Тема № 6 Країни Сходу та Латинської Америки

15.01.2013 12:04

 

 

Тема № 6 Країни Сходу та Латинської Америки

 

УРОК 25

Особливості національно-визвольного руху Індії та Китаю

 

ДОКУМЕНТ № 1

Витяг із Версальського мирного договору щодо розвитку Китаю

1919 р.

Стаття 156. Німеччина відмовляється на користь Японії від усіх своїх прав, правооснов і привілеїв, що стосуються в особливості території Цзяочжоу, залізниць, копалень і підводних кабелів, які вона придбала в силу договору, укладеного нею з Китаєм 6 березня 1898, і всяких інших актів, що стосуються шаньдунської провінції.

Всі німецькі права на залізницю від Циндао до Цзінаньфу, включаючи її гілки і разом з приладдям всякого роду: вокзалами, складами, матеріальною частиною і рухомим складом, копальнями, установами та матеріалами для експлуатації копалень, купуються і залишаються набутими Японією з усіма пов'язаними з ними правами і привілеями.

Підводні кабелі Німецької держави від Циндао до Шанхаю і від Циндао до Чифу з усіма пов'язаними з ними правами, привілеями та власністю рівним чином залишаються набутими Японією, вільними і чистими від всяких повинностей.

Стаття 157. Права на рухомість і нерухомість, якими Німецька держава володіє на території Цзяочжоу, а також всі права, на які воно могло претендувати внаслідок робіт або поліпшення або внаслідок вироблених прямо або побічно витрат, що стосуються цієї території, купуються і залишаються набутими Японією, вільними і чистими від всяких повинностей.

Стаття 158. Німеччина передасть Японії протягом трьох місяців, які підуть за набранням чинності цього договору всякого роду архіви, реєстри, плани, правооснов та документи, що стосуються цивільного, військового, фінансового, судового чи іншого управління території Цзяочжоу, в якому б місці вони не знаходилися [8, Т. 1. С. 604-606].

Запитання та завдання

1.         Опрацюйте поданий документ та дайте йому оцінку.

2.         Визначте, як участь Китаю у Першій світовій війні на боці Антанти вплинуло на його розвиток?

3.         Чому країни-переможниці не виконали побажання китайського уряду щодо післявоєнного врегулювання?

 

 

ДОКУМЕНТ № 2

Текст листівки, що розповсюджувалась на демонстрації в Пекіні

4 травня 1919 р.

… Ми, студенти, організовано прямуємо до іноземних посольств, щоб вимагати від усіх країн підтримки, справедливості. Ми сподіваємося, що робітники, торгівці й інші прошарки населення піднімуться й здійснять заходи для скликання національних зборів, захисту національного суверенітету й покарання національних зрадників, бо від нього залежить існування Китаю або його загибель.

Усі співвітчизники сьогодні повинні засвоїти ту істину, що не можна змиритись з відторгненням території країни, не можна допустити, щоб народ схилив голову. Країна в небезпеці! Співвітчизники, піднімайтеся! [20, Т. 1. С. 744-745].

Запитання та завдання

1.                     Уважно прочитайте текст листівки та дайте оцінку.

2.                     Назвіть основні причини демонстрацій 1919 року.

3.                     Охарактеризуйте становище Китаю після закінчення першої світової війни.

4.                     Розкажіть, чи підтримали студентів інші верстви китайського суспільства? Чому?

 

 

ДОКУМЕНТ № 3

Витяг із Вашингтонського договору щодо розвитку Китаю (Трактат дев’яти держав)

 6 лютого 1922 р.

Стаття I. Інші, крім Китаю, договірні держави згодні:

1. Поважати суверенітет, незалежність і територіальну й адміністративну недоторканність Китаю.

2. Надати Китаю цілковиту і нічим не стесненную можливість розвиватися і підтримувати у себе життєздатне і міцне уряд.

3. Використовувати свій вплив у цілях дійсного встановлення і підтримки принципу рівних можливостей для торгівлі та промисловості всіх націй на всій території Китаю.

4. Утриматися від використання існуючої нині в Китаї обстановки в цілях шукання спеціальних прав і переваг, що можуть завдати шкоди правам підданих або громадян дружніх держав, або підтримки діяльності, ворожій безпеки подібних держав.

Стаття II. Договірні держави згодні не укладати трактатів, конвенцій, угод або умов як між собою, так і кожна окремо або всі разом - з іншого державою або іншими державами, які могли б порушити або поставити під загрозу принципи, встановлені в статті I.

Стаття III. З метою більш дійсного застосування принципу відкритих дверей, тобто рівності відкриваються в Китаї можливостей для торгівлі та промисловості всіх націй, інші, крім Китаю, договірні держави погодилися в тому, що вони не будуть шукати, а так само не будуть підтримувати своїх громадян у шуканні: а) угод, які могли б сприяти встановленню на їх користь якого-небудь загальної переваги в правах щодо торговельного чи економічного розвитку в якомусь певному районі Китаю, б) таких монополій або переваг, які могли б позбавити громадян-якої іншої держави права займатися в Китаї законною торгівлею або промислом або можливості брати участь спільно з китайським урядом або з якими місцевою владою в громадських підприємствах всякого роду або в підприємствах, які в силу своїх завдань, тривалості або географічного протягу були б розраховані на паралізованість практичної можливості застосування принципу рівних можливостей.

Встановлено, що попередні постанови цієї статті не повинні бути зрозумілі в сенсі заборони придбання власності або прав, необхідних для ведення особливого роду комерційного, промислового або фінансового підприємства або для заохочення досліджень і розробок.

Китай зобов'язується керуватися принципами, встановленими в вищевикладених постановах цієї статті при розгляді заявок на економічні права і переваги з боку урядів або громадян усіх іноземних держав, незалежно від того, чи вони учасниками цього трактату чи ні.

Стаття IV. Договірні держави згодні не надавати підтримки угодами своїх громадян між собою з метою створення сфер впливу або взаємного надання виняткових можливостей переважання в певних частинах китайської території.

Стаття V. Китай погоджується, що на всій мережі залізниць Китаю він не здійснюватиме або допускати якого б то не було явного приниження прав. Зокрема, не буде мати місце применшення в правах пряме або непряме, що відноситься до зборів або до яких-небудь переваг, засноване на національність пасажирів або на те, з яких країн або в яку країну вони слідують, або засноване на походженні або приналежністю вантажів, або на тому, з якої країни вони слідують або в яку країну адресовані, або на підставі національності судна або іншого засобу доставки вищевказаних пасажирів або вантажів до або після їх перевезення за китайськими залізницям, а також і на підставі громадянства власника судна або іншого засобу доставки .

Інші, крім Китаю, договірні держави беруть на себе тотожне зобов'язання щодо будь-якої з вищевказаних залізниць, над якими вони або громадяни мають можливість здійснювати контроль чинності будь-який концесії, спеціальної угоди чи іншим шляхом [8, Т. 1. С. 695-697].

Запитання та завдання

1.         Ознайомтесь із текстом поданого документу.

2.         Визначте основні наслідки для розвитку Китаю по результатам Вашингтонської конференції.

 

 

ДОКУМЕНТ № 4

Витяг з Маніфесту Першого Конгресу Гоміндану

Січень 1924 р.

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА

1) Усі нерівноправні договори про оренду китайських територій іноземними державами, консульської юрисдикції, іноземною управлінні китайськими митницями і всі інші переважні політичні права іноземців в Китаї мають бути анульовані, як підривають його суверенітет. Замість них повинні бути укладені нові договори на основі взаємної рівноправності і взаємної поваги суверенітету.

2) Держави, які з власної ініціативи скасують всі особливі права і добровільно відмовляться від договорів, що підривають суверенітет Китаю, будуть розглядатися як найбільш сприятливої.

3) Інші контракти між Китаєм і державами, що завдають шкоди його інтересам, також повинні бути переглянуті з тим, щоб вони не підривали її суверенітет.

4) Іноземні позики Китаю повинні бути забезпечені і оплачувані без економічного і політичного збитку для нього.

5) Китайський народ не оплачуватиме іноземні позики, отримані безвідповідальними урядами кшталт нинішнього пекінського уряду, який обрано шляхом підкупу, і що йдуть не так на збільшення добробуту народу, а на підтримку мілітаристів, на підкупи і підтримка тиранії.

6) Має бути скликано нараду ділових організацій усіх провінцій (банківських кіл, торгових палат і т. д.) і громадських організацій (органи освіти та ін.) з метою знайти способи оплати іноземних позик та позбавлення Китаю від важких ускладнень, які ставлять його в положення напівколонії у зв'язку із заборгованістю.

ВНУТРІШНЯ ПОЛІТИКА

1) Розмежування компетенції центральної та місцевої влади, з тим щоб всі справи загальнодержавного значення перебували у віданні центру, а справи місцевого значення - у віданні місцевої влади, щоб уникнути крайності як у бік централізації, так і у бік децентралізації влади.

2) Населення кожній провінції повинно саме встановлювати свою конституцію і обирати губернатора, однак при цьому провінційні конституції не повинні суперечити загальнодержавної конституції. Губернатор повинен, з одного боку, контролювати самоврядування своєї провінції, а з іншого - брати участь у загальнодержавних адміністративних справах.

3) Основною одиницею самоврядування повинен бути повіт. Населення самокерованого повіту повинно мати право обирати і усувати посадових осіб, а також право законодавчої ініціативи і референдуму.

Доходи від надходження земельного податку, від зростання цін на землю, від використання казенних земель, лісів, водойм, гідроенергетичних ресурсів і гірничорудних розробок повинні складати власність місцевих урядів і використовуватися для цілей розвитку місцевого виробництва, виховання дітей, забезпечення престарілих, надання допомоги біднякам і потерпілим стихійні лиха, на охорону здоров'я та інші громадські потреби місцевого населення. Держава має допомагати повітах у використанні тих природних багатств і великих підприємств, які повіт не в змозі використати своїми силами; доходи від цього повинні ділитися порівну між державою і повітом. Надходження від повітів у державну скарбницю не повинні бути нижче 10 відсотків і вище 50 відсотків доходу кожного повіту.…

4) Здійснення загального виборчого права і відміна майнового цензу при виборах.

5) Введення системи різного виду іспитів з метою виправлення недоліків системи виборів.

6) Здійснення повної свободи зборів, спілок, слова, друку, місця проживання і віросповідання для всього народу.

7) Поступовий перехід від теперішньої системи найманої армії до обов’язкової служби. При цьому має бути звернено увагу на поліпшення економічного і правового стану солдатів і нижчого командного складу...

8) Уряд має вжити заходів до припинення бандитизму та бродяжництва з тим, щоб всі займалися суспільно корисною працею. Одним з шляхів до досягнення цієї мети є відповідне використання доходів від концесій та сеттльмент після повернення їх китайському народу. Зазначені концесії та сетльменти представляють собою «держави в державі» - особливі райони, де діє консульська юрисдикція. Ці «держави в державі» мають бути ліквідовані, а права іноземців щодо їх підприємств і жител на території цих концесій та сеттльмент повинні бути визначені національним урядом у відповідності з особливими угодами між ним та іноземними державами.

9) Чітке визначення кількості земельних та інших податків, скасування усіх додаткових поборів, зокрема ліцензій і т. ін.

10) Точний облік чисельності населення, впорядкування оброблюваних земель і контроль над виробництвом і збутом зерна з тим, щоб повністю задовольняти потреби населення в продовольстві.

11) Реформа сільській організації та поліпшення життя селян.

12) Видання закону про працю, поліпшення життєвих умов робітників, охорона робітничих організацій і сприяння їх розвитку.

13) Вступ повної рівноправності між чоловіками і жінками в юридичній, економічній, освітній та громадської областях і сприяння жінкам у здійсненні їх прав.

14) Здійснення загальної освіти, всебічний розвиток шкільної освіти, збільшення витрат на нього та забезпечення його незалежності.

15) Видання державою законів про землю, про користування землею, про земельний податок та податок з ціни землі. Землевласники повинні повідомляти владі, у скільки вони оцінюють свою землю; держава буде стягувати податок з вказаною ними ціни землі і в разі потреби скуповувати землю за цією ціною.

16) Підприємства, що носять монополістичний характер, наприклад залізні дороги, повітряний транспорт і т. п., не можуть бути приватною власністю і мають бути передані під управління держави.

Зазначені пункти складають програму-мінімум партії гоміндан і перший крок на шляху до порятунку Китаю [8, Т. 1. С. 729-732].

Запитання та завдання

1.         Ознайомтесь із текстом документу.

2.         Охарактеризуйте основні вимоги прийняті на конгресі Гоміндану.

3.         Розкажіть, чи були вони виконані?

 

 

ДОКУМЕНТ № 5

Розподіл земельної власності в Китаї в період першої революційної громадянської війни 1924-1927 рр.

1.                     Сільське населення країни (включаючи поміщиків) складає 56 млн сімей. Якщо вважати, що кожна сім'я складається в середньому з 6 осіб, то це складає 336 млн чоловік. Якщо вважати, що сільське населення нараховує приблизно 80 відсотків усього населення країни, то все населення Китаю досягає 480 млн чоловік...

2.                     Площа оброблюваної землі в Китаї складає тільки 15 відсотків території країни. Відносно перенаселені південно-східні приморські провінції, в Шандуні густота населення сягає до 600 чоловік на 40 му (1 му = 1/16 га). Тому ціна землі і орендна плата за землю дуже висока, через це селяни можуть тільки підтримувати своє існування, але не в змозі розвивати техніку сільсь­кого господарства, що тягне за собою небезпеку деградації виробництва.

3.                     З 336 млн чоловік сільського населення нараховується:

а)        від 120 до 150 млн чоловік - власників землі...

б)        30 млн безземельних батраків і біля 20 млн бродяг і інших осіб без певних занять;

в)        решта 136 млн чоловік є орендарями і не мають своєї землі [20, Т. 1. С. 624-625].

Запитання та завдання

1.         Ознайомтесь із текстом документу.

2.         Проаналізуйте поданий цифровий матеріал. Про що він свідчить?

3.         Визначте причини високої орендної ціни у Китаї.

 

 

ДОКУМЕНТ № 6

Витяг з листа представника Китаю в Лізі Націй Генеральному секретарю Ліги Націй Джеймсу Еріку Драммонду про захоплення Маньчжурії Японією

21 вересня 1931 р.

Починаючи з 10 годин вечора п'ятниці, 18 вересня регулярні японські війська без будь-якого на те виклику відкрили рушничний і артилерійський вогонь по китай­ських солдатах поблизу і в самому місті Мукдені, бомбардували арсенал і казар­ми китайських солдатів, відкрили вогонь по амуніційних складах, роззброїли ки­тайські війська в Чан-Чуні, Куан-чен-цзи та в інших містах і пізніше окупували військовими силами міста Мукден і Андунь й інші місцевості, а також і публічні споруди, які там знаходяться, і ця окупація триває до цього часу. Шляхи сполу­чення (комунікаційні лінії) також були захоплені японськими військами. Цим ак­там насильства китайські солдати і населення, діючи згідно з інструкціями китай­ського уряду, не чинили опору і утримувалися від усього, що могло б якимось чином ускладнити становище [20, Т. 1. С. 224].

Запитання та завдання

1.                     Прочитайте запропонований текст та проаналізуйте його.

2.                      Охарактеризуйте політику, яку проводила Японія по від­ношенню до Китаю на початку 30-х років?

3.                     Яку роль проводила Ліга Націй в названому конфлікті?

 

 

ДОКУМЕНТ № 7

Магатма Ганді про ненасильство

Для мене ненасильство - не просто філософська категорія, це закон і сут­ність мого життя...

Людина і її вчинок - речі різні. «Знена­видіти гріх, але не грішника» - правило, яке рідко здійснюється на ділі, хоча всім зрозуміле...

Корені мого неспівробітництва - не в ненависті, а в любові... Метою неспівробітництва не є покарання супротивника чи завдання йому шкоди. За моїм неспівробітництвом - ...бажання співробітни­чати навіть з найгіршим із моїх недругів...

Я не вірю у швидкі ненасильницькі шляхи до успіху. Справжнє добро ніко­ли не може стати результатом неправ­ди і насильства... Я твердо вірю в те, що воля, завойована кровопролиттям і об­маном, - не воля...

Ненасильство - наймогутніша сила, яку має в розпорядженні людство. Вона значно могутніша, ніж наймогутніше зна­ряддя руйнування, створене людською винахідливістю. [3, С. 177].

Запитання та завдання

1.                     Дайте оцінку позиції М. Ганді.

2.                     На чому базувалась ідея ненесилля?

3.                     Чи можна було досягти незалежності такими методами боротьби?

4.                     Що Вас приваблює у висловленнях М. Ганді?

5.                     Які його твердження Ви не поділяєте?

 

 

ДОКУМЕНТ № 8

Із спогадів М.Ганді в автобіографічній книзі «Моє життя»

Для того, щоб спостерігати загальний і всюдисущий дух істини, треба уміти лю­бити такі створіння, як ми самі. Людина, котра прагне цього, не може ухилятися від жодної з існуючих сфер життя. Ось чому моя відданість істині привела мене у сферу політики; без найменшого сумніву, а також з усією смиренністю я можу сказати, що той, хто твердить буцімто релігія не має нічого спільного з політи­кою, не знає, що таке релігія.

Злиття з усім живим на землі неможливе без самоочищення. Без самоочищення дотримуватися закону ахімси[1] - пуста мрія. Хто не чистий душею, ніколи не до­сягне бога. Тому самоочищення мусить стати очищенням у всіх сферах діяльнос­ті. І очищення дуже впливове: воно неминуче веде до очищення оточуючих. Однак дорога до очищення терниста й крута. Для досягнення досконалої чистоти слід повністю очиститися від пристрастей у думках, словах і вчинках, стати над протиборствуючими пристрастями любові і ненависті, захоплення і відрази. Знаю, що незважаючи на наполегливе прагнення цього, я поки що не досяг цієї потрібної чистоти...

Доки людина вільно, без примусу не поставить себе на найостанніше місце серед ближніх, доти немає для неї порятунку. Ахімса - найостанніша ступінь смирення [2, С. 150].

Запитання та завдання

1.         Прочитайте документ та оцініть його.

2.         Розкажіть, що ви думаєте про позицію М.Ганді.

3.         Чи згодні ви з основними положеннями закону ахімси?

 

 

ДОКУМЕНТ № 9

Із звернення М.Ганді до індійських революціонерів

Грудень 1924 р.

Якщо ви відчуваєте хоча б якийсь жаль чи дружні почуття до голодуючих міль­йонів, знайте, що ваше насильство не принесе їм користі. Ті, кого ви хочете ски­нути, краще озброєні і набагато краще організовані, ніж ви. Вам слід турбуватися тільки про ваше власне життя, ви не маєте права нехтувати життям ваших співвіт­чизників, у яких немає бажання помирати смертю мучеників. Ви знаєте, що цей уряд розглядає бойню в Джалліанвала банх як законний засіб самозахисту... Те; що справедливо для інших країн, непридатне для Індії [33, С. 17].

Запитання та завдання

1.                     Ознайомтесь із текстом документа.

2.                     Чому М.Ганді звернувся із зверненням до індійських комуністів.

3.                     Підготуйте розповідь (доповідь) про конфлікт в Джалліанвала банх. Чи згодні, що це був самозахист?

4.                     Опишіть систему поглядів М. Ганді.

5.                     Які форми антиколоніальне! боротьби практикував Індійський національний конгрес?

 

 

ДОКУМЕНТ № 10

Декларація Індійського національного конгресу про основні права громадян

1931 р.

Конгрес вважає, що, для того щоб дати можливість масам оцінити, що для них означатиме «Сварадж» (Самоврядування) у розумінні Конгресу, бажано визначити позицію останнього, з тим, щоб вона була вільно зрозуміла ними. Для того щоб покласти кінець експлуатації мас, політична свобода повинна включити в себе справжню економічну свободу для голодуючих мільйонів. Тому Конгрес заявляє, що будь-яка конституція, з якої можна буде погодитися, на його думку, повинна забезпечити або надати Свараджістському уряду можливість передбачити наступне:

Основні права та обов'язки

(I). Кожен громадянин Індії має право на свободу вираження своєї думки, право на свободу асоціації та об'єднання і право на мирні, беззбройні зборів заради цілей, що не суперечать закону і моралі.

(II). Кожен громадянин повинен користуватися свободою совісті і правом вільного сповідання і виконання обрядів своєї релігії, підкоряючись громадському порядку та громадській моралі…

(IV). Всі громадяни рівні перед законом незалежно від релігії, касти, переконань чи статі…

(VII). Кожен громадянин має право зберігати і носити зброю згідно з правилами та умовами, існуючими у відношенні зброї.

(VIII). Ніхто не може бути позбавлений волі, охоронювані законом недоторканність його житла або власності не можуть бути порушені, секвеструвати або конфісковані.

(IX). Держава повинна дотримуватися невтручання у справи всіх релігій.

(X). Виборче право має здійснюватиметься на основі загального голосування.

(XI). Держава повинна передбачити безкоштовну і обов'язкову початкову освіту…

(XIII). Не повинно бути смертної кари.

(XIV). Кожен громадянин повинен мати право вільного пересування по всій Індії, зупинятися і поселятися в будь-якій її частині, набувати власність і займатися будь торговельною діяльністю і професійною діяльністю і повинен піддаватися рівному поводженню відповідно до законного судочинством, мати право захисту у всіх частинах країни.

Праця

(2) (А) Організація економічного життя повинна відповідати вимогам справедливості, в цілях того щоб вона могла гарантувати належний рівень існування.

(Б) Держава повинна охороняти інтереси промислових робітників і забезпечувати їм за допомогою відповідного законодавства чи іншим шляхом прожитковий мінімум, нормальні умови праці, обмеження розмірів робочого дня, необхідний апарат для вирішення конфліктів між наймачами і робітниками і матеріальне забезпечення по старості, хвороби і безробіття.

(В) Праця повинна бути вільним від рабства і від умов, з ним межують.

(Г) Захист жінок-робітниць і особливо забезпечення необхідних умов для відпустки по вагітності.

(Д) Діти шкільного віку не повинні працювати на рудниках і заводах.

(Е) Селяни і робітники повинні мати право на організацію спілок для захисту своїх інтересів… [8, Т. 1. С. 757-760].

Запитання та завдання

1.                     Опрацюйте поданий текст та визначте основні права громадян Індії.

2.                     Як ви відноситесь до положення п. (VII) щодо носіння зброї?

 

 

 

 

 

УРОК 26

Історія японської держави

 

ДОКУМЕНТ № 1

Спогади японського комуніста про «рисові бунти» в Японії

Розпочавшись 3 серпня 1918 року в префектурі Тайяма і закінчившись 17 вересня того ж року, ці бунти охопили 36 префектур (губерній) в Японії, або дві третини усієї її території, і 10 млн. чоловік. 90 відсотків учасників «рисових бунтів» складали робітники. Бунти відбувались в 144 містах й супроводжувались численними кривавими зіткненнями з поліцією, жандармерією і військами, які силою придушували маси, що встали на боротьбу…

По суду 7813 чоловік були ув'язнені. Якщо врахувати ці факти, значення «рисових бунтів» стане очевидним» [20, Т. 1. С. 715].

Запитання та завдання

1.                     Уважно прочитайте документ та дайте йому оцінку.

2.                     Які економічні наслідки мала для Японії перша світова війна?

3.                     Визначте, які обставини зумовили кризові явища в японському господарстві?

4.                     Розкажіть, коли і за яких умов розпочалися «рисові бунти».

 

 

ДОКУМЕНТ № 2

Закон про охорону громадського порядку («Тіан Індзіхо»)

19 березня 1925 р.

Стаття 1. Особи, що створюють організації з метою змінити державний лад або знищити систему приватної власності, а також особи, які вступили в таку організацію, знаючи обставини справи, присуджуються до каторжних робіт або тюремного ув'язнення на строк до 10 років.

Такому ж покаранню піддаються особи, які мали намір скоїти злочини, зазначені в попередньому параграфі.

Стаття 2. Особи, які обговорюють способи здійснення цілей, викладених у 1-му параграфі попередньої статті, присуджуються до каторжних робіт або тюремного ув'язнення на термін до 7 років включно.

Стаття 3. Особи, провідні агітацію за здійснення дій, що мають цілі, зазначені в 1-му параграфі 1-ї статті, присуджуються до каторжних робіт або тюремного ув'язнення на термін до 7 років включно.

Стаття 4. Особи, провідні агітацію за участь у злочинах у вигляді заворушень в цілях, зазначених у 1-му параграфі 1-ї статті, і насильств, які можуть завдати шкоди життю, здоров'ю або майну іншої особи, присуджуються до каторжних робіт або тюремного ув'язнення на строк до 10 років включно.

Стаття 5. Особи, що мають гроші або інші майнові вигоди з метою спонукати зробити злочину, зазначені в 1-му параграфі 1-ї статті і попередніх 3-х статтях, а також особи, що пропонують такі кошти або що обіцяють їх, присуджуються до каторжних робіт або тюремного ув'язнення па термін до 5 років включно. Такому ж покаранню піддаються особи, які отримують такі кошти, знаючи обставини справи, або вимагають їх.

Стаття 6. Якщо особи, які вчинили злочини, зазначені в попередніх 5 статтях, добровільно з'являться з повинною, до них застосовується більш м'яке покарання або вони звільняються від нього.

Стаття 7. Справжній закон застосовується, незважаючи на особи, до тих, хто скоїв злочини за межами району дії цього закону [8, Т. 1. С. 813-814].

Запитання та завдання

1.         Ознайомтесь із запропонованим документом та назвіть причини його появи.

2.         Проаналізуйте наслідки розвитку японського суспільства після прийняття даного наказу.

 

 

ДОКУМЕНТ № 3

Витяг із закону про вибори депутатів у нижній палаті парламенту [2]

29 березня 1925 р.

… Стаття 5. Правом обирати володіють чоловіки - піддані імперії з 25-річного віку.

Правом бути обраним мають чоловіки - піддані імперії з 30-річного віку.

Стаття 6. Перераховані далі особи не мають активних і пасивних виборчих прав:

1. Особи, визнані нездатними або майже нездатними розпоряджатися власністю.

2. Виборчих прав позбавляються банкроти, не ліквідували своїх боргів.

3. Особи, які отримують по бідності приватну чи громадську допомогу.

4. Особи, які не мають визначеного місця проживання.

5. Особи, засуджені до 6 років каторжних робіт або 6 років тюремного ув'язнення і більше.

Стаття 12. Щорічно мери міст, глави дрібних міст і сіл повинні досліджувати виборчий ценз проживають безперервно у даному місті, дрібному місті чи селі більше одного року станом на 15 вересня і скласти списки виборців не пізніше 31 жовтня.

Виборці, які не мають основної умови - цензу осілості, згаданого в попередньому абзаці, не можуть бути зареєстровані в списки виборців.

… Стаття 68. Необхідно, щоб особа, що висунула свою кандидатуру або кандидатуру іншої особи, внесло 2000 ієн за кожного кандидата або цінні державні папери тієї ж вартості.

Якщо число голосів, отриманих кандидатом у депутати, не досягає 1/10 числа, яке виходить від ділення загальної кількості отриманих бюлетенів на число депутатів всередині даного виборчого округу, то внесена сума буде належати державі.

Стаття 69. Обраними вважаються особи, які отримали найбільше число дійсних голосів.

… Стаття 78. Термін повноваження депутатів - 4 роки, починаючи з дня загальних виборів.

… Стаття 124. Особи, які збирають натовпи народу з питань виборів або демонструють загонами, або вживають вогні і факели, або дзвонять у дзвони і б'ють у барабани, або застосовують прапори чи інші види значків, або здійснюють інші надихаючі дії та, отримавши заборону поліцейського чину, що не коряться його наказом, піддаються тюремного ув'язнення строком до 6 місяців або штрафу до 300 ієн. [8, Т. 1. С. 808-811].

Запитання та завдання

1.         Ознайомтесь із текстом поданого закону та дайте йому оцінку.

2.         Визначте наскільки було розширене виборче право для японців.

 

 

ДОКУМЕНТ № 4

Витяг із меморандуму генерала Танаки Гіїті

25 липня 1927 р.

Прем'єр-міністр Танака Гіїти від імені Ваших численних підданих уклінно вручає Вашій Величності меморандум про основи позитивної політики в Маньчжурії та Монголії.

Позитивна політика в Маньчжурії та Монголії

До Маньчжурії та Монголії входять провінції Финтянь, Гірін, Хейлунцзян, а також Зовнішня Монголія та Внутрішня Монголія. Три східні провінції були недосконалим у політичному аспекті районом на Далекому Сході. З метою са­мозахисту і заради захисту інших Японія не зможе усунути утруднення у Схід­ній Азії, якщо не буде провадити політику «крові та заліза». Але, здійснюючи цю політику, ми опинимося віч-на-віч з Америкою, яка нацьковує на нас Китай, здійснюючи політику боротьби проти отрути з допомогою отрути. Якщо ми в майбутньому схочемо перебрати контроль над Китаєм, ми повинні будемо розтрощити Сполучені Штати. Але заради того, щоб завоювати Китай, ми повинні спершу завоювати Маньчжурію та Монголію. Заради того, щоб завоювати світ, ми повин­ні спочатку завоювати Китай. Заради того, щоб здобути справжні права у Маньчжурії та Монголії, ми повинні використати цей район як базу для проникнення до Китаю під приводом розвитку нашої торгівлі. Оволодівши всіма ресурсами Китаю, ми перейдемо до завоювання Індії, країн південних морів, а після цього до завоювання Малої Азії, Центральної Азії та, нарешті, Європи. Що ж до прав Маньчжурії, то ми повинні здійснити рішучі кроки на основі 21-ї вимоги й домогтися для забезпечення прав, що ми здобули, такого:

1) Після закінчення строку договору про торговельну оренду ми повинні отримати можливість продовжити термін його дії за нашим бажанням.

2) Японські громадяни повинні мати право роз'їжджати й жити у східній частині Внутрішньої Монголії та проводити там комерційну і промислову діяль­ність.

3) Ми повинні отримати право на експлуатацію 19 вугільних шахт і залізних копалень у Финтяні та Гіріні, а також право на експлуатацію лісових багатств.

4) Ми повинні отримати переважне право на будівництво залізниць у Південній Маньчжурії й Східній Монголії та на розміщення позик для таких цілей… [8, Т. 1. С. 787-789].

Запитання та завдання

1.                     Охарактеризуйте причини виникнення цього документу.

2.                      Визначте основні етапи експансіоністської політики японських мілітаристів.

3.                     Покажіть на карті територія, що Японія планувала захопити у регіоні.

 

 

ДОКУМЕНТ № 5

З меморандуму генерала Танаки

25 липня 1927 р.

В інтересах самозахисту і заради захисту інших Японія не зможе усунути труднощі у Східній Азії, якщо не буде проводити політику «крові і заліза». Але проводячи таку політику, ми опинимося віч-на-віч з Америкою, яка під’юджує проти нас Китай, здійснює політику боротьби з отрутою за допомогою отрути. Якщо ми в майбутньому захочемо захопити в свої руки контроль над Китаєм, ми змушені будемо розгромити Сполучені Штати, тобто вчинити з ними так, як ми повелися в російсько-японській війні [20, Т. 1. С. 732].

Запитання та завдання

1.                     Ознайомтесь із текстом документа та розкажіть про діяльність генерала Танаки.

2.                     Чи відповідали принципи, проголошені в документах імперської конвенції, потребам японського народу?

3.                     Як ви розумієте термін «проводити політику «крові і заліза»? Свою думку обґрунтуйте.

 

 

ДОКУМЕНТ № 6

Витяг з телеграми японського міністра закордонних справ Ушидагенеральному секретарю Ліги націй Жозефу Авенолю про вихід Японії з Ліги націй

27 березня 1933 р.

Японський уряд багато разів звертало увагу на ту обставину і наполягало на тому, що Китай не є організованим державою, що його внутрішнє становище і зовнішні зносини характеризуються надзвичайною неясністю і складністю, а також численними ненормальними і винятковими ознаками і що внаслідок цього загальні принципи і звичаї міжнародного права, що регулюють звичайні відносини між націями, повинні бути значно змінені при їх застосуванні до Китаю, що і пояснює міжнародну політику, абсолютно ненормальну і єдину у своєму роді, діючу в цій країні.

Однак більшість членів Ліги показало себе нездатним протягом обговорень, що мали місце за останні 7 місяців, або зрозуміти цю дійсність, або передбачити се і належним чином з нею рахуватися. Більше того, ці обговорення часто показували, що існують серйозні розбіжності в думках між Японією і державами, про які йде мова, з питання про застосування і навіть про тлумачення різних обов'язків і зобов'язань міжнародного порядку, включаючи Статут Ліги і принципи міжнародного права. Саме тому доповідь, прийнятий Зборами на його Надзвичайної сесії 24 минулого лютого, абсолютно ігнорує вихідні положення Японії, виключно натхненній бажанням зберегти мир на Сході, містить серйозні помилки, як в констатуванні фактів, так і у висновках, які з цих фактів робляться. Стверджуючи, що образ дій японської армії під час інциденту 18 вересня і пізніше не може вважатися необхідною обороною, доповідь неможливо мотивував це твердження і прийшов до довільного висновком; рівним чином не визнаючи стан натягнутих відносин, яке передувало інциденту, про який йде мова, а також різні ускладнення, які йому супроводжували і в яких Китай повністю відповідальний, доповідь створює нове джерело для конфлікту на політичній арені Сходу. Відмовляючись визнати дійсні обставини, які призвели до створення Манчжоу-Го і, прагнучи заперечити позицію, зайняту Японією шляхом визнання нової держави, доповідь перешкоджає стабілізації становища на Далекому Сході. Рівним чином, постанови, що містяться в пропозиціях, ніколи не можуть, як то докладно пояснює меморандум японського уряду від 25 минулого лютого, яким би то не було чином сприяти встановленню в цих областях тривалого миру.

Отже, треба зробити висновок, що більшість членів Ліги, шукаючи вирішення питання, додало більше значення непридатним формулами, ніж дійсному боргу забезпечити мир, і постаралося більшою мірою забезпечити тріумф академічним тезам, ніж знищити зародки майбутніх конфліктів. Саме тому і внаслідок глибоких розбіжностей у думках, які існують між Японією і більшістю членів Ліги з приводу тлумачення Пакту та інших трактатів, японський уряд виявилося перед необхідністю віддати собі звіт в тому, що непримиренне відмінність у поглядах поділяє Японію і Лігу в області політики світу, спеціально ж в області основних принципів, яким мають прямувати для того, щоб встановити міцний мир на Далекому Сході. Японський уряд, будучи переконане в неможливості в цих обставинах продовжувати співпрацю, справжнім робить попереднє повідомлення, передбачене пунктом 3 статті 1 Статуту, про намір Японії вийти з Ліги націй [8, Т. 1. С. 767].

Запитання та завдання

1.         Уважно ознайомтесь із текстом даної телеграми.

2.         Визначте основні причини виходу Японії з Ліги Націй.

 

 

ДОКУМЕНТ № 7

Текст японської антивоєнної листівки

1938 р.

Що дало японському народу захоплення Маньчжурії?

Коли розпочалися маньчжурські події, нас закликали до захисту імператора, до захисту самурайських традицій, щоб поліпшити життя нашого народу. Насправді народ зазнав численних жертв: наші брати були обмануті панівними класами, вони офірували своє життя заради їх інтересів. Немає межі обуренню і бідуванням народу. Хіба цей шлях веде наше життя до кращого?

Війна, війна.. Кому вона вигідна? Хто хоче нажити на ній повні кишені? Кажіть, дайте нам пряму і чесну відповідь!

Хіба не таку ж мету переслідує японська вояччина у війні супроти Китаю? [20, Т. 1. С. 744-745].

Запитання та завдання

1.                            Ознайомтесь із текстом запропонованого документу.

2.                            Назвіть причини появи даної листівки.

3.                            Складіть розповідь про життя населення Японії, опираючись на текст документу та відповідного матеріалу підручника.

4.                            Визначте, які інтереси переслідувала Японія при нападі на Китай у 1937 р.

 

 

ДОКУМЕНТ № 8

Про відокремлення Бірми від Індії 1935 p.

Відповідно до Конституції, яка вступила в дію з 1937 року і до японського вторгнення, Бірма вже тоді в значній мірі була самоуправною державою і бірманські міністри несли відповідальність, яка була не меншою аніж відповідальність, що покладалася на міністрів автономних провінцій Індії, але і, на загал, рівнозначну тим широким функціям, які б виконувалися міністрами Федерального уряду Індії 1935 року, якщо б Індійська Федерація існувала насправді... [20, Т. 1. С. 779].

Запитання та завдання

1.                     Охарактеризуйте запропонований документ.

2.                     Охарактеризуйте колоніальний режим Англії в Бірмі.

3.                     В якому році було прийнято «Закон про управління Індією»? 

 

 

 

 

 

УРОК 27

Розпад Османської імперії та створення держав

 

ДОКУМЕНТ № 1

З промови Мустафи Кемаля (Ататюрка) під час відкриття економічного конгресу в Ізмірі

17 лютого 1923 р.

Наша нація глибоко усвідомила, що для справжнього та повного визволення їй необхідно виходити з двох головних принципів.

Перший з них викладений у Національній обітниці, а другий  - у Законі про основні організації.

…Національна обітниця - це програма, яка забезпечує повну незалежність нації та ліквідацію усіх причин, які заважають розвитку її економіки, засадам забезпечення цієї незалежності.

Що стосується Закону про основні організації, то він засвідчив смерть Османської імперії, Османської держави та проголосив появу нової Турецької держави, життя якої можливе лише за безумовного збереження суверенітету нації.

…Принцип проголошує, що народ сам порядкує своєю долею, тобто суверенітет завжди належить нації.

…Виконавча та законодавча влада концентрується та здійснюється Великими національними зборами, які є єдиними та справжніми представниками народу.

…Спираючись на принципи повної незалежності та необмеженого суверенітету нації, упорядкувати країну, зробити турецьку націю багатою, забезпеченою, щасливою…

Запитання та завдання

1. З’ясуйте, які зміни сталися в політичному житті турецького народу по завершенні Першої світової війни.

2. Визначте механізм формування нових органів державної влади Турецької Республіки та їх повноваження.

3. Встановіть, яка стратегічна мета визначалася Ататюрком для Турецької держави. [4, С. 131–132].

 

 

ДОКУМЕНТ № 2

Із союзного договору між Великобританією та Іраком, укладеного в Багдаді

30 червня 1930 р.

Стаття 1. Будуть існувати постійний мир і дружба між Його Британською Величністю і Його Величністю королем Іраку. 

Стаття 3. Якщо суперечка між Іраком і будь-якою третьою країною створить становище, що буде загрожувати небезпекою розриву з цією державою, то Високі Договірні Сторони домовляться між собою про вирішення вказаної суперечки мирними засобами в узгодженні з усякими іншими міжнародними зобов'язаннями, що випливають з даного випадку. 

Стаття 5. ...Ірак зобов'язується надати Його Британської Величності на час дії союзу ділянки для повітряних баз, по вибору Його Британської Величності, в Басрі або поблизу від неї і для повітряної бази, по вибору Його Британської Величності, на захід від Євфрату. Його Величність король Іраку далі дозволяє Його Британській Величності утримувати на іракській території військові сили у вказаних вище місцевостях... [2, С. 162–163].

Запитання та завдання

1.                     Ознайомтесь із текстом документа.

2.                      Розкажіть, за яких обставин Османська імперія вийшла з першої світової війни?

3.                      Охарактеризуйте політику Великобританії щодо Іраку.

 

 

ДОКУМЕНТ № 3

Із постанови Великої Джирги – зборів представників вищого духовенства й ханів племен Афганістану

1924 р. 

1. Вибрати із представників вищого мусульманського духовенства 7 улемів для складання збірника законів Аманули-хана і призначити їх замість попередньої колегії..., яка виявилась «слабкою в знаннях мусульманських законів» і припустилася в державних законах цілого ряду помилок, що суперечать законам шаріату. 

...7. Кару встановити згідно з шаріатом і брати до уваги особистість людини, що здійснила злочин. Кари чотирьох ступенів: удари, арешт, виставляння для ганьби і вигнання з рідної країни. 

...13. Закрити жіночу школу. Навчання жінок проводити вдома під наглядом родичів [2, С. 159–160].

Запитання і завдання

1.                     Прочитавши документа, розкажіть яким було становище Афганістану після завершення першої світової війни? 

2.                     Охарактеризуйте політику Англія відносно Афганістану?

 

 

ДОКУМЕНТ № 4

Витяг із закону про працю

8 червня 1936 р.

Стаття 2. а) Цей закон застосовується на тих підприємствах, де зайнято не менше 10 робітників у день.

б) Для підприємств, які протягом деякого періоду року працюють з повним навантаженням або навіть з перевантаженням, а решту часу змушені діяти або працювати з недовантаженням, при застосуванні положень цього закону буде прийнято підставу число робітників, потрібних для виконання регулярної роботи протягом застійного періоду .

в) ... Положення цього закону не стосуються сільського господарства, робіт на морі і на повітрі, а також робіт, виконуваних на дому членами сім'ї та їх родичами без участі інших робітників.

Стаття 5. Положення закону не поширюються на службовців ...

Стаття 14. Якщо робітник, що надійшов на роботу до підприємця на постійну роботу за договором на визначений або невизначений термін, залишає свою роботу до закінчення договору або не рахуючись з періодом попередження і надходить на роботу до іншого підприємцю, крім відповідальності, яку несе робітник по відношенню до свого старого підприємцю за збиток, нанесений останньому, новий підприємець також буде відповідальний, і ступінь його відповідальності буде визначена судом ...

Стаття 16. Підприємець має право відразу розірвати договір, укладений на визначений або невизначений термін, до закінчення терміну або без вичікування закінчення строку попередження з наступних мотивів:

I. а) Якщо робітник захворів чи з ним трапилося нещастя і ця хвороба або нещасний випадок триває більше, ніж це передбачено статутом, виробленим урядом. Якщо робітник не в змозі проводити роботу, яку він наймався виконувати.

б) Якщо робітник хворий заразною хворобою.

II. У наступних випадках невідповідності правилам моральності і несумлінного ставлення до справи:

а) Якщо робітник обманює і т. д.

б) Якщо робітник вимовляє слова, або вчиняє дії, що можуть торкнутися честь і репутацію підприємця, його довіреної або члена його сім'ї або розбещує їх норов…

д) Якщо робочий зловживає довірою підприємця ...

Стаття 35. а) Звичайний тиждень містить за основу 48 робочих годин. Цей період ділиться на робочі дні таким чином, щоб не перевищувати 9-годинного робочого дня на підприємствах, які закриваються обов'язково о 13 годині в суботу, і 8-годинного дня на підприємствах, де роботи дозволені у суботу після 13 годин ...

1) Понаднормовий час не може перевищувати трьох годин на день ...

Стаття 42. Встановлюється 1/2 години відпочинку для працюючих 8 годин і 1:00 понад 8 годин.

Стаття 72. Страйки та локаути забороняються [8, Т. 1. С. 817-819].

Запитання та завдання

1.                     Ознайомтесь із текст даного закону та дайте йому оцінку.

2.                     Спробуйте проаналізувати захист прав громадян з позицій: а) робітників та б) роботодавців.

 

 

 

 

 

УРОК 28

Країни Латинської Америки

 

ДОКУМЕНТ № 1

Витяг із закон про порядок здійснення статті 27 конституції щодо нафти (Нафтовий закон)

Грудень 1925 р.

Стаття 1. Держава безпосередньо володіє всіма природними сполуками вуглеводнів, які у її надрах, незалежно від їх фізичного стану. У даному законі під словом «нафта» маються на увазі всі природні сполуки вуглеводнів, які входять до неї, зустрічаються разом з нею або виробляються з неї.

Стаття 2. Право володіння, про який йдеться в попередній статті, є невідчужуваним, і роботи, необхідні для розвитку нафтової промисловості, можуть бути доведені до кінця тільки з дозволу федеральної виконавчої влади, даного на основі цього Закону та розпоряджень про порядок його застосування.

Стаття 3. Нафтова промисловість має суспільно корисне значення; тому в разі необхідності її підприємствам надаватиметься переважне право використання земної поверхні і здійснюватиметься експропріація землі з належної за законом компенсацією.

Нафтова промисловість включає: розвідку, видобуток, перегонку по нафтопроводу і очищення нафти.

Стаття 4. Мексиканці, а також цивільні та комерційні суспільства, засновані відповідно з мексиканськими законами, зможуть отримувати нафтові концесії за умови підпорядкування приписами справжнього закону. Іноземці, крім прийняття такого зобов'язання, повинні будуть заздалегідь виконати положення статті 27 чинної конституції.

Стаття 5. Права, що випливають з концесій, отриманих відповідно до цього закону, які не будуть передаватися ні повністю, ні частково іноземним урядам або суверенам, якої не будуть також допускатися як компаньйонів, і їм не будуть надаватися ніякі права щодо цих концесій. [8, Т. 1. С. 671-672].

Запитання та завдання

1.         Ознайомтесь із текстом даного закону.

2.         Проаналізуйте розвиток економіки Мексики в означений період.

3.         Чи вдалося мексиканському уряду захистити власну економіку?

 

 

ДОКУМЕНТ № 2

Із звернення революціонера Луїса Карлоса Престеса до бразильського народу

Травень 1930 р.

Ми не обманюємо. Нами керує незначна меншість, яка володіє землями, латифундіями, маєтками, засобами виробництва і підтримувана іноземними імперіалістами, які нас експлуатують і розділяють. Ця пануюча меншість може бути зметена тільки справді всезагальним повстанням найширших мас міста і села.

Наші удари мусять бути спрямовані проти двох головних стовпів, які є економічною опорою сучасної олігархії – проти великого землеволодіння і англо-американського імперіалізму. Ось ці два основних чинники нашого політичного гноблення і постійних економічних криз, від яких ми страждаємо [20, Т. 1. С. 557].

Запитання та завдання

1.                     Уважено прочитайте даний документ та дайте йому оцінку.

2.                     Чи згодні ви з думкою бразильського комуніста-революціонера?

3.                     Розкажіть, в яких країнах у 20-30-х роках відбувались антиурядові виступи селянства?

 

 

ДОКУМЕНТ № 3

Витяг із антивоєнного договору про ненапад між Аргентиною, Бразилією, Чилі, Мексикою, Парагваєм і Уругваєм («Пакт Сааведра Ламаса»)

10 жовтня 1933 р.

Стаття I. Високі Договірні Сторони урочисто заявляють, що вони засуджують агресивні війни у ​​відносинах між собою або з іншими країнами і що дозвіл будь-якого роду конфліктів і суперечок, які можуть виникнути між ними, має досягатися за допомогою мирних засобів, санкціонованих міжнародним правом.

Стаття II. Вони заявляють, що між Високими Договірними Сторонами територіальні питання не повинні вирішуватися шляхом насильства і що вони не будуть визнавати будь-яке рішення територіального питання, яке досягнуто немирними засобами, а також законність заняття або придбання територій, яке буде досягнуто силою зброї.

Стаття III. У випадку недотримання тих чи інших беруть участь у суперечці державою зобов'язань, що містяться в попередніх статтях, договірні держави зобов'язуються докласти всі зусилля для збереження миру. З цією метою, залишаючись нейтральними за своїм характером, вони займуть загальну і солідарну позицію, використовують політичні, юридичні чи економічні засоби, дозволені міжнародним правом, використовують вплив громадської думки, але ні в якому разі не вдадуться до інтервенції, дипломатичної чи збройній, зберігаючи в Водночас вірність зобов'язанням, які накладаються на них в силу інших колективних договорів, учасниками яких ці держави є ...

Стаття XVI. Можливість приєднання до цього договору залишається відкритою для всіх держав. Приєднання може бути здійснено поданням відповідного документа до Міністерства закордонних справ і культів Аргентинської республіки, яке повинно повідомити про це інші зацікавлені держави [8, Т. 1. С. 635-636].

Запитання та завдання

1.         Прочитайте уважно поданий документ та визначте причини його появи.

2.         Чи вдалося латиноамериканським країнам захистити свою економіку від американського капіталу.

 

 

ДОКУМЕНТ № 4

Витяг із шестирічного плану у Мексиці[3]

Грудень 1933 р.

З метою захисту наших будуших поколінь від сум'яття, яке вноситься у свідомість дітей у початкових школах священиками та їх агентами, шестирічний план остаточно визначає ту орієнтацію, якої слід дотримуватися в системі початкового навчання, а також сукупності, заходів для здійснення цього завдання.

Не менш важливі положення, що визначають дії уряду в галузі праці протягом того шестиріччя, яке охоплює план.

Вони будуть рішуче спрямовані на захист і розвиток профспілкової організації найманих робітників ...

Сільське господарство та його розвиток. Аграрне питання

Національно-революційна партія в самій урочистій і енергійній формі відтворює Декларацію принципів, проголошену в момент її заснування, стверджуючи, що найважливішою соціальною проблемою в нашій країні, безсумнівно, є розподіл землі та її краще використання з точки зору національних інтересів, тісно пов'язаних з економічним і соціальним звільненням основної частини селянства, яка безпосередньо обробляє землю ...

У зв'язку з цим роздача й повернення земель і вод триватимуть аж до повного задоволення потреб сільських поселень Мексиканської республіки ...

Аграрні закони мають стати об'єктом самого уважного перегляду з метою прискорення процедури їх здійснення, оскільки суспільні інтереси вимагають швидкого розгляду клопотань про землі і водах і розподілу земельних багатств серед найбільшої кількості людей, які займаються сільським господарством ...

Беручи до уваги все вищевикладене і маючи на увазі, крім того, що «ехідо» є неповною і обмеженою формою задоволення потреби селянських мас країни в землях і водах, необхідно прийняття інших заходів, мета яких також складається в кращому розподілі землі, в тому числі заходів , перерахованих нижче, які повинні будуть стати об'єктом безпосереднього і активної уваги з боку федерального уряду і урядів штатів:

I. Розділ латифундій з метою виконання того, що передбачає відповідна частина 27 статті конституції республіки, здійснюваний або добровільно власниками даної нерухомості, або шляхом насильницької експропріації, передбаченої тим же конституційним положенням.

З цією метою протягом року, рахуючи з моменту прийняття цієї урядового плану, будуть розіслані у всі штати республіки відповідні регламентують закони, будуть випущені бони спеціальної державної позики і слід негайно приступити до дійсного та ефективному розділу латифундій між селянами ...

II. Перерозподіл сільського населення шляхом виявлення нових сільськогосподарських районів, в яких можуть бути розміщені надлишки населення, які не одержують з якої-небудь причини в місці свого первинного проживання землі і води стільки, щоб задовольнити свої потреби.

III. Внутрішня колонізація, здійснювана мексиканцями відповідно до принципів чинного законодавства з даного питання ...

Національно-революційна партія вважає життєвою необхідністю для сільського господарства країни домогтися того, щоб в республіці не залишалося необробленим ні найменший простір орної землі.

Тому вона виступатиме за дотримання регламенту Федерального закону про невикористовуваних землях від 23 червня 1920 року в тих штатах, в яких ще не виданий цей регламент, і за суворе виконання самого закону, з тим, щоб селяни, які безпосередньо зайняті обробкою землі, шляхом найпростішої процедури отримали від державної влади землі, що не обробляються їх власниками, щоб самим обробляти їх.

Нова організація і розвиток сільського господарства

Здійснивши розподіл землі, слід шукати кращого способу збільшення сільськогосподарської продукції за допомогою відповідної організації ехідатаріев і хліборобів, впровадження найдосконаліших методів обробки землі, сівозмін і новинок сільськогосподарської техніки, застосування системи селекції насіння, механізації польових робіт шляхом можливо більш широкого застосування машин з метою підвищення продуктивності праці і прискорення робіт, вживання добрив, повного використання всіх плодів землі в торгівлі і промисловості і т. д. ..

Крім цього, особлива увага повинна приділятися розвитку сільськогосподарського кредиту, як найважливішого аспекту організації сільського господарства ...

Відповідно до цього Національно-революційна партія зобов'язується, що протягом шести років, які охоплює даний урядовий план, в систему сільськогосподарського кредиту в силу необхідності буде вкладена сума в п'ятдесят мільйонів песо, з яких перші двадцять мільйонів повинні бути обов'язково вкладені в 1934 році. ..

Національна економіка

Національно-революційна партія заявляє, що протягом шестирічного терміну дії цього плану уряд наступним чином буде регулювати використання природних ресурсів та продаж тих продуктів, якими багата наша територія:

I. Буде здійснена націоналізація надр.

II. Будуть встановлені зони розвіданих запасів корисних копалин; це нововведення гарантує потреби країни в майбутньому.

III. Державою буде організована розвідка надр, яка дозволить визначити місцезнаходження запасів корисних копалин, відкрити нові гірські розробки і досліджувати райони, в яких приватні особи з технічних причин з метою забезпечення безпеки не повинні вживати такого роду роботи.

IV. Не допускатиметься скупка земель і будуть розширені зони державних нафтоносних земель, для того щоб завжди мати в резерві певну кількість нафтоносних ділянок, які можуть забезпечити потреби нашої країни в майбутньому.

Крім того, необхідно, щоб торговельна та виробнича діяльність, яка, як було сказано, виснажує наші природні ресурси, регулювалася державою таким чином, щоб у процесі свого розвитку наша країна отримувала якомога більше від експлуатації її багатств, бо в багатьох випадках форма використання наших надр у промислових цілях така, що мексиканці беруть участь в ньому тільки в якості низькооплачуваних робітників, а країна не отримує ніякого прибутку, за винятком мізерного податку. Внаслідок цього:

1. Буде заборонено, щоб іноземні підприємства продовжували скуповувати родовища корисних копалин.

2. Буде полегшена діяльність мексиканських гірничих промисловців і надана відповідна підтримка старателям і кооперативам гірників.

3. Буде і надалі обмежуватися експорт збагаченої руди як за допомогою встановлення мит, так і шляхом заохочення розвитку металургійної промисловості…

Розвиток у нашій країні самостійної економіки потребує, крім того, щоб приділялася увага такого роду промислової і торговельної діяльності, яка збільшує обсяг національного виробництва або підвищує його якість. Ця діяльність розвивається по двох головних напрямках: ввезення основних засобів виробництва і виробництво енергії ... [8, Т. 1. С. 643-644].

Запитання та завдання

1.         Ознайомтесь із текстом даного документу.

2.         Визначте основні положення аграрної реформи у Бразилії.

 

 

ДОКУМЕНТ № 5

З декрету мексиканського уряду Карденаса «Про націоналізацію нафти

18 березня 1938 р.

Стаття 1. Оголошуються націоналізованими заради суспільної користі і в інтересах нації машинне устаткування, апаратура, будови, нафтопроводи, резервуари для зберігання, шляхи сполучення, автоцистерни, заправні станції, суду і все інше рухоме і нерухоме майно, що перебуває у власності компанії Мехікана де Петролео «Ель Агіла» , компанія навіера де Сан Крістобаль, компанія навіера Сан Рікардо, Уастека петролеум компані, Сінклер петролеум корпорейшн, Стенфорд енд компані сусесорс, Пені мекс. Фьюел компані, Річмонд петролеум компачі оф Мексико, Каліфорніа стапдард ойл компані оф Мексико, компанія Петролера «Ель агві», компанія де гаснув і комбустібле «Імперіо», Консолідейтед ойл компані оф Мексико, компанія Мехікана де Валорес Сан Антоніо, Саба Транспортейшн компані, Кларита , Какалілао, оскільки вони є, на думку Міністерства національної економіки, необхідними для видобутку, переробки і розподілу продуктів нафтової промисловості.

Стаття 3. Міністерство фінансів виплатить відповідне відшкодування збитків націоналізованим компаніям, відповідно до положень 27 статті конституції і 10 і 20 статей закону про націоналізацію, готівкою і в термін, який не повинен перевищити 10 років. Фонди для здійснення викупу будуть отримані Міністерством фінансів за рахунок відсотка доходу (який буде визначений пізніше) від продукції нафти і її похідних, який буде вноситися через законні інстанції в Казначейство Федерації. [8, Т. 1. С. 646-647].

Запитання та завдання

1.                     Опрацюйте документ та визначте умови в яких він був прийнятий.

2.                     Чому мексиканський уряд прийняв рішення про націоналізацію американських та англійський нафтових компаній?

 

 [1] Ахімса – не завдавати зла, утримуватися від спричинення зла, страждань. Це вчення існувало уже в Стародавній Індії, а потім розвинулось в буддизмі, індуїзмі і особливо в джайнізмі. Це вчення було невід’ємною частиною політичної доктрини М.Ганді.

[2] Новий закон був прийнятий на 50 сесії японського парламенту.

[3] План був прийнятий з'їздом правлячої Національно-революційної партії в Керетаро і з'явився програмою дій уряду Л. Карденаса (1934 - 1940) в економічній і соціальній сферах.