агресивною?

 

 

ДОКУМЕНТ № 12

Німецько-радянський договір про дружбу і кордон між СРСР і Німеччиною.

28 вересня 1939 р.

Уряд СРСР і Німецький Уряд після розпаду колишньої Польської держави розглядають виключно як своє завдання відновити світ і порядок на цій території і забезпечити народам, що живуть там, мирне існування, відповідне їх національним особливостям. З цією метою вони прийшли до угоди в наступному:

Стаття 1. Уряд СРСР і Німецький Уряд встановлюють кордони між взаємними інтересами на території колишньої Польської держави лінією, яка нанесена на прикладену карту і більш детально буде описана в додатковому протоколі.

Стаття 2. Обидві Сторони визнають встановлений у статті І кордон взаємних державних інтересів остаточним і усувають будь-яке втручання третіх держав у це рішення.

Стаття 3. Необхідну державну перебудову на території західніше вказаної в статті І лінії здійснює Німецький Уряд, на території східніше цієї лінії - Уряд СРСР.

Стаття 4. Уряд СРСР і Німецький Уряд розглядають вищенаведену перебудову як надійний фундамент для подальшого розвитку дружніх відносин між своїми народами.

Стаття 5. Цей договір підлягає ратифікації. Обмін ратифікаційними грамотами повинен статися можливо швидше в Берліні.

Договір набирає чинності з моменту його підписання.

(«Правда», 29 вересня 1939 р.; Системная история международных отношений в четырех томах. События и документы. 1918-2003 / Под ред. А. Д. Богатурова. Том ІІ. Документы. 1918-1945. – М.: Научно-образовательный форум по международным отношениям, 2004. - С. 172-173)

 

ДОКУМЕНТ № 13

З таємного додаткового протоколу до німецько-радянського договору «Про дружбу і кордон між СРСР і Німеччиною»

28 вересня 1939 р.

Нижче підписані уповноважені констатують згоду Німецького Уряду й Уряду СРСР у наступно­му:

Підписаний 23 серпня 1939 ро­ку таємний додатковий протокол змінюється в п.1 таким чином, що територія Литовської держави входить до сфери інтересів СРСР, позаяк з іншого боку Люблінське воєводство і частина Варшавського воєводства входять до сфери інтересів Німеччини. Як тільки Уряд СРСР уживе на литовській території особливих заходів для охорони своїх Інтересів, то з метою природного і простого проведен­ня кордону теперішній німецько-литовський кордон виправляється так, що литовська територія, яка лежить на південний захід від лінії, вказаної на карті, відходить до Німеччини.

Далі заявляється, що нині діюча економічна угода між Німеччиною і Литвою не буде порушена зазна­ченими вище заходами Радянсь­кого Союзу.

(Історія України: Документи. Матеріали. Посібник / Уклад. , коментар В. Ю. Короля. – К., 2002.; Лето 1941. Украина: Документы. Материалы. Хроника событий. – К., 1991. С. 62.)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.   Уважно прочитайте ці два документи. Назвіть причину їх появи.

2.   Оцініть зміст цього договору. Які наслідки він мав для України?

3.   Чому було підписано додатковий таємний договір?

4.   Чим були обумовлені територіальні зміни в цьому документі порівняно з таємним договором від 23 серпня 1939 р.?

5.   Чи було укладання даного договору вкрай необхідним для СРСР та Німеччини?

6.   Чому Сталін погодився на передачу частини українських земель Німеччині?

7.   Радянсько-німецьке співробітництво, розпочате договором про ненапад, Гітлер дуже влучно назвав «шлюбом за розрахунком». Чи погоджуєтеся ви з даним висловлюванням? Чому?

 

 

ДОКУМЕНТ № 14

Закон про «нейтралітет» США

4 листопада 1939 р.

Об'єднана резолюція

Дана резолюція має на меті сприяти збереження нейтралітету і стану світу Сполученими Штатами і забезпеченню безпеки їх громадян і інтересів останніх.

З огляду на те, що Сполучені Штати, рухомі прагненням зберегти свій нейтралітет у війнах між іноземними державами і не дати втягнути себе в ці війни добровільно і суверенно накладають на дії своїх громадян обмеження, що наводяться в справжній резолюції;

Зважаючи на те що, діючи; таким чином, Сполучені Штати не лише не відмовляються від своїх прав і привілеїв і від прав і привілеїв своїх громадян, якими вони користуються відповідно до норм міжнародного права, але і підкреслено залишають за собою всі ці права;

Зважаючи на те що Сполучені Штати сьогоденням підкреслюють, що вони залишають за собою право анулювати, змінювати або виправляти справжню об'єднану резолюцію або будь-який інший законодавчий акт внутрішнього значення, діючи на користь світу і благополуччя і процвітання Сполучених Штатів і їх народу, та буде вирішено, що:

Оголошення стану війни між іноземними державами

Розділ 1. (а) В разі, якщо президент або обоє палати конгресу встановлять наявність стану війни між іноземними державами і визнають необхідним прийняти заходи з метою охорони світу і безпеки Сполучених Штатів.. президент шляхом видання прокламації оголошує, які саме держави знаходяться у стані війни; в разі вступу до війни нових держав він оголошуватиме про це шляхом видання подальших прокламацій.

Торгівля з державами, що беруть участь в озброєному конфлікті

Розділ 2. (а) У випадку ...видання президентом прокламації відповідно до розділу 1 (а) вважатиметься незаконним для всякого американського судна перевозити пасажирів або будь-які предмети або матеріали в будь-яку державу, вказану в такій прокламації.

(б)            Особа,  що порушила положення  підрозділу   (а) справжнього розділу або будь-які інші постанови, видані відповідно до нього, буде за рішенням суду оштрафовано не більше ніж на 50000 доларів, або поміщено у в'язницю на строк до 5 років, або піддано обом цим видам покарання. Якщо порушником виявиться корпорація, організація або асоціація, то всі їх посадові особи або директори, які брали участь в цьому порушенні, будуть також піддані вищезгаданим видам покарання.

(в)            Починаючи з моменту видання президентом прокламації відповідно до положень розділу 1 (а) вважатиметься незаконним експортувати або перевозити, або намагатися експортувати або перевозити із Сполучених Штатів в яке-небудь з вказаних в цій прокламації держав будь-які предмети або матеріали (за винятком дозволених для вивозу предметів або матеріалів) до тих пір, поки всі права і документація на ці товари і на здобуття доходів з продажу цих товарів не будуть передані якому-небудь іноземному уряду, агентству, організації, асоціації, товариству, корпорації або окремій особі.

(Хрестоматия по новейшей истории. В 3 томах. Документы и материалы. – М.: Издательство социально-экономической литературы, Под ред. Б. Г. Гафурова, Л. И. Зубока, И. М. Майского, А. С. Перевертайло, В. Г. Трухановского. 1960-1961. Т. 2: 1939-1945 гг. - С.499-500)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.      Прочитайте документ та розкаіжть про ситуацію в якій він був прийнятий.

2.      Чому США на початку ІІ світової війни дотримувались політики нейтралітету.

3.      Чи можна вважати позицію США нейтральною відносно інших країн?

4.      За що закон передбачав покарання?

 

 

ДОКУМЕНТ № 15

Звернення генерала Шарля де Голля до французів у Лондоні

18 червня 1940 р.

Воєначальники, що очолювали протягом багатьох років французьку армію, сформували уряд. Посилаючись на поразку наших армій, цей уряд вступив в переговори з противником, аби припинити боротьбу.

Але то хіба сказано останнє слово? То хіба немає більше надії? То хіба завдана остаточної поразки? Немає!

Повірте мені, бо я знаю, що говорю: для Франції ніщо не втрачене. Ми зможемо в майбутньому отримати перемогу тими ж засобами, які завдали нам поразки.

Бо Франція не самотня! Вона не самотня! За нею стоїть величезна імперія. Вона може об'єднатися з Британською імперією, яка панує на морях і продовжує боротьбу. Вона, як і Англія, може необмежено використовувати потужну промисловість Сполучених Штатів..

Я, генерал де Голль, що знаходиться в даний час в Лондоні, звертаюся до французьких офіцерів і солдатів, які знаходяться на британській території або можуть там виявитися в майбутньому, із зброєю або без зброї; до інженерів і робітників, фахівців з виробництва озброєння, які знаходяться на британській території або можуть там виявитися, із закликом встановити контакт зі мною.

Що б не сталося, полум'я французького опору не повинне згаснути і не згасне.

(Хрестоматия по новейшей истории. В 3 томах. Документы и материалы. – М.: Издательство социально-экономической литературы, Под ред. Б.Г. Гафурова, Л.И. Зубока, И.М. Майского, А.С. Перевертайло, В.Г. Трухановского. 1960-1961. Т. 2 1939-1945 гг. - С.289-290)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.      Розкажіть чому генерал де Голль перебував у червні 1940 року у Лондоні?

2.      Про який уряд говорить французький генерал?

3.      Чому він свою державу називає імперією?

4.      На що сподівався в майбутньому воєначальник?

 

 

ДОКУМЕНТ № 16

Спогади німецького генерал-лейтенанта Б. Циммерманна про розгром Франції у травні 1940 р.

Сподівання на те, що їм пощастить евакуювати свої війська з Франції, в англійців були дуже незначні. Однак німецьке верховне голов­нокомандування віддало нічим не виправданий наказ зупинити ус­пішний наступ під Дюнкерком. Це рішення було, безумовно, його серйозною помилкою. Вона призвела до того, що основні сили британського експедиційного корпусу (майже 300 тис.) змогли евакуюватися до Англії та створити підґрунтя для розгортання англійських збройних сил. Узяття німцями Дюнкерка розцінювалося тоді німецькою громадськістю як велика перемога. Насправді ж це була невдача...

(Ладиченко Т. В. Всесвітня історія: Підручник для 11 кл. загальноосвітнього навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Грамота, 2011. – С. 12.)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.    Чому Б. Циммерманн, як і багато інших німецьких генералів, критикував наказ Гітлера про зупинення наступу під Дюнкерком?

 

 

ДОКУМЕНТ № 17

Умови перемир'я між Німеччиною і Францією[2]

22 червня 1940 р.

Стаття 1. Негайне припинення воєнних дій. Оточені французькі війська мусять скласти зброю.

Стаття 2. Для забезпечення німецьких інтересів Німеччина окуповує територію, що лежить на північ і захід від лінії, що проходить через наступні пункти: Женева, Доль, Шалон (на Сені), Паре-ле-Моньял, Мулен, Бурж, Вьерзон, потім через пункт, що знаходиться в 20 кілометрах на схід від Туру, далі на південь паралельно залізниці, що йде з Ангулема до Мон-де Марсан і Сен Жан-пье-де Пір. Райони, що входять в цю територію і ще не окуповані, мають бути окуповані негайно після укладення цього договору.

Стаття 3. На окупованій території Німеччина повинна мати всі права держави-окупанта, за винятком місцевого управління. Французький уряд має забезпечити для цього всі необхідні умови. Німеччина скоротить до мінімуму окуповану територію на західному побережжі після припинення військових дій з Великою Британією. Французький уряд може на свій розсуд вибрати собі резиденцію на неокупованій території або навіть переїхати до Парижа, якщо воно цього побажає. У випадку якщо французький уряд вирішить переїхати до Парижа, Німеччина надасть йому необхідні умови для управління як окупованою, так і неокупованою територією.

Стаття 4. Французькі військові, військово-морські та військово-по­вітряні сили повинні бути демобілізовані й роззброєні в строк, що його бу­де встановлено додатково, крім військ, потрібних для підтримання поряд­ку. Кількість озброєння цих військ буде визначена відповідно Німеччиною та Італією. Французькі збройні сили, що знаходяться на окупованій території, мають бути виведені на неокуповану територію і демобілізовані. Заздалегідь ці війська повинні скласти зброю в тих місцях, де вони знаходилися у момент висновку перемир'я….

Стаття 8. Весь французький флот, за винятком тієї частини, яка буде залишена Франції для забезпечення французьких інтересів в колоніях, має бути зібраний в порти, які будуть для цього призначені, для демобілізації і роззброєння під німецьким і італійським контролем…

Стаття 10. Французький уряд не повинен робити жодних ворожих дій за допомогою озброєних сил, що залишаються у нього. Французьким військовослужбовцем буде заборонений виїзд з Франції. Франція не повинна передавати Англії жодній матеріальній частині. Жоден француз не повинен перебувати на службі в інших держав проти Німеччини…

…Стаття 18. Витрати за утримання німецької окупаційної армії мають бути сплачені Францією...

(Хрестоматия по новейшей истории. В 3 томах. Документы и материалы. – М.: Издательство социально-экономической литературы, Под ред. Б.Г. Гафурова, Л.И. Зубока, И.М. Майского, А.С. Перевертайло, В.Г. Трухановского. 1960-1961. Т. 2: 1939-1945 гг.  - С.61-63)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.    Прочитайте документ та визначте причини його появи

2.    Чому Франція пішла на підписання цього документу?

3.    Покажіть на карті які території окуповані Німеччиною.

4.    Чому Франція віддавала під окупацію Німеччині ще не зайняті ворогом території?

5.    Оцініть  ситуацію, що склалась на фронтах Другої світової війни у червні 1941 р.

 

 

ДОКУМЕНТ № 18

Пакт трьох держав

Берлін. 27 вересня 1940 р.

Стаття 1. Японія визнає і поважає керівництво Німеччини і Італії в справі створення нового порядку в Європі.

Стаття 2. Німеччина і Італія визнають і поважають керівництво Японії в справі створення нового порядку у Великому Східно-азіатському просторі.

Стаття 3. Німеччина, Італія і Японія згодні співробітничати на вказаній вище основі. Вони беруть на себе зобов'язання в подальшому підтримувати один одного всіма політичними, господарськими і військовими засобами, у випадку якщо одна з трьох Договірних Сторін піддасться нападу з боку якої-небудь держави, яка в даний час не бере участь в європейській війні і в китайсько-японському конфлікті.

Стаття 5. Німеччина, Італія і Японія заявляють, що дана угода жодним чином не зачіпає політичного статусу, що існує в даний час між кожним з трьох учасників угоди і Радянським Союзом.

Стаття 6. Справжній пакт набирає чинності негайно після його підписання і діятиме протягом 10 років, вважаючи з дня його набуття чинності.

(Системная история международных отношений в четырех  томах. События и документы. 1918-2003 / Под ред. А. Д.Богатурова. Том ІІ. Документы. 1918-1945. – М.: Научно-образовательный форум по международным отношениям, 2024. - С. 186)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.      Прочитайте уважно документ та назвіть причини його появи

2.      З якою метою співробітництво агресивних держав організовувалось до 1950 року

3.      Що означало положення статті 5: «…дана угода жодним чином не зачіпає політичного статусу, що існує в даний час між кожним з трьох учасників угоди і Радянським Союзом».

 

 

ДОКУМЕНТ № 19

З послання Президента США Франкліна Рузвельта американському Конгресу

6 січня 1941 р.

Наша національна політика полягає в нижченаведеному: по-перше, відповідно до явно вираженої волі народу і незважаючи на партійну приналежність, ми створюємо всебічну національну оборону.

По-друге, відповідно до явно вираженої волі народу і незважаючи на партійну приналежність, ми надаємо всюди найрішучішу підтримку тим народам, які борються проти агресії і тим самим не дають війні поширитися на нашу півкулю. Надаючи їм цю підтримку, ми тим самим виражаємо нашу упевненість в тому, що справа демократій восторжествує, і укріплюємо нашу оборону і безпеку нашої нації.

По-третє, відповідно до явно вираженої волі народу і незважаючи на партійну приналежність, ми вважаємо, що як моральні принципи, так і наша власна безпека не дадуть нам права примиритися зі світом, продиктованим агресором і прийнятим «умиротворителями». Ми знаємо, що не можна купити міцний світ за рахунок свободи інших народів.

Під час останніх президентських виборів між нашими обома основними партіями не спостерігалося скільки-небудь істотної відмінності в оцінці національної політики.

Жодне з питань, що стосуються її, не стало знаряддям партійної боротьби за голоси виборців. Зараз абсолютно зрозуміло, що американські громадяни всюди вимагають і підтримують прийняття негайних дій, які диктуються загрозливою нам небезпекою.

Отже, зараз перед нами стоїть невідкладна необхідність швидкого і всебічного збільшення виробництва озброєнь...

Я прошу також конгрес надати мені повноваження і грошові фонди, необхідні для організації виробництва додаткових кількостей всіляких видів озброєнь і боєприпасів, аби передати їх тим народам, які вже воюють з агресивними державами.

Зараз ми можемо зіграти найбільш корисну роль, якщо ми станемо їх і своїм власним арсеналом. Їм не потрібна людська сила. Їм потрібна зброя захисту, вартість якої дорівнює мільярдам доларів.

(Хрестоматия по новейшей истории. В 3 томах. Документы и материалы. – М.: Издательство социально-экономической литературы, Под ред. Б.Г. Гафурова, Л.И. Зубока, И.М. Майского, А.С. Перевертайло, В.Г. Трухановского. - Т. 2. С.508-509)

 

ДОКУМЕНТ № 20

Закон про зміцнення оборони Сполучених Штатів. (Закон про ленд-ліз)

11 березня 1941 р.

…Розділ 2. в даному Законі термін «оборонний матеріал» означає: будь-який вид зброї, боєприпасів, літак, судно або корабель;

2)  будь-який вид устаткування, споруди, інструмент, матеріал або вид запасів, необхідних для виробництва, виготовлення, обробки, ремонту, обслуговування або експлуатації будь-якого з матеріалів, згаданих в справжньому підрозділі;

3) будь-який складовий вузол, деталь або допоміжне устаткування, призначене для матеріалу, описаного в даному підрозділі;

4)  будь-який сільськогосподарський, промисловий або інший товар або предмет, призначений для оборони.

5)  термін «оборонна інформація» має на увазі будь-який план, опис, проект, зразок або інформацію, що відноситься до будь-якого «оборонного матеріалу».

Розділ 3. А ) Не дивлячись на положення будь-якого іншого закону, президент може в міру необхідності, коли він визнає це інтересам національної оборони, що відповідають, уповноважувати міністра оборони, міністра військово-морського флоту або керівників будь-якого іншого урядового відомства або агентства:

1) виробляти в арсеналах, на заводах і судноверфях, що знаходяться в їх юрисдикції… будь-який оборонний матеріал, що призначається для уряду будь-якої країни, чию оборону президент вважає життєво важливою для Сполучених Штатів;

продавати, передавати у власність, обмінювати, здавати в оренду, давати у позику або поставляти іншим способом такому уряду будь-який оборонний матеріал…

4) передавати будь-якому такому уряду будь-яку оборонну інформацію, що відноситься до будь-якого оборонного матеріалу, поставленого такому уряду відповідно до параграфа 2 даного підрозділу;

5) дозволити експорт будь-якого оборонного матеріалу, переданого будь-яким чином будь-якому такому уряду відповідно до даного підрозділу.

Б). Терміни і умови, на яких будь-який такий уряд отримує будь-яку допомогу відповідно до підрозділу «а», повинні визначатися президентом як задовільні, подібно до того як повинна визначатися вигода для Сполучених Штатів у формі оплати, або у формі виплати в натуральній формі або у вигляді власності, або ж в будь-якій іншій формі прямої або непрямої вигоди, яка буде визнана президентом задовільною…

Д). Ніщо в справжньому Законі не повинне розглядатися як санкціонування або дозвіл на вступ якого-небудь американського корабля в зону військових дії порушуючи розділ 3 Закону про нейтралітет від 1939 р.

Розділ 10

Ніщо в даному Законі не повинне розглядатися як те, що змінює існуючий закон, що стосується використання сухопутних і військово-морських сил Сполучених Штатів, за винятком тих випадків, коли це стосується виробництва, постачання і ремонту оборонних матеріалів, передачі інформації і інших невоєнних цілей, перерахованих справжньому Законі.

(История США. Хрестоматия: пособие для вузов / Сост. Э.А.Иванян. – М.: Дрофа, 2005. – С. 255-259)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.      Чому в січні 19412 року з’явилось таке звернення американського Президента?

2.      Чому Ф. Рузвельт вимагав збільшення виробництва озброєнь?

3.      Як ви розумієте фразу Президента США: «Ми знаємо, що не можна купити міцний світ за рахунок свободи інших народів»?

4.      З якою метою було прийнято Закон про ленд-ліз?

 

 

ДОКУМЕНТ № 21

Пакт про нейтралітет між Радянським Союзом і Японією

Москва. 13 квітня 1941 р.

Стаття 1. Обидві Договірної Сторони зобов'язалися підтримувати мирні і дружні стосунки між собою і взаємно поважати територіальну цілісність і недоторканість іншої Договірної Сторони.

Стаття 2. У випадку якщо одна з Договірних Сторін виявиться об'єктом військових дій з боку однієї або декількох третіх держав, інша Договірна Сторона дотримуватиме нейтралітет протягом всього конфлікту.

Стаття 3. Справжній пакт набирає чинності з дня його ратифікації обома договірними Сторонами і зберігає силу протягом п'яти років...

(Системная история международных отношений в четырех  томах. События и документы. 1918-2003 / Под ред. А.Д.Богатурова. Том ІІ. Документы. 1918-1945. – М.: Научно-образовательный форум по международным отношениям, 2004. - С. 152)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.    Назвіть основні причини прийняття даного документу.

2.    Як узгоджувався нейтралітет з Японією за радянською зовнішньополітичною доктриною?

3.    Кому був більш вигідний пакт, СРСР чи Японії?

 

 

 

 

Урок 3. Перебіг подій у 1941-1942 рр. Велика Вітчизняна війна

 

ДОКУМЕНТ № 1

Витяг з директиви № 21 (плану «Барбаросса»)

18 грудня 1940 р.

Ставка фюрера

Цілком таємно

Німецькі збройні сили повинні бути готові розбити Радянську Росію в ході короткочасної кампанії ще до того, як буде закінчена війна проти Англії (варіант плану «Барбаросса»).

Загальна мета

Головні сили радянських сухопутних військ, що знаходяться в Західній Росії, повинні бути знищені в сміливих операціях внаслідок глибокого, швидкого просування танкових груп. Треба перешкодити відступу боєздатних частин у глиб російської території.

Потім швидким переслідуванням має бути досягнута лінія, з якої авіація уже не зможе здійснювати напади на німецькі терени. Кінцевою метою операції є створення загороджувального бар'єра проти азіатської Росії по загальній лінії Архангельськ-Волга. Отже, за потреби, остання промислова область на Уралі, що залишається в Росії, може бути паралізована авіацією.

У ході цих операцій Балтійський флот росіян швидко втратить свої опорні пункти і через це стане небоєздатним…

Театр військових дій розділяється Прип'ятськими болотами на південну й північну частину. Напрям головного удару повинен бу­ти підготовлений північніше Прип'ятських боліт... Групі армій, що діє південніше Прип'ятських боліт, належить з допомогою концентрованих ударів, тримаючи головні сили на флангах, знищити російські війська, що перебувають на Україні, ще до виходу останніх до Дніпра.

З цією метою головний удар завдається з району Любліна в загальному напрямку на Київ. Одночасно війська, що перебувають у Румунії, форсують р. Прут у нижній течії і здійснюють глибоке охоплення противника. На долю румунської армії випадає скову­вати російські сили...

<...> Після закінчення боїв південніше і північніше Прип'ятських боліт у ході переслідування слід забезпечити виконаєш наступних завдань:

на півдні - своєчасно зайняти важливий у військовому і економічному відношеннях Донецький басейн;

на півночі - швидко вийти до Москви. Захоплення цього міста оз­начає як у політичному, так і у економічному відношеннях вирішальний успіх <...>

(Гитлер Адольф Лето 1941. Украина. Документы и материалы. Хроника событий. - К.: Украина, 1991. - С. 68 - 71.; Нюрнбергский процесс:  Сб. материалов: В 8 т.- М,, 1989. -Т. 3.- С. 538 - 540.)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.    Визначте і проаналізуйте основну геополітичну мету фашистської Німеччини у війні проти СРСР.

2.             Які стратегічні наміри щодо України знайшли відбиток у плані «Барбаросса»?

3.              Наскільки він був реальним?

 

 

ДОКУМЕНТ № 2

З книжки «Війна в Росії» німецького генерал-майора Е. фон Бутлара про плани нападу А. Гітлера на СРСР у червні 1941 р.

На літо 1940 р. в Гітлера визрів план воєнного нападу на Росію, який суперечив не лише попереднім поглядам фюрера, коли він уважав боротьбу на два фронти смертельно небезпечною для Німеччини й тому поспішив підписати пакт про ненапад із Радянським Союзом напередодні свого нападу на Польщу, а й поглядам більшості його помічників. Причини, які спонукали Гітлера змінити свої погляди, обумовлені різними чинниками політичного, еконо­мічного, ідеологічного і військового характеру. «Російський сфінкс» з його силами які важко було визначити, з його планами, які важко розгадати, з його небезпечною ідеологією впливав на Гітлера гнітюче і заважав йому.

Він сподівався розгромити СРСР протягом швидкоплинної військової кампанії та показати світу примарність міцності радянської держави та її світогляду…

(Ладиченко Т. В. Всесвітня історія: Підручник для 11 кл. загальноосвітнього навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Грамота, 2011. – С. 18.)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.    Які чинники, на вашу думку, сприяли зміні поглядів Гітлера стосовно війни із СРСР?

 

 

ДОКУМЕНТ № 3

Із зауважень та пропозицій "Східного міністерства" щодо генерального плану "Ост"

<...> Генеральний план "Ост" передбачає, що після закінчення війни чисельність переселенців для негайної колонізації східних територій повинна становити - 4550 тис. чоловік... Адже слід мати на увазі, що ці 4550 тис. німців повинні бути розподілені на таких територіях, як... частково також області України.

<...> До питання про українців. За планом головного управління імперської безпеки на територію Сибіру повинні бути переселені також західні українці. При цьому передбачається до шестидесяти процентів населення...

(Дашичев В. И. Банкротство стратеги германского фашизма: Исторические очерки, документы и материалы. -  В 2-х т. - М., 1973. -Т.2.- С. 30-35.)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.    Які наміри були у німецького командування щодо України та українців за планами "Ост" і "Барбаросса"?

 

 

ДОКУМЕНТ № 4

Співвідношення сил СРСР та Німеччини на червень 1941 року

 

Назва

СРСР

(війська НОВО і ОдВО)

Німеччина та її союзники (Група армій «Південь»)

Співвідношення

Солдати

1 412 136

1 508 500

1 : 1

Танки

8009

1144

7 : 1

Гармати й міномети

26 580

16 008

1,7 : 1

Літаки

4696

1829

2,6 : 1

 

Співвідношення сил на ділянці головного удару групи армій «Південь»

 

Назва

СРСР

(5-та армія )

Німеччина (6-та армія та І-ша танкова група)

Співвідношення

Солдати

93 368

339 340

1 : 3,6

Танки

712

521

1,4 : 1

Гармати й міномети

2215

4035

1 : 1.8

(Гісем О. В., Мартинюк О. О. Історія України. 11 клас: Розробки уроків. – Х.: Веста, 2007. – с. 31 - 32.; Кульчицький С. В., Коваль М. В., Лебедєва Ю. Г. Історія України: Підручник для 11-го класу серед. шк. - К., 1999. - С. 105.)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.    Проаналізуйте співвідношення сил Радянського Союзу та Німеччини на передодні війни. Як це виплинуло на хід бойових дій в перші дні та місяці великої вітчизняної війни?

2.    Визначте до якої війни (оборонної чи наступальної) готувалась Червона Армія виходячи з наявних сил?

3.    Користуючись статистичними даними та матеріалами з підручника та інших джерел розкажіть про особливості підготовки вермахту до війни. 

 

 

ДОКУМЕНТ № 5

З директиви Наркомату оборони и Генерального штабу воєнним радам прикордонних військових округів 21 червня 1941 року.

1. Протягом 22-23 червня 1941 року можливий раптовий напад німців на фронтах ЛВО, ПрибВО, ЗахОВО, КОВО, ОдВО. Напад може початись з провокаційних дій.

2. Завдання наших військ  - не піддаватись ні на які провокаційні дії, що можуть викликати великі ускладнення. Одночасно військам прибалтійського, Західного, Київського та Одеського військових округів бути в повній бойовій готовності, зустріти можливий раптовий удар німців та їх союзників.   

(История СССР – М.: «Просвещение», - 1992. – с. 23.)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.    Скажіть, чому Наркомат оборони зайняв позицію чекання та невтручання?

2.    Яка була справжня мета радянського керівництва і особисто Й. Сталіна у війні 1941 року

 

 

ДОКУМЕНТ № 6

Із заяви Радянського уряду 22 червня 1941 року.

Сьогодні о 4 годині ранку, без пред'явлення яких-небудь претензій до Радянського Союзу, без оголошення війни, німецькі війська напали на нашу країну, атакували наші кордони в багатьох місцях і піддали бомбардуванню зі своїх літаків наші міста.

Тепер, коли напад на Радянський Союз вже відбувся, Радянським урядом дан нашим військам наказ  - відбити розбійницький напад.

Не вперше нашому народові доводитися мати справу з нападаючим зарозумілим ворогом. Свого часу, на похід Наполеона до Росії наш народ відповів Вітчизняною війною, і Наполеон зазнала поразка, прийшла до свого краху. То ж буде і із зарозумілим Гітлером, що оголосив новий похід проти нашої країни. Червона Армія і весь наш народ знов поведуть звитяжну вітчизняну війну за Батьківщину, за  честь, за свободу.

Наша справа права! Ворог буде розбитий. Перемога буде за нами.

История СССР – М.: «Просвещение»,  1992. – с. 23.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.    Чому радянський уряд назвав війну Вітчизняною?

2.    Оцініть поведінку Німеччини проти Радянського Союзу, згідно пакту 1939 року?

3.    Чому у заяві згадується війна з Наполеоном 1812 року?

 

 

ДОКУМЕНТ № 7

З оперативного зведення начальника штабу 4-ї дивізії протиповітряної оборони про нальоти ворожої авіації

22 червня 1941 р.

22 червня з 5 год. 19 хв. до 0 год. 23 хв. 23 червня 1941 р. аві­ація ворога окремими групами по 2—3 літаки провела наліт на Немирів, Магерів, Яворів. Типи літаків: Ю-89, Ю-86, «Мессершмітт -109, 110».

З 6 год. 30 хв. до 24 год. 22 червня 1941 р. безперервні нальоти окремих груп літаків ворога тих же типів у райони Стрия, Самбора, Рави-Руської.

З 5 год. 19 хв. 22 червня до 0 год. 40 хв. 23 червня 1941 р. проведено 6 нальотів на пункт протиповітряної оборони м. Льво­ва. Основними об'єктами бомбометання були: головпоштамт, вулиця Сикстуська, станція Підзамче, аеродроми Скнилів і Рясна-Польська.

Внаслідок бомбардування в районі аеродрому Скнилів згорів фанерний завод, на аеродромі Рясна-Польська знищено 8 літаків. У районах головпоштамту, станції Підзамче зруйновано кіль­ка жилих будинків, перервано на одну годину зв'язок АТС і на дві години - міжміський зв'язок з пунктом протиповітряної оборони.

(Коваль М. В. та ін. Історія України. Проб. Навч. посібник для 10 – 11 кл. / М. В. Коваль, С. В. Кульчицький, Ю. О. Курносов, В. Г. Сарбей;. – К.: Рад. шк., 1991. – С. 231.)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.    На основі тексту підручника і цього документа складіть усну розповідь про початок Великої Вітчизняної війни.

 

 

ДОКУМЕНТ № 8

Уривки з виступів політичних лідерів Німеччини, Радянського Союзу та Великої Британії у зв'язку з початком Великої Вітчизняної війни.

З виступу Адольфа Гітлера по радіо

22 червня 1941 р.

Німецький народе! Націонал-соціалісти!

Ви всі, ймовірно, відчули, що цей крок був для мене гірким і важ­ким. Ніколи народне мав ворожих почуттів до народів Росії. Проте вже понад два десятиліття єврейсько-більшовицький уряд з Москви намагається роздмухувати вогонь ворожнечі не тільки в Німеччині, але й в усій Європі. Ні Німеччина намагалася привнести до Росії свій націонал-соціалістичний світогляд, а саме влада у Москві невпин­но здійснювала спроби нав'язати нашому та іншим європейським народам своє панування, причому не тільки ідеологічними, але й мілітаристськими методами. Наслідками діяльності такого режиму н усіх країнах були лише хаос, зубожіння і голод...

Німецький народе!

У цей момент відбувається зосереджен­ня і розгортання військових сил такого об­сягу і розмаху, якого дотепер не бачив світ. У союзі з фінськими соратниками стоять війська на Північному Льодовитому океані... Від Східної Пруссії до Карпат простяглися військові підрозділи Східного німецького фронту. На берегах Пруту, в нижній течії Дунаю, до морського узбережжя Чорного моря під керівництвом глави держави Антонеску об'єднуються німецькі та румунські солдати. Завданням цього фронту є не тільки захист окремих держав, але й гарантуван­ня безпеки Європи І тим самим порятунок всіх і вся...

Хай допоможе нам Бог у цій боротьбі!

 

ДОКУМЕНТ № 9

З виступу прем'єр-міністра Уїнстона Черчилля по англійському радіо

22 червня 1941 р.

Нацистському режиму властиві гірші ознаки комунізму. У нього немає ніяких за­сад і принципів, окрім прагнення до расо­вого панування. За своєю жорстокістю і лю­тою агресивністю він перевершує всі форми людської зіпсованості.

За останні 25 років ніхто не був більш послідовним ворогом комунізму, ніж я. Я не візьму назад жодно­го слова, яке я сказав про нього. Проте все це тьмяніє перед видовищем, що розгортається зараз. Минуле з його злочи­нами, божевілля» і трагедіями зникає. Я бачу російських солдат, що стоять на порозі своєї рідної землі, що захищають поля, які їх батьки обробляли з незапам'ятних часів. Я бачу, як вони охороняють свої домівки, де їх матері і дружини моляться... Я бачу, як на все це насувається мерзотна нацистська військова машина з її вишколеними, брязкаючими шпорами, прусськими офіцерами, з її майстерними агентами, що тільки-но придушили і зв'язали по ру­ках і ногах десяток країн. Я бачу також сіру вимуштрувану, слух­няну масу жорстокої солдатні, що насувається подібно до хмар повзучої сарани. Ми сповнені рішучості знищити Гітлера й всі сліди нацистського режиму. Звідси випливає., що ми надамо Росії і російському народові всю допомогу, яку тільки зможемо. Небезпека, що загрожує Росії, - це не­безпека, що загрожує нам і Сполученим Штатам... Подвоїмо свої зусилля і боротимемося разом, скільки вистачить сил і життя…

За всім цим шумом і громом я бачу купку лиходіїв, які планують, організовують і накликають на людство цю лавину лих... Будь-яка людина або держава, які борються проти нацизму, отримають нашу допомогу. Будь-яка людина або держава, які йдуть з Гітлером, - наші вороги... Така наша політика, таке наша заява. Звідси витікає, що ми надамо Росії і російському народові всю допомогу, яку лише зможемо. Ми звернемося до всіх наших друзів і союзників у всіх частинах світу із закликом дотримуватися такого ж курсу і проводити його так само стійко і неухильно до кінця, як це робитимемо ми.

(Хрестоматия по новейшей истории. В 3 томах. Документы и материалы. – М.: Издательство социально-экономической литературы, Под ред. Б.Г. Гафурова, Л.И. Зубока, И.М. Майского, А.С. Перевертайло, В.Г. Трухановского. 1960-1961. - Т. 2. С. 247)

 

ДОКУМЕНТ № 10

З виступу Йосипа Сталіна по радянському радіо

3 липня 1941 р.

Товариші! Громадяни!

Брати і сестри!

Бійці нашої армії і флоту!

До вас звертаюся я, друзі мої!

Віроломний воєнний напад гітлерівської Німеччини на нашу Батьківщину, розпочатий 22 червня, триває, незважаючи на героїчний опір Червоної армії, незважаючи на те, що кращі дивізії порога й кращі частини його авіації вже розбиті і знайшли собі мо­гилу на полях бою, ворог не перестає лізти вперед, кидаючи на фронт нові сили.

Як могло статися, що наша славна Червона армія здала фашистським військам ряд наших міст і районів?.. Це пояснюється головним чином тим, що війна фашистської Німеччини проти СРСР почалася за вигідних умов для німецьких військ і невигідних для радянських військ. Справа в тому, що війська Німеччини, як країни, що веде війну, були вже цілком відмобілізовані, і 170 дивізій, кинутих Німеччиною проти СРСР і присунутих до кордонів СРСР, перебували в стан цілковитої готовності, чекаючи лише сигналу, щоб виступити, тоді як радянським військам треба було ще відмобілізуватись і присунутись до кордонів. Чимале значення мала тут і та обставина, що фашистська Німеччина несподівано і віроломно порушила пакт про ненапад, укладений в 1939 р., укладений між нею і СРСР.

Зрозуміло, що наша миролюбна країна, не бажаючи брати на себе ініціативу порушення пакту, не могла стати на шлях віроломства.

Можуть запитати: як могло статися, що Радянський уряд пішов на укладення пакту про ненапад з такими віроломними людьми й катами, як Гітлер і Ріббентроп? Чи не було тут припущено з боку Радянського уряду помилки? Звичайно, ні!

...Жодна миролюбна держава не може відмовитися від мирної угоди з сусідньою державою, якщо на чолі цієї держави стоять навіть такі кати і людожери, як Гітлер і Ріббентроп. І це, звичайно, за однієї неодмінної умови - якщо мирна угода не зачіпає ні прямо, ні опосередковано територіальної цілісності, незалежності і честі миролюбної держави. Як відомо, пакт про ненапад між Німеччиною і СРСР є саме таким пактом.

Що виграли ми, уклавши з Німеччиною пакт про ненапад? Ми забезпечили нашій країні мир протягом півтора року і можливість підготувати свої сили для відсічі...

Ворог жорстокий і невтомний. Він ставить на меті захоплення наших земель, нашого хліба і нашої нафти. Він ставить собі на меті відновлення влади поміщиків, відновлення царизму, руйнування національної державності вільних народів Радянського Союзу, їх понімечення, перетворення їх на рабів німецьких князів і баронів.

У разі вимушеного відходу частин Червоної Армії треба вивозити весь рухомий залізничний склад, не залишати ворогові жодного кілограма хліба, жодного літра пального. Усе цінне майно, яке не можна буде вивезти, треба безумовно знищувати.

Метою цієї всенародної вітчизняної війни проти фашистських гнобителів с не тільки ліквідація небезпеки, що нависла над нашою і: раїною, але й допомога усім народам Європи, що потерпають під яр­мом німецького фашизму... Наша війна за свободу нашої Вітчизни зіллється з боротьбою народів Європи й Америки за їх незалежність, за демократичні свободи...

(Воропаєва В. В.,. Татаринов М. В. Всесвітня історія. 11 клас. Готові дидактичні набори до уроків. – Х., 2007.; Рубльов О. С. Новітня історія України (1939 – 2003): Навч. посібник для 11 кл. загальноосвітніх навч. закл. – К.: Дієз-продукт, 2003. – С.  21 – 22.)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.    Згадайте за яких умов розпочалася Велика Вітчизняна війна?

2.    Уважно прочитайте документ. Порівняйте, які причини невдач у початковий період війни називає Й. Сталін і які причини названі у вашому підручнику. З чиєю версією ви згоді?

3.    Знайдіть подібні думки в мережі Інтернет.

4.    Проаналізуйте документи №№ 7 – 9 та порівняйте їх відповідно до встановлених нижче критеріїв і заповніть таблицю «Лідери країн про початок Другої Світової війни».

Критерії для порівняння

Документ № 7

Документ № 8

Документ № 9

Форма звернення діяча

 

 

 

Головна мета документа, ключові слова

 

 

 

Причини війни, характер війки, пропагандистські ідеї і прийоми, які використову­ють політики

 

 

 

5.    Радянсько-німецький пакт про ненапад 1939 р. за словами Й.Сталіна, «не зачіпає ні прямо, ні опосередковано територіальної цілісності, незалежності і честі миролюбної держави». Наскільки це відповідає дійсності?

6.    Чому, на вашу думку, Й. Сталін звернувся до народу лише 3 липня, тобто майже через два тижні після початку бойових дій?

 

 

ДОКУМЕНТ № 11

Угода між урядами СРСР і Великої Британії про спільні дії у війні проти Німеччини

12 липня 1941 р.

Уряд Союзу РСР і уряд Його Величності в Сполученому Королівстві уклали справжню угоду і декларують про наступний:

Обоє урядів взаємно зобов'язалися надавати один одному допомогу і підтримку всякого роду в справжній війні проти гітлерівської Німеччини.

2.  Вони, далі, зобов'язалися, що протягом цієї війни вони ні не вестимуть переговорів, ні не укладатимуть перемир'я або мирного договору, окрім як з обопільної згоди. 

(Системная история международных отношений в четырех  томах. События и документы. 1918-2003 / Под ред. А.Д.Богатурова. Том ІІ. Документы. 1918-1945. – М.: Научно-образовательный форум по международным отношениям, 2004. - С. 194)

 

ДОКУМЕНТ № 12

Атлантична хартія

о. Ньюфаундленд.14 серпня 1941 р.

Президент Сполучених Штатів Америки і прем'єр-міністр пан Черчилль, що представляє Уряд Його Величності у Великої Британії, зустрівшись один з одним, вважають розумними обнародувати певні загальні принципи державної політики відповідних країн, на основі яких базуються їх надії на краще майбутнє для всього світу.

Перше: їх країни не прагнуть до територіальних або іншим надбань.

Друге: вони висловлюють бажання не бути свідками територіальних змін, які не відповідають вільно вираженим побажанням зацікавлених народів.

Третє: вони поважають право всіх народів обирати форму правління, при якій вони житимуть, і вони бажають бачити суверенні права і самоврядність відновленими для тих, хто був насильницький позбавлений їх.

Четверте: вони прагнутимуть з належною пошаною до своїх зобов'язань до того, аби сприяти забезпеченню всім державам, великим або малим, переможцям або переможеним, рівного доступу до торгівлі і сировинних запасів світу, необхідних для їх економічного процвітання.

П'яте: вони висловлюють бажання сприяти повною мірою співпраці між всіма державами в економічної області з метою загального забезпечення досконаліших умов праці, економічного прогресу і соціальної безпеки.

Шосте: після остаточної ліквідації нацистської тиранії вони сподіваються побачити установлення миру, який надасть всім державам можливість жити в безпеці в їх власних кордонах і який дозволить гарантувати, що всі люди на землі зможуть жити в умовах свободи від страху і позбавлень.

Сьоме: такий світ повинен буде дозволити всім людям безперешкодно пересікати відкрите море і океани.

Восьме: вони виражають віру в те, що всі держави світу, як виходячи з відчуття реальності, так і по причинах піднесеного характеру, прийдуть до рішення відмовитися від використання сили.

Оскільки майбутній світ не може бути збережений, якщо держави, які загрожують або можуть загрожувати агресією за межами свої кордонів, продовжуватимуть застосовувати зброю наземного, морського або  повітряного призначення, вони виражають віру в те, що роззброєння таких держав необхідне за умови створення ширшої і постійної системи загальної безпеки. Аналогічним чином вони сприятимуть і заохочуватимуть все інші практично здійсненні заходи, які полегшать для всіх миролюбних народів важкий тягар озброєнь.

(История США. Хрестоматия: пособие для вузов / Сост. Э. А. Иванян. – М.: Дрофа, 2005. - С. 261-262; Хрестоматия по новейшей истории. - М., 1960. - Т.2.- С. 66).

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.    Прочитайте уважно ці два документи та назвіть причини його появи.

2.    Охарактеризуйте перспективи співпраці США та Великої Британії.

3.    Яку позицію щодо СРСР зайняли Велика Британія і США після нападу агресорів на Радянський Союз?

4.    Прочитайте документ і визначте цілі Атлантичної хартії. Поясніть, чому СРСР приєднався до неї.

5.    Які заходи вжила Німеччина для консолідації агресивного бло­ку наприкінці 1940 - на початку 1941 р.?

 

 

ДОКУМЕНТ № 13

Із бесід маршала Георгія Жукова з письменником К. Симоновим про причини військовик невдач Радянської армії у 1941 р.

Якщо порівнювати підготовку наших кадрів перед подіями цих років, в 1936 р., і після цих подій, у 1939 р., треба сказати, що рівень бойової підготовки військ впав дуже сильно. Мало того, що армія, починаючи з полків, була значною мірою обезголовлена, вона була ще І розкладена цими подіями. Спостерігалося страшне падіння дисципліни, справа доходила до самовільної відсутності, до дезертирства. Багато командирів відчували себе розгубленими, нездат­ними навести лад. <...>

Помилки були.

Але треба пам'ятати і деякі об'єктивні дані. Треба подумати і підрахувати, що були тоді ми і наша армія і Німеччина а її армією. Наскільки вище був її військовий потенціал, рівень промисловості, рівень промислової культури, рівень загальної підготовленості до війни  <…>

Нарешті, треба додати, що Гітлер з дня свого приходу до влади абсолютно все підпорядкував інтересам майбутньої війни, все будувалося з розрахунку на перемогу в цій війні, все робилося для цього, і лише для цього. А ми такої позиції не зайняли, зупинилися на напівзаходах. Зіткнулися один з одним інтереси відомств, йшла нескінченна торгівля з кожного питання, пов'язаного з озброєнням армії і підготовкою до війни. Все це також треба класти на чашу терезів, пояснюючи причини наших поразок І невдач першого року війни. <...>

Що таке раптовість?

Те, як трактують раптовість зараз, та і як трактував її в своїх виступах Сталін, - неправильно, неповно й однобоко. <...>

Головна небезпека полягала не у тому, що німці перейшли кор­дон, а утому, що для нас виявилася несподіванкою їх шестикратна і восьмикратна перевага в силах на вирішальних напрямах; для нас виявилися несподіванкою і масштаби зосередження їх військ, і сила їх удару. Це і є те головне, що зумовило наші втрати першого періоду типи. Л не тільки раптовий перехід ними кордону.»

(Хрестоматия по истории СССР. 1917-1945: Учебное пособие для пед. институтов по специальности "История" / Сост. С. И. Дегтев и др. – М.: Просвещение, 1991. – С. 496 – 497.)

 

ДОКУМЕНТ № 14

Оперативне донесення Гауптмана доктора Перуборна

19 липня 1941 р.

Ось уже протягом місяця ми маємо можливість перевірити, наскільки наші уявлення про противника відповідали дійсності...

Ми змушені визнати, що Червона армія є дуже серйозним про­тивником...

Російська піхота виявила нечувану впертість... деякі ДОТи... трималися до останньої людини. Відомості про різний рівень... озброєності окремих дивізій підтвердилися. Зокрема, ті дивізії, які були введені в бій останнім часом,,., були озброєні дуже погано. Мав місце випадок, коли видавалося по 2 бойові патрони на людину. Атаки піхоти й тепер, незважаючи на величезні втрати, часто мали вигляд масового наступу живої сили без підтримки з боку важких видів озброєння й артилерії.... Досягнення росіян у галузі вироб­ництва танків... заперечувати неможливо, так само, як і їхні успіхи у створенні танкового озброєння найсучасніших зразків.

Російські військово-повітряні сили... спочатку просто розчарували. Росіяни зробили нам послугу тим, що в перші дні війни багато аеродромів через надто близьке їх розташування до кордону стали жертвою нищівних німецьких бомбових ударів, внаслідок чого ство­рювалось враження, що російські літаки зникли з неба.

Кілька слів про російські парашутно-десантні війська..,.

...Маленькі групи чисельністю трохи більше 8 осіб, більшість з яких навіть не одержали парашутно-десантної підготовки, скидаються у нічний час та в туман з метою порушення тилових комунікацій.

Про сухопутні укріплення можна додати, що це - споруди найдосконалішої конструкції.

Могутньою й одноособовою пануючою організацією в Червоній армії с комуністична партія. Справжня влада… перебуває у ру­ках політичних комісарів. Ці фанатичні носії комуністичної ідеї є організаторами найзапеклішого опору, вони драконівськими ме­тодами придушують будь-який прояв відповідальності офіцерів, організовують партизанський рух і саботаж…, виявляють жорстокість щодо цивільних осіб і військовополонених.

...Залишається поділитись найсумнішим досвідом, який ми мог­ли здобути з цієї війни. Скрізь, де протягом цих двох років воював німецький солдат… він... стояв віч-на-віч з противником, який не втрачав... останніх рис людяності. У цій країні все інакше... кожне місто, майже кожне село України вартують сумних жертв. Нам тре­ба якнайсерйозніше побоюватися за долю всіх наших товаришів,... які потрапили живими до рук червоних.

(Хрестоматія з історії України за всією шкільною програмою. Практичний довідник / Уклад. Воропаєва В. В. – Харків: ФОП Співак В. Л., 2010. – С. 409 – 410.)

 

ДОКУМЕНТ № 15

Зі спогадів маршала Костянтина Рокосовського

Відверто кажучи, ми, офіцери, не вірили тому, що укладений між Радянським Союзом та Німеччиною договір не буде нею по­рушений. Усі ми свого часу читали книгу Гітлера „Майн Кампф", і навіть сповідань фюрера, що містилися в неї, було достатньо, щоб укріпитися в думці: фашистська Німеччина не залишить у спокої Радянський Союз...

У травні 1941 року командуючим НОВО була проведена польова поїздка фронтового масштабу. В мене була можливість ознайомитись із прикордонною місцевістю... Стан справ турбував. Роботи з ство­рення укріпленого району (УРа) тільки розгорталися...

У прикордонних районах КОВО в той час відбувалися дивні речі. Через кордон проходили мешканці туди й назад... У прикордонній смузі... вільно роз'їжджали па автомобілях переодягнені в цивільний одяг німецькі офіцери...

Нерідкі були випадки пролетів німецьких літаків. Стріляти по них було категорично заборонено. Характерним був випадок у районі Ровно, де зробив вимушену посадку німецький літак, яки (і був затрима­ний самими солдатами» які розмістилися поблизу. У літаку вияви­лось чотири німецьких офіцери у шкіряних пальто (без військових знаків). Літак був оснащений найновішим фотоприладдям, знищити яке німцям не вдалося (не встигли). На плівках були сфотографовані мости й залізничні вузли на Київському напрямку.

Про все це було повідомлено в Москву. Як же ми здивувалися, коли дізналися, що розпорядженням, що надійшло з Наркомату Оборони, літак з цим екіпажем наказано було негайно звільнити в супроводі (до кордону) двох наших знищувачів. Ось так реагував центр на явно ворожі дії німців.

(Хрестоматия по истории СССР. 1917-1945: Учебное пособие для пед. институтов по специальности "История" / Сост. С. И. Дегтев и др. – М.: Просвещение, 1991. – С. 334.)

 

ДОКУМЕНТ № 16

Англійський журналіст О. Верт про причини поразок радянських військ на початковому етапі війни

Пояснення причин поразки 1941 р. численні, і торкаються вони ши­рокого кола питань. Поміж головних причин одні вважають історичний характер (наприклад, чистки в 1937 р. в Червоній армії), другі - психо­логічний (постійна пропаганда тези про непереможність Червоної ар­мії), треті - професійний (відсутність у радянських військ досвіду ве­дення сучасної війни і в багатьох випадках низький рівень бойової підготовки) і, нарешті, - економічний (незважаючи на отриманий зав­дяки радянсько-німецькому пакту перепочинок, радянська військова промисловість не зуміла перетворити Червону армію на добре оснаще­ну сучасну).

(Ладиченко Т. В. Всесвітня історія: Підручник для 11 кл. загальноосвітнього навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Грамота, 2011. – С. 25.)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.    Проаналізуйте документи №№ 13 - 16. Складіть список причин, які обумовили невдачі Червоної армії в 1941-1942 рр.

2.    Чи можливо стверджувати про чинник раптового нападу Німеччини на СРСР? Як у документах трактується цей чинник?

3.    Які причини поразок, на вашу думку, не названі О. Вертом?

4.    Порівняйте причини невдач радянських військ у перший період війни, названі радянськими  та іноземними військовими.

 

 

ДОКУМЕНТ № 17

Із директиви Раднаркому СРСР і ЦК ВКП(б) партійним і радянським організаціям прифронтових областей про мобілізацію всіх сил і засобів на розгром ворога

29 червня 1941 р.

Раднарком СРСР і ЦК ВКП(б) зобов'язують усі партійні, радянські, профспілкові та комсомольські організації покінчити з благодушністю та безтурботністю і мобілізувати всі наші організації та всі сили народу для розгрому ворога, для нещадної розправи з ор­дами німецького фашизму, що напав.

Раднарком Союзу РСР і ЦК ВКП(б) вимагають від вас:

1. У нещадній боротьбі з ворогом відстоювати кожну п'ядь радянської землі, битися до останньої краплі крові за наші міста і села, проявляти сміливість, ініціативу і кмітливість, властиві на­шому народові.

2. Організувати всебічну допомогу діючій армії, забезпечити організоване проведення мобілізації тих, хто перебувай у папасі, за­безпечити постачання армії всім необхідним, швидке просування транспортів з військами І військовими вантажами, широку допомо­гу пораненим відведенням під госпіталі лікарень, шкіл, клубів, уста­нов.

3. Зміцнити тил Червоної армії, підпорядкувавши інтересам фронту всю свою діяльність, забезпечити посилену роботу всіх підприємств, роз'яснити трудящим їх обов'язки і становище, яке склалося. Організувати охорону заводів, електростанцій, мостів, телефонного і телеграфного зв'язку, організувати нещадну бороть­бу з усілякими дезорганізаторами тилу, дезертирами, панікерами, поширювачами чуток; знищувати шпигунів, диверсантів, ворожих парашутистів,   виявляючи в усьому цьому швидке сприян­ня винищувальним батальйо­нам. Усі комуністи повинні знати, що ворог підступний, хитрий, досвідчений в обду­рюванні і поширенні брехли­вих чуток, враховувати все це у своїй роботі і не піддаватися на провокації.

4.  При вимушеному відході частин Червоної армії забира­ти рухомий залізничний склад, не залишаючи ворогові жодного паротяга, жодного вагона, не зали­шати ворогові ні кілограма хліба, ні літра пального. Колгоспники повинні рятувати худобу, хліб здавати на збереження державним ор­ганам для вивезення його в тилові райони. Усе цінне майно, у тому числі кольорові метали, хліб і пальне, яке не може бути вивезене, повинно безумовно знищуватися.

5. У зайнятих ворогом районах створювати партизанські за­гони і диверсійні групи для боротьби з частинами ворожої армії, для розгортання партизанської війни повсюди і скрізь, для руйну­вання мостів, доріг, псування телефонного і телеграфного зв'язку, підпалювання складів і т. ін. У захоплених районах створювати нестерпні умови для ворога та всіх його поплічників, переслідувати і знищувати їх на кожному кроці, зривати всі їхні заходи.

6. Негайно віддавати під суд військового трибуналу всіх тих, хто своїм панікерством і боягузтвом заважає справі оборони, не зважа­ючи на особу.»

(Комуністична партія СРСР в резолюціях і рішеннях з'їздів, конференцій і пленумів ЦК 1918 – 1941 рр. – Т. 1. – К., 1984.)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.  Як у директиві визначається необхідність евакуації мате­ріальних цінностей?

2.  Згідно з директивою, ворогу нічого не повинно дістатися, всі матеріальні цінності повинні бути вивезені, а якщо не встигнуть вивезти - то знищені. Але ж на окупованій території залиша­лися люди. Чи поклопоталася радянська влада про цих людей?
Дайте моральну оцінку діям радянської влади.

 

 

ДОКУМЕНТ № 18

З наказу народного комісара оборони СРСР № 227

28 липня 1941 р.

...Населення нашої країни, яке з любов'ю і повагою ставиться до Червоної армії, починає розчаровуватися в ній,.... а багато хто з них проклинає Червону армію за те, що вона віддає наш народ під ярмо... гнобителів, а сама втікає на схід...

З цього випливає, що час покінчити з відступом. Ні кроку назад! Таким тепер повинен бути наш головний заклик.

Треба стійко, до останньої краплі крові захищати кожну позицію, кожний метр... території...

1.  Військовим радам фронтів і насамперед командуючим фронтами:

а)  ...ліквідувати відступальні настрої у військах і залізною рукою припинити пропаганду про те, що ми можемо і повинні відступити...

б)  ...знімати з поста і направляти... для притягнення до... суду командуючих арміями, котрі допустили самовільний відвід війська з позицій...

в)  сформувати в межах фронту від одного до трьох... штрафних батальйонів (по 800 осіб), куди направляти середніх І старших командирів..., політпрацівників усіх родів військ, які провинилися в порушенні дисципліни через боягузтво або нестійкість, і постави­ ти їх на більш важкі ділянки фронту, щоб дати їм можливість спо­кутувати кров'ю свої злочини...

2. Військовим   радам армій і насамперед командуючим арміями:

а)  ...знімати з постів командирів і комісарів корпусів і дивізій, які допустили самовільний відвід військ з позицій... і направляти їх... для віддання до військового суду;

б)  сформувати в межах армії 3-5 добре озброєних загороджувальних загонів (до 200 осіб у кожному), поставити їх у безпосередньо­му тилу нестійких дивізій і зобов'язати їх в разі паніки і безладного відходу частин дивізії розстрілювати на місці панікерів та боягузів і цим допомагати чесним бійцям дивізії виконати свій обов'язок...

в)  сформувати в межах армії від п'яти до десяти... штрафних рот (від 150 до 200 осіб у кожній), куди направляти рядових бійців і мо­лодших командирів, які завинили в порушенні дисципліни через бо­ягузтво або нестійкість, і поставити їх на важкі ділянки армії, щоб дати їм можливість спокутувати кров'ю свої злочини...

3. Командирам і комісарам корпусів і дивізій:

а) ...знімати з постів командирів і комісарів полків і батальйонів, які допустили самовільний відвід частин... відбирати у них ордени І медалі та направляти їх... до України військового суду.

Й. Сталін

(Хрестоматия по истории СССР. 1917-1945: Учебное пособие для пед. институтов по специальности "История" / Сост. С. И. Дегтев и др. – М.: Просвещение, 1991. – С. 519 – 522.)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.    Існують різні оцінки цього наказу. Одні вважають, що він мав великий позитивний вплив на моральний стан війська, допоміг у боротьбі з дезертирством. Інші вважають цей наказ надмірно суворим, розрахованим на страх перед неминучою карою, у моральному плані його роль не можна оцінювати позитивно. А що думаєте ви з цього приводу?

 

 

ДОКУМЕНТ № 19

З директиви німецьким військам про захоплення м. Ленінград

29 вересня 1941 р.

Фюрер вирішив стерти із землі Ленінград. Мета полягає в тому, щоб підійти до міста й зруйнувати його вщент. Прохання про капітуляцію будуть відхилені... ми не зацікавлені в збереженні навіть частини населення цього великого міста.

(Ладиченко Т. В. Всесвітня історія: Підручник для 11 кл. загальноосвітнього навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Грамота, 2011. – С. 21.)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.    Яка доля чекала на жителів Ленінграда, якби місто було здане фашистам? І як воно вийшло насправді?

2.    Скажіть, яку роль відігравало місто Леніна для першої у світі соціалістичної держави?

3.    Оцініть позицію Й. Сталіна стосовно загибелі радянських військових та мирних жителів під час війни.

 

 

ДОКУМЕНТ № 20

З щоденника професора О. Фрейденберг, яка пережила блокаду Ленінграда

У люті морози люди в Ленінграді стояли в чергах по 10 годин за хлібом - сирим і мокрим. Електрика давно відключена, не ходять трамваї. Квартири, аптеки, установи - усе в темряві. Люди заходять до магазину - і в повній темряві намацують руками останнього в черзі або йдуть на голос. Продавці працюють при мерехтливому вогнику «Коптилки». Користуючись темрявою, злодії грабують ледь живих від голоду людей. У місті немає сірників, давно не працюють водопровід і туалети. Бомбардування відбуваються щоденно в майже не припиняються. Люди тисячами помирають від голоду... Сіли на землю, замер­зли й померли, а міліція мерщій поцупила їхні продуктові картки... І ніякі муки живих лю­дей, ніщо ніколи не могло змусити владу здати місто.

(Ладиченко Т. В. Всесвітня історія: Підручник для 11 кл. загальноосвітнього навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Грамота, 2011. – С. 22.)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.    Читаючи цей монолог відчаю, хочеться запитати: хто повинен відповідати за такі страшні страждання людей?

2.    Чи можна виправдати геройством і патріотизмом загибель майже 900 тис. мирних жителів?

3.    Коли і за яких умов була знята блокада Ленінграда?

 

 

ДОКУМЕНТ № 21

Зі спогадів німецького генерал-полковника Г. Гудеріана про причини поразки Німеччини у війні з Радянським Союзом

Російський солдат завжди вирізнявся особливою стійкістю, твердим характером і невибагливістю. У Другій світовій війні стало по й радянське військове командування має значні здібності в галузі стратегії. Російським генералам і солдатам притаманні слухняність і дисципліна. Вони не втрачали витримки навіть у найскладніших обставинах 1941 року.

(Ладиченко Т. В. Всесвітня історія: Підручник для 11 кл. загальноосвітнього навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Грамота, 2011. – С. 23.)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.    Які події змусили Г. Гудеріана зробити висновок про витримку радянських військ у най-а обставинах?

2.    Серед радянських дослідників існує думка, що контрнаступ під Москвою вдалося організувати завдяки радянському розвіднику Р. Зорге, який повідомив, що Японія не буде нападати на СРСР. Під Москву були перекинуті «свіжі» сили, які ще не брали участі в боях.

3.    Німецькі військові історики пишуть про стратегічні прорахунки А. Гітлера, який запізно розпочав наступ на Москву, а радян­ським військам допоміг «генерал Мороз». Існують також інші вер­сії подій щодо Московської битви 1941 р. А як вважаєте ви?

4.    Чому В. Черчілль, попри своє негативне ставлення до комуніс­тичних ідей, одразу після нападу Німеччини на СРСР оголосив про всіляку підтримку останнього та навіть про союз із ним?

5.    Чому, на вашу думку, Японія напала саме на США, а не на СРСР?

 

 

ДОКУМЕНТ № 22

Наказ Ставки Верховного Головного командування Червоної Армії № 270

16 серпня 1941 р.

Не лише друзі визнають, але і вороги наші вимушені визнати, що в нашій визвольній війні з німецько-фашистськими загарбниками частини Червоної Армії, величезна їх більшість, їх командири і комісари поводяться бездоганно, мужньо, а деколи - прямо героїчно. Навіть ті частини нашої армії, які випадково відірвалися від армії і попали в оточення, зберігають дух стійкості і мужності, не задаються в полон, прагнуть нанести ворогові більше шкоди і виходять з оточення. Відомо, окремі частини нашої армії, попавши в оточення ворога, використовують всі можливості для того, щоб завдати ворогові поразки і вирватися з оточення...

Слід зазначити, що при всіх вказаних вище фактах здачі в полон ворогові члени військових порад армій, командири, політробітники, особоотдельщики, що знаходилися в оточенні, проявили недопустиму розгубленість, ганебну боязкість і не спробували навіть перешкодити качаловим, що перелякався, понеделиним, кириллвим та іншим здатися в полон ворогові.

Ці ганебні факти здачі в полон нашому заклятому ворогові свідчать про те, що в рядах Червоній Армії, стійко і що самовіддано захищає від підлих загарбників свою Радянську Батьківщину, є нестійкі, малодушні, боязкі елементи. І ці боязкі елементи є не лише серед червоноармійців, але і серед начальницького складу. Як відомо, деякі командири і політробітники своєю поведінкою на фронті не лише не показують червоноармійцям зразок сміливості, стійкості і любові до Батьківщини, а, навпаки, ховаються в щілинах.

Возяться в канцеляріях, не бачать і не спостерігають поля бою, а при перших серйозних труднощах в бою пасують перед ворогом, зривають з себе знаки відмінності, дезертирують з поля бою.

Чи можна терпіти в рядах Червоній Армії боягузів, що дезертирують до ворога і задаються йому в полон, або таких малодушних начальників, які при першій заминці на фронті зривають з себе знаки відмінності, дезертирують в тил? Ні, не можна! Якщо дати волю цим боягузам і дезертирам, вони в короткий термін розкладуть нашу армію і занапастять нашу Батьківщину. Боягузів і дезертирів треба знищувати.

Чи можна вважати командирами батальйонів або полків таких командирів, які ховаються в щілинах під час бою, не бачать поля бою, не спостерігають ходу бою на полі та все ж уявляють себе командирами полків і батальйонів? Ні, не можна! Це не командири полків і батальйонів, а самозванці. Якщо дати волю таких самозванцем, вони в короткий термін перетворять нашу армію на суцільну канцелярію. Таких самозванців потрібно негайно зміщувати з постів, знижувати за посадою, переводити в рядові, а при необхідності розстрілювати на місці, висуваючи на їх місце сміливих і мужніх людей з лав молодшого начскладу або з червоноармійців.

Наказую:

1.  Командирів і політробітників, під час бою тих, що зривають з себе знаки відмінності і що дезертирують в тил або задаються в полон ворогові, вважати злісними дезертирами, сім'ї яких підлягають арешту як сім'ї порушили присягу і що зрадили свою Батьківщину дезертирів.

Зобов'язати всіх вищестоящих командирів і комісарів розстрілювати на місці подібних дезертирів з начскладу.

2.  Частинам, що попали в оточення ворога, і підрозділам самовіддано битися до останньої можливості, берегти матеріальну частину як зіницю ока, пробиватися до своїх по тилах ворожих військ, завдаючи поразки фашистським собакам.

Зобов'язати кожного військовослужбовця, незалежно від його службового положення, зажадати від вищестоящого начальника, якщо частина його знаходиться в оточенні, битися до останньої можливості, аби пробитися до своїх, і якщо такий начальник або частина червоноармійців замість організації відсічі ворогові вважатимуть за краще здатися йому в полон - знищувати їх всіма засобами, як наземними, так і повітрям, а сім'ї тих, хто здався в полон червоноармійців позбавляти державної допомоги.

3.  Зобов'язати командирів і комісарів дивізій негайно зміщувати з постів командирів батальйонів і полків, що ховаються в щілинах під час бою і що бояться керувати ходом бою на полі битви, знижувати їх до посади, як самозванців, переводити в рядові, а при необхідності розстрілювати на місці, висуваючи на їх місце сміливих і мужніх людей з молодшого начскладу або червоноармійців, що з лав відрізнилися.

Наказ прочитати у всіх ротах, ескадронах, батареях, ескадрильях, командах і штабах

(Кульчицький С. В.. Коваль М. В., Лебедєва Ю. Г. Історія України: Підручник для 11-го класу серед. шк. - К., 1999. – с. 105 – 106.)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.    Прочитайте документ. Скажіть чому така атмосфера панувала у Червоній армії?

2.    Оцініть позицію влади відносно тих, хто залишав місце бою і дезертирував.

3.    Як би ви діяли опинившись в горнилі війни?

 

 

ДОКУМЕНТ № 23

З військового послання Президента США Ф. Рузвельта до американського Конгресу

8 грудня 1941 р.

Вчора, 7 грудня 1941 р., в день, ганьба якого залишиться в історії, Сполучені Штати Америки були несподівано і навмисно атаковані військово-морськими і військово-повітряними силами Японської імперії...

Проведений вчора напад на Гавайські острови завдав жорстокого збитку американському військово-морському флоту і армії. Цей напад коштував нам життя багатьох американців. На додаток до цього повідомляється, що американські кораблі також торпедувалися і у відкритому морі між Сан-Франциско і Гонолулу.

Японський напад поширюється на весь район Тихого океану. Факти вчорашнього дня говорять самі за себе. Народ Сполучених Штатів прийшов вже до певного висновку і прекрасно розуміє, чим загрожує цей напад життя і безпеки нашої нації.

Як головнокомандуючий армії і флоту я наказав прийняти всі необхідні для нашої оборони заходи.

Я вірю, що я виражаю волю конгресу і народу, коли я говорю, що ми не лише зробимо все, що в наших силах, для власного захисту, але що ми зробимо так, і зробимо це надійно, аби небезпека подібного роду зради ніколи не загрожувала нам знову. Ми знаходимося у стані війни. Не можна закривати очі на той факт, що наш народ, наша територія і наші інтереси знаходяться у великій небезпеці.

Я пропоную конгресу оголосити, що з неділі 7 грудня, тобто з моменту нічим не спровокованого і зрадницького нападу на нас Японії, Сполучені Штати і Японська імперія знаходяться у стані війни.

(Хрестоматия по новейшей истории. В 3 томах. Документы и материалы. – М.: Издательство социально-экономической литературы, Под ред. Б.Г. Гафурова, Л.И. Зубока, И.М. Майского, А.С. Перевертайло, В.Г. Трухановского. 1960-1961. - Т.2. С.518-519)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.    Уважно прочитайте документ та дайте оцінку діям Президента США

2.    Чому США стали вважати себе в стані війни з Японською імперією.

3.    Оцініть, якою була дана війна для США та для Японії. Відповідь обґрунтуйте.

 

 

ДОКУМЕНТ № 24

Документи командування американських озброєних сил про мотиви співпраці США з Радянським Союзом

1942-1944 рр.

А. 1. У цьому документі немає нічого нового або оригінального. Це просто резюме того, що вважається, на загальну думку, найбільш вірними думками.

2.  Росія потрібна нам не лише як могутній військовий союзник для розгрому Німеччини; кінець кінцем вона знадобиться нам в аналогічній ролі і для розгрому Японії. І, нарешті, вона потрібна буде нам як справжній друг і діловий клієнт на післявоєнному світі.

3.  До питання про значення Росії в розгромі Німеччини. Всякі аргументи зайві. Вона настільки ж необхідна, як Сполучене Королівство і Сполучені Штати.

4.  До питання про значення Росії в розгромі Японії.

Всіма визнається, що план поступового досягнення Токіо через тихоокеанські острови має бути доповнений крупними нальотами бомбардувальників, що базуються в Азії, об'єктом яких має бути саме серце Японської імперії і джерело її потужності.

Для цього буде потрібно вельми значні сухопутні сили для оборони баз і, крім того, значні сили авіації разом з її особовим складом, наземними спорудами, літаками, бензином, запасними частинами, боєприпасами і всім іншим. Для авіації, що діє, в 1000 бомбардувальників необхідно приблизно 200 тисяч тонн різних запасів в місяць. Таку силу навряд чи можна розмістити в Азії без допомоги Росії...

5.  Якщо визнати, що допомога Росії необхідна для розгрому як Німеччині, так і Японії, то в рівній мірі вірно буде і те, що поразка Росії в боротьбі з однією з них або обома цими країнами може перешкодити нам розгромити Німеччину або Японію.

Така поразка може статися, якщо ми не допоможемо Росії в повну міру наших можливостей, бо війна Росії з Німеччиною позбавила її значній частині населення, сировини, промисловості, транспорту, резервів і посівних площ.

Така поразка може, статися також і в тому випадку, якщо Японія візьме участь у війні Німеччини з Росією. Тому, мабуть, набагато вигідно для нашої справи відкласти російсько-японську війну до розгрому Німеччини.

6.  До питання про нашу зацікавленість в Росії як справжньому другу і діловому клієнтові в післявоєнний період.

Якщо союзники переможуть, Росія буде однією з трьох наймогутніших країн світу. В ім'я майбутнього загального світу ми маємо бути справжніми друзями і мати можливість так направляти світові події, аби забезпечити безпеку і процвітання.

Далі, після війни потреби Росії в американській продукції будуть просто колосальними. Їй доведеться не лише відновлювати житло, промисловість, сировину і ферми, втрачені в результаті війни, але вона повинна буде забезпечити ресурси для неминучого підвищення життєвого рівня у себе, що з'явиться результатом війни.

7.  З вищесказаного представляється очевидним, що стосунки з Радянським Союзом мають важливіше для нас значення, ніж стосунки з будь-якою іншою країною за винятком лише Сполученого Королівства. Абсолютно вочевидь, що ми маємо бути по відношенню до неї настільки дружньо налагодженими і готовими допомогти їй, аби вона не лише билася аж до розгрому Німеччини і надала нам важливу допомогу в розгромі Японії, але також охоче приєдналася до нас для створення міцного світу і взаємовигідних стосунків на післявоєнному світі...

Б. По закінченні війни Росія займатиме пануюче положення в Європі. Після розгрому Німеччини в Європі не залишиться жодної держави, яка могла б протистояти величезним військовим силам Росії. Правда, Велика Британія укріплює свої позиції на Середземному морі проти Росії, що може виявитися корисним для створення рівноваги сил в Європі. Проте і тут вона не буде в змозі протистояти Росії, якщо не отримає відповідної підтримки

Виводи з вищевикладеного ясні. Оскільки Росія є вирішальним чинником у війні, їй треба надавати усіляку допомогу і треба докладати всі зусилля до того, аби добитися її дружби. Оскільки вона, безумовно, займатиме, пануюче положення в Європі після поразки держав осі, то ще поважніше підтримувати і розвивати самі дружні стосунки з Росією.

Нарешті, найбільш важливим чинником, на який повинні зважати США в своїх стосунках з Росією, є війна на Тихому океані. Якщо Росія буде союзником у війні проти Японії, війна може бути закінчена значно швидшим і з меншими людськими і матеріальними втратами.
Якщо ж війну на Тихому океані доведеться вести при недружній або негативній позиції Росії, труднощі неймовірно зростуть і операції можуть виявитися безплідними. 

(Хрестоматия по новейшей истории. В 3 томах. Документы и материалы. – М.: Издательство социально-экономической литературы, Под ред. Б.Г. Гафурова, Л.И. Зубока, И.М. Майского, А.С. Перевертайло, В.Г. Трухановского. 1960-1961. - Т.2. С.527-529)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.    Уважно прочитайте документ та охарактеризуйте його.

2.    Складіть порівняльну таблицю про позитивні та негативні сторони співпраці, окремо, для СРСР та США.

3.    Чому американські військові вважали співпрацю з Червоною армією найбільш перспективною?

4.    Якою насправді була мета співпраці США з СРСР?

5.    Оцініть цитату з документу: «…після війни потреби Росії в американській продукції будуть просто колосальними…»

 

 

ДОКУМЕНТ № 25

Договір між СРСР і Великою Британією про союз у війні проти гітлерівської Німеччини та її спільників в Європі і про співпрацю і взаємну допомогу після війни

26 травня 1942 р.

Частина 1

Стаття 1. …Високі Договірні Сторони взаємно зобов'язалися надавати один одному військову й іншу допомогу і підтримку всякого роду у війні проти Німеччини і всіх тих держав, які пов'язані з нею в актах агресії в Європі.

Стаття 2. Високі Договірні Сторони зобов'язалися не вступати ні в які переговори з гітлерівським урядом або будь-яким іншим урядом в Німеччині, який ясно не відмовиться від всіх агресивних намірів, і не вести переговорів або не укладати перемир'я або мирного договору з Німеччиною або будь-якою іншою державою, пов'язаною з нею в актах агресії в Європі, інакше, як по взаємній згоді.

Частина 2

…Стаття 5. Високі Договірні Сторони з врахуванням інтересів безпеки кожною з них погодилися працювати спільно в тісній і дружній співпраці після відновлення миру в цілях організації безпеки і економічного процвітання в Європі.

Стаття 6. Високі Договірні Сторони погодилися надавати один одному після війни всяку взаємну економічну допомогу.

Стаття 7. Кожна з Високих Договірних Сторін зобов'язалася не укладати жодних союзів і не приймати участі ні в яких коаліціях, направлених проти іншої Високої Договірної Сторони.

Частина 1-я цього договору залишається в силі до відновлення миру між Високими Договірними Сторонами і Німеччиною і державами, пов'язаними з нею в актах агресії в Європі.

Частина 2-я цього договору залишається в силі на період 20 років... 

(Системная история международных отношений в четырех  томах. События и документы. 1918-2003 / Под ред. А.Д.Богатурова. Том ІІ. Документы. 1918-1945. – М.: Научно-образовательный форум по международным отношениям, 2004. - С. 199-200)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.    Визначте з якою метою було підписано даний документ.

2.    Порівняйте, як змінились позиції держав за період з 1939 до 1942 р.

3.    Як ви вважаєте, чому співпраця в економічній сфері до 1962 року?

 

 

ДОКУМЕНТ № 26

З Декларації Об'єднаних Націй про боротьбу з агресорами[3] з метою створення антигітлерівської коаліції

1 січня 1942 р.

Загальна декларація Сполучених Штатів Америки, Об'єднаного Королівства Великої Британії і Північної Ірландії, Союзу Радянських Соціалістичних Республік, Китаю, Австралії, Бельгії, Індії, Канади, Коста-Ріки, Куби, Люксембурга, Чехословакії, Домініканської Республіки, Ель-Сальвадора, Греції, Гватемали, Гаїті, Гондурасу, Голландії, Нової Зеландії, Нікарагуа, Норвегії, Панами, Польщі, Південно-африканського Союзу і Югославії.

Уряди, що підписали цю Декларацію... заявляють:

1) Кожний уряд зобов'язується використати всі свої ресурси, воєнні чи економічні, проти тих членів Троїстого пакту і тих, що приєдналися до нього, з якими цей уряд перебуває в стані війни.

2) Кожний уряд зобов'язується співпрацювати з іншими урядами, які підписали цю Декларацію, і не укладати сепаратного перемир'я або миру з ворогами. До наведеної вище Декларації можуть приєднатися інші нації, які надають або можуть надавати матеріальну допомогу й сприяти боротьбі за перемогу над гітлеризмом.

(Антология мировой политической мысли. В 5 т.  т. V. Политические документы.  / Нац. обществ-науч. фонд. Акад. полит. науки; Руководитель проекта Г.Ю. Семигин и др.; Ред.-науч. совет: пред. совета Г. Ю. Семигин и др.  – М.: Мысль, 1997. --  С. 335)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.    Уважно прочитайте текст документу та визначте причини його появи.

2.    Чому лише в січні 1942 року було оформлено антигітлерівську коаліцію?

3.    Як ви оцінюєте таку форму боротьби з агресивними державами.

4.    Чи могло б підписання такого документу в переддень війни врятувати світ вій воєнних дій?

 

 

 

 

Урок 4. Особливості окупаційного режиму та Руху Опору

 

ДОКУМЕНТ № 1

З Меморандуму про цілі агресії і методів панування на окупованих територіях Радянського Союзу

1941 рік

<...> Військовий конфлікт із СРСР призведе до надзвичайно швидкої окупації важливих і значних просторів. Цілком ймовірно, що за першими ударами... дуже швидко наступить повна військова катастрофа Радянського Союзу. У цьому випадку окупація території являла б собою не стільки військову, скільки адміністративну і економічну проблему <...>

<...> Київ був головним центром держави варягів, які належать до норманів. Але після панування татарів Київ протягом довгого часу протистояв Москві. Його національне життя, на противагу того, що говорить московська історія, чиї версії поширилися і в Європі, було за­сноване на досить міцній традиції.

Політичним завданням у цьому районі буде утвердження власного національного життя до можливого створення політичної формації, яка б мала на меті сама чи в поєднанні з районами Дону й Кавказу у формі Чорноморської конфедерації постійно протистояти Москві й оберігати великонімецький життєвий простір па Сході.

<...> На досягнення цієї політичної мети і слідувало б спрямувати все економічне та адміністративне управління українською територією.

(Нюрнбергский процесс:  Сб. материалов: В 8 т.- М,, 1989. -Т. 3.- С. 550.)

 

ДОКУМЕНТ № 2

Із протоколу засідання Гітлера з керівниками Райху про плани вирішення українського питання

Липень 1941р.

<…> Мотивація наших дій перед світом повинна бути узгодженою з погляду тактики. Тут ми повинні діяти таким самим чином, як у Норвегії, в Данії, у Голландії і її Бельгії. У цих випадках ми зовсім нічого не казали про нашу мету, і ми будемо досить розумними, щоб не казати цього і в майбутньому.

Ми знову підкреслюватимемо, що ми були змушені окупувати якусь територію, щоб встановити там порядок і відновити безпеку.

Але ми не хочемо передчасно й даремно наживати собі ворогів. Ми діємо лише так, наче ми хочемо виконувати мандат. Але має бути ясно, що ми ніколи не покинемо цих територій.

Отже, йдеться про те, щоб:

1)  нічого не перебудовувати для остаточного врегулювання, але таємно підготувати його;

2)  підкреслювати, щомиті, що несуть свободу.

Зокрема:

Крим повинен бути звільненим від усіх іноземців і заселений німцями. Також староавстрійська Галичина стане територією Райху...

Загалом, дуже важливо те, щоб цей величезний пиріг зручно розкласти для того, щоб могти:

по-перше, ним оволодіти,

по-друге, ним керувати,

по-третє, його експлуатувати...

Головне:

<...> Ніколи не дозволяти, щоб хтось інший, окрім німців, носив зброю...

Тільки німець повинен носити зброю, а не слов'янин, ні чех, ні козак, ні українець!

Ми мусимо перетворити новоздобуті території Сходу в райський сад; вони мають для нас життєве значення: у порівнянні з ними, колонії грають лише другорядну роль.

Навіть, якщо ми окремі райони вже тепер відокремлюємо, мусимо завжди діяти як захисники прав і населення. Тому треба вже тепер вибрати необхідні форми. Ми не говоритимемо про нову територію Райху, а про зумовлене війною завдання.

<...> Райхсляйтер Розенберг підкреслив, що, на його думку, у кожному комісаріаті ставлення до населення повинно бути іншим. На Україні нам треба буде дозволити певне культурне піклування, ми повинні би підняти історичну свідомість українців, відкрити в Києві університет і т. д.

На противагу цьому райхсмаршал (Герінг) стверджував, що ми повинні спочатку думати, той забезпечити себе продовольством, а до всього іншого справа дійде набагато пізніше.

(Другорядне питання: чи існує ще взагалі на Україні клас інтелігенції, чи українці вищих класів перебувають за межами сьогоднішньої Росії як емігранти?).

<...> Райхсмаршал просить фюрера вказати території, які приобіцяні іншим державам.

Фюрер відповідає, що Антонечку хоче отримати Бессарабію і Одесу з одеським коридором на захід і північний захід.

У відповідь на зауваги райхсмаршал а і Розенберга фюрер вказав, що новий кордон, який бажає Антонеску, трохи переважає старий румунський кордон.

Потім фюрер пропо­нує обміркувати, чи не треба негайно приєднати староавстрійську частину Галичини до Генерального Губернаторства. Відповідаючи на зауваги, фюрер вирішує не передавати цю частину до Генерального Губернаторства, а просто підпорядку­вати її райхсміністру Франку...

Фюрер підкреслив, що весь балтійський край повинен стати територією Райку. Таким самим чином Крим разом із тилом (територія па північ від Криму) повинен стати територією Райху.     

<...> Фюрер підкреслив, що найважливіша територія у найближчі гри роки - це, без сумніву, Україна...

(Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. – Париж – Нью-Йорк – Львів, 1993.- С. 513- 515.)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.    Прочитайте документи № 1 та № 2. Скажіть, в чому полягало «українське питання» для лідера Німеччини А. Гітлера?

2.    Чому на думку Розенберга «на Україні треба буде дозволити певне культурне піклування, …підняти історичну свідомість українців»?

 

 

ДОКУМЕНТ № 3

Із виступів А. Гітлера про відношення до населення на окупованих територіях

17 жовтня 1941 р.

Ми не будемо селитися в російських містах, ми дозволимо їм розвалитися без нашого втручання. І головне - ніяких докорів сумління з цього приводу. Перед цими людьми в нас не існує ніяких зо­бов'язань. Ми обмежимося встановленням радіопередавача, що знаходитиметься під нашим постійним контролем. Крім того, ми до­зволимо їм знати рівно стільки, скільки необхідно, щоби розуміти на­ші дорожні знаки і запобігти ризику бути розчавленими нашими авто­мобілями.

Для них слово «свобода» - це тільки право вимитися в бані у святковий день... Що ми повинні робити, то це заселити цю країну німцями, онімечити її та дивитися на корінне населення як на чер­воношкірих. У цьому питанні я буду холоднокровним і піду прямо вперед.

(Ладиченко Т. В. Всесвітня історія: Підручник для 11 кл. загальноосвітнього навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Грамота, 2011. – С. 35.)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.    Які права й можливості надавали фашисти населенню окупованих територій?

2.    Висловіть своє ставлення до планів А. Гітлера щодо запровадження «нового порядку» на окупованих землях.

 

 

ДОКУМЕНТ № 4

Розпорядження райхсміністра зайнятих східних територій про введення трудової повинності у зайнятих східних територіях «Про трудову повинність та примусову працю»

 5 серпня 1941 р.

На основі §8 указу фюрера про управління новозайнятих східних територій від 17 липня 1941 року наказую:

§1

(1)  Всі мешканці новозайнятих східних територій у віці 18 – 45 років відповідно до ступеня працездатності підлягають загальній трудовій повинності.

(2)  Райхскомісари можуть розширювати чи скорочувати трудову повинність для певних груп населення.

(3)  Для євреїв діє спеціальне положення.

§2

Особи, які можуть підтвердити свою постійну громадську корисну діяльність, до виконання трудової повинності не притягаються.

§3

(1)  Оплата здійснюється за справедливими ставками.

(2)  В межах можливого забезпечити турботу про осіб, які виконують трудову повинність та членів їх сімей.

§4

(1) Приписи, необхідні для виконання даного розпорядження, ви­лають райхскомісари.

Розенберг

(Україна в Другій світовій війні у документах. - Т. І. - С. 245.)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.    Прочитайте уважно документ. Чому він написаний в такому тоні.

2.    Прокоментуйте положення, що «мешканці новозайнятих східних територій у віці 18 – 45 років відповідно до ступеня працездатності підлягають загальній трудовій повинності». З якою метою це робилось?

 

 

ДОКУМЕНТ № 5

Розпорядження райхсміністра зайнятих східних територій про введення примусової праці для єврейського населення

16 серпня 1941 р.

На основі § 8 указу фюрера про управління новозайнятих східних територій від 17 липня 1941 року наказую:

§1

Замешкалі в новозайнятих східних територіях євреї, мужчини і жінки, у віці від 14 повних років по 60 повних років життя підлягають примусовій праці. З цією метою євреїв зводиться у відділи примусової праці.

§2

(1)     Хто ухиляється від примусової праці, буде покараний в'яз­ницею.

(2)     Коли від примусової праці ухиляється, після домовленості, більша кількість, або у особливо важких випадках, може бути примінена смертна кара.

§3

Потрібні для переведення цього розпорядження приписи видаються райхскомісарами.

Берлін, 16 серпня 1941 р.

Райхсміністр зайнятих східних територій

Розенберг

(Україна в Другій світовій війні у документах. - Т. І. - С. 246.)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.    Охарактеризуйте суть нового порядку, встановленого окупаційною владою.

2.    Чому німецька адміністрація так жорстко відносилась до єврейського населення?

 

 

ДОКУМЕНТ № 6

Декрет Гітлера про створення Райхскомісаріату України

20 серпня 1941 р.

У доповненні мого декрету про управління ново окупованих східних територій від 17 липня 1941 р., постановляю:

І.

Замешкана українцями частина зайнятих східних територій, оскільки вона не підлягає управлінню генерального губернатора, утворює Райхскомісаріат в дусі мого декрету про управління ново окупованих східних територій від 17 липня 1941 р. і переходить під цивільне управління, яке підпорядковане райхсміністрові окупованих територій Сходу. Райхскомісаріат отримує назву "Україна".

II.

Зовнішні кордони Райхскомісаріату "Україна" будуть визначатися мною, відповідно до стану боєвих операцій, і у певний час вони будуть остаточно встановлені. Час запровадження цивільного управління в Райхскомісаріаті "Україна" чи його частинах визначатиму окремо.

III.

Райхскомісаром для України призначаю гауляйтера і обер-президента Еріха Коха. Його осідок є поки що Рівне.

Гауптквартира фюрера, 20 серпня 1941 р. Фюрер

підп. Адольф Гітлер

Райхсміністр і начальник Райхсканцелярії

підп. д-р Ляммерс

(Україна в Другій світовій війні у документах. - Т. І. - С. 256.)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.    З якою метою було створено Райхскомісаріату "Україна"?

2.    Чим відрізнялось цивільне управління українських територій від військового керівництва?

 

 

ДОКУМЕНТ № 7

Уривок з донесення командира другого кавалерійського корпусу СС

12 серпня 1941 р.

...Українське і білоруське населення дуже доброзичливе. Це проявляється, зокрема, у тому, що населення викриває банди, які коротко чи довше вештаються у цьому районі... Доказ ввічливості полягає у тому, що з приходом військ їм зразу почали приносити молоко, яйця й інші продукти, які були віддані солдатам безкоштовно й цілком добровільно.(...)

(Документ Федерального архіву в Кобленці – ФРН // Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. - Париж; Нью-Йорк; Львів, 1993. - С. 520.)

 

 

ДОКУМЕНТ № 8

Зауваження і пропозиції Міністерства східних територій по генеральному плану «Ост»

Цілком таємно! Берлін, 27.04.1942

Генеральний план «Ост» передбачає, що після закінчення війни число переселенців для негайної колонізації східних територій має становити... 4450 тис. чол.

4450 тис. німців повинні бути розподілені частково також в обла­стях України...

...в) до питання про українців.

Згідно головного управління імперської безпеки на територію Сибіру повинні бути переселені також західні українці, При цьому передбачається переселення шестидесяти п'яти процентів насе­лення...

(Дашичеа В. Банкротство стратегии германского фашизма. - М.: Наука, 1973. - Т. 2. - С. 30 – 35.)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.    Порівняйте зміст спогадів М. Хрущова з фактами, наведеними в донесенні командира СС та зауваженнями по плану «Ост». Визначте причини великих втрат.  

 

 

ДОКУМЕНТ № 9

Присяга радянського партизана

Вступая в отряд борьбы с фашизмом, я обязуюсь;

1)Не щадя своей жизни. всячески подрывать вражеские силы, уничтожая мосты, железные дороги, склады и все то. что враг использует для войны.

2)Призывать в отряд товарищей, общими силами добывать оружие и готовиться к освободительному восстанию.

3)Помня о том, что враг старается забрать на мучения наших братьев, я обязуюсь делать все, чтобы отразить эти его злодеяния.

4)Я обязуюсь носить вечно в груди образ моей Великой Родины и веру в полнейшее уничтожение врага.

5)Действовать решительно, применяясь к условиям, и сохранять все тайны отряда.

6)Если же я изменю этой присяге, пусть падет на меня проклятие моего народа, и да смертью накажет меня рука партизанского правосудия!

(Турченко Ф. Г., Панченко П. П., Тимченко С. М. Новітня історія України (1939-2001): Підручник для 11 класу серед. загальноосв. навч. закл. - К.: «Генеза», 2001. – С. 60.)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.    Порівняйте текст присяги радянського партизана.

2.    Що спільне в цих документах? Чим відрізняються три присяги?

 

 

ДОКУМЕНТ № 10

Із свідчень колишнього в’язня концтабору Янкеля Верчика[4] про знищення євреїв

До камер розміром 25 квадратних метрів заганяли від 450 до 500 осіб. Було страшенно тісно. Один тіснив іншого. Заносили дітей, думаючи, що цим їх урятують. На шляху до смерті в'язнів били, штовхали прикладами, а також залізними палицями. На них: спускали собак, які кидалися на жертви, кусаючи їх. Кожен із криком, рятуючись від ударів і собак, сам поспішав в обійми смерті -- біг до газової камери. Ті, що були сильнішими, переносили слабших. Шум тривав недовго. Двері з гуркотом зачинялися, камера ставала могилою. Вклю­чали мотор і з'єднували з вихлопними трубами. 15хвилин - і всі були мертві. Навіть не лежали, бо це було неможливо. Стояли, падаючи один на одного.

Уже не кричали. Матері й діти в смертних обіймах...

(Ладиченко Т. В. Всесвітня історія: Підручник для 11 кл. загальноосвітнього навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Грамота, 2011. – С. 27.)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.    Подумайте, яку мету мали А. Гітлер і його оточення, розпочинаючи за­гарбання європейських країн.

2.    Чим пояснюється участь у русі Опору різних прошарків населення незалежно від їхніх політичних і релігійних переконань?

 

 

ДОКУМЕНТ № 11

Зі спогадів снайпера Ю. Жукової про особливості життя на фронті

У Східній Пруссії за день доводилося відбивати по 6-8 атак фашистів. В окопи пішли всі: лікарі, медсестри, поранені, контужені.

Харчуватися не було чим, уночі під обстрілом на полі іноді вдава­лося назбирати відро мерзлої картоплі. Не вистачало боєприпасів. Радянські війська прорвали оточення, коли в нас залишилося по 2 патрони - один для німця, другий для себе.

(Ладиченко Т. В. Всесвітня історія: Підручник для 11 кл. загальноосвітнього навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Грамота, 2011. – С. 30.)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.    Які почуття викликають у вас спогади Ю. Жукової?

2.    Обговоріть питання про зміну статусу жінки під час війни. Що ви вважаєте в цьому позитивним, а що - негативним?

 

 

 

 

Урок 5. Перебіг війни у 1943 році

 

ДОКУМЕНТ № 1

Умови перемир'я з Італією

3 вересня 1943 р.

3 вересня представниками генерала Ейзенхауера і представником маршала Бадольо були підписані наступні умови військового перемир'я:

1.    Негайне припинення всіх військових дій італійськими озброєними силами.

2.    Італія докладе всіх сил до того, аби не надати німцям можливостей, які могли б бути використані проти Об'єднаних Націй…

4. Негайне перекидання італійського флоту і італійської авіації в такі пункти, які будуть вказані головнокомандуючим союзними військами, який уточнить подробиці роззброєння.

6.Негайна капітуляція Корсики і всієї території Італії - островів і материка - і передача їх у ведення союзників для використання як операційні бази і в інших цілях, які союзники визнають відповідними...

8. Негайне відведення до Італії всіх італійських озброєних сил і їх усунення від всякої участі в нинішній війні з будь-якого району, в якому вони можуть тепер бути зайняті.

Головнокомандуючий озброєними силами союзників залишає за собою право зробити будь-які дії, які він визнає необхідними для охорони і на користь військ союзників в цілях ведення війни. А італійський уряд зобов'язався підкорятися таким адміністративним або іншим організаціям, які можуть знадобитися головнокомандуючому; зокрема головнокомандуючий створить військову урядову адміністрацію в тих  частинах італійської території, де він визнає такий крок необхідним у військових інтересах союзних націй.

13. Умови справжнього перемир'я не будуть обнародувані без попереднього схвалення головнокомандуючим військами союзників. Англійський текст вважатиметься офіційним текстом.

(Хрестоматия по новейшей истории. В 3 томах. Документы и материалы. – М.: Издательство социально-экономической литературы, Под ред. Б.Г. Гафурова, Л.И. Зубока, И.М. Майского, А.С. Перевертайло, В.Г. Трухановского. 1960-1961. т.1 1917-1939 гг. - 927 с. - Т.2. С. 323-324)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.    Прочитайте документ та визначте причини капітуляції Італії.

2.    Розкажіть про названі події.

3.    На чиєму боці з вересня 1943 р. мали воювати італійські військові сили?

4.    Чому англійський текст вважався офіційним текстом документу.

 

 

ДОКУМЕНТ № 2

Витяг з Декларації трьох держав конференції керівників трьох союзних держав Радянського Союзу, Сполучених Штатів Америки та Великої Британії в Тегерані

28 листопада - 1 грудня 1943 р.

Ми, президент Сполучених Штатів, прем'єр-міністр Великої Британії та прем'єр Радянського Союзу, зустрічалися протягом останніх чотирьох днів в столиці нашого союзника - Ірану - і сформулювали і підтвердили нашу спільну політику.

Ми висловлюємо нашу рішучість в тому, що наші країни працюватимуть спільно як під час війни, так і в наступний мирний час.

Щодо війни, представники наших військових штабів брали участь у наших переговорів за круглим столом, і ми узгодили наші плани знищення німецьких збройних сил. Ми дійшли цілковитої згоди щодо масштабу і термінів операцій, які будуть здійснені зі сходу, заходу і півдня.

Взаєморозуміння, досягнуте нами тут, гарантує нам перемогу.

Щодо мирного часу, то ми впевнені, що згода, яка існує поміж нами, забезпечить міцний мир. Ми цілком визнаємо високу відповідальність, яка лежить на нас і на всіх Об'єднаних Націях, за здійснення такого миру, який дістане схвалення переважної маси народів земної кулі і який усуне всі бідування й жахи війни на багато поколінь. Спільно з нашими дипломатичними радниками ми розглянули проблеми майбутнього. Ми будемо прагнути до співпраці і активної участі усіх країн, великих і малих, народи яких серцем і розумом присвятили себе, подібно до наших народів, завданню усунення тиранії, рабства, гноблення і нетерпимості. Ми вітатимемо їхній вступ у світову сім'ю демократичних країн, коли побажають це зробити.

Жодна сила у світі не зможе завадити нам знищити німецькі армії на суші, їхні підводні човни на морі і зруйнувати їхні військові заводи з повітря. Наш наступ буде нещадним і наростаючим.

Закінчивши наші дружні наради, ми впевнено чекаємо того дня, коли всі народи світу житимуть вільно, не піддаючись дії тиранії, відповідності піддаючись дії тиранії, і у відповідності зі своїми різними прагненнями і своєю совістю.

Ми прибули з надією і рішучістю. Ми від'їжджаємо звідси дійсними друзями по духу і меті.

(Тегеранская конференция руководителей трех союзных держав: СССР, США и Великобритании. - М., 1984. - С. 212-213.)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.      Прочитайте документ та назвіть в яких умовах його було прийнято.

2.      Чому радянського лідера в документі було названо «прем’єр Радянського Союзу»?

3.      Скажіть, чому лише проти Німеччини було прийнято рішення про знищення її військових сил?

 

 

ДОКУМЕНТ № 3

З книжки американського журналіста У. Ширера «Піднесення та падіння Третього рейху» про значення Сталінградської битви

«Якщо я не отримаю нафту Майкопа та Грозного, - говорив Гітлер командувачу 6-ї армії генералу Паулюсу перед початком літнього наступу, - тоді я буду змушений закінчити цю війну». Сталін міг сказати те ж саме. І йому була потрібна кавказька нафта для продовження війни. Саме тому Сталінград[5] мав тоді виняткове важливе значення. Після його захоплення фашисти заблокували б останній постачання нафти через Каспійське море і Волгу до Центральної Росії й тим самим змогли б поставити росіян на коліна.

(Ладиченко Т. В. Всесвітня історія: Підручник для 11 кл. загальноосвітнього навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Грамота, 2011. – С. 31.)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.    Чому контроль над нафтовими родовищами був таким важливим для продовження війни?

2.    Як ви вважаєте, яку роль мала назва міста (ім’ям керівника СРСР Й. Сталіна) в ідеологічному плані для Німеччини та для СРСР?

 

 

ДОКУМЕНТ № 4

З книжки «Друга світова війна» англійського військового історика Б. Лідден Гартна про наслідки Сталінградської битви[6]

За три тижні радянського наступу в полон під Сталінградом потрапили 92 тис. німецьких солдатів і офіцерів, а загальні втрати німецьких військ були втричі більшими. Серед тих, хто потрапив у полон, 24 генерали. Німецькі генерали на Східному фронті мали при собі ампули з отрутою на випадок, якщо їх захоплять у полон, проте небагато їх скористалося цим засобом. Однак Сталінградська битва вплинула на німецьких вояків, ніби смертоносна отрута. Сталінград дискредитував стратегію німецького командування. У моральному значенні катастрофа, якої зазнала німецька армія під Сталінградом, мала такий ефект, від дії якого армія вже не змогла оговтатися.

(Ладиченко Т. В. Всесвітня історія: Підручник для 11 кл. загальноосвітнього навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Грамота, 2011. – С. 32.)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.    Як оцінює англійський історик перемогу радянських військ під Сталінградом?

2.    Чому, на вашу думку, німецьким генералам на Східному фронті давали ампули з отрутою?

 

 

ДОКУМЕНТ № 5

З наказу німецького командування про повне знищення господарських споруд та народного майна при відступі

1943 р

У випадку відступу необхідно повністю знищувати на залишеній території споруди і запаси, які в тій чи іншій мірі виявляться корисними для ворога; житлові приміщення... машини, млини, криниці, скирди сіна і соломи.

Всі без виключення будинки спалювати; печі в будинках підривати за допомогою ручних гранат; криниці приводити в негодність, знищуючи підйомні пристрої, також кидаючи в них нечистоти, падаль, гній, кізяки, бензин; скирди сіна й соломи, а також всякі інші запаси спалювати; сільськогосподарські машини і стовпи стаціонарних провідних ліній підривати; пароми і човни затоплювати, руйнування мостів і мінування доріг покладається на саперів.

Обов'язок кожного є забезпечити, щоб залишувана ворогу територія протягом тривалого часу не могла використовуватися ним ні з будь-якою метою у військовому і сільськогосподарському відношенні.

(Советская Украина в годы Великой Отечественной войны 1941-1946: В 3 т. - К. 1985. - Т.2. С. 298.)

 

 

ДОКУМЕНТ № 6

Повідомлення Радінформбюро про підсумки літньої кампанії Червоної армії

з 5 липня по 5 листопада 1943 р.

Після розгрому німецько-фашистських військ, що наступали на Курськ, Червона армія, за наказом Ставки Верховного Головно­командування, 12 липня сама перейшла в рішучий наступ, прорва­ла сильно укріплену оборону німців і після багатоденних запеклих боїв, 5 серпня - рівно через місяць після початку наступу німецьких військ - оволоділа містами Орел і Білгород.

Таким чином, наймогутніший і небезпечний для нашої країни орловський укріплений стратегічний плацдарм ворога, який гітлерівське командування розраховувало використовувати як трамплін для наступу на Москву, був ліквідований.

Другим найважливішим укріпленим плацдармом німецької армії був район Бєлгорода і Харкова. (...)

...наші війська зламали оборону супротивника і,... 23 серпня штурмом оволоділи містом Харків.

Тим самим бєлгородсько-харківський плацдарм німців був успішно ліквідований. (...)

Третім найважливішим укріпленим плацдармом німців була східна частина Донбасу з основним рубежем оборони по лінії річки Сіверський Донець і річки Міус.

За наказом Верховного Головнокомандування наші південні армії перейшли в наступ, форсували річки Міус і Сіверський Донець, зла­мали оборону німців і отримали крупну перемогу над німецькими загарбниками в Донецькому басейні. Протягом шести днів стрімкого наступу наших військ був звільнений весь Донбас — найважливіший вугільний і промисловий район країни.

Розвиваючи успішний наступ, наші війська швидко погнали німців на захід, звільнили майже все, узбережжя Азовського моря і вийшли до Мелітополя і Запоріжжя - сильних укріплених районів на підступах до Криму і низов'їв Дніпра. (...)

Зазнавши тяжкої поразки в попередніх боях, німці намагалися за всяку ціну зупинити...радянські війська на Дніпрі...Червона армія форсувала найбільшу водну перешкоду - Дніпро, зламала могутні довготривалі оборонні споруди супротивника і створила на правому березі Дніпра ряд стратегічно важливих плацдармів. Розвиваю­чи наступ, Червона армія завдала німецько-фашистським військам тяжкої поразки в закруті Дніпра і звільнила Дніпропетровськ і Дніпродзержинськ - найважливіші промислові центри півдня нашої країни і залізничний вузол П’ятихатки... Таким чином, наші війська зламали всю оборону супротивника від Запоріжжя до Азовського моря і вийшли до нижньої течії Дніпра, відрізавши з суходолу війська супротивника в Криму.

В результаті ци6 вміло здійснених за планом Верховного Головнокомандування операцій Червона армія звільнила від супротив­ника величезну територію, позбавила німців стратегічно важли­вих районів і комунікацій. Ворог впродовж 1200 кілометрів - від гирла річки Сож до Чорного моря - був відкинутий за Дніпро. Вся Лівобережна Україна була в короткий термін звільнена від німецько-фашистських загарбників.

(Хрестоматия по истории СССР. 1917-1945: Учебное пособие для пед. институтов по специальности "История" / Сост. С. И. Дегтев и др. – М.: Просвещение, 1991. – С.  527 – 528.)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.    Назвіть причини корінного перелому в ході війни.

2.    Охарактеризуйте хід військових кампаній літа – осені 1943 року. 

 

 

 

 

Урок 6. Завершальний період війни в Європі та Азії

 

ДОКУМЕНТ № 1

З книжки «Про висадження союзників у Нормандії[7]» К. Райана

Перші учасники дня «Д», майже 18 тис. американців, англійців і канадців, зайняли фланги нормандського поля бою. Між ними пролягали п'ять ділянок узбережжя, призначеного для десанту, куди з-поза морського горизонту наближався потужний союзний флот, який мав 5 тис. бойових кораблів.

Поволі, але впевнено план грандіозного наступу почав виконуватися, однак фашисти, як і раніше, цього не помічали. Тому було багато причин. Брак даних авіаційної розвідки (декілька літаків-розвідників вилетіли з німецьких аеродромів у попередні тижні, але вони всі були збиті); переконання фашистів, що висадження союзників відбудеться в Па-де-Кале, безлад і плутанина у вказівках керівництва і, нарешті, невміння розшифровувати телеграми противника. Усе це відіграло свою роль. Навіть радари на станціях стеження підвели нацистів тієї ночі. Понад дві години минуло, як висадилися перші англійські та американські парашутисти, і тільки тоді німецьке командування почало усвідомлювати, що відбувається щось важливе.

(Ладиченко Т. В. Всесвітня історія: Підручник для 11 кл. загальноосвітнього навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Грамота, 2011. – С. 39.)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.    Що було причиною успішного висадження військ союзників у Нормандії?

2.    Чому німецька розвідка мала неправильну інформацію?

3.    Яку роль у війні відіграло відкриття Другого фронту?

 

 

ДОКУМЕНТ № 2

Кримська конференція керівників трьох союзних держав - Радянського Союзу, Сполучених Штатів Америки і Великобританії

4-12 лютого 1945 р.

Розгром Німеччини

Ми розглянули і визначили військові плани трьох союзних держав в цілях остаточного розгрому загального ворога. Військові штаби трьох союзних націй протягом всієї конференції щодня зустрічалися на нарадах. Ці наради були вкрай задовільні зі всіх точок зору і привели до тіснішої координації військових зусиль трьох союзників, чим це було будь-коли раніше. Був вироблений взаємний обмін найповнішою інформацією. Були повністю погоджені і детально сплановані терміни, розміри і координації нових і ще потужніших ударів, які будуть нанесені в серці Німеччини нашими арміями і військово-повітряними силами зі сходу, заходу, півночі і півдня...

Окупація Німеччини і контроль над нею.

Ми домовилися про загальну політику і плани примусового здійснення умов беззастережної капітуляції, які ми спільно накажемо нацистській Німеччині після того, як німецький озброєний опір буде остаточно скрушний. Ці умови не будуть опубліковані, поки не буде досягнутий повний розгром Німеччини. Відповідно до погодженого плану озброєні сили трьох держав займатимуть в Німеччині особливі зони. Планом передбачені координована адміністрація і контроль, здійснювані через Центральну Контрольну комісію, що складається з головнокомандуючих трьох держав, з місцем перебування в Берліні. Було вирішено, що Франція буде запрошена трьома державами, якщо вона цього побажає, узяти на себе зону окупації і брати участь як четвертий член в Контрольній Комісії. Розміри французької зони будуть погоджені між чотирма зацікавленими урядами через їх представників в Європейській Консультативній Комісії.

Нашою непохитною метою є знищення німецького мілітаризму і нацизму і створення гарантії в тому, що Німеччина ніколи більше не буде в змозі порушити світ всього світу. Ми повні рішучості роззброїти і розпустити всі німецькі озброєні сили, раз і назавжди знищити німецький генеральний штаб, який неодноразово сприяв відродженню німецького мілітаризму, вилучити або знищити все німецьке військове устаткування, ліквідовувати або узяти під контроль всю німецьку промисловість, яка могла б бути використана для військового виробництва; піддати всіх злочинців війни справедливому і швидкому покаранню і стягнути в натурі відшкодування збитків за руйнування, заподіяні німцями; стерти з лиця землі нацистську партію, нацистські закони, організації і установи; усунути всякий нацистський і мілітаристський вплив з суспільних установі, з культурного і економічного життя німецького народу і прийняти спільно такі інші заходи до Німеччини, які можуть виявитися необхідними для майбутнього світу і безпеки всього світу. У наші цілі не входить знищення німецького народу. Лише тоді, коли нацизм і мілітаризм будуть викоріненні, буде надія на гідне існування для німецького народу і місце для нього в співтоваристві націй.

Репарації з Німеччини

Ми обговорили питання про збиток, заподіяний в цій війні Німеччиною союзним країнам, і визнали справедливим зобов'язати Німеччину відшкодувати цей збиток в натурі в максимально можливій мірі.

Буде створена комісія з відшкодування збитків, якою доручається також розглянути питання про розміри і способи відшкодування збитку, заподіяного Німеччиною союзним країнам. Комісія працюватиме в Москві.

Конференція Об'єднаних Націй

Ми вирішили найближчим часом заснувати спільно з нашими союзниками загальну міжнародну організацію для підтримки світу і безпеки. Ми вважаємо, що це істотно як для попередження агресії, так і для усунення політичних, економічних і соціальних причин війни шляхом тісної і постійної співпраці всіх миролюбних народів.

Основи були закладені в Думбартон-Оксе. Проте з важливого питання про процедуру голосування там не було досягнуто угоду. На справжній конференції удалося вирішити цю скруту. Ми погодилися на тому, що 25 квітня 1945 року в Сан-Франциско в Сполучених Штатах буде скликана конференція Об'єднаних Націй для того, щоб підготувати статут такої організації відповідно положенням, виробленим під час неофіційних переговорів в Думбартон-Оксе.

З урядом Китаю і Тимчасовим урядом Франції будуть негайно проведені консультації, і до них буде направлено звернення взяти участь спільно з урядами Сполучених Штатів, Великобританії і Союзу Радянських Соціалістичних Республік в запрошенні інших країн на конференцію. Як тільки консультації з Китаєм і Францією будуть закінчені, текст пропозицій про процедуру голосування буде опублікований.

Декларація про звільнену Європу

...Прем'єр Союзу Радянських Соціалістичних Республік, прем'єр-міністр Сполученого Королівства і президент Сполучених Штатів Америки консультувалися між собою в загальних інтересах народів своїх країн і народів звільненої Європи. Вони спільно заявляють про те, що вони домовилися між собою погоджувати протягом періоду тимчасової нестійкості в звільненій Європі політику своїх трьох урядів в справі допомоги народам, звільненим від панування нацистської Німеччини, і народам колишніх держав - сателітів осі в Європі при дозволі ними демократичними способами їх насущних політичних і економічних проблем.

Встановлення порядку в Європі і перевлаштування національно-економічного життя має бути досягнуте таким дорогою, яка дозволить звільненим народам знищити останні сліди нацизму і фашизму і створити демократичні установи по їх власному вибору. Відповідно до принципу Атлантичної хартії про право всіх народів обирати форму уряду, при якому вони житимуть, має бути забезпечене відновлення суверенних прав і самоврядності для тих народів, які були позбавлені цього агресивними націями шляхом насильства.

Для поліпшення умов, при яких звільнені народи могли б здійснювати ці права, три уряди спільно допомагатимуть народам в будь-якій звільненій європейській державі або в колишньому державі-сателіті осі в Європі, де, на їх думку, обставини цієї зажадають: а) створювати умови внутрішнього світу, б) проводити невідкладні заходи щодо надання допомозі народам, що мають потребу, с) створювати тимчасові урядові власті, що широко представляють всі демократичні елементи населення і зобов'язані можливо швидше встановити шляхом вільних виборів уряди, що відповідають волі народу, і d) сприяти, де це виявиться необхідним, проведенню таких виборів...

Цією декларацією ми знову підтверджуємо нашу віру в принципи Атлантичної хартії, нашу вірність декларації Об'єднаних Націй і нашу рішучість створити в співпраці з іншими миролюбними націями побудований на принципах права міжнародний порядок, присвячений світу, безпеці, свободі і загальному добробуту людства.

Видаючи справжню декларацію, три держави виражають надію, що Тимчасовий уряд Французької республіки може приєднатися до них в запропонованій процедурі.

Єдність в організації світу, як і у веденні війни

Наша нарада в Криму знов підтвердила нашу загальну рішучість зберегти і підсилити в майбутній мирний період ту єдність цілей і дій, яка зробила в сучасній війні перемогу можливою і безперечною для Об'єднаних Націй. Ми віримо, що це є священним зобов'язанням наших урядів перед своїми народами, а також перед народами світу.

Лише при співпраці, що продовжується і зростаючому, і взаєморозумінні між нашими трьома країнами і між всіма миролюбними силами може бути здійснене вище прагнення людства - міцний і тривалий світ, який повинен, як мовиться в Атлантичній хартії, «забезпечити таке положення, при якому всі люди у всіх країнах могли б жити все своє життя, не знаючи ні страху, ні нужди».

Перемога в цій війні і утворення передбачуваної міжнародної організації нададуть найбільшу можливість у всій історії людства для створення найближчими роками найважливіших умов такого світу.  

(Крымская конференция руководителей трех союзных держав: СССР, США, Великобритании. – М., 1984. - С. 264-271)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Уважно прочитайте текст документу.

2. Розкажіть про проведення Кримської конференції.

3. Охарактеризуйте основні післявоєнні зміни, як їх бачили лідери трьох великих держав.

4. Які перспективи мала Німеччина після закінчення воєнних дій?

5. Яке значення у світі відводилось ООН?

 

 

ДОКУМЕНТ № 3

Заява радянського уряду про денонсацію Пакту про нейтралітет з Японією

5 квітня 1945 р.

Пакт про нейтралітет між Радянським Союзом і Японією був поміщений 13 квітня 1941 р., тобто до нападу Німеччини на СРСР і до виникнення війни між Японією, з одного боку, і Англією і Сполученими Штатами Америки, з іншою.

З того часу обстановка змінилася в корені. Німеччина напала на СРСР, а Японія, союзник Німеччини, допомагає останньою в її війні проти СРСР. Крім того, Японія воює з США і Англією, які є союзниками Радянського Союзу.

При такому положенні Пакт про нейтралітет між Японією і СРСР втратив сенс, і продовження цього Пакту стало неможливим.

Через сказаний вище і відповідно до статті 3-ої згаданого Пакту, передбачаючої право денонсації за один рік до закінчення п'ятирічного терміну дії Пакту, Радянський Уряд сьогоденням заявляє Уряду Японії про своє бажання денонсувати Пакт від 13 квітня 1941 р.

(Системная история международных отношений в четырех  томах. События и документы. 1918-2003 / Под ред. А.Д.Богатурова. Том ІІ. Документы. 1918-1945. – М.: Научно-образовательный форум по международным отношениям, 2004. - С. 225-226)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Прочитайте документ та визначіть зміни, що відбулися.

2. Назвіть причини появи документу від 13 квітня 1941 року.

3. Чому СРСР відмінив Пакт про нейтралітет з Японією лише у квітні 1945 р., а не в 1941 році?

4. Які події відбулися у середині 1945 року?

 

 

ДОКУМЕНТ № 4

З рішень Потсдамської конференції трьох держав про Німеччину

17 липня - 2 серпня 1945 р.

III . Про Німеччину

Політичні і економічні принципи, якими необхідно керуватися при поводженні з Німеччиною в початковий контрольний період

А. Політичні принципи

Відповідно до угоди про контрольний механізм в Німеччині верховна влада в Німеччині здійснюватиметься головнокомандуючими Збройних сил Союзу Радянських Соціалістичних Республік, Сполучених Штатів Америки, Сполученого Королівства і Французької Республіки, кожним в своїй зоні окупації, по інструкціях своїх відповідних урядів, а також спільно по питаннях, що зачіпають Німеччину в цілому, що діють як члени Контрольної поради.

2. Оскільки це практично здійснено, має бути однакове поводження з німецьким населенням по всій Німеччині.

Метою окупації Німеччини, якою повинна керуватися Контрольна Рада[8], є:

1) повне роззброєння і демілітаризація Німеччини та ліквідація всієї німець­кої промисловості, яка може бути використана для воєнного виробництва, або контроль над нею. З цією метою:

а) всі сухопутні, морські й повітряні збройні сили Німеччини, СС, СА[9] СД[10] і гестапо з усіма їхніми організаціями, штабами та установами, включаючи генеральний штаб, офіцерський корпус, корпус резервістів, військові училища, організації ветеранів війни та всі інші військові й напіввійськові організації, разом з їхніми клубами й асоціаціями, що служать інтересам підтримки воєн­них традицій у Німеччині, будуть повністю й остаточно скасовані, щоб назав­жди відвернути відродження або реорганізацію німецького мілітаризму і на­цизму;

в) все озброєння, амуніція і знаряддя війни і всі спеціалізовані засоби для їх виробництва повинні знаходитися у розпорядженні союзників або мають бути знищені. Підтримка і виробництво всіх літаків і всякого озброєння, амуніції і знарядь війни запобіжить...

III) знищити націонал-соціалістську партію та її філіали і підконтрольні організації, розпустити всі нацистські установи, забезпечити, щоб вони не відродилися ні в якій формі, і заборонити всяку нацистську і мілітаристську діяльність або пропаганду...

Всі нацистські закони, які створили основу для гітлерівського режиму або які встановили дискримінацію на основі раси, релігії або політичних переконань, мають бути скасовані. Жодна така дискримінація правова, адміністративна або інша не буде терпима.

5. Воєнні злочинці, й ті, хто брав участь у плануванні або здійсненні нацист­ських заходів, що тягнуть за собою або мають своїм результатом звірства чи воєнні злочини, повинні бути заарештовані і віддані до суду. Нацистські лідери, впливові прибічники нацистів і керівний склад нацистських установ і організацій і будь-які інші особи, небезпечні для окупації і її цілей, мають бути арештовані і інтерновані.

6. Всі члени нацистської партії, які були більші, ніж номінальними учасниками її діяльності, і всі інші особи, ворожі союзним цілям, мають бути видалені з суспільних … посад і з відповідальних постів у важливих приватних підприємствах. Такі особи мають бути замінені особами, які по своїх політичних і моральних якостях вважаються здатними допомогти в розвитку достовірно демократичних установ в Німеччини...

9. Управління в Німеччині повинне проводитися у напрямі децентралізації політичної структури і розвитку на місцях відчуття відповідальності. З цією метою:

II) В усій Німеччині повинні дозволятися і заохочуватися всі демокра­тичні політичні партії з наданням їм права скликання зборів і публічного обгово­рення...

IV) поки що не буде засновано жодного центрального німецького уряду. Проте, не дивлячись на це, будуть засновані деякі істотно важливі центральні німецькі адміністративні департаменти, очолювані державними секретарями, зокрема, в областях фінансів, транспорту, комунікацій, зовнішньої торгівлі і промисловості. Ці департаменти діятимуть під керівництвом Контрольної Поради...

В. Економічні принципи…

12.  У практично найкоротший термін німецька економіка має бути децентралізована з метою знищення існуючої надмірної концентрації економічної сили, представленої особливо у формі картелів, синдикатів, трестів і інших монополістичних угод.

13.  При дефашизації економіки Німеччини головна увага має бути звернена на розвиток сільського господарства і мирної промисловості для внутрішнього вжитку…

15.  Має бути встановлений союзний контроль над німецькою економікою...

16.  Для введення і підтримки економічного контролю, встановленого Контрольною Порадою, має бути створений німецький адміністративний апарат і німецьким властям повинно бути запропоновано в повному, практично можливому об'ємі заявити і перейняти на себе управління цим апаратом...

IV. Репарації з Німеччини

...1. Репараційні претензії СРСР будуть задоволені шляхом вилучень із зони Німеччини, окупованої СРСР, і з відповідний німецьких вкладень за кордоном.

СРСР задовольнить репараційні претензії Польщі зі своєї долі репарацій.

3. Репараційні претензії Сполучених Штатів, Сполученого Королівства і інших країн, що мають право на репарації, будуть задоволені із західних зон і з відповідних німецьких вкладень за кордоном.

4. На додаток до репарацій, отримуваним Радянським Союзом зі своєї зони окупації, СРСР отримає додатково із західних зон:

 а) 15 % такого придатного до використання і комплектного промислового капітального устаткування, в першу чергу, металургійної, хімічної і машинобудівної галузей промисловості, яке не є необхідним для німецького мирного господарства і має бути вилучене із західних зон Німеччини, в обмін на еквівалентну вартість в продовольстві, вугіллі, поташі, цинку, лісових матеріалах, глиняних виробах, нафтових продуктах і інших видах матеріалів, про які буде обумовлено домовленістю.

в) 10% такого промислового капітального устаткування, яке не є необхідним для німецької мирної економіки і яке має бути вилучене із західних зон для передачі Радянському уряду в рахунок репарацій без оплати або відшкодування будь-яким чином...

Кількість устаткування, підмета вилученню із західних зон в рахунок репарацій, має бути визначена найпізніше протягом шести місяців, що починаються з теперішнього часу.

Вилучення промислового капітального устаткування почнуться так скоро, як це можливо, і будуть закінчені протягом двох років після рішення, вказаного в параграфі 5-м, постачання продуктів, обумовлених параграфом 4 (а), почнуться так скоро, як це можливо, і будуть вироблені Радянським Союзом партіями, обумовленими за домовленістю, протягом 5 років від згаданої дати...

Радянський уряд відмовляється від всіх претензій відносно репарацій на акції німецьких підприємств, що знаходяться в західних зонах окупації Німеччини, а також на німецькі закордонні активи у всіх країнах, за винятком тих, які вказані в п. 9.

9. Уряди США і Сполученого Королівства відмовляються від всіх претензій відносно репарацій на акції німецьких підприємств, що знаходяться в східній зоні окупації Німеччини, а також на німецькі закордонні активи в Болгарії, Фінляндії, Угорщині, Румунії і Східній Австрії…

VI. Місто Кенігсберг і прилеглий до нього район

...Конференція погодилася в принципі з пропозицією Радянського уряду про передачу Радянському Союзу міста Кенігсберга і прилеглого до нього району... Проте точний кордон підлягає дослідженню експертів...

VII.  Про військових злочинців

Три уряди відзначили обговорення, яке відбувалося за останні тижні в Лондоні між британськими, американськими, радянськими і французькими представниками, з метою досягнення угоди про методи суду над тими головними військовими злочинцями, чиї злочини по Московській декларації від жовтня 1943 року не відносяться до певного географічного місця. Три уряди підтверджують свої наміри зрадити цих злочинців швидкому і справедливому суду...

IX. Про Польщу

Глави трьох урядів погодилися, що до остаточного визначення західного кордону Польщі колишні німецькі території на схід від лінії, що проходить від Балтійського моря трохи західніше Свінемюнде і звідти по річці Одер до впадання річки Західна Нейсе і по Західній Нейсе до чехословацького кордону, включаючи ту частину Східної Пруссії, яка відповідно до вирішення Берлінської конференції не поставлена під управління Союзу Радянських Соціалістичних Республік, і включаючи територію колишнього вільного міста Данциг, - повинні знаходитися під управлінням Польської держави, і в цьому відношенні вони не повинні розглядатися як частина радянської зони окупації в Германії.

Х. Про укладення мирних договорів і про допущення в Організацію Об'єднаних Націй

...Зі свого боку три уряди включили підготовку мирного договору для Італії, як першочергове завдання, в число термінових і важливих завдань, які мають бути розглянуті Порадою міністрів закордонних справ...

Три уряди покладають також на Пораду міністрів закордонних справ завдання підготовки мирних договорів для Болгарії, Фінляндії, Угорщини і Румунії. Укладення мирних договорів з визнаними демократичними урядами в цих державах дозволить також трьом урядам підтримати з прохання про прийняття в члени Організації Об'єднаних Націй...

Три уряди рахують себе, проте, зобов'язаними роз'яснити, що вони зі свого боку не підтримуватимуть їх прохання про прийняття в члени, заявлену теперішнім іспанським урядом, який, будучи створено за підтримки держав осі, не володіє, зважаючи на своє походження, свій характер, свою діяльність і свій тісний зв'язок з державами-агресорами, якостями, необхідними для такого членства.

(Берлинская (Потсдамская) конференция руководителей трех союзных держав: СССР, США, Великобритании. – М., 1989. - С. 430-445.; Хрестоматия по новой и новейшей истории. - Т.  2. - С. 131 - 132.)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.    Прочитайте уважно текст документу та розкажіть про причини та наслідки конференції

2.    Охаракте­ризуйте рішення, прийняті на Кримській і Потсдамській конференціях. Для відповіді використайте текст підручника і документ.

3.    Складіть таблиці «Економічні та політичні покарання Німеччини», «Репарації Другої світової війни» тощо.

4.    Охарактеризуйте основні наслідки для Німеччини.

5.    Яку економічну допомогу одержував СРСР в результаті війни?

6.    Визначте ваше став­лення до позиції США у зв'язку з застосуванням атомної зброї проти Японії.

7.    Чому США і Велика Британія були змушені відкрити Другий фронт у Європі в 1944 р.?

 

 

ДОКУМЕНТ № 5

Акт про беззастережну капітуляцію Німеччини

Берлін, 8-9 травня 1945 р.

1.    Ми, що нижче підписалися, діючи від імені Німецького Верховного Командування, погоджуємось на безумовну капітуляцію всіх наших збройних сил на суші, на морі і в повітрі, а також всіх сил, що знаходяться в даний час під німецьким командуванням - Верховному Головнокомандуванню Червоної Армії і одночасно Верховному Командуванню Союзних експедиційних сил.

2.    Німецьке Верховне Командування негайно видасть накази всім німецьким командуючим сухопутними, морськими і повітряними силами і всім силам, які знаходяться під німецьким командуванням, припинити воєнні дії в 23.01 години за центральноєвропейським часом 8 травня 1945 року, залишитись на своїх місцях, де вони знаходяться в цей час і повністю роззброїтись, передавши всю їхню зброю і військове майно місцевим союзним коман­дуючим або офіцерам, виділеним представниками Союзного Верховного Командування, не руйнувати і не завдавати ніяких пошкоджень пароплавам, суднам і літакам, їх двигунам, корпу­сам і обладнанню, а також машинам, озброєнню, апаратам і всім взагалі військово-технічним засобам ведення війни.

3. В разі, якщо німецьке Верховне Командування або які-небудь озброєні сили, що знаходяться під його командуванням, не діятимуть відповідно до цього акту об капітуляції, Верховне Командування Червоної Армії, а також Верховне Командування Союзних експедиційних сил зроблять такі каральні заходи або інші дії, які вони визнають необхідними.

4. Цей акт не буде перешкодою до заміни його іншим генеральним документом про капітуляцію, укладеним Об'єднаними Націями, або від їх імені стосовно Німеччини і німецьких збройних сил в цілому...

6. Цей акт складений на російській, англійській і німецькій мовах. Лише російський і англійський тексти є автентичними.

(Системная история международных отношений в четырех  томах. События и документы. 1918-2003 / Под ред. А.Д.Богатурова. Том ІІ. Документы. 1918-1945. – М.: Научно-образовательный форум по международным отношениям, 2004.  С. 219-220.; Хрестоматия по новой и новейшей истории. - М., 1960. - Т. 2.- С. 117.)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.    Прочитайте документ. Назвіть причини його появи.

2.    Які події передували капітуляції Німеччини?

3.    Визначте основні умови капітуляції.

4.    Дайте оцінку відношення союзників до ініціатора війни – Німеччини?

5.    Як ви оцінюєте положення п. 4, про укладення додаткових умов капітуляції Німеччини?

6.    За яких умов капітулювала Японія? Чи була необхідність засто­совувати атомну зброю?

7.    Які наслідки мала Друга світова війна для людства?

 

 

ДОКУМЕНТ № 6

Зі спогадів письменника Костянтина Симонова про підписання Акта беззастережної капітуляції Німеччини (8 травня 1945 р.)

При підписанні Акта капітуляції Німеччини Г. Жуков відчував себе не лише командувачем фронтом, який узяв Берлін, або заступником Верховного головнокомандувача, а й людиною, яка представляла в цій залі ту армію і той народ, котрий зробив більше за інших. У його поведінці не було ані пихи, ані презирства... він поводився з тією жорсткою просто­тою, яка має бути притаманна переможцю в такій ситуації.

Незабаром і серед переможених німецьких генералів, і серед колишніх союзників знайшлися люди, які намагалися применшити внесок СРСР у перемогу. Однак тоді, у травні 1945 р., різних думок щодо цього питання не існувало. Про це свідчить і поведінка фельдмаршала В. Кейтеля, який підписував Акт капітуляції. Він з величезною увагою спостерігав лише за Г. Жуковим. Це була гірка, трагічна цікавість переможеного до тієї сили, яку він найбільше ненавидів і яка найбільшою мірою вирішила долю війни.

(Ладиченко Т. В. Всесвітня історія: Підручник для 11 кл. загальноосвітнього навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Грамота, 2011. – С. 43-44.)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.    Які засоби використав К. Симонов для змалювання ролі Г. Жукові під час підписання Акта беззастережної капітуляції Німеччини?

 

 

ДОКУМЕНТ № 7

Звернення товариша Й. В. Сталіна до народу

1945 р.

Товариші! Співвітчизники і співвітчизниці!

Настав великий день перемоги над Німеччиною. Фашистська Німеччина, поставлена на коліна Червоною Армією і військами наших союзників, визнала себе переможеною і проголосила беззастережну капітуляцію.

7 травня було підписано в місті Реймсі попередній протоко капітуляції. 8 травня представники німецького головнокомандування в присутності представників Головного Командування союзних військ і Верховного Головнокомандування радянських військ підписали в Берліні остаточний акт капітуляції, виконання якого почалося о 24 годині 8 травня.

Знаючи вовчу повадку німецьких призвідників, які вважають договори і угоди порожнім папірцем, ми не маємо підстав віри їм на слово. Однак сьогодні з ранку німецькі війська на виконання капітуляції стали в масовому порядку складати зброї здаватися в полон нашим військам. Це вже не порожній папірець. Це - дійсна капітуляція збройних сил Німеччини. Щоправда, одна група військ в районі Чехословаччини ще ухиляється від капітуляції. Проте я сподіваюся, що Червоній Армії вдасться привести і її до тями.

Тепер ми можемо з усіма підставами заявити, що настав історичний день остаточного розгрому Німеччини, день великої перемоги нашого народу над німецьким імперіалізмом.

Великі жертви, принесені нами в ім'я свободи і незалежності нашої Батьківщини, незліченні бідування й страждання; пережиті нашим народом під час війни, напружена праця в тилу і на фронті, віддані на вівтар вітчизни, - не минули даремно й увінчалися повною перемогою над ворогом. Вікова боротьба слов'янських народів за свою незалежність завершилась перемо над німецькими загарбниками і німецькою тиранією. Віднині над Європою буде майоріти велике знамено свободи народів і миру між народами.

Три роки тому Гітлер привселюдно заявив, що в його завдання входить розчленування Радянського Союзу і відрив від нього Кавказу, України, Білорусії, Прибалтики та інших областей. Він прямо заявив: «Ми знищимо Росію, аби вона більше ніколи не змогла піднятися». Це було три роки тому. Але божевільним ідеям Гітлера не судилося здійснитися, - перебіг війни розвіяв їх порох. На ділі вийшло щось протилежне тому, про що марили гітлерівці. Німеччина розбита до ноги. Німецькі війська капітулюють.

Радянський Союз торжествує перемогу, хоча він і не збирається ні розчленовувати, ні знищувати Німеччину.

Товариші! Велика Вітчизняна війна завершилася нашою повно перемогою. Період війни в Європі закінчився. Почався період мирного розвитку.

З перемогою вас, мої дорогі співвітчизники і співвітчизниці!

Слава нашій героїчній Червоній Армії, що відстояла незалежність нашої Батьківщини і завоювала перемогу над ворогом!

Вічна слава героям, що загинули в боях з ворогом і віддали своє життя за свободу і щастя нашого народу!

(И. Сталин о Великой Отечественной войне Советского Союза. М.: Госполитиздат, 1946.)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.      З якою метою з’явився даний документ?

2.      Згадайте, як оцінювалась постать А. Гітлера на початку Другої світової війни і в даному документі. В чому полягає відмінність?

3.      Чому війну Й. Сталін називає Великою Вітчизняною? Як це узгоджується з його планами світового панування СРСР?

4.      Оцініть фразу Й. Сталіна «Радянський Союз торжествує перемогу, хоча він і не збирається ні розчленовувати, ні знищувати Німеччину».

 

 

ДОКУМЕНТ № 8

Акт про капітуляцію Японії

2 вересня 1945 р.

Ми, діючи за наказом і від імені імператора, японського уряду і японського імператорського генерального штабу, сьогоденням приймаємо умови декларації, опублікованої 26 липня в Потсдамі главами урядів Сполучених Штатів, Китаю і Великої Британії, до яких згодом приєднався і СРСР, ці чотири держави згодом іменуватимуться союзними державами.

2. Сьогодні ми заявляємо про беззастережну капітуляцію союзним державам японського імператорського генерального штабу, всіх японських озброєних сил і всіх озброєних сил під японським контролем незалежно від того, де вони знаходяться.

3. Сьогодні ми наказуємо всім японським військам, де б вони не знаходилися, і японському народові негайно припинити військові дії, зберігати і не допускати пошкодження всіх судів, літаків і військового і цивільного майна, а також виконувати всі вимоги, які можуть бути пред'явлені верховним командувачем союзних держав або органами японського уряду по його вказівках...

Влада імператора і японського уряду управляти державою буде підпорядкована верховному командувачеві союзних держав, який робитиме такі кроки, які він визнає необхідним для здійснення цих умов капітуляції.

(Системная история международных отношений в четырех  томах. События и документы. 1918-2003 / Под ред. А.Д.Богатурова. Том ІІ. Документы. 1918-1945. – М.: Научно-образовательный форум по международным отношениям, 2004. - С. 231)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Прочитайте документ та визначте умови в яких віг приймався.

2. Порівняйте даний документ з подібними капітуляціями Франції (документ №), Італії (документ № ) та Німеччини (документ № ).

3. Чому до трійки Великих держав було долучено Китай?

 

 

ДОКУМЕНТ № 9

Доповідь групи з вивчення стратегічних бомбардувань військово-повітряних сил Сполучених Штатів про результати атомного бомбардування Хіросіми і Нагасакі

Вересень 1945 р.

Перша скинута на ціль атомна бомба вибухнула над містом Хіросіма в 8 г 15 хв. 6 серпня 1945 року. На цей час більшість промислових робітників міста уже приступили до роботи, але багато хто з них перебував ще в дорозі і майже всі школярі й частина робітників були зайняті на відкритому повітрі розбиранням будинків з метою створення протипожежних коридорів і вивезення з міста різних цінностей. Повітряна атака настала через 45 хвилин після відбою попередньої, тривоги. Через те, що тривогу не було оголошено своєчасно, а також через те, що населення міста вже не звертало увагу на появу невеликих груп літаків, вибух бомби заскочив зненацька майже всіх його жителів, і вони не змогли укритися в сховище. Багато хто з них перебував просто неба, а більшість решту - в будинках дуже неміцної конструкції, і торгівельних закладах. Бомба вибухнула трохи на північний захід від центру міста. Завдяки точності попадання, а також завдяки тому, що місто було зведено на відкритому місці і мало концентричне планування, воно було все значною мірою зруйноване. Практично кажучи, всі густо чи слабо забудовані квартали міста були зрівняні з землею силою вибуху і знищені вогнем. Над Хіросімою пронісся «вогняний вихор» - явище, яке спостерігали іноді і під час інших великих пожеж. Полум'я, що охопило майже одночасно весь центр міста, розташований на рівній місцевості, втягував у себе з усіх боків масі повітря. Цей притік повітря легко подолав вітер, який дув над землею зі швидкістю усього п'ять миль на годину. Протягом перших двох чи трьох годин після вибуху швидкість «вогняного вихора» коливалась від 30 до 40 миль на годину. «Вогняний вихор» і симетричне планування центру міста сприяли тому, що цілком вигорілі квартали міста утворили майже правильне коло площею 4,4 квадратні милі.

Несподіваність катастрофи, руйнування великої, кількості будинків і всепоглинаюча пожежа призвели до небаченої доти кількості жертв. Від сімдесяти до вісімдесяти тисяч чоловік були вбиті або пропали безвісти, причому щодо останніх можна було припустити, що вони розділили долю перших. Приблизно стільки ж налічувалося і поранених. Не можна, однак, сказати, що саме атомна бомба переконала членів уряду, які укладали мир, в необхідності капітуляції... Атомні бомби не переконали військових у тому, що оборона Японських островів стала неможливою.

Несподіваність катастрофи, руйнування великої кількості будинків і всепоглинаюча пожежа призвели до небаченої доті кількості жертв. Від сімдесяти до вісімдесяти тисяч чоловік були вбиті або пропали безвісти, причому щодо останніх можна було припустити, що вони розділили долю перших. Приблизне стільки ж налічувалося і поранених. Не можна, однак, сказати, що саме атомна бомба переконала членів уряду, які укладали мир, в необхідності капітуляції... Атомні бомби не переконали військових у тому, що оборона Японських островів стало неможливою.

л Дейтон. Вторая мировая: ошибки, промахи, потери. - М. , 2000. - С. 315-316.)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.      Прочитайте документ та розкажіть про факт бомбардування японських міст.

2.      Визначте причини Першого використання ядерної зброї.

3.      Якими були наслідки «вогняного вихора»?

4.      Скажіть, чи справедливим був  такий крок у відношенні Японії?

 

 

ДОКУМЕНТ № 10

Із статистичних даних про втрати країн на фронтах Другої світової війни

Коли закінчилася війна, в армії і на флоті з 34,4 млн чоловік, які вдягнули шинелі, залишалося 12,8 млн чоловік. З них понад один мільйон військовослужбовців перебувало в госпіталях і на лікуванні. Решта 21, 6 млн чоловік за чотири воєнних роки з армії і флоту вибули. Як війна розпорядилась їхньою долею?

Найбільшу частину тих, хто вибув, становлять безповоротні втрати. Це ті, хто загинув на полях битв, помер від ран і хвороб, загинув при нещасних випадках, пропав безвісти і потрапив у полон. Всього протягом війни, зокрема й на Далекому Сході, їх враховано 11 млн 944 тис. 100 чоловік, в числі яких 7 млн 922 тис. 500 чоловік - громадяни СРСР...

Значних зусиль і жертв коштувало Радянським збройним силак визволення Європи і Азії. В Польщі загинуло 600 212 чол., в Чехословаччині - 139 918, в Угорщині - 140 004, в Німеччині -101 961, в Румунії - 68 993, в Норвегії - 3 496, в Болгарії -977, в Китаї - 9 272, в Кореї - 691. Усього 1 099 465 чоловік. Всі втрати, безповоротні і санітарні, яких зазнав народ СРСР під час визволення країн Європи і Азії в Другій світовій війні, становили 4 млн чоловік.

Війна завдала значних втрат Німеччині - понад 13 млн чоловік вбитими, пораненими, полоненими й такими, що пропали безвісти.

Італія втратила лише загиблими 500 тис. чол.

Японія - 2,5 млн чоловік, понад 270 тис. чоловік - жертви атомних бомбардувань міст Хіросіма і Нагасакі.

л Дейтон. Вторая мировая: ошибки, промахи, потери. - М. , 2000. - С 350-368.)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.      Проаналізуйте запропонований статистичний матеріал

2.      Як ви вважаєте, від чого залежить кількість загиблих і поранених?

3.      Дайте визначення терміну «безповоротні втрати».

4.      З якою метою Радянський Союз ніс такі великі втрати при визволенні східноєвропейських країн?

5.      Чому втрати Німеччини були меншими, ніж – СРСР?

 

 

ДОКУМЕНТ № 11

Про людські втрати під час Другої світової війни

СРСР втратив 17-18 млн. людей (за офіційними даними 27 млн.). Без України людські втрати СРСР становлять приблизно 9-12 млн.

Що стосується національних республік, то офіційні цифри виказують лише втрати серед цивільного населення та військовополонених: Україна 5 515000, Білорусь 2 198000, Росія 1 781000, Литва 666000, Латвія 644000, Естонія 125000, Молдавія 640000. Враховуючи, що Росія втратила від 3 до 4 мільйонів солдатів на фронтах, загальне число російських втрат було б 5 - 6 мільйонів. Ця цифра менша, ніж цифра втрат України.

(Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. – С. 626.)

 

ДОКУМЕНТ № 12

Втрати населення країн світу внаслідок Другої світової війни

 

Країна

 

 

Число загиблих (тис. осіб)

% втрат

щодо всього населення

військових

цивільних

усього

Україна

Німеччина

Польща

Японія

Югославія

Франція

Італія

Румунія

Греція

Угорщина

Австрія

Великобританія

Чехо-Словаччина

США

Голландія

Фінляндія

Бельгія   .

Канада

Болгарія

Австралія

2500

4500

123

2000

300

250

400

300

100

136

270

290

46

300

12

84

13

42

25

35

4500

4000

4877

350

1400

350

100

200

350

294

104

60

294

-

198

16

75

-

10

7000

8500

5000

2350

1700

600

500

500

450

430

374

350

340

300

210

100

88

42

35

35

16,7

10,5

19,6

3,4

10,6

1,5

1,1

3,7

6,2

4,6

5,6

0,7

3.0

0,2

2,4

2.7

1.1

0.4

0.3

0.5

(Гунчак Т. Україна. Перша половина XX століття: Нарис політичної історії. – К., 1993. – С. 252 - 253.)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.    Проаналізуйте документи № 11 та № 12. Чому така різниця у кількості загиблих. Від чого це залежало?

2.     Яких втрат зазнала Україна в ході Великої Вітчизняної війни?

 

 

ДОКУМЕНТ № 13

З повідомлень Надзвичайної Державної Комісії про матеріальний збиток, заподіяний німецько-фашистськими загарбниками державним підприємствам і установам, колгоспам, суспільним організаціям і громадянам СРСР

12 вересня 1945 р.

...На території Радянського Союзу, яка була окупована, мешка­ло до війни 88 мільйонів осіб, валовий випуск промислової продукції складав 46 мільярдів рублів (у незмінних державних цінах 1926— 1927 рр.), було 109 мільйонів голій худоби, зокрема 31 мільйон голів великої рогатої худоби і 12 мільйонів коней, 71 мільйон гектарів посівів сільськогосподарських культур, 122 тисячі кілометрів залізничної колії.

Німецько-фашистські загарбники повністю або частково зруй­нували і спалили 1710 міст і понад 70 тисяч селищ і сіл, спалили і зруйнували понад 6 мільйонів будівель і позбавили даху близько 25 мільйонів осіб. Серед зруйнованих і найбільш потерпілих міст - найбільші промислові і культурні центри: Сталінград, Севастополь, Ленінград, Київ, Мінськ, Одеса, Смоленськ, Новгород, Псков, Орел, Харків, Вороніж, Ростов-на-Дону і багато інших.

Німецько-фашистські загарбники зруйнували 31 850 промис­лових підприємств, на яких було зайнято близько 4 мільйонів робітників; знищили або вивезли 239 тисяч електромоторів, 175 тисяч металоріжучих верстатів. Зруйнували 65 тисяч кілометрів залізничної колії, 4100 залізничних станцій, 36 тисяч поштово-телеграфних установ; телефонних станцій і інших підприємств зв'язку.

Знищили або розгромили 40 тисяч лікарень і інших лікувальних установ, 84 тисячі шкіл, технікумів, вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститутів, 43 тисячі бібліотек громадського ко­ристування.

Розорили і розграбували 98 тисяч колгоспів, 1876 радгоспів і 2890 машинно-тракторних станцій; зарізали, відібрали або по­гнали до Німеччини 7 мільйонів коней, 17 мільйонів голів великої рогатої худоби, 20 мільйонів голів свиней, 27 мільйонів овець і кіз, 110 мільйонів голів домашньої птиці.

(Хрестоматия по истории России. - Т. 2. – Кн. 2. – М., 1997.)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1,  Оцініть розмір матеріального збитку, заподіяного СРСР під час війни.

2.   Які дані вразили вас найбільше? Чому?

3.   Які втрати відсутні в цьому переліку? Назвіть їх.

4. На підставі документа перелічіть проблеми, які належало вирішити СРСР, щоб відновити зруйноване.

 

 

ДОКУМЕНТ № 14

Зі статті В. Кондратьєва «Сплачено кров'ю»

Давайте поглянемо на факти того часу: насильницька і жорсто­ка колективізація, що призвела не тільки до розорення села, але й до фізичного знищення сотень тисяч селян, до посилання їх у віддалені райони Сибіру і Півночі, потім посліду вав страшний голод, що за­брав мільйони життів; не говорю вже про ліквідацію непу, що заче­пила чималу частину населення країни; потім — репресії середини і кінця 30-х років, що торкнулися не тільки партійної верхівки, але і всіх прошарків суспільства, головним чином Інтелігенції... Думається, Сталін зробив все можливе, щоб роз'єднати народ і озло­бити його проти радвлади...

Проте єднання відбулося з початком війни, коли вражаючі успіхи німців і лякаючі невдачі нашої армії показали народу, що питання стоїть про саме Існування держави, що з перемогою фашизму звалить­ся не тільки сталінський режим і так знана радвлада, але і сама Росія, тим більше що вже з перших днів війни стало видно, що ніяких ілюзій відносно німецького фашизму будувати нічого. Поведінка німецьких військ на окупованих територіях, ставлення їх до населення не залишало ніякого вибору - треба було воювати і обов'язково перемогти. І той же кріпосний російський мужик, той же хлопчисько-інтелігент, що втратив батьків в 37-му, стали беззавітно воювати і покірливо вмирати на полях битв - не за Сталіна, зрозуміло, і не за радвладу, якої від роду-то було всього 24 роки, а за Вітчизну..., за себе, врешті-решт, я тому і виграли війну, не дивлячись на бездарність командування, що призвела до багатомільйонних жертв, і пе­ремогли всупереч (я підкреслюю це!), а не завдяки нелюдяній системі примушення і терору. Тре­ба відзначити, що на якийсь час за­вмерли і наші «доблесні органи», що почали свою діяльність в 44-му, коли стало вже нені», що ми пере­можемо. На війні народ знайшов істинні громадянські відчуття, він глибоко усвідомив, що його доля  знаходиться у власних руках. Переміг відвічний, одвічний народ­ний патріотизм, перемогла любов до своєї Вітчизни... Ось де витоки нашої перемоги.

(Хрестоматія з історії України за всією шкільною програмою. Практичний довідник / Уклад. Воропаєва В. В. – Харків: ФОП Співак В. Л., 2010. – С. 434 - 435.)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.    Напишіть історичне есе за темою «Фактори перемоги СРСР у Другій світовій війні».

2.    Висловіть свою власну думку.

 

 

ДОКУМЕНТ № 15

Державний секретар США в 1944—1945 рр. Е. Стеттініс[11] про роль СРСР у Другій світовій війні

Американському народові не слід забувати, що в 1942 р. він був близький до катастрофи. Якби Радянський Союз не зміг утримати свій фронт, німці мали б можливість загарбати Великобританію. Вони змогли б також захопити Африку, і в цьому разі їм вдалося б створити свій плацдарм у Латинській Америці.

(Хрестоматия по новейшей истории. - М.,  1960.- Т. 2. - С. 518.)

 

ДОКУМЕНТ № 16

Англійський журналіст радіостанції Бі-Бі-Сі О. Верт[12] про роль Радянського Союзу у Другій світовій війні

Унаслідок історичних і географічних чинників саме Радянський Союз виніс найважчу ношу у війні проти нацистської Німеччини й саме завдяки цьому були врятовані мільйони життів англійців і американців. Під час війни і Америка, і Англія це чітко розуміли.

21 червня 1942 р. Ернест Бенін[13] заявив: «Уся допомога, яку ми могли надати, невелика в порівнянні з титанічними зусиллями радянського народу. Наші онуки, сидячи за своїми підручниками історії, думатимуть минуле, відчуваючи захоплення героїзмом і вдячність до великого російського народу».

(Ладиченко Т. В. Всесвітня історія: Підручник для 11 кл. загальноосвітнього навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Грамота, 2011. – С. 20.)

 

ДОКУМЕНТ № 17

Думка прем'єр-міністра Великобританії Уїнстона Черчилля про роль СРСР у Другій світовій війні у посланні з нагоди 27-ї річниці Червоної Армії

Лютий 1945 р.

Червона Армія святкує свою двадцять сьому річницю з тріумфом, який викликав безмежне захоплення її союзників і який вирішив долю німецького мілітаризму. Майбутні покоління визнають свій обов'язок перед Червоною Армією так само беззастережно, як це робимо ми, хто дожив до того, щоб бути свідками цих чудових перемог.

(Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США и Премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. - М., 1976. - Т.  І. - С. 362.)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.    Прочитайте уважно тексти документів та порівняйте їх.

2.    Чи можна вважати думки союзників об’єктивними?

3.     Назвіть основні причини створення антифашистської коаліції?

4.    Чому політичні лідери США і Великої Британії, високо оцінюючи роль СРСР у другій світовій війні, зволікали з відкриттям другого фронту?

5.    Яку роль відіграв СРСР у ході Другої Вітчизняної війни? Свою думку обґрунтуйте.

 

 

Таблиця № 1 Кількість німецьких дивізій на фронтах другої світової війни

 

Дата

Загальна кількість дивізій

3 них на радянсько-німецько­му    фронті

На всіх інших фронтах

На окупо­ваних те­риторіях і в Німеччині

На 22 червня 1941 р.

На 1 травня 1942 р.

На 1 липня 1943 р.

На 1 червня 1944 р.

На 1 січня 1945 р.

217,5

237,5

297

326,5

314,5

153

181,5

196

181,5

179

2

3

8

81,5

119

62,5

53

93

63,5

16,5

 

Таблиця № 2.

Чисельність військ СРСР і США, що діяли проти збройних сил Німеччини та її європейських союзників

Країна

 

 

Рік

1942

1943

1944

1945

СРСР (мла чол.)

США (млн. чол.)

5,1

0,5

6,6

близько 1,0

6,6

до 2,0

6,4

до 3,0

 

Таблиця № 3. Найважливіші показники першої і другої світових воєн

 

Основні показники

Перша світова війна

(1914-1918)

Друга світова війна

(1939-1945)

1.

Тривалість війни

4 роки і 3 1/2 місяця

6 років

2.

Кількість держав, що брали участь у війні

Понад 30

Понад 60

 

Кількість населення воюючих держав

Понад 1 млрд. чоловік

Понад 1,7 млрд. чоловік

3.

Загальна площа театрів воєнних дій

Понад 4 млн. кв. км

Понад 22 млн. кв. км

4.

Кількість мобілізованих у збройні сили

Понад 70 млн. чоловік

Понад 110 млн. чоловік

5.

Убито і померло від ран

Понад 13,6 млн. чоловік

Понад 50 млн. чоловік

6.

Поранено і покалічено

Понад 20 млн. чоловік

Понад 90 млн. чоловік

6.

Матеріальні втрати (у млрд. доларів)

360

4000

7.

У тому числі прямі воєнні витрати

208

1117

 

(Новітня історія (1939-1988): Підручник для 11 кл. серед. шк. / С.С. Волк, Л.Ю. Кертман, Г.Р. Левін та ін.; За ред.. чл..-кор. АПН СРСР В.К. Фураєва. – К.: Рад. шк., 1989. – с. 31-33.)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.    Використовуючи таблицю № 1 і текст підручника зі­ставте дані про кількість військ, які мала гітлерівська Німеччина проти СРСР та на всіх інших фронтах у вирішальні моменти війни, і зробіть висновки.

2.    По­рівняйте дані, наведені в таблиці № 2, і на основі тексту підручника визначте внесок СРСР і США в здобуття перемоги у другій світовій війні.

3.    Порівняйте на основі таблиці № 3 найважливіші показники світових воєн і зробіть висновки.

 

 [1] Договір ратифіковано Верховною Радою СРСР та Рейхстагом Німеччини 31 серпня 1939 р. Обмін ратифікаційними грамотами зроблено у Берліні 24 вересня 1939 р.

[2] Угода була укладена французьким маршалом А. Петеном в Компєнському лісі, де 22 роки перед тим, 11 листопада 1918 р. командувач військами Антанти маршал Ф. Фош продиктував умови перемир’я переможеній Німеччині

[3] Документ підписано в січні 1942 р. у Вашингтоні представниками чотирьох великих держав (СРСР, США, Великої Британії та Китаю) і 22 інших держав антигітлерівського фронту. Ця подія означала створення антигітлерів­ської коаліції.

[4] Янкель Верчик - колишній в’язень концтабору Треблінка, побудованого на території Польщі спеціально для знищення євреїв

[5] Сталінградська битва тривала з 19 листопада 1942 р. по 2 лютого 1943 р. Під час наступу з липня по листопад 1942 р. ворог не зміг захопити місто. У січні 1943 р. розпочався наступ радянських армій. Війська Червоної армії оточили 330-тисячне угруповання ворога на чолі з генерал-фельдмаршалом Ф. фон Паулюсом.

Велика битва на Волзі завершилася перемогою радянських військ. У Німеччині був оголошений триденний траур.

[6] Наступ під Сталінградом перейшов у загальний стратегічний наступ радянських військ, які до кінця березня 1943 р. відкинули противника на 600-700 кілометрів.

[7] Відкриття Другого фронту в Європі відбулося 6 червня 1944 р.

[8] Контрольна Рада - це спільний орган СРСР, США, Великобританії та Франції, заснований в 1943 р. і покликаний здійснювати верховну владу в Німеччині протягом усього періоду виконання нею головних вимог без­застережної капітуляції.

[9] СА (SА) -  Sturmabteilungen  - штурмові загони.

[10] СД (SD) – Sicherheitsdienst   - служба безпеки.

[11] Е. Стеттініус займав посаду державного секретаря США в 1944-1945 рр., автор книги «Рузвельт і росіяни»

[12] О. Верт, автор книги «Росія у війні 1941-1945» усі роки війни перебув у СРСР, як кореспондент радіостанції Бі-Бі-Сі

[13] Ернест Бенін - високопосадовець англійського уряду В. Черчілля