Тема 8. Розвиток культури (1945-початок ХХІ ст.)

17.01.2013 10:21

 

 

Тема 8. Розвиток культури (1945-початок ХХІ ст.)

 

Урок 31 Основні напрямки розвитку культури та науки в другій половині XX ст.

 

ДОКУМЕНТ № 1

Бертран Рассел про науку і культуру

Наука, про що свідчить саме слово, - передусім знання. Прийня­то вважати, що це знання особливого ряду, а саме, знання, яке прагне знайти загальні закони, що пов'язують багато окремих фактів.

Поступово однак погляди на науку як на знання відтісняються на задній план поглядом на неї як на силу, що управляє природою. Якраз тому, що наука дає нам владу над природою, вона має біль­шу соціальну значимість, ніж мистецтво. Наука як пошук істини рівноправна з мистецтвом, але не вище нього... Весь світ мистецтва, літератури і науки є міжнародним; те, що ро­биться в одній країні, робиться не для цієї країни, а для людства...

(Бертран Рассел. Словарь разума, материи, морали. - Пер. с англ. - М., 1996. - С. 162, 322.)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.    Прочитайте документ та оцініть його

2.    Чи згодні ви з такою позицією автора?

3.    Чому роль науки в останній час змінилась і діє можливість їй управляти природою?

 

 

ДОКУМЕНТ № 2

Витяг з Нобелівської лекції Андрія Сахарова (1975 р.)

Мир, прогрес, права людини - усі три цілі нерозривно пов'язані, не можна досягнути якої-небудь з них, нехтуючи іншими...

...Я переконаний, що міжнародне довір'я, взаєморозуміння, роззброєння і міжнародна безпека немислимі без відкритого суспільства, свободи інформації, свободи переконань, гласності, свободи поїздок і вибору країни проживання. Я переконаний також, що свобода переконань, поряд з іншими громадянськими свободами, є основою науково-технічного прогресу і гарантією від використання його досягнень на шкоду людству...

(Сахаровский сборник. - М., 1991. - С. 24.)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.    Охарактеризуйте позицію А. Сахарова.

2.    Чому радянський вчений став Нобелівським лауреатом?

3.    Чи можлива була гласність і відкрите суспільство в СРСР в 1970-х рр.? Чому?

 

 

ДОКУМЕНТ № 3

З книжки Д. Белла «Насувається постіндустріальне суспільство. Досвід соціального прогнозування»

Історично склалося, що власність була основою багатства та влади, отримували її переважно у спадок. Нині технічні знання стають основою влади та соціального статусу, що їх отримують завдяки відповідній освіті…

Піднесення нових еліт, які спираються на знання, випливає з того простого факту, що знання і планування - військове, економічне, соціальне - стало основною передумовою будь-якої діяльності в сучасному суспільстві.

(Ладиченко Т. В. Всесвітня історія: Підручник для 11 кл. загальноосвітнього навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Грамота, 2011. – С. 196.)

 

ДОКУМЕНТ № 4

З книжки П. Друкера «Нові реалії в уряді та політиці, в економіці та бізнесі, у суспільстві та світосприйнятті»

Можливість отримати престижну роботу та зробити кар'єру в розвинених країнах нині дедалі більше залежить від наявності університетського диплома... Буквально одиниці з-поміж визначних бізнесменів XIX ст. взагалі коли-небудь переступали поріг вищого навчає закладу, а про закінчення його годі й казати...

Перехід до знань і освіти як основної перепустки до престижної роботи та можливості зробити кар'єру насамперед означає перехід від суспільства, у якому головним шляхом до успіху був бізнес, до суспільства, у якому бізнес є лише однією з можливостей, до того ж не найкращою.

Власне, це означає перехід до постіндустріального суспільства. Найбільший крок на цьому шляху був зроблений у Сполучених Штатах Америки та в Японії, але та сама тенденція має місце також у Західній Європі.

(Ладиченко Т. В. Всесвітня історія: Підручник для 11 кл. загальноосвітнього навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Грамота, 2011. – С. 196.)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.    Якого значення надають автори джерелам освіти, університетському диплому?

2.    Що, на думку П. Друкера, є найхарактернішою ознакою постіндустріального суспільства?

1. Складіть таблицю «Образотворче мистецтво і музика другої половини XX ст.» за такою схемою:

Вид мистецтва

Пануючі напрями і стилі

Найвідоміші митці і їхні твори

 

 

 

2. Визначте особливості провідних течій в образотворчому мис­тецтві післявоєнного періоду.

3. Охарактеризуйте основні напрями і стилі в музичній культурі другої половини XX ст.

4. Які сучасні музичні твори та їх виконавці у зарубіжних країнах вам подобаються? Чому?

5. Чому телефільми порівняно з традиційними художніми фільма­ми набули більшого поширення і популярності?

6. Які особливості розвитку архітектури в післявоєнні роки і чим вони зумовлені?