Тема 7. Міжнародні відносини у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.

17.01.2013 10:22

 

 

Тема 7. Міжнародні відносини у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.

 

Урок 29-30 Міжнародні відносини наприкінці XX - на початку XXI ст.

 

ДОКУМЕНТ № 1

Витяг із Статуту Організації об’єднаних націй (ООН)

Нью-Йорк, 26 червня 1945 р.

Глава I. Цілі і принципи

Стаття 1. Організація Об'єднаних Націй переслідує Цілі:

1. Підтримувати міжнародний мир та безпеку і з цією метою здійснювати ефективні колективні заходи для запобігання і усунення загрози миру та придушення актів агресії або інших порушень миру і проводити мирними засобами у згоді з принципами справедливості та міжнародного права улагодження та розв'язання міжнародних суперечок та ситуацій, що можуть призвести до порушення миру.

2. Розвивати дружні стосунки між націями на основі поважання прин­ципу рівноправності та самовизначення народів, а також вживати інших відповідних заходів для зміцнення загального миру.

3. Здійснювати міжнародне співробітництво у розв'язанні міжна­родних проблем економічного, соціального, культурного та гу­манітарного характеру; в заохоченні та розвитку прав людини та основних свобод для всіх, без розрізнення раси, статі, мови та релігії.

4. Бути центром для узгодження націй у досягненні цих спільних цілей.

Стаття 2. Для досягнення цілей, означених у статті 1, Організація та її Члени діють відповідно до таких принципів:

1. Організація заснована на принципі суверенної рівності всіх її Членів.

2. Всі Члени Організації Об'єднаних Націй сумлінно виконують прийняті на себе за цим Статутом зобов'язання, щоб забезпе­чити їм усім в сукупності права та привілеї, що випливають з приналежності до складу Членів Організації;

3. Усі Члени Організації Об’єднаних Націй розв’язують свої міжнародні спори мирними засобами таким чином, щоб не піддавати загрозі міжнародний мир, безпеку і справедливість.

4. Усі Члени Організації Об'єднаних Націй утримуються в своїх міжнародних відносинах від погрози силою або її застосування...

6. Усі Члени Організації Об'єднаних Націй надають їй всіляку допомогу у всіх діях, що вживаються нею відповідно до даного Статуту, і утримуються від надання допомоги будь-якій державі, проти якої Організація Об'єднаних Націй вживає заходів превентивного чи примусового характеру.

7. Даний Статут у жодній мірі не надає Організації Об’єднаних Націй прав на втручання у справи, що по суті нале­жать до внутрішньої компетенції...

Глава II. Члени організації

Стаття 3. Первинними Членами Організації Об'єднаних Націй є держави, які, взявши участь в Конференції в Сан-Франциско по створенню Міжнародної Організації або підписавши Декларацію Об'єднаних Націй від 1-го січня 12 року, підписали і ратифікували справжній Статут відповідно до статті 110.

Стаття 5. Якщо проти якого-небудь Члена Організації були зроблені Порадою Безпеки дії превентивного або примусового характеру, Генеральна Асамблея має право, по рекомендації Поради Безпеці, припиняти здійснення прав і привілеїв, що належали йому як Членові Організації. Здійснення цих прав і привілеїв може бути відновлене Порадою Безпеки.

Стаття 6. Член Організації, що систематично порушує принципи, що містяться в справжньому Статуті, може бути виключений з Організації Генеральною Асамблеєю по рекомендації Поради Безпеці...

(Международные отношения и внешняя политика СССР Сборник материалов. 1871-1957гг. -Москва, 1957. С.143-144, Хрестоматия по новейшей истории. -М., 1960. -Т.2.- С. 124-125.;  Системная история международных отношений в четырех  томах. События и документы. 1918-2003 / Под ред. А.Д.Богатурова. Том четвертый. Документы. 1945-2003. – М.: Научно-образовательный форум по международным отношениям, 2004. -  С. 16-18)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.    Прочитайте уважно документ та охарактеризуйте його.

2.    У чому полягала мета створення Організації Об'єднаних Націй? На яких засадах ґрунтується її діяльність?

3.    Чи була альтернатива такому рішенню післявоєнних проблем?

4.    Дайте оцінку фразі: «…розвивати дружні стосунки між націями на основі поважання прин­ципу рівноправності та самовизначення народів, а також вживати інших відповідних заходів для зміцнення загального миру…»

5.    Чи змінились принципи урегулювання принципів міжнародного миру та безпеки за останні 50-60 років?

6.    Як ви вважаєте, чому в Статуті ООН акцентовано увагу на проблемах забезпечення прав людини та рівності й суверенітету народів?

 

 

ДОКУМЕНТ № 2

З промови В. Черчілля у м. Фултоні (США)

5 березня 1946 р.[1]

...Яка ж буде та загальна стратегічна концепція, якою ми повинні слідувати сьогодні? Це - безпека і добробут, свобода і прогрес всіх домівок і сімей, всіх чоловіків і жінок у всіх країнах...

Вже створена міжнародна організація для досягнення основної мети - запобігання війні. Організація Об'єднаних Націй, наступник Ліги Націй з вирішальним приєднанням Сполучених Штатів і всього того, що з цього виходить, - вже приступила до роботи. Ми повинні добитися, аби її робота була плідною, аби вона стала реальністю, а не імітацією... ООН повинна негайно приступити до створення міжнародних озброєних сил.

Ми не можемо закривати очі перед тим фактом, що свободи, якими користуються громадяни у всій Британській імперії, не існують в значному числі країн, причому деякі з цих країн є вельми могутніми. У цих державах контроль над простими людьми здійснюється за допомогою різного роду всеосяжних поліцейських урядів в такій мірі, яка є такою, що пригнічує і противоречит всім принципам демократії.

Все це означає, що народ будь-якої країни має право закріпленням конституціонально, за допомогою повністю вільних виборів, таємним голосуванням обирати або змінювати склад уряду і форму правління в своїй країні; що мають бути здійснені свободи слова і свободи думки; що суди, не залежні від виконавчої влади, не підзвітні жодній партії, повинні :управлять правосуддя, ґрунтуючись на законах, прийнятих і схвалених широкою більшістю або освячених часом і традицією. Ось що можуть нести світу і людству американський і Гана народи...

Ніхто не знає, що Радянська Росія і її комуністична міжнародна організація мають намір зробити в найближчому майбутньому або які кордони, якщо такі існують, їх експансіоністських тенденцій і прагнень до прозелітизму. Я глибоко захоплююся і шаную доблесний російський народ і мого товариша військового часу маршала Сталіна. Англія і США, поза сумнівом, теж відносяться співчутливо і доброзичливо до всіх народів Росії, і ми повні рішучості, не дивлячись на багаточисельні розбіжності і невдачі, встановити міцну дружбу. Ми розуміємо, що росіяни повинні відчувати себе в безпеці на своїх західних кордонах від якого-небудь відновлення німецької агресії. Ми вітаємо заняття Росією місця, що вважається нею, серед керівних націй світу... Проте мій обов'язок полягає в тому, аби уявити вам деякі факти про нинішнє положення в Європі.

Від Штеттіна на Балтиці та Трієста на Адріатиці залізна завіса спустилася на континент. За цією лінією зберігаються всі скарби древніх держав Центральної і Східної Європи. Варшава, Берлін, Прага, Відень, Будапешт, Бєлград, Бухарест, Софія - ці знамениті міста і населення в їх районах знаходяться в радянській сфері, і всі підкоряються в тій або іншій формі не лише радянському впливу, але і контролю Москви, що в значній мірі збільшується.

Комуністичні партії, які були дуже незначні у всіх цих східних державах Європи, досягли виняткової сили, що набагато перевершує їх чисельність, і прагнуть усюди встановити тоталітарний контроль. Поліцейські уряди переважають майже у всіх цих країнах і до теперішнього часу, за винятком Чехословаччини, в них не існує жодної справжньої демократії...

У значній більшості країн, віддалених далеко від російських кордонів і розкиданих по всьому світу, створені комуністичні «п'яті колони», які діють в повному єднанні і абсолютній покорі вказівкам, отриманим від комуністичного центру...

Я відганяю від себе думку, що нова війна неминуча або, більш те, що нова війна нависнула... Я не вірю, що Радянська Росія хоче війни. Вона хоче плодів війни і безмежного поширення своєї сили і своїх доктрин. Але те, що ми повинні розглянути тут сьогодні, - це система запобігання загрозі війни забезпечення умов для розвитку свободи і демократії так швидко, як тільки можливо, у всіх країнах...

Наша стара доктрина рівноваги є неспроможною. Ми не можемо дозволити собі покладатися на незначну перевагу в силах, створюючи тим самим спокусу для проби сил. Якщо західні демократії триматимуться разом, строго слідуючи принципам Хартії ООН, їх вплив, направлений на втілення життя цих принципів, був би величезним, і ніхто б не міг встати у них на дорозі. Але якщо їх щось розділить або вони завагаються у виконанні свого боргу, тоді дійсно катастрофа може загрожувати нам всім... Це можна забезпечити лише якщо в даний час, в 1946 р., буде досягнуте повне взаєморозуміння з Росією з усіх питань під загальним керівництвом Об'єднаних Націй і при підтримці цього взаєморозуміння протягом багатьох років за допомогою міжнародного інструменту, підтримуваного всією силою країн, що говорять англійською мовою, і всіма їх зв'язками...

(Пономарев М.В., Смирнова С.Ю. Новая и новейшая история: Практическое пособие: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений: в 3 ч. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – Ч. 3: Трансформация индустриальной цивилизации в период ГМК. Становление постиндустриального общества. – С.211-212)

 

 

ДОКУМЕНТ № 3

З інтерв'ю Йосипа Сталіна кореспонденту газети «Правда

14 березня 1946 р.

По суті справи, пан Черчілль стоїть зараз на позиції підпалювача війни…

Можливо, хтось має намір забути ті колосальні жертви, яких зазнав радянський народ, забезпечуючи визволення Європи від гітлерівської навали. Постає питання, кого може здивувати те, що Радянський Союз, прагнучи підтримати свою безпеку в майбутньому, намагається домогтися, щоб у цих країнах існували лояльні до нього уряди.

Я не знаю, чи поталанить пану Черчіллю та його друзям організувати після Другої світової війни новий воєнний похід проти Східної Європи. Проте, якщо й поталанить, хоча дуже малоймовірно, ... то можна з упевненістю сказати, що вони будуть розбиті.

Ладиченко Т. В. Всесвітня історія: Підручник для 11 кл. загальноосвітнього навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Грамота, 2011. – С. 186.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.    Лише рік тому в березні 1945 р. В. Черчілль та Й. Сталін булі союзниками в боротьбі проти спільного ворога. Які кардинальні зміни стались у світі, що дали їм підстави говорити про можливість застосування сили один проти одного?

2.    Чи погоджуєтеся ви з твердженням В. Черчілля, що тоді в країнах Східної Європи переважали поліцейські уряди та не існувало ніякої демократії?

3.    Чи погоджуєтеся ви з аргументацією Й. Сталіна щодо прагнення мати лояльні до Радянського Союзу уряди в країнах Східної Європи?

 

 

ДОКУМЕНТ № 4

Принципи Руху неприєднання сформульовані у 1947 р. Дж. Неру як зовнішньополітичні принципи Індії[2].

10 принципів мирного співіснування:

• повага до основних прав людини та принципів ООН;

• повага до суверенітету та територіальної цілісності всіх країн;

• визнання рівноправності всіх рас і націй, великих і малих;

• утримання від інтервенції й втручання у внутрішні справи інших країн;

• повага до права кожної країни на індивідуальну чи колективну оборону згідно зі Статутом ООН;

• утримання від використання угод щодо колективної оборони в інтересах якоїсь із великих держав і від тиску на інші країни;

• утримання від агресії проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої країни;

• врегулювання всіх міжнародних суперечок мирним шляхом;

• сприяння взаємним інтересам і співробітництву;

• повага до справедливості і дотримання міжнародних зо­бов'язань.

Основні критерії членства у Русі неприєднання - незалежна зовнішня політика, що визнає співіснування різних політичних і соціальних систем; підтримка національно-визвольних рухів; неу­часть у військових союзах; заборона використання іноземних вій­ськових баз на території цих країн у ході конфліктів між великими державами; боротьба проти всіх форм насилля.

Віднянський С. В. Всесвітня історія. Новітня історія. 1939 – 2003: Навчальний посібник для 11 кл. загальноосвітніх навч. закл. – К.: Дієз-продукт, 2004. – с. 202.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.    Дайте оцінку основним положенням Руху неприєднання.

2.    Чому вони ґрунтувались на принципах, проголошених Дж. Неру?\

3.    Оцініть зовнішньополітичні принципи стосовно: а) демократичної держави; б) тоталітарної держави; в) умовної держави.

4.    Чи можна ці принципи використовувати в сучасній міжнародній політиці?

5.    Як ви їх оцінюєте? Запропонуйте свої побажання та пропозиції.

 

 

ДОКУМЕНТ № 5

Загальна декларація прав людини, прийнята на ІІІ сесії Генеральної Асамблеї ООН

10 грудня 1948 р.

... Генеральна Асамблея проголошує цю Загальну декларацію прав людини як завдання, до виконання якого повинні прагнути усі народи, усі держави з тим, щоб кожна людина і кожний орган суспільства, завжди маючи на увазі цю Декларацію, прагнули шляхом освіти сприяти поважан­ню цих прав і свобод і забезпеченню, шляхом національних і міжнародних прогресивних заходів, загального та ефектив­ного визнання і здійснення їх як серед народів держав - чле­нів Організації, так і серед народів територій, що пері вають під їх юрисдикцією.

Стаття 1. Усі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і сумлінням і повинні діяти один стосовно одного в дусі братерства.

Стаття 2. Кожна людина повинна мати усі права й усі свободи, проголошені цією Декларацією, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного чи соціального походження, майнового, станового або іншого становища.

Крім того, не повинно проводитися ніякого розрізнення на основі політичного, правового або міжнародного статусу країни або території, до якої людина належить, незалежно від того, чи є ця територія незалежною, підопічною, несамоврядованою або як-небудь інакше обмеженою в своєму суверенітеті.

Стаття 3. Кожна людина має право на життя , на свободу і на особисту недоторканість.

Стаття 4. Ніхто не повинен бути в рабстві або у підневільному стані, рабство і работоргівля забороняється в усіх її видах.

(Права людини. Міжнародні договори України. Декларації. Документи. – Київ, 1992. – С. 19.)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.    Уважно прочитайте документ та охарактеризуйте його.

2.    Чому подібний документ з’явився в післявоєнний час?

3.    Назвіть основні права людини, представлені у Декларації.

4.    Скажіть дотримання і захисту яких від народів та держав вимагає Деклараціція?

 

 

ДОКУМЕНТ № 6

Витяг з тексту Північноатлантичного (Вашингтонського) договору про утворення НАТО[3]

Вашингтон, 4 квітня 1949 р.

Преамбула

Договірні Сторони підтверджують свою віру в мету та принципи Статуту Організації Об'єднаних Націй і своє прагнення жити в мирі з усіма народами і всіма урядами. Вони сповнені рішучості захистити свободу, спільний спадок і цивілізацію своїх народів, що засновані на принципах демократії, свободи та верховенства права. Вони прагнуть забезпечити стабільність та добробут у районі північної частини Атлантичного океану. Вони твердо вирішили об'єднати свої зусилля для колективної оборони і для збереження миру і безпеки, уклали цей Північноатлантичний договір.

Стаття 1. Договірні сторони зобов'язалися, як це обумовлено Статутом Організації Об'єднаних Націй, вирішувати всі міжнародні спори, в які вони можуть бути залучені, мирними засобами так, щоб не піддавати загрозі міжнародний світ і безпеку і справедливість і стримуватися в своїх міжнародних відносинах від загрози силоміць або її вживання яким-небудь чином, несумісним з цілями Об'єднаних Націй.

Стаття 2. Договірні сторони сприятимуть подальшому розвитку мирних і дружніх міжнародних відносин … прагнутимуть усувати конфлікти в своїй економічній міжнародній політиці і заохочуватимуть економічне співробітництво між всіма ними або будь-якими з них.

Стаття 3. Аби забезпечити найбільш ефективне здійснення цілей цього договору, договірні сторони, порізно і спільно, шляхом постійного і ефективного розвитку власних засобів і надання взаємній допомозі, підтримуватимуть і розвиватимуть свою індивідуальну і колективну здатність чинити опір озброєному нападу.

Стаття 5. Договірні сторони погоджуються, що збройний напад проти однієї чи кількох із них у Європі чи в Північній Америці роз­глядатиметься як напад проти них усіх; і як наслідок цього, вони згоджуються, що, якщо такий збройний напад відбудеться, кожна з них в порядку здійснення права на індивідуальну або колективну самооборону, визнаного статтею 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, надасть стороні або сторонам, що піддалися такому нападу, допомога шляхом негайного прийняття, індивідуально і за угодою з іншими договірними сторонами, такої дії, яке вона визнає необхідним, включаючи застосування озброєної сили, аби відновити і підтримати безпеку Північноатлантичного району…

Стаття 9. Договірні сторони можуть з одностайною згодою запросити будь-яку європейську державу, здатну втілювати в життя принцип цього договору і сприяти безпеці району північної частини Атлантичного океану, приєднатися до цього договору….

Стаття 10. Договірні сторони можуть з одностайною згодою запросити будь-яку європейську державу, здатну втілювати в життя принципи цього договору і сприяти безпеці Північноатлантичного...

(Системная история международных отношений в четырех  томах. События и документы. 1918-2003 / Под ред. А.Д.Богатурова. Том четвертый. Документы. 1945-2003. – М.: Научно-образовательный форум по международным отношениям, 2004. - С. 81-83.; Международные отношения и внешняя политика СССР. Сборник документов (1871-1957 гг.) - Москва, 1957.- С. 196-198.)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.    Ознайомтесь з текстом документу та оцініть його.

2.    Згадайте, чому було створено НАТО.

3.    Як ви вважаєте, військово-політичний блок було створено з метою стримування країн різних політичних устроїв чи урегулювання мирного співіснування у світі?

4.    Чому у військової організації (НАТО) відсутні власні військові формування?

5.    На яких умовах інші держави Європи можуть бути запрошені до участі в Північноатлантичному пакті?

 

 

ДОКУМЕНТ № 7

Витяг з договору про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу… (Організація Варшавського договору), Варшава, 14 травня 1955 р.

Договірні Сторони, знову підтверджуючи своє прагнення до ство­рення системи колективної безпеки у Європі.., враховуючи разом з тим становище, що склалось у Європі в результаті ратифікації Паризьких угод, які передбачають створення нового військового угруповання у вигляді «Західноєвропейського союзу», за участі

Західної Німеччини, яка ремілітаризується... що посилює небез­пеку нової війни і створює загрозу національній безпеці миролюб­них держав, будучи впевнені в тому, що за цих умов миролюбні держави Європи повинні вжити необхідних заходів для забезпе­чення свої безпеки і в інтересах підтримання миру в Європі... вирішили укласти цей Договір про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу...

Стаття 3. Договірні Сторони консультуватимуться між собою з усіх важливих міжнародних питань, що зачіпають їхні спільні інтереси...

Стаття 4. У разі збройного нападу в Європі на одну або кілька дер­жав - учасниць договору з боку будь-якої держави або групи дер­жав, кожна держава - учасниця Договору... надасть державі або державам, що зазнали такого нападу, негайну допомогу, індивіду­ально і за згодою з іншими державами - учасницями Договору, усіма засобами, які вона вважатиме за потрібне, включаючи застосування збройної сили...

Стаття 11 Цей Договір матиме чинність протягом 20 років…

Международные отношения и внешняя политика СССР. Сб. документов. - М., 1957. - С. 265-268.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.    Які мотиви, відповідно до цього документа, спонукали соціалістичні країни до підписання Варшавського договору?

2.    Чи існували, на вашу думку, інші, потаємні, мотиви його укладення?

3.    Які причини зумовили виникнення «холодної війни»?

4.    Наведіть факти, які свідчать про прагнення уряду СРСР розши­рити кордони «комуністичного табору».

5.    Про що свідчать наведені статті договорів Північноатлантично­го союзу і Організації Варшавського Договору?

6.    Які цілі воєнно-політичних союзів, створених за участю США і СРСР? Визначте території, на які поширювався вплив окремих воєнно-політичних союзів.

 

 

 

ДОКУМЕНТ № 8

З листування президента США Джона Ф. Кеннеді і голови Ради міністрів СССР М. С. Хрущева під час Карибської кризи[4]

Вашингтон - Москва. Жовтень - грудень 1962 р.

а) Кеннеді - Хрущову, 22 жовтня

...Аби уникнути якої-небудь неправильної оцінки з боку Вашого уряду того, що стосується Куби, я публічно заявив, що якщо на Кубі стануться певні події, Сполучені Штати зроблять все, що належить зробити для захисту своєї власної безпеки і безпеки їх союзників.

Більш того, Конгрес країни ухвалив резолюцію, підтримку цієї проголошеної політики, що виражає його.

Не дивлячись на це, на Кубі продовжувався швидкий розвиток баз ракет далекої дії і інших систем наступальної зброї. Повинен сказати Вам, що Сполучені Штати повні рішучості, аби ця загроза безпеці для нашої півкулі була усунена.

Я сподіваюся, що Ваш уряд утримається від будь-яких дій, які розширили б або поглибили цю кризу, що вже носить серйозний характер, і що ми зможемо домовитися знов встати на дорогу мирних переговорів.

б) Хрущов - Кеннеді, 23 жовтня

...Повинен відверто сказати, що накреслені у Вашій заяві заходи представляють серйозну загрозу світу і безпеці народів. Сполучені Штати відкрито стають на дорогу грубого порушення Статуту Об'єднаних Націй, на дорогу порушення міжнародних норм свободи судноплавства у відкритих морях, на дорогу агресивних дій як проти Куби, так і проти Радянського Союзу...

Статут Організації Об'єднаних Націй і міжнародні норми не дають права жодній державі встановлювати в міжнародних водах перевірку судів, що прямують до берегів Кубинської Республіки.

Ми підтверджуємо, що зброя, що знаходиться на Кубі, незалежно від того, до якого класу воно відноситься, призначено виключно для оборонних цілей, аби забезпечити Кубинську Республіку від нападу агресора…

в) Кеннеді - Хрущову, 24 жовтня

Я сподіваюся, що Ви негайно дасте необхідні інструкції вашим судам дотримувати умови карантину, основа якого була створена голосуванням Організації американських держав сьогодні біля полудня і який набере чинності в 14-00 по грінвічському часу 24 жовтня.

г)  Хрущов - Кеннеді. 24 жовтня

Ви, пан Президент, оголошуєте не карантин, а висуваєте ультиматум і загрожуєте, що якщо ми не підкорятимемося Вашим вимогам, то Ви застосуєте силу. Вдумайтеся в те, що Ви говорите! І Ви хочете переконати мене, аби я погодився з цим! Що означає погодитися з цією вимогою? Це означало б керуватися в своїх стосунках з іншими країнами не розумом, а потурати свавіллю. Ви вже апелюєте не до розуму, а хочете залякати нас... Я не можу з цим погодитися... Радянський уряд не може дати інструкції капітанам радянських судів, наступних на Кубу, дотримувати розпорядження американських військово-морських сил, блокуючих цей острів.

...Ми не будемо просто спостерігачами піратських дій американських кораблів у відкритому морі. Ми будемо тоді вимушені зі свого боку робити заходи, які визнаємо потрібними і достатніми для того, щоб захистити свої права. Для цього у нас є все необхідне.

д)  Хрущов - Кеннеді. 26 жовтня

Якби були дані завірення президента і уряду Сполучених Штатів, що США не будуть самі брати участь в нападі на Кубу і утримуватимуть від подібних дій інших, якщо Ви повернете свій флот, - це відразу все змінить....

...Наша мета була і є - допомогти Кубі, і ніхто не може оспорювати гуманності наших спонук, направлених на те, аби Куба могла мирно жити і розвиватися так, як хоче її народ...

...Я вношу пропозицію: ми згодні вивезти ті засоби з Куби, які Ви вважаєте наступальними засобами... США, зі свого боку, враховуючи занепокоєння і заклопотаність Радянської держави, вивезуть свої аналогічні засоби з Туреччини.

е)  Хрущов - Кеннеді. Усне послання. 30 жовтня

....Ми отримали від Вас завірення, що Ви не вторгатиметеся на Кубу і що не дозволите цього зробити іншим, а ми за цієї умови вивозимо зброю, яку Ви назвали наступальною...

І ось на цих компромісних взаємних поступках це питання вирішене...

До загального нашого задоволення ми переступили, можливо, навіть через самолюбивість. Мабуть, знайдуться такі писаки, які вишукуватимуть бліх в нашій домовленості, копатися, хто кому більше поступився.

А я б сказав - ми обоє поступилися розуму і знайшли розумне рішення, яке дало можливість забезпечити світ для всіх, у тому числі і для тих, які намагатимуться щось вишукувати...

ж) Хрущов - Кеннеді. Усне послання. 10 грудня 1962 р.

...Ми з Вами підійшли зараз до завершальної стадії ліквідації напруженості довкола Куби. Наші стосунки тепер входять вже в нормальну колію, оскільки все ті засоби, розміщені нами на території Куби, які Ви вважали наступальними, вивезені, і Ви в цьому переконалися, про що вашою стороною вже було зроблено заяву...

Ми цінуємо те, що Ви, як і ми, не догматично личили до рішення питання про ліквідацію виниклої напруженості... Розуміння і гнучкість, проявлені Вами в цій справі, високо оцінюються нами, хоча наша критика американського імперіалізму залишається, звичайно, в силі, тому що цей конфлікт був дійсно створений політикою Сполучених Штатів відносно Куби..

(Системная история международных отношений в четырех  томах. События и документы. 1918-2003 / Под ред. А.Д.Богатурова. Том четвертый. Документы. 1945-2003. – М.: Научно-образовательный форум по международным отношениям, 2004. - С. 201-204)

 

ДОКУМЕНТ № 9

Спогади Ф. Бурлацького про Карибську кризу

... Хрущов протягом Карибської кризи і безпосередньо після неї, а також у своїх мемуарах наполягає, що єдиною метою розміщення ракет на Кубі був її захист від американського вторгнення...

Я дозволю собі піддати сумніву таке пояснення. Доступ до інформації в період Карибської кризи і старанне вивчення матеріалів опісля привели мене до іншого висновку. Розміщен­ня ракет на Кубі переслідувало щонайменше дві цілі.

Про одну з них справедливо і постійно говорив Хрущов - це захист Куби. Щоправда, таке твердження може видатися сумнівним, адже самі кубинці про подібну форму захисту не просили. Для кубинців, як і для усіх інших, було зрозумілим, що створення ракетно-ядерної бази на острові, розташова­ному всього за дев'яносто миль від США, багаторазово збіль­шує ризик американського вторгнення.

Думаю, що йдучи на цей ризик, Хрущов одночасно переслідував і іншу мету. А саме - змінити стратегічний баланс сил між СРСР та США. Дати Сполученим Штатам відчути й те, що відчували радянські люди впродовж багатьох років «холодної війни», коли вони з усіх боків були оточені американськими базами, і продемонструвати радянську міць, створити умови якщо не воєнного, то хоча б політич­ного паритету. Звичайно, Хрущов навіть на гадці не мав завдання ядерного удару по Сполучених Штатах.

(Бурлацкий Ф. Вожди и советники. О Хрущеве, Андропове и не только о них. - Москва, 1990. - С. 233-234).

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.    Уважно прочитайте представлені документи про Карибську кризу.

2.    Охарактеризуйте позицію М. Хрущова та Д. Кеннеді. А також визначте як вона мінялась?

3.    Згадайте і назвіть причини, що призвели до так званої Карибської кризи.

4.    Які цілі, з точки зору автора документу, переслідували радянські керівники, розміщуючи на Кубі ракети з ядерними боєголовками? Висловіть своє ставлення до версії Ф. Бурлацького.

5.    Змоделюйте розвиток подій у світі, якщо б лідери СРСР та США не домовились.

 

 

ДОКУМЕНТ № 10

Спогади екс-канцлера ФРН Віллі Брандта[5] про Берлінську кризу

«За нашу валюту! - Берлін буде вільним і ніколи - кому­ністичним!» Збори були такими ж великими, як і газет­ний заголовок, що повідомляв про них... Рейтер, законно обраний обер-бургомістр, повторив те, що він сказав на першому грандіозному мітингу свободи 18 березня того доленосного року[6]: «Після Праги на черзі була Фінляндія. Цього не сталося, тому що фінський народ дій­сно був готовий відстоювати свою свободу. Цього не ста­неться і з Берліном, якщо він встоїть у ці кризові дні. У цій кризовій ситуації ми просимо вас довіряти не лише нам. Ми закликаємо вас довіряти самим собі. Лише так ми знайдемо шлях до свободи, а свобода, як відомо, - це дихання нашого життя. Ми повинні її завоювати, і ми її завоюємо».

...Спроба використати Берлін як засіб тиску, щоб пере­шкодити створенню Федеративної Республіки, не вдалася... Сталін недооцінив повітряний міст, недооцінив він і своїх колишніх воєнних союзників, як і стійкість берлінців. Чи то він зрозумів марність своїх зусиль, чи то злякався на­слідків, але опівночі 12 травня 1949 р. Сталін скасував блокаду».

(Брандт В. Воспоминания. // Вопросы истории. - 1991. - № 1. - С. 95-98).

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.    Чому населення західної частини Берліна ладне було будь-що не до­пустити встановлення радянського контролю?

 

 

ДОКУМЕНТ № 11

Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі (НБСЄ). Декларація принципів, якими держави-учасниці будуть керуватися у взаємних відносинах

Гельсінкі, 1 серпня 1975 р.

Нарада по безпеці і співпраці в Європі, що почалося до Гельсінкі 3 липня 1973 року і продовжувалося в Женеві з 18 вересня 1973 року по 21 липня 1975 року, було завершено в Гельсінкі 1 серпня 1975 року Високими Представниками Австрії, Бельгії, Болгарії, Угорщини, Німецької Демократичної Республіки, Федеральної Республіки Німеччини, Греції, Данії, Ірландії, Ісландії, Іспанії, Італії, Канади, Кіпру, Ліхтенштейну, Люксембурга, Мальти, Монако, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Сан-Марино, Святого Престолу, Сполученого Королівства, Сполучених Штатів Америки, Союзу Радянських Соціалістичних Республік, Туреччини, Фінляндії, Франції, Чехословаччини, Швейцарії, Швеції і Югославії...

Високі Представники держав-учасників урочисто прийняли наступне.

Питання, що відносяться до безпеки в Європі

Держави-учасники Наради по безпеці і співпраці в Європі... прийняли наступне.

1. а) Декларація принципів, якими держави-учасники керуватимуться у взаємних стосунках

Держави-учасники... заявляють про свою рішучість поважати і застосовувати відносно кожного з них зі всіма іншими державами-учасниками, незалежно від їх політичних, економічних і соціальних систем, а також їх розміру, географічного положення і рівня економічного розвитку, наступні принципи, які всі мають першорядну вагу і якими вони керуватимуться у взаємних стосунках:

I. Суверенна рівність, пошана прав, властивих суверенітету

Держави-учасники поважатимуть суверенну рівність і своєрідність один одного, а також всі права, властиві їх суверенітету і охоплювані їм, до числа яких входить, зокрема, право кожної держави на юридичну рівність, на територіальну цілісність, на свободу і політичну незалежність.

Держави-учасники стримуватимуться в їх взаємних, як і взагалі в їх міжнародних відносинах від застосування сили або загрози силоміць як проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої держави, так і яким-небудь іншим чином, несумісним з цілями Об'єднаних Націй і із справжньою Декларацією. Жодні міркування не можуть використовуватися для того, щоб обґрунтовувати звернення до загрози силоміць або до її вживання порушуючи цей принцип.

III.           Непорушність кордонів

Держави-учасники розглядають як непорушні всі кордони один одного, як і кордони всіх держав в Європі, і тому вони стримуватимуться зараз і в майбутньому від будь-яких посягань на ці кордони.

IV.           Територіальна цілісність держав держави-учасники поважатимуть територіальну цілісність кожного з держав-учасників.

V. Мирне врегулювання суперечок

Держави-учасники вирішуватимуть спори між ними мирними засобами так, щоб не піддавати загрозі міжнародний світ і безпеку і справедливість.

VI.           Невтручання у внутрішні справи

Держави-учасники утримуватимуться від будь-якого втручання, прямого або непрямого, індивідуального або колективного, у внутрішні або зовнішні справи, що входять у внутрішню компетенцію іншого держави-учасника, незалежно від їх взаємин.

VII.          Пошана прав людини і основних свобод, включаючи свободу думки, совісті, релігії і переконань

Держави-учасники поважатимуть права людини і основні свободи, включаючи свободу думки, совісті, релігії і переконань, для всіх, без відмінності раси, підлоги, мови і релігії.

VIII.        Рівноправ'я і право народів розпоряджатися своєю долею держави-учасники поважатимуть рівноправ'я і право народів розпоряджатися своєю долею, діючи постійно відповідно до цілей і принципів Статуту ООН і відповідних норм міжнародного права, включаючи ті, які відносяться до територіальної цілісності держав.

IX.           Співпраця між державами держави-учасники розвиватимуть свою співпрацю один з одним, як і зі всіма державами, у всіх областях відповідно до цілей і принципів Статуту ООН.

X. Добросовісне виконання зобов'язань по міжнародному праву

Держави-учасники сумлінно виконуватимуть свої зобов'язання по міжнародному праву, як ті зобов'язання, які витікають із загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, так і ті зобов'язання, які витікають з відповідних міжнародному праву договорів або інших угод, учасниками яких вони є.

Всі принципи, викладені вищі, мають першорядну вагу, і, отже, вони будуть однаково і неухильно застосовуватися при інтерпретації кожного з них з врахуванням інших.

Держави-учасники заявляють про свій намір здійснювати свої стосунки зі всіма іншими державами у дусі принципів, викладених в справжній Декларації...

(Системная история международных отношений в четырех  томах. События и документы. 1918-2003 / Под ред. А. Д. Богатурова. Том четвертый. Документы. 1945-2003. – М.: Научно-образовательный форум по международным отношениям, 2004. - С. 270-279.; Права людини. Міжнародні договори України. Декларації. Документи. - К., 1992. - С. 181-187)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.    Якими принципами, відповідно до Заключного акта НБСЄ, зобов'язані керуватися у взаємних відносинах держави?

2.    Поміркуйте над тим, чи забезпечувалося дотримання усіх цих принципів усіма державами учасницями Наради? Обґрунтуйте свою позицію.

3.    Знайдіть у тексті положення, які стали юридичною підставою для руху правозахисників в СРСР.

 

 

ДОКУМЕНТ № 12

Спогади генерал-полковника В. А. Меримського про війну в Афганістані

«...Зі слів головного військового радника генерал-полковника С. К. Магометова обставини перевороту [27 грудня 1979 р.] були такими: після приходу до влади Аміна [очолив панівну течію НДПА «Хальк» («Народ»). У вересні 1979 р. став главою держави], орга­ни КДБ отримали завдання викрити його справжні наміри і в разі переорієнтації Аміна на Захід внести пропозиції про можливі за­ходи з нашого боку. Очевидно, на основі отриманої інформації про ненадійність Аміна керівництво СРСР вирішило усунути афганського лідера.

Підготовка до акції проводилась старанно і таємно. Під виглядом обслуговуючого персоналу в Кабул було введено і розміщено на території радянського посольства 150-200 чоловік. Далі, за до­мовленістю з афганським керівництвом, для охорони радянської авіаескадрильї... на аеродром Баграм було введено парашутно-десантний батальйон. І, нарешті, у першій половині грудня 1979 р. на прохання Аміна було введено батальйон спецпризначення чисельністю близько 500 чоловік, нібито для охорони його рези­денції - палацу Тадж-Бах. Разом з цим батальйоном*таємно при­везли в Кабул і Бабрака Кармаля... [очолював опозиційну течію НДПА «Парчам» («Стяг») і до перевороту 27 грудня перебував за межами Афганістану].

План операції... передбачав блокування афганських частин в Ка­булі, захоплення міністерства внутрішніх справ, телебачення, радіо та інших важливих об'єктів у місті, окрім підрозділів спец­призначення частинами повітряно-десантних військ. При цьому дії по усуненню Аміна планували видати за внутрішній державний переворот...

За лічені години все скінчилося. Серйозний опір вчинила лише охорона палацу. Аміна та начальника генерального штабу Якуба було вбито. Вранці наступного дня засоби масової інфор­мації передали заяву нового афганського уряду про введення ра­дянських військ і зміну влади».

Меримский В. Л. Война в Афганистане: записки участника // Новая и новейшая-история. - 1995. - № 3. - С. 89-90.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.    В інтересах якої країни і як було здійснено переворот 27 грудня 1979 р. в Афганістані?

2.    Назвіть факти, що свідчать про розрядку міжнародної напруже­ності в 70-х роках і визначте її причини.

3.    Чому відносини між СРСР і США визначали основні тенденції у міждержавних відносинах на міжнародній арені?

4.    Які наслідки для міжнародного авторитету СРСР та політики розрядки в Європи мало вторгнення в Афганістан?

5.    Визначте основні етапи підготовки розрядки у міжнародних відносинах.

6.    Як відобразились на розвитку міжнародних відносин Заключ­ний акт Наради з питань безпеки і співробітництва в Європі?

7.    Охарактеризуйте локальні конфлікти в 70-х роках.

8.    Які причини зриву політики розрядки в Європі наприкінці 70-х років?

 

 

ДОКУМЕНТ № 13

Із Делійської декларації про принципи вільного від ядерної зброї та ненасильницького миру, підписаної керівниками СРСР та Індії 27 листопада 1986 р

В ядерну епоху людство повинно виробити «нове політичне мислення». нову концепцію світу, що дає надійні гарантії виживання людства.

Світ, що дістався нам у спадок, належить теперішньому та майбутньому поколінням. І це вимагає, аби пріоритет надавався загальнолюдським цінностям. Повинне визнаватися право кожного народу та кожної людини на життя, свободу, мир і прагнення до щастя. Має поважати право кожного народу на власний вибір - соціальний, політичний, ідеологічний.

(Ладиченко Т. В. Всесвітня історія: Підручник для 11 кл. загальноосвітнього навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Грамота, 2011. – С. 188)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.    Прочитайте документ та назвіть причини його появи.

2.    Чому до питання ядерного роззброєння світове співтовариство прийшло лише в 1986 році? З чи це пов’язано?

3.     Чи може людство ХХІ століття взагалі відмовитись від ядерної зброї?

 

 

ДОКУМЕНТ № 14

Паризька хартія для нової Європи

Париж. 21 листопада 1990 р.

Нова ера демократії, світу і єдності

Ми, глави держав і урядів держав-учасників Наради по безпеці і співпраці в Європі, зібралися в Парижі в період глибоких змін і історичних чекань. Ера конфронтації і розколу Європи закінчилася. Ми заявляємо, що віднині наші стосунки ґрунтуватимуться на взаємній пошані і співпраці.

Європа звільняється від спадщини минулого. Хоробрість чоловіків і жінок, сила волі народів і потужність ідей Завершального акту Гельсінкі відкрили нову епоху демократії, світу і єдності в Європі.

Наш час - це час здійснення тих надій і чекань, які жили в серцях наших народів впродовж десятиліть: тверда прихильність демократії, заснованій на правах людини і основних свободах; процвітання через економічну свободу і соціальну справедливість і рівна безпека для всіх наших країн...

Права людини, демократія і верховенство закону

Ми зобов'язалися будувати, консолідувати і укріплювати демократію як єдину систему правління в наших країнах. У цьому почині ми керуватимемося наступним.

Права людини і основні свободи з народження належать всім людям, вони невід'ємні і гарантуються законом. Їх захист і сприяння ним - щонайперший обов'язок уряду. Їх пошана - істотна гарантія проти того, що володіє надмірною владою держави. Їх дотримання і повне здійснення - основа свободи, справедливості і світу.

Демократичне правління ґрунтується на волі народу, що виражається регулярно в ході вільних і справедливих виборів. У основі демократії лежить пошана людської особи і верховенства закону. Демократія є найкращою гарантією свободи висловлювання своєї думки, терпимості по відношенню до всіх груп в суспільстві і рівності можливостей для кожної людини.

Демократія, що має показний і плюралістичний характер, спричиняє за собою підзвітність виборцям, зобов'язання державних властей дотримувати закони і неупереджене відправлення правосуддя. Ніхто не повинен стояти над законом...

Економічна свобода і відповідальність

Економічна свобода, соціальна справедливість і відповідальне відношення до довкілля абсолютно необхідні для процвітання.

Збереження довкілля - спільний обов'язок всіх наших країн. Підтримуючи зусилля, що робляться в цій області на національному і регіональному рівнях, ми також повинні мати на увазі гостру потребу в спільних діях на ширшій підставі.

Дружні стосунки між державами-учасниками

Тепер, коли над Європою займається зоря нової ери, ми виконані рішучості розширювати і укріплювати дружні стосунки і співпрацю між державами Європи, Сполученими Штатами Америки і Канадою, а також сприяти дружбі між нашими народами...

Наші стосунки покоїтимуться на нашій загальній прихильності демократичним цінностям, а також правам людини і основним свободам. Ми переконані, що для зміцнення світу і безпеки наших держав абсолютно необхідні розвиток демократії і пошана і ефективне здійснення прав людини. Ми знов підтверджуємо рівноправ'я народів і їх право розпоряджатися своєю долею відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй і відповідних норм міжнародного права, включаючи ті, які відносяться до територіальної цілісності держав...

Безпека

Зміцнення демократії і зміцнення безпеки сприятливо позначаться на дружніх стосунках між нами.

Ми вітаємо підписання двадцятьма двома державами-учасниками Договору про звичайні озброєні сили в Європі, який приведе до зниження рівнів озброєних сил.

Орієнтири на майбутнє

Виходячи з нашої твердої прихильності повному дотриманню всіх принципів і положень СБСЕ, ми приймаємо зараз рішення додати новий імпульс збалансованому і усесторонньому розвитку нашої співпраці в цілях задоволення потреб і сподівань наших народів.

Нові структури і інститути процесу СБСЕ

Зустрічі держав-учасників в рамках подальших кроків проводитимуться, як правило, раз в два роки з тим, аби дати можливість державам-учасникам підводити підсумки подій, що сталися, робити огляд виконання ними своїх зобов'язань і розглядати подальші кроки в рамках процесу СБСЕ.

Ми приймаємо рішення створити у Відні центр по запобіганню конфліктам для надання Пораді сприяння в справі зменшення небезпеки виникнення конфліктів.

Ми приймаємо рішення створити у Варшаві бюро по вільних виборах для сприяння контактам і обміну інформацією про вибори в державах-учасниках.

Оригінал Паризької хартії для нової Європи, складений на англійській, іспанській, італійській, німецькій, російській і французькій мовах, буде переданий уряду Французької Республіки, який зберігатиме його в своїх архівах. Кожен з держав-учасників отримає від уряду Французької Республіки завірену копію Паризької хартії...

(Системная история международных отношений в четырех  томах. События и документы. 1918-2003 / Под ред. А. Д. Богатурова. Том четвертый. Документы. 1945-2003. – М.: Научно-образовательный форум по международным отношениям, 2004. - С. 353-358.; Права людини. Міжнародні договори України. Декларації. Документи. - Київ, 1992. - С. 192- 194).

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.    Прочитайте уривок документа і визначте, як Паризька хартія оцінює новий період в міжнародних відносинах.

2.    Що спричинило появу «нового політичного мислення» і в якій мірі це відбилося на формуванні зовнішньополітичного курсу СРСР

3.    Назвіть факти, які свідчать про завершення «холодної війни» наприкінці 1980-х - на початку 1990-х років.

4.    Які геополітичні зміни відбулися у розстановці сил в Європі та на міжнародній арені внаслідок розпаду комуністичної си­стеми?

5.    Яку оцінку початку 1990-х років в історії Європи дають учасники Паризької наради? На чому ґрунтується така оцінка і чи погоджуєтесь ви з нею?

6.    Які умови, з точки зору держав - учасниць НБСЄ, забезпечуватимуть народам цих держав можливість жити відповідно до їхніх сподівань?

7.    Розкрийте на підставі тексту документа суть поняття «демократія».

8.    Пригадайте, які з положень Заключного акта НБСЄ стосуються людського виміру.

 

 

ДОКУМЕНТ № 15

Витяг з Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) у Будапешті

5 грудня 1994 р.

1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Бри­танії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з прин­ципами Заключного Акта НБСЄ поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України.

2.  Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Аме­рики підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що нія­ка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти Ук­раїни, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй.

3. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Амери­ки підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принци­пами Заключного Акта НБСЄ утримуватися від економіч­ного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм влас­ним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги.

4. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Аме­рики підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй з ме­тою надання допомоги Україні як державі-учасниці Дого­вору про нерозповсюдження ядерної зброї, що не володіє ядер­ною зброєю, в разі, якщо Україна стане жертвою акту аг­ресії або об'єктом погрози агресією з використанням ядер­ної зброї.

5. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують щодо України їх зобов'язання не застосовувати ядерну зброю проти будь-якої держави - учасниці Дого­вору про нерозповсюдження ядерної зброї, що не володіє ядер­ною зброєю, крім випадку нападу на них самих, їхні території чи їхні підопічні території, їхні збройні сили або на їхніх союзників з боку такої держави спільно або в союзі з державою, яка володіє ядерною зброєю.

(Політика і час. – 1994. - № 1. – С. 91.)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.    Прочитайте уважно документ та визначте позитивні сторони України.

2.    Які гарантії надають Україні ядерні держави у зв’язку з її приєднанням до ДНЯЗ?

3.    Дайте оцінку цій події міжнародного життя, визначте її влив на процес ядерного роззброєння у світі.

4.    Порівняйте політичну карту світу початку 1950-х та початку 1990-х років. Зробіть висновки про характер основних змін, які  відбулися протягом цього часу.

 

 

ДОКУМЕНТ № 16

Рамковий документ «Партнерство заради миру» (ПФП)

Брюссель. 10 січня 1994 р.

1. Відповідно до пропозиції, висунутої главами держав і урядів в ході їх зустрічі 10-11 січня 1994 р., держави-члени Північноатлантичного альянсу і інші держави, що підписують цей документ, сповнені рішучості поглибити свої політичні і військові зв'язки, а також сприяти подальшому зміцненню безпеки в Євроатлантичному регіоні, фундирували в рамках Поради північноатлантичної співпраці (ССАС) «Партнерство заради миру»...

3. Інші держави, що підписують цей документ, співробітничатимуть з Організацією Північноатлантичного договору в досягненні наступних цілей:

а) полегшення транспарентності національного військового планерування і бюджетних процесів;

б)  забезпечення демократичного контролю відносно озброєних сил;

в)  підтримка здатності і готовності вносити вклад, відповідно до конституційних положень, в операції, що проводяться під керівництвом ООН і під відповідальністю СБСЕ;

г)  розвиток військових стосунків співпраці з НАТО в цілях спільного планерування, навчання і підготовки учень, з тим аби укріпити здатність проводити операції в області підтримання світу, пошуку і порятунку, гуманітарних акцій і інших операцій, які можуть бути погоджені згодом;

д)  довгостроковий розвиток сил, які могли б краще взаємодіяти з силами держав-членів Північноатлантичного альянсу...

 7. У відповідності с... цілями «Партнерства ради світу» члени Північноатлантичного альянсу будуть:

розвивати спільно з іншими державами, що підписуються, процес планерування і огляду, що має на меті створити основу для визначення і оцінки сил і засобів, які могли б надаватися ними для спільного навчання, навчань і операцій, що проводяться спільно з силами Альянсу;

нарощувати військову і політичну координацію в штаб-квартирі НАТО з тим, аби забезпечити спрямованість і керівництво заходами, що відносяться до «Партнерства», з іншими країнами, що підписуються, включаючи планерування, навчання, проведення учень і розробку доктрин.

8.  НАТО консультуватиметься зі всіма активними учасниками «Партнерства» в разі, якщо партнер відчує безпосередню загрозу своїй територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці.

(НАТО. Справочник. Брюссель: Бюро информации и печати НАТО, 1995. –  С. 260-262.; Рюле М., Вільямс Н. Партнерство заради миру: погляд з НАТО // Політична думка. - 1995.- № 1.- С. 78.

 

ДОКУМЕНТ № 17

Рада Євроатлантичного партнерства. Основний документ

Синтра (Португалія). 30 травня 1997 р.

1. Країни-члени Ради північноатлантичної співпраці і країни-учасниці «Партнерства заради світу», повні рішучості підняти на якісно новий рівень свою політичну і військову співпрацю, спираючись на успіх ССАС і ПРМ, прийняли рішення про створення Ради євроатлантичного партнерства...

2. Рада євроатлантичного партнерства буде новим механізмом співпраці, який забезпечить рамки для поглиблених зусиль як в розширеному політичному вимірі партнерства, так і в практичній співпраці по ПРМ. Він повністю враховуватиме і доповнюватиме відповідну діяльність ОБСЄ і інших відповідних інститутів, таких як Європейський союз, Західноєвропейський союз і Рада Європи.

3. Рада євроатлантичного партнерства як наступник ССАС забезпечить загальні рамки для консультацій його членів по широкому кругу політичних питань і питань безпеки як частині процесу, який отримає практичний розвиток. ПРМ, в його посиленому форматі, стане чітко вираженим елементом цих гнучких рамок...

(Системная история международных отношений в четырех  томах. События и документы. 1918-2003 / Под ред. А.Д.Богатурова. Том четвертый. Документы. 1945-2003. – М.: Научно-образовательный форум по международным отношениям, 2004. - С. 413-414)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.    Прочитайте уважно документ і охарактеризуйте його.

2.    Які цілі переслідує «Партнерство заради миру»?

3.    Чи має перспективи така співпраця?

 

 

ДОКУМЕНТ № 18

Витяг з Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного договору

9 липня 1997 р.

...Україна та НАТО базуватимуть свої відносини на при­нципах та зобов'язаннях згідно з міжнародним правом та міжнародними механізмами, включаючи Статут ООН, Гельсінський Заключний акт та наступні документи ОБСЄ. Відповідно Україна і НАТО підтверджують свої зо­бов'язання:

- визнавати, що безпека всіх держав у регіоні ОБСЄ є не­подільною, що жодна країна не може будувати свою безпе­ку за рахунок безпеки іншої країни та що жодна країна не може розглядати будь-яку частину регіону ОБСЄ як сферу свого впливу;

- утримуватися від загрози силою або використання сили проти будь-якої держави будь-яким чином, несумісним з принципами Статуту ООН або Гельсінського Заключного акта, якими керуються країни-учасниці...

- поважати суверенітет, територіальну цілісність та політичну незалежність усіх інших держав, непорушність кордонів та розвиток добросусідських відносин;

-  визнавати верховенство права, зміцнювати демократію, політичний плюралізм та ринкову економіку;

-  визнавати права людини та права осіб, що належать до національних меншин;

- запобігати конфліктам та врегульовувати спори ширшими засобами у відповідності до принципів ООН та ОБСЄ.

(Урядовий кур'єр. - 1997. - 12 липня.)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.    Визначте основні завдання документу.

2.    На яких принципах, згідно з цією Хартією, розвиватимуться відносини між Україною та НАТО?

 

 

ДОКУМЕНТ № 19

Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань

Нью-Йорк. 24 вересня 1996 р.

Стаття I. Основні зобов'язання

Кожне держава-учасник зобов'язався не виробляти будь-який випробувальний вибух ядерної зброї і будь-який інший ядерний вибух, а також заборонити і запобігати будь-якому такий ядерний вибух в будь-якому місці, що знаходиться під його юрисдикцією або контролем.

2.  Кожне держава-учасник зобов'язався далі утримуватися від заохочення або якої-небудь участі в проведенні будь-якого випробувального вибуху ядерної зброї і будь-якого іншого ядерного вибуху.

Стаття II. Організація

А. Загальні положення

1. Держави-учасники сьогоденням фундирували Організацію за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань (нижче іменовану «Організація») для досягнення об'єкту і мети цього Договору, забезпечення здійснення його положень, включаючи положення по міжнародному контролю за його дотриманням, а також для забезпечення форуму для консультацій і співпраці між державами-учасниками.

Членами Організації є всі держави-учасники. Держава-учасник не позбавляється свого членства в Організації.

Місцеперебуванням Організації є Відень. Австрійська Республіка.

4.  Як органи Організації сьогоденням фундирувалися:

Конференція держав-учасників, Виконавча порада і Технічний секретаріат, який включає Міжнародний центр даних...

Організація проводить свою діяльність по контролю, передбачену за даною угодою, як можна менш проникаючим чином, сумісним зі своєчасним і ефективним досягненням цілей такої діяльності.

Стаття III. Національні заходи по здійсненню

1.  Кожне держава-учасник відповідно до своїх конституційних процедур приймає будь-які необхідні заходи по виконанню своїх зобов'язань за даною угодою. Зокрема, воно приймає будь-які необхідні заходи, аби:

заборонити фізичним і юридичним особам де б то не було на його території або в будь-якому іншому місці, що знаходиться під його юрисдикцією, як це визнано міжнародним правом, займатися будь-якою діяльністю, забороненою державі-учасникові за даною угодою;

b)  заборонити фізичним і юридичним особам займатися будь-якій такою діяльністю де б то не було під його контролем;

c)  заборонити відповідно до міжнародного права фізичним особам, його громадянством, що володіє, займатися будь-якій та який діяльністю де б то не було.

Стаття IV. Контроль

А. Загальні положення

16. Міжнародна система моніторингу включає об'єкти для сейсмологічного моніторингу, радіонуклідного моніторингу, включаючи сертифіковані лабораторії, гідроакустичного моніторингу, інфразвукового моніторингу і відповідні засоби зв'язку і підтримується Міжнародним центром даних Технічного секретаріату...

34. Кожне держава-учасник має право запрошувати інспекцію на місці відповідно до положень справжньої статті і частини II Протоколу на території або в будь-якому іншому місці, що знаходиться під юрисдикцією або контролем будь-якого держави-учасника, або в будь-якому районі, що знаходиться поза юрисдикцією або контролем будь-якої держави.

Стаття IX. Термін дії і вихід з договору

1. Цей Договір є безстроковим...

Стаття XIII. Приєднання

Будь-яка держава, яка не підписує цей Договір до набуття чинності його, може надалі приєднатися до нього у будь-який час.

(Системная история международных отношений в четырех  томах. События и документы. 1918-2003 / Под ред. А.Д.Богатурова. Том четвертый. Документы. 1945-2003. – М.: Научно-образовательный форум по международным отношениям, 2004. - С. 439-445)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.      Уважно почитайте та оцініть документ.

2.      Чим було викликано прийняття Договору?

3.      Назвіть, які держави на даний момент володіють ядерною зброєю?

 

 

ДОКУМЕНТ № 20

Декларація тисячоліття Організації Об'єднаних Націй

Нью-Йорк. 8 вересня 2000 р.

I. Цінності і принципи

1.  Ми, глави держав і урядів, зібралися в штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку з 6 по 8 вересня 2000 року, на зорі нового тисячоліття, аби знов підтвердити нашу віру в Організацію і її Статут як непорушні основи більш мирного, процвітаючого і справедливого світу.

2.  Ми визнаємо, що окрім індивідуальної відповідальності перед нашими власними суспільствами ми несемо також колективну відповідальність за затвердження принципів людської гідності, справедливості і рівності на глобальному рівні. Тому ми як керівники відповідальні перед всіма жителями Землі, особливо перед найуразливішими з них, і зокрема перед дітьми світу, яким належить майбутнє...

Ми вважаємо, що головним завданням, є забезпечення того, аби глобалізація стала позитивним чинником для всіх народів світу. Це пов'язано з тим, що, хоча глобалізація відкриває широкі можливості, її благами зараз користуються вельми нерівномірно і нерівномірно розподіляються її витрати. 

6.  Ми вважаємо, що істотне важливе значення для міжнародних відносин в XXI столітті матиме ряд фундаментальних цінностей. До них відносяться наступні.

-    Свобода. Чоловіки і жінки мають право жити і ростити своїх дітей в гідних людини умовах, вільних з голоду і страху насильства, пригноблення і несправедливості. Кращою гарантією цих прав є демократична форма правління, заснована на широкій участі і волі народу.

-    Рівність. Жодна людина і жодна країна не повинні позбавлятися можливості користуватися благами розвитку. Має бути гарантована рівність прав і можливостей чоловіків і жінок.

-    Солідарність. Глобальні проблеми повинні вирішуватися при справедливому розподілі витрат і тягаря відповідно до фундаментальних принципів рівності і соціальної справедливості. Ті, хто страждають або знаходяться в найменш сприятливому положенні, заслуговують на допомогу з боку тих, хто знаходиться в найбільш сприятливому положенні.

-    Терпимість. При всьому різноманітті віросповідань, культур і мов люди повинні поважати один одного. Відмінності в рамках суспільств і між суспільствами не повинні ні лякати, ні служити приводом для переслідувань, а повинні пестуватися як коштовне надбання людства. Слід активно заохочувати культуру світу і діалог між всіма цивілізаціями.

-    Пошана до природи. У основу охорони і раціонального користування всіх живих організмів і природних ресурсів має бути покладена обачність відповідно до постулатів стійкого розвитку. Лише таким чином можна зберегти для наших нащадків ті величезні багатства, які дарували нам природою. Нинішні нестійкі моделі виробництва і вжитку мають бути змінені на користь нашого майбутнього добробуту і благополуччя наших нащадків.

- Загальний обов'язок. Обов'язок по управлінню глобальним економічним і соціальним розвитком, а також усуненню погроз міжнародному світу і безпеці повинна розділятися між народами світу і здійснюватися на багатобічній основі. Центральну роль в цьому повинні грати Організація Об'єднаних Націй…

7.  З тим аби втілити ці загальні цінності в конкретні дії, ми визначили ті ключові цілі, яким ми надаємо особливо важливе значення.

II. Світ, безпека і роззброєння

8.  Ми докладемо всіх зусилля до того, аби звільнити наші народи від лих воєн, будь то усередині держав або між державами, воєн, які за останнє десятиліття понесли більше 5 мільйонів життів. Ми також добиватимемося усунення погроз, що створюються зброєю масового знищення...

ІІІ. 15.     Ми також зобов'язалися сприяти задоволенню особливих потреб найменш розвинених країн. В зв'язку з цим ми вітаємо скликання в травні 2001 року ІІІ конференції Організації Об'єднаних Націй з найменш розвинених країн і прагнутимемо забезпечити її успішне проведення. Ми закликаємо промислово розвинені країни:

- прийняти, переважно до початку роботи цієї Конференції, комплекс заходів по забезпеченню безмитного і неквотованого доступу практично всіх експортних товарів найменш розвинених країн на свої ринки;

без подальших зволікань приступити до здійснення розширеної програми по полегшенню боргового тягаря бідних країн з високим рівнем заборгованості і погодитися на списання всієї офіційної двосторонньої заборгованості цих країн в обмін на прийняття ними твердих зобов'язань в області боротьби з убогістю; і

надавати щедрішу допомогу в цілях розвитку, особливо тим країнам, які дійсно намагаються використовувати ресурси, що є у них, для скорочення масштабів убогості.

16. Ми також сповнені рішучості всеосяжним чином і ефективно врегулювати проблеми заборгованості країн, що розвиваються, з низьким і середнім рівнем доходу на основі вживання різних національних і міжнародних заходів, направлених на те, аби вивести їх заборгованість на прийнятний рівень в довгостроковій перспективі...

IV. Охорона нашого загального довкілля

Ми повинні не жаліти зусиль в справі позбавлення всього людства, і перш за все наших дітей і внуків, від загрози мешкання на планеті, яка буде безнадійно зіпсована діяльністю людини і ресурсів якої більш не хапатиме для задоволення їх потреб.

22.            Ми знов заявляємо про свою підтримку принципів стійкого розвитку, у тому числі тих, які викладені на порядку денному на XXI століття, погодженій на Конференції Організації Об'єднаних Націй по довкіллю і розвитку.

23.            В зв'язку з цим ми твердо маємо намір дотримуватися у всій
нашій екологічній діяльності нової етики дбайливого і відповідального відношення до природи і спершу заявляємо про свою рішучість:

-    докласти всі зусилля до того, аби забезпечити набуття чинності Кіотського протоколу, переважно до десятої річниці Конференції Організації Об'єднаних Націй по
довкіллю і розвитку в 2002 році, і приступити до передбаченого їм скороченню викидів парникових газів;

-    активізувати наші колективні зусилля по лісовпорядженню, збереженню всіх типів лісів і стійкому розвитку лісового господарства;

добиватися повного здійснення Конвенції про біологічну різноманітність і Конвенцію по боротьбі із запустинюванням в тих країнах, які випробовують серйозну засуху і запустинювання, особливо в Африці;

      зупинити нераціональну експлуатацію водних ресурсів, розробляючи стратегії водогосподарської діяльності на регіональному, національному і місцевому рівнях, сприяючі справедливому доступу до води і її достатньої пропозиції;

      активізувати співпрацю в цілях скорочення числа і наслідків стихійних лих і антропогенних катастроф;

-    забезпечити вільний доступ до інформації про геном людини.

V. Права людини, демократія і благе управління

Ми не пошкодуємо зусиль для заохочення демократії і зміцнення правопорядку, а також для забезпечення пошани всіх міжнародно визнаних прав людини і основних свобод, включаючи право на розвиток.

25.            Тому ми сповнені рішучості:

-повністю поважати і підтримувати Загальну декларацію прав людини...

(Системная история международных отношений в четырех  томах. События и документы. 1918-2003 / Под ред. А.Д.Богатурова. Том четвертый. Документы. 1945-2003. – М.: Научно-образовательный форум по международным отношениям, 2004. - С. 490-494)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.      Уважно почитайте даний документі охарактеризуйте його.

2.      Чому багато актуальних питань людства було піднято на засіданні ООН лише в 2000 році?

3.      Складіть перелік основних глобальних проблем людства та перспективи їх вирішення.

 

 

ДОКУМЕНТ № 21

Із статті американського політолога С. Гантінгтона «Новий світовий порядок у XXI столітті: тенденції та європейський вимір»

Більшість людей погоджується з тим, що за часів «холодної війни» світова система була біполярною, тоді як нині існує односилова система. З іншого боку, тривають дискусії з приводу того, яким же вважати нинішній світ - уніполярним, багатополярним чи якоюсь іншою системою. Моя позиція полягає в тому, що нинішня міжнародна політична система є водночас уні- та мультиполярною.

Для вирішення міжнародних проблем нині потрібні зусилля як однієї супердержави, так і спільні зусилля кількох інших керівних держав. У цьому уні- та мультиполярному світі глобальна структура сили має чотири рівні.

Єдиною наддержавою залишаються США. За ними йдуть найважливіші регіональні держави, кожна з яких відіграє домінуючу роль у своєму регіоні. А потім група країн, які я називаю другорядною регіональною силою. До них належать: Велика Британія стосовно Німеччини та Франції в Європі, Україна стосовно Росії, Японія та В'єтнам стосовно Китаю, Пакистан стосовно Індії, Австралія стосовно Індонезії, Саудівська Аравія стосовно Ірану, Єгипет стосовно Ізраїлю та Аргентина стосовно Бразилії. Нарешті четвертий рівень - це країни, які не ввійшли до перших трьох груп.

Якщо говорити про інтереси наддержави в такій уні- та мультиполярній системі, то, поза сумнівом, вона зацікавлена в поверненні до уніполярної системи, аби самостійно ухвалювати всі рішення.

Впливові в регіонах країни зацікавлені в багатополярній системі світу. Тому стабільність наявної системи значно залежить від рівноваги між головними конфліктуючими групами. Я вважаю, що така рівновага за своєю природою нестабільна, і марно сподіватися, що її можна буде втримати. Світова політика відійшла від біполярної системи, яка існувала під час «холодної війни», пройшла через однополюсний момент (кульмінацією його стала війна в Перській затоці), а тепер рухатиметься до справді багатополюсного XXI ст. Сполучені Штати, як сказав Збігнев Бжезинський, будуть першою, останньою та єдиною світовою наддержавою.

(Ладиченко Т. В. Всесвітня історія: Підручник для 11 кл. загальноосвітнього навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Грамота, 2011. – С. 192)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.    Яким є нинішній світ: уніполярним чи біполярним?

 

 

ДОКУМЕНТ № 22

Країни світу на порозі XXI ст.

Валовий внутрішній продукт найбільш розвинутих країн сучасного світу

Головні країни-експортери

 

Країна

ВВП (млрд дол.)

1

США

7783

2

Японія

4812

3

Німеччина

2231

4

Франція

1541

5

Велика Британія

1231

6

Італія

1160

7

Китай

1055

8

Бразилія

784

9

Канада

595

10

Іспанія

569

 

ВВП у розрахунку на душу населення

 

Країна

Дол.

1

Швейцарія

43060

2

Люксембург

41000

3

Японія

36160

4

Норвегія

36100

5

Данія

34890

6

Сінгапур

32810

7

США

29080

8

Німеччина

28280

9

Австрія

27920

10

Бельгія

26730

 

Головні країни-експортери

 

Країна

Експорт (млрд дол.)

% від ВВП

1

США

682

9

2

Німеччина

540

23

3

Японія

388

8

4

Франція

305

19

5

Велика Британія

272

22

6

Італія

242

21

7

Канада

214

36

8

Нідерланди

199

63,

9

Китай

184

17

10

Бельгія

177

66

(Бураков Ю. В., Кипаренко Г. М., Мовчан С. П. Всесвітня історія: новітні часи: Підруч. для 11-го кл. середніх загальноосвітніх навчальних закладів. – Вид. 4-те, виправл. та доповн. – К.: Генеза, 2005. - С. 44-45.)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.    Проаналізуйте статистичний матеріал.

2.    Порівняйте і вкажіть основні відмінності між країнами Заходу і комуністичного блоку: а) в економічному розвитку; б) у політич­ному розвитку.

3.    Проаналізуйте наведені таблиці і визначте, які країни мають найбільші досягнення у цифрових показниках.

4.    Покажіть на карті країни в яких найвищий показник ВВП на душу населення.

5.    Порівняйте головні країни-експортери та країни-імпортери.

6.    За наведеним матеріалом дослідіть чи впливає розмір ВВП на експорт та імпорт країни?

7.    Скажіть, які причини призвели до корінних змін у міжнародних відноси­нах наприкінці 1980-х - на початку 1990-х років?

8.    Назвіть нові держави, що з'явилися на карті світу після краху тоталітарних режимів.

 

 

 [1] Прем’єр-міністр Великої Британії Уїнстон Черчілль 5 березня 1946 р. виголосив промову в м. Фултоні у присутності президента США Г. Трумена. Вона стала програмою нової, післявоєнної зовнішньої політики Англії. Основа цієї програми - створення англо-американського військового союзу, що претендує на світове панування.

[2] Спільні для країн Азії і Африки найважливіші принципи їхньої зовнішньої політики вперше були сформульовані на Бандунзькій конференції у 1955 р., в якій взяли участь представ­ники 29 країн Азії та Африки, що визволилися. Рух неприєднання організаційно офор­мився у 1961 р. на Белградській конференції (Югославія).

[3] Північноатлантичний пакт був підписаний у Вашингтоні 4 квітня 1949 р. представниками 12 держав: США, Великої Британії, Франції, Канади, Італії, Бельгії, Голландії, Люксембурга, Данії, Ісландії, Норвегії і Португалії. 15 жовтня 1951 р. був підписаний Протокол про приєднання до Північноатлантичного пакту Греції і Туреччини. 23 жовтня 1954 р. учасниками Пакту був підписаний Протокол про включення до НАТО ФРН.

[4] Карибська криза – це події жовтня 1962 року, що стали кульмінацією збройного протистояння двох воєнно-політичних блоків. СРСР (М. Хрущов) почав будівництво на Кубі радянської ракетної бази, а США (Дж. Кеннеді) у відповідь оголосив морську блокаду острова. Лідери наддержав світу для відвернення ядерної війни дійшли компромісу.

[5] Віллі Брандт був лідером так званої «малої коаліції» в складі СДПН та ВДП, яка перебувала при владі з 1969 по 1982 рр.

[6] 1948 року