Тема № 8 Розвиток культури у перші десятиліття ХХ ст.

15.01.2013 12:01

 

Тема № 8 Розвиток культури у перші десятиліття ХХ ст.

 

УРОК 32

Найважливіші досягнення освіти, науки і техніки

 

ДОКУМЕНТ № 1

Англійський історик Арнольд Тойнбі про розвиток світу на початку ХХ ст..

...Підприємливість і май­стерність західної людини... були спря­мовані на пов'язання між собою всієї заселеної і доступної поверхні планети системою засобів сполучення, керова­них технікою, що дедалі прискорювала свій поступ. Дерев'яні каравели та галеони... поступилися місцем порівняно велетенським залізним кораблям з механічною тягою; ґрунтові дороги, що ними їздили в запряжених шестериком каретах, було замінено асфальтованими й бетонованими автомобільними магістралями; залізниці суперничали з традиційними шляхами, а повітряні кораблі - з усіма наземними й водними видами транспорту. Одночасно вини­кали і запроваджувались у життя засоби сполучення, не пов'язані з фізичним переміщенням людей, - телеграф, те­лефон, бездротовий зв'язок у вигляді телебачення і радіо. Ще ніколи такий величезний обшир не набував подібної високої провідності щодо всіх форм людських зв'язків [35, С. 31].

Запитання і завдання

1.                     Уважно прочитайте документ і оцініть його.

2.                     Визначте основні зміни, що відбулися на початку ХХ століття.

3.                     Чи згодні ви з оцінкою технічного прогресу А.Тойнбі?

 

 

ДОКУМЕНТ № 2

Ф. Жоліо-Кюрі про роль культури у житті людства

Незаперечно, що щасливе життя народів забезпечується гармонійним розвитком літератури, мистецтва і науки, і кожна нація виправдовує своє незалежне існування у співдружності націй розповсюдженням своїх ідей і досягнень, які можуть принести користь іншим народам».

 

ДОКУМЕНТ № 3

Альберт Ейнштейн про основні досягнення науки і техніки

Щоб ваша праця могла сприяти зростанню людських благ, ви повинні бути обізнаними не тільки у прикладних науках. Турбота про саму людину і її долю повинна бути в центрі уваги при розробці всіх технічних вдосконалень.

Запитання та завдання

1. Назвіть причини швидкого розвитку науки і техніки у міжвоєнний період.

2. Перелічіть досягнення видатних учених-фізиків у дослідженні атомного ядра.

3. В яких країнах склалися передові математичні школи? Назвіть відомих учених-математиків 20-30-х років.

4. Які університети у міжвоєнний період вважалися світовими центрами науки і освіти? [2, С. 171].

 

 

 

 

 

УРОКИ 33-34

Нові напрямки в літературі та мистецтві

 

ДОКУМЕНТ № 1

Український письменник Іван Нечуй-Левицький про реалізм в літературі

Реалізм чи натуралізм в літературі потребує, щоб література було одкидом прав­дивої, реальної жизні. Похожим на одкид берега в воді, з городом чи селом, з лісами, горами і всіма предметами, котрі знаходяться на землі. Реальна лі­тература повинна бути дзеркалом, в котрому б одсвідчувапась правдива жизнь, хоч і тонка, похожа на мрію, як сам одсвіт [36, С. 215].

Запитання і завдання

1.                     Прочитайте текст і проаналізуйте його.

2.                     Чи згодні ви з думкою українського класика?

3.                     Розкажіть про головних представників реалізму початку ХХ ст..

 

 

ДОКУМЕНТ № 2

Американський літературний критик Альфред Кейзін про творчість Т.Драйзера

Це надто на­ближено до реальності, щоб бути мис­тецтвом... Драйзер був примітивом, людиною із незвідки, стороннім, який виріс поза англосаксонською протестантською мораллю середніх класів і, таким чином, позбавлений необхід­ності приймати п канони [1, С. 235]

Запитання і завдання

1.                     Ознайомтесь із свдіченням американського критика.

2.                     Чи згодні з його думкою?

3.                     Назвіть твори, які написав американський письменник.

 

 

ДОКУМЕНТ № 3

Український літературознавець Дмитро Затонський про Ф.Кафку

Єврей за похо­дженням, пражанин за місцем прожи­вання, німецький письменник за мовою й австрійський письменник за куль­турною традицією, він (вже в силу тільки цих обставин) зосереджував у собі су­перечності: суспільні, родинні, творчі.

Вони, ці обставини, перетворили Кафку на об'єкт запеклих суперечок: естети­чних, філософських, ідеологічних. Але - тільки вже посмертно... [1, С. 235]

Запитання і завдання

1.                     Визначте основні аспекти документу.

2.                     Назвіть передумови творчості німецького письменника на думку Д.Затонського.

3.                     Чи впливає місце проживання на творчість письменника?

 

 

ДОКУМЕНТ № 4

«Маніфест футуризму»[1]

20 лютого 1909 р.

1. Ми будемо оспівувати любов до небезпеки, схильність до енергії і звичку подолати страх.

2. Відвага, сміливість і повстання стануть сутнісними елементами нашої поезії.

3. Теперішня література вихваляє замислену нерухомість, екстаз і сон. Ми прославлятимемо агресивні дії, гарячкове безсоння, гоночну швидкість, смертельний стрибок, удар кулаком і ляпанець...

9. Ми прославлятимемо війну - єдину світову гігієну - мілітаризм, па­тріотизм... зневажання жінок.

10. Ми зруйнуємо музеї, бібліотеки, академії всіх різновидів, знищимо мо­ралізм, фемінізм, все опортуністичне, чи утилітаристське боягузтво.

11. Ми оспівуватимемо величезні натовпи, збуджені роботою, задово­ленням і безчинством; ми звеличува­тимемо багатоколірні, багатоголосі потоки революцій у сучасних сто­лицях... [1, С. 238]

Запитання і завдання

1.                     Ознайомтесь із текстом документу та назвіть причину його появи.

2.                     Визначте основні положення течії. Чи згодні ви з такою думкою?

3.                     Чому не вдалось зруйнувати «музеї, бібліотеки, академії всіх різновидів…»?

 

 

ДОКУМЕНТ № 5

Витяг з відкритого листа англійського письменника Джона Голсуорсі «Діти і війна»

Всі ми були колись дітьми, але ті, хто вершить політику, навряд чи пам'ятають про це...

Якщо в мирний час над дитиною знущаються чи вбивають, хвилюється вся країна. В часи війни над дітьми чиниться наруга і вони гинуть мільйонами. Вони стають жертвами голоду, епідемії, каліцтва, сирітства, смерті від хвороб, отруйних газів і бомб. Позбавлені батьківської опіки, багато з них стають малолітніми злочинцями... Вони покидають школу і йдуть працювати на військові заводи... Допускаючи війну, ми віддаємо в заклад своє майбутнє.

 

 

ДОКУМЕНТ № 6

Афоризми французького письменника та авіатора Антуана де Сент-Екзюпері

«Працюючи тільки заради матеріальних вигод, ми самі собі будуємо тюрму».

«Лише один Дух, торкнувшись глини, творить з неї людину.

Запитання та завдання

1. Яку роль відіграла світова література в боротьбі за свободу і прогрес у міжвоєнний період?

2. Назвіть визначних письменників європейських країн – виразників дум і прагнень широких народних верств.

3. Які ідеї і прагнення втілені у творах поетів та письменників країн Азії, Африки та Латинської Америки 1918-1939 pp.?

4. Назвіть тих із згаданих у параграфі поетів і письменників, твори котрих ви читали [2, С. 175].

 

 [1] Повна назва «Обґрунтування і маніфест футуризму» – це  основоположний документ футуристичних авангардистських течій в європейському мистецтві початку XX століття, опублікований Філіппо Томазо Марінетті у вигляді платного оголошення на першій сторінці французької газети «Фігаро» 20 лютого 1909 р.