У новому Законі про дошкільну освіту збільшаться відпустки

27.02.2019 10:14

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дошкільну освіту»,  розроблений на виконання Закону України «Про освіту».

У новому Законі про дошкільну освіту планують змінити обсяг педагогічного навантаження та тривалість відпусток. 

У чинному Законі про дошкільну освіту педагогічне навантаження педагогічного працівника у сфері дошкільної освіти — це час, призначений для здійснення освітнього процесу (ч. 2 ст. 30 «Педагогічне навантаження, оплата праці, відпочинок педагогічних та інших працівників у сфері дошкільної освіти»). Натомість у ст. 45 «Трудові відносини та оплата праці у закладі дошкільної освіти» законопроекту означено одразу два поняття: робочий час педагогічного працівника — це час, необхідний для виконання ним навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором та (або) посадовими обов’язками (ч. 3) педагогічне навантаження педагогічного працівника включає (ч. 4): педагогічне навантаження на тиждень, спрямоване на безпосереднє провадження освітнього процесу та відповідає тарифній ставці інші види педагогічної — навчальної, виховної, методичної, організаційної — діяльності, передбачені законом, трудовим договором та (або) посадовими обов’язками, за які законодавством та (або) засновником можуть встановлюватися доплати. 

Як бачимо, МОН на законодавчому рівні прагне скасувати плутанину між робочим часом та педнавантаженням. 

Зіставимо обсяги педагогічного навантаження за нормами чинної статті 30 та проектованої статті 45: 

вихователь-методист педагогічного навантаження зменшується з 36 до 30 годин на тиждень

соціальний педагог та практичний психолог також зменшується з 40 до 36 год. 

 

Тривалість відпустки працівників дошкілля 

Зараз педагоги (вчителі, адміністрація) згідгно з Порядком надання щорічної основної відпустки,  затвердженим постановою КМУ від 14.04.1997 № 346 отримують відпустку тривалістю 56 календарних дні. А педагоги дошкілля - лише 42 дні. 

Тому законопроект «вирівнює» тривалість щорічної основної відпустки педагогічних працівників закладів дошкільної освіти. За проектом змін тривалість щорічної основної відпустки педагогічних працівників ЗДО = 56 календарних днів незалежно від посади Зміни очікувані й у тривалості відпусток помічників вихователів — 30 к. д. (замість звичних 28-ми). Крім того, передбачають додаткову відпустку до 37 к. д. помічникам вихователів ЗДО (груп) компенсуючого типу, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним навантаженням, — за особливий характер праці за Списком виробництв, робіт, професій і посад