УРОКИ 1-2 ВСТУП.

15.01.2013 12:14

УРОКИ 1-2

ВСТУП. Особливості державного устрою і політичного життя США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Росії та Австро-Угорщини на початку ХХ ст.

 

ДОКУМЕНТ № 1

Американський історик Дж. Бройсебл про зовнішньополітичну доктрину Вудро Вільсона

Метою "Нової свободи" було вивільнення енергії промислового й аграрного капіталізму й одночасно з цим спрямування значної частини цієї енергії за кордон, що було визначено Вільсоном як "завоювання світових ринків". Заморська економічна експансія - головне призначення "Нової свободи", покликаної гарантувати процвітання США [1, С. 20].

Запитання та завдання

1.                     Як ви оцінюєте передвиборчу програму кандидата від Демократичної партії Вудро Вільсона?

2.                     Чому саме таку тактику було обрано новим Президентом США у зовнішній політиці?

3.                     Дайте оцінку поняттю «завоювання світових ринків».

4.                     Користуючись матеріалами підручника та інших джерел порівняйте політику «Справедливого курсу» Т. Рузвельта та «Нової свободи» В. Вільсона.

 

ДОКУМЕНТ № 2

З листа державного секретаря США Уільяма Дея міністру фінансів Ліману

1898 р.

Територія Китайської імперії становить половину території Сполучених штатів, без врахування штату Аляска, з населенням понад 400 млн. осіб Промисловий розвиток Китаю перебуває на стадії немовляти але впродовж останніх декількох років у значній мірі за допомогою американ­ського підприємництва і промисловості було збудовано велику кількість бавов­нопрядильних фабрик і спроектовано залізниці. Імперія має величезні поклади вугілля, залізної руди, міді, інших мінералів, надаючи необмежені можливості для розвитку....

З огляду на це, я щиро сподіваюся, що Конгрес докладе зусиль... щоб Сполучені Штати отримали належну їм частку в необмежених ресурсах Китайської імперії... [1, С. 46].

Запитання та завдання

1.                     Прочитайте уважно текст листа та визначте причину його появи.

2.                     Розкажіть про розвиток економіки Китаю на рубежі ХІХ-ХХ ст..

3.                     Чому американські високопосадовці вважали, що США мають право отримати «частку в необмежених ресурсах Китайської імперії»?

 

 

ДОКУМЕНТ № 3

З послання Президента Т.Рузвельта до Конгресу

3 грудня 1901 р.

Міста розвивалися незрівнянно швидше, ніж села, а виникнення великих промислових центрів супроводжувалося вражаючим зростанням статків, не лише в цілому але і в руках окремих багатих осіб і особливо в руках дуже великих корпорацій. Складання цих великих корпорацій не є наслідком тарифної чи іншої урядової політики, а породжене природними умовами розвитку економіки в усіх країнах, в тому числі й у нашій.

Цей процес породжує великий антагонізм, який значною мірою не має виправдання… Капітани індустрії проклали через наш континент мережу залізниць, поставили на ноги нашу торгівлю, розвинули промислове виробництво і в цілому зробили й роблять для нашого народу багато доброго. Без них ніколи не було б того економічного розвитку яким ми справедливо пишаємося.

Діяльність корпорацій, що функціонують у федеральному масштабі, повинна регулюватися, якщо виявиться, що ця діяльність завдає шкоди суспільству. Це повинне стати турботою всіх тих, хто, прагнучи суспільних поліпшень, хоче позбавити ділове життя від злочинного насильства. Великі корпорації виникли й існують лише під заступництвом наших установ, тож нашим правом і нашим обов'язком є нагляд за тим, аби діяльність корпорацій поєднувалася з роботою цих установ.

Перше, що необхідно для вироблення політики щодо корпорацій, це знання фактів, тобто гласність. В інтересах суспільства уряд повинен мати право інспекції і перевірки діяльності корпорацій, які функціонують у федеральному масштабі [6, С. 186]

Запитання і завдання

1.                     Уважно прочитайте документ та дайте йому оцінку.

2.                     Кого з американських «капітанів індустрії» ви можете назвати?

3.                     Як оцінює розвиток американської економіки на рубежі ХІХ-ХХ ст.. Т.Рузвельт?

4.                     Що ви знаєте про антитрестівське законодавство Т.Рузвельта?

 

 

ДОКУМЕНТ № 4

Англійський лорд Солсбері про британське правління

Там, де з'являється влада англійців і англійський вплив, відновлюється мир і порядок, зростають процвітання і багатство, і тому перспективу встановлення британського правління вітають люди кожної раси і кожної віри [1, С. 37].

Запитання та завдання

1.                     Чи згодні ви з думкою англійського лорда?

2.                     Чи, дійсно, влада Англії приносила іншим народам «процвітання і багатство»?

 

ДОКУМЕНТ № 5

Англійський економіст Джон Гобсон про освоєння нових колоній

1902 р.

Ми повинні мати ринки для зростання нашого виробни­цтва, мати куди вивозити наш капітал та де можна застосувати енергію і заповзятливість нашого надлишкового населення. Таке розширення - життєва потреба великих країн зі зростаючим виробництвом. Коли велика частка нашого міського населення зайнята виробництвом і торгівлею, то воно залежить від поставок сировини і продо­вольства з іноземних країн.

Щоб купувати і оплачувати ці товари, ми повинні продати за кордоном свої товари. Протягом першої третини XIX ст. ми могли легко це робити, роз­ширяючи свою торгівлю з континентальними націями і нашими колоніями, оскільки вони були далеко позаду нас за якістю і кількістю товарів.

...Після 1870 р. нашій промисло­вості й торгівлі стали дуже перешко­джати інші країни, особливо Німеччина, Сполучені Штати і Бельгія, які дуже швидко розвивалися... Вторгнення цих країн на наші старі ринки, навіть на наші внутрішні ринки, вимагало від нас негайно знайти нові ринки. Вони були в дотепер невідомих країнах, в основ­ному в тропіках, де був великий попит на товари, які наші виробники і торговці могли запропонувати. [1, С. 37].

Запитання та завдання

1.                     Уважно прочитайте документ та оцініть його.

2.                     Охарактеризуйте зовнішньоекономічну політику Великої Британії на початку ХХ ст..

3.                     Які заходи англійський уряд проводив для розвитку своєї економіки?

4.                     Проаналізуйте документи № 4 та № 5. Яку роль в економічному зростанні Великої Британії англій­ський економіст Джон Гобсон і лорд Солсбері відводили колоніальній політиці?

5.                     Оцініть позиціє двох свідчень та визначте свою точку зору.

 

 

ДОКУМЕНТ № 6

Ліберальний видавець Хане Дельбрюк про зовнішню політику Німеччини

Ми хочемо стати світовою силою і проводити колоніальну політику в повному сенсі слова. Це не піддається сумніву. Й назад вороття немає. Від цього залежить майбутнє нашого народу, який бажає зберегти своє місце серед великих націй. Ця політика можлива як всупереч Англії, так і в союзі з нею. Перше означає війну, друге – мир [1, С. 26].

Запитання та завдання

1.                     Прочитайте документ та дайте йому оцінку.

2.                     Чи доцільно на початку ХХ ст.. говорити про колоніальну політику?

3.                     Чому, на Вашу думку, майже всі політичні партії в Німеччині підтри­мували ідею проведення країною «світової політики».

4.                     Дайте оцінку поняттю «...політика можлива як всупереч Англії, так і в союзі з нею»

 

 

ДОКУМЕНТ № 7

Поправка до Закону про асигнування на американську армію від 2 березня 1901 р. («Поправка Платта»)

1903 р.

Стаття I

Уряд Куби не вступатиме в будь договори або інші угоди з яким-небудь іноземною державою або державами, які будуть підривати або загрожувати незалежності Куби, а також не санкціонують і не дозволять в будь-якій формі будь-якій іноземній державі чи державам придбати шляхом колонізації, або ж у військових чи військово-морських цілях, або в інших цілях прав розміщення або контроль над якою-небудь частиною даного острова.

Стаття II

Уряд Куби не візьме на себе або не прийме організацією за державним боргом, виплата відсотків за яким або умови про розумних розмірах фонду погашення якого перевищать звичайні доходи уряду Куба після вирахування поточних витрат на утримання уряду.

Стаття III

Уряд Куби погоджується, що Сполучені Штати можуть скористатися правом на втручання з метою захисту кубинської незалежності, збереження уряду, здатного захистити життя, власність і особисту свободу, та з метою виконання зобов’язань щодо Куби, покладених на Сполучені Штати за Паризьким договором, які зараз передаються і приймаються на себе урядом Куби ...

Стаття V

Уряд Куби буде виконувати і в міру необхідності розширювати вже розроблені плани чи інші підлягають взаємному погодженням плани будівництва міських каналізаційних систем острова, з тим щоб запобігти нове поширення епідемій чи різних хвороб, забезпечуючи тим самим захист народу і торгівлю Куби, а також торгівлі південних портів Сполучених Штатів і людей, що проживають в них.

Стаття VII

З тим щоб надати Сполученим Штатам можливість оберігати незалежність Куби і захистити її народ, а також в інтересах власної оборони, уряд Куби продасть або передасть в оренду Сполученим Штатам землю, необхідну для розміщення на ній станцій заправки паливом або військово-морських баз, в узгоджених з Президентом Сполучених Штатів пунктах [7, С. 210-211].

Запитання та завдання

1.         Уважно прочитайте даний документ та дайте йому оцінку.

2.         Визначте, чому кубинський уряд пішов на подібні поступки владі США?

 

 

ДОКУМЕНТ № 8

Поправка президента США Теодора Рузвельта до Доктрини Монро

1904 р.

... Неправда, що Сполучені Штати жадають придбати будь-яку територію або що вони будують мати якісь плани щодо інших держав Західної півкулі, за винятком тих планів, які стосуються їх благополуччя. Єдине, чого бажає наша країна, - це бачити сусідні країни стабільними, спокійними і процвітаючими. Будь-яка країна, народ якої веде себе добре, може розраховувати на нашу щиру дружбу. Якщо держава демонструє, що знає, як діяти з розумом, умінням і пристойністю в соціальних, політичних питаннях, якщо вона дотримується порядку і виконує зобов'язання, йому не слід побоюватися втручання з боку Сполучених Штатів…

У Західній півкулі Сполучені Штати дотримуючись доктрини Монро може змусити їх, можливо і проти своєї волі, у кричущих випадках порушень законності або проявів безсилля до виконання обов'язків міжнародної поліцейської держави.

Якщо яка-небудь країна, чиї береги омиваються Карибським морем, продемонструє стабільність і справедливий прогрес цивілізації, подібний до того, який був за допомогою поправки Платта продемонструвані Кубою після того, як наші війська залишили острів, і подібний тому, який постійно і блискуче демонструють багато республік в обох частинах американського континенту, втручання нашої держави в їхні справи припиниться… [7, С. 211-212].

Запитання та завдання

1.         Ознайомтесь із текстом документу та дайте йому оцінку.

2.         Дайте оцінку позицію США стос основ інших країн американського континенту.

3.         Як ви розумієте положення документу, що «…будь-яка країна, народ якої веде себе добре, може розраховувати на нашу щиру дружбу. Якщо держава … виконує зобов'язання, йому не слід побоюватися втручання з боку Сполучених Штатів»?

 

 

ДОКУМЕНТ № 9

Договір про «серцеву злагоду» (Entente Cordial) між Великою Британією і Францією

8 квітня 1904 р.

... I. Конвенція про Ньюфаундленді і Сенегамбії

Ст. 1. Франція відмовляється від привілеїв, встановлених у її користь ст. XIII Утрехтського трактату ...

Ст. 2. Франція зберігає на різних підставах з британськими підданими право рибного лову в територіальних водах тієї частини узбережжя Ньюфаундленду, яка укладена між мисом св. Іоанна і мисом Рей ...

Ст. 3. (Встановлення грошового повернення, що підлягає виплаті з боку Англії французьким рибалкам.)

Ст. 4. Уряд його брит., вел., Визнаючи, що, крім відшкодування, згаданого в попередній статті, Франції прочитується територіальна компенсація ... Ці Умови з урядом Французької республіки про заходи, викладених у наступних статтях ...

Ст. 5. (Перерахування поступок, зроблених Англією Франції в колонії Гамбії, в сенсі збільшення французькій території і надання Франції права користування гирлом і берегами річки Гамбіі).

Ст. 6. Група островів, що позначається ім'ям «острова Лос» і розташована проти Конакрі, відступається його брит. вел. Франції ...

Ст. 8. (Виправлення кордонів на користь Франції у Східній Нігерії, в районі міста Кука і західного берега озера Чад ...)

II. Декларація щодо Єгипту і Марокко

Ст. 1. Уряд його брит. вел. оголошує, що воно не має наміру змінювати політичне становище Єгипту.

Зі свого боку, уряд Французької республіки оголошує, що воно не буде перешкоджати діям Англії в цій країні, наполягаючи на тому, щоб покладений був термін британської окупації або яким-небудь іншим чином і що вона дає свою згоду на проект декрету Хедив, який містить гарантії, визнані потрібними для охорони інтересів власників єгипетського позики ...

Домовлено, що загальний нагляд над єгипетськими старожитностями буде і надалі, як і раніше, довірений французькому вченому.

Французькі школи в Єгипті будуть продовжувати користуватися тією ж свободою, як і в минулому.

Ст. 2. Уряд Французької республіки оголошує, що воно не має наміру змінювати політичне становище Марокко…

Ст. 6. З метою забезпечення вільного проходу Суецьким каналу уряд його брит. вел. оголошує, що воно приєднується до постанов трактату, укладеного 29 жовтня 1888 р., і до їх проведення в життя ...

Ст. 7. З метою забезпечення вільного проходу через Гібралтарську протоку обидва уряди погоджуються не допускати зведення укріплень або яких-небудь стратегічних споруд в частині марокканського узбережжя, укладеної між Мелілья і висотами, пануючими над правим берегом Зебу ... Однак це рішення не відноситься до пунктів, зайнятим в даний час Іспанією на марокканському узбережжі Середземного моря… [7, С. 204-206].

Запитання та завдання

1.                     Опрацюйте поданий документ та розкажіть про взаємовідносини між Францією та Великою Британією.

2.                     Як ви розумієте той факт, що історичні старожитності Єгипту перебував під науковим та загальним наглядом Франції?

 

 

ДОКУМЕНТ № 10

Витяг з маніфесту Миколи II «Про вдосконалення державного порядку»  (Царський Маніфест)

17 жовтня 1905 р.

...На обов'язок уряду покладаємо ми виконання непохитної нашої волі.

1.Дарувати населенню непохитні основи громадянської свободи на за­садах дійсної недоторканності особи, свободи совісті, слова, зборів і спілок.

2. Не зупиняючи призначених виборів до Державної думи, залучити зараз же до участі в Думі, по мірі можливості, що відповідає стислості строку, що залишається до скликання Думи, ті класи населення, які нині зо­всім позбавлено виборчих прав, на­давши за цим подальшого розвитку початку загального виборчого права знову встановленому в законодавчому порядку.

3. Установити як непорушне пра­вило, щоб жоден закон не міг набрати чинності без схвалення Державної думи і щоб виборним від народу забез­печена була можливість дійсної участі в нагляді за закономірністю дій постав­леної від Нас влади [6, С. 202].

Запитання та завдання

1.                     Ознайомтесь з текстом документу та дайте йому оцінку.

2.                     Розкажіть за яких умов виник названий документ.

3.                     Чому російський імператор дарував жителям держави громадянські права?

4.                     Охарактеризуйте зміст Маніфесту 17 жовтня. Які зміни в політичний лад імпезії внести цей Маніфест?

5.                     Розкрийте історичне значення Маніфесту 17 жовтня.

6.                     Назвіть основні події  та визначте наслідки російської революції 1905-1907 рр.

 

ДОКУМЕНТ № 11

Витяг з листа Миколи II до матері

19 жовтня 1905 р.

...Належало обрати один з двох шляхів - призначити енергійну військову людину і всіма силами постаратися придушити крамолу. Й інший шлях - надання грома­дянських прав населенню, свободи слова, друку, зібрань, спілок і т. п. Крім того, зобов'язання проводити всілякі законопроекти через Державну думу... Це, по суті, і є конституція. ... Єдина втіха, що така воля Божа і що це тяжке рішення виведе дорогу Росію з того не­вимовного, хаотичного стану, у якому вона перебуває майже рік. [1, С. 30].

Запитання та завдання

1.                     Уважно прочитайте лист російського імператора та визначте причини його появи.

2.                     Чому Микола ІІ обрав саме демократичний шлях розвитку революції?

3.                     Знайдіть у документі слова, якими російський великодержавець характеризує Російську революцію. Чому?

 

 

ДОКУМЕНТ № 12

Найвищий маніфест російського імператора Миколи Другого «Про початок військових дій з Японією»

9 лютого 1904 р.

Божою поспешествующею МИЛІСТЮ, МИ Микола Другий ІМПЕРАТОР І САМОДЕРЖЕЦ ВСЕРОСІЙСЬКИЙ,

Московський, Київський, Володимирський, Новгородський; Цар Казан-ський, Цар Астраханський, Цар Польський, Цар Сибірський, Цар Херсонесу Таврійського, Цар Грузинський, Государ Псковський, і Великий Князь Смоленський, Литовська, Волинський, Подільський, і Фінляндський; Князь Естляндським, Ліфляндський, Курляндський і Семигальський, Самогітскій, Білостоцький, Корельський, Тверській, Югорський, Пермський, В’ятський, Болгарський та інших; Государ і Великий Князь Новгорода низивські землі, Чернігівський, Рязанський, Полотський, Ростовський, Ярославський, Білозерський, Удорський, Обдорский, Кондійський, Вітебський, Мстиславський, і всієї Північної країни Повелитель; і Государ Іверський, Карталинської і Кабардинської землі і області Арменскія; Черкаських і Горський Князів і інших Наслідний Государ і Володар; Государ Туркестанський; Спадкоємець норвезький, Герцог Шлезвіг-Голстинський, Стормарнський, Дітмарсенський і Ольденбургский, і прочая, і прочая, і прочая.

У турботах про збереження дорогого серцю Нашому світу, Нами були докладені всі зусилля для зміцнення спокою на Далекому Сході. У цих миролюбних цілях Ми виявили згоду на запропонований Японським Урядом перегляд існуючих між обома Імперіями угод щодо Корейських справ. Збуджені по цьому предмету переговори не були однак приведені до закінчення, і Японія, що не дочекавшись навіть отримання останніх відповідних пропозицій Уряду Нашого, сповістила про припинення переговорів і розрив дипломатичних зносин з Росією.

Не повідомив про те, що перерва таких зносин знаменує собою відкриття військових дій, Японський Уряд віддав наказ своїм міноносця раптово атакувати Нашу ескадру, що стояла на зовнішньому рейді фортеці Порт-Артура.

Після отримання про це донесення Намісника Нашого на Далекому Сході, Ми негайно ж повеліли збройною силою відповісти на виклик Японії. Оголошуючи про таке рішенні Наше, Ми з непохитною вірою в допомогу Всевишнього і в твердому сподіванні на одностайну готовність всіх вірних Наших підданих встати разом з Нами на захист Вітчизни, закликаємо благословення Боже на доблесні Наші війська армії і флоту [7, С. 224-230].

Запитання та завдання

1.         Ознайомтесь із даним документом та дайте йому оцінку.

2.         Назвіть основні причини початку російсько-японської війни.

 

 

ДОКУМЕНТ № 13

Портсмутський мирний договір

1905 р.

Основний текст договору

Є. в. імператор всеросійський, з одного боку, і є. в. імператор Японії, з іншого, будучи одухотворені бажанням відновити користування благами світу для їх країн і народів, вирішили укласти мирний договір і призначили для сього своїми уповноваженими, а саме:

є. в. імператор всеросійський - його високосвятість Сергій Вітте, свого статс-секретаря і голови Комітету міністрів Російської імперії, і його прев-ство барона Романа Розена, ... свого надзвичайного і повноважного посла при Американських Сполучених Штатах; є. в. імператор Японії - його прев-ство барон Комура Дзютаро, Юсаммі, ... свого міністра закордонних справ, і його прев-ство р. Такахіро Когоро, Юсаммі, ... свого надзвичайного посланника і повноважного міністра при Американських Сполучених Штатах, які після обміну своїх повноважень, визнаних у належній формі, постановили такі статті.

Стаття I

Мир і дружба зостануться відтепер між їх величностями імператором всеросійським і імператором Японії, так само як між їх державами і обопільними підданими.

Стаття II

Російський імператорський уряд, визнаючи за Японією в Кореї переважаючі інтереси політичні, військові та економічні, зобов'язується не заступати і не перешкоджати тим заходам…

Стаття III

Росія і Японія взаємно зобов'язуються:

1) евакуювати абсолютно і одночасно Маньчжурію…

2) повернути у виключне управління Китаю цілком і у всьому обсязі всі частини Маньчжурії, які нині зайняті російськими або японськими військами або які знаходяться під їх наглядом…

Стаття IV

Росія і Японія взаємно зобов'язуються не ставити ніяких перешкод загальним заходам, які застосовуються одно до всіх народів і які Китай міг би прийняти у видах розвитку торгівлі та промисловості в Маньчжурії.

Стаття V

Російський імператорський уряд поступається цісарському японському уряду, за згодою китайського уряду, оренду Порт-Артура, Талієна і прилеглих територій та територіальних вод, а також всі права, переваги та концесії, пов'язані з цієї орендою або складові її частина, і поступається рівним чином імператорському японському уряду всі громадські споруди та майна на території, на яку поширюється вищезгадана оренда ...

Стаття VI

Російський імператорський уряд зобов'язується відступити імператорському японському уряду без винагороди, за згоди китайського уряду, залізницю між Чан-чунь (Ку-ан-чен-цзи) і Порт-Артуром і всі її розгалуження з усіма належними їй правами, привілеями та майном в цій місцевості, а також всі кам'яновугільні копальні в названій місцевості, що належать зазначеній залізниці або розроблювані на її користь…

Стаття IX

Російський імператорський уряд поступається цісарському японському уряду у вічне і повне володіння південну частину острова Сахалін і всі прилеглі до останньої острови, так само як і всі громадські споруди та майно, що там знаходяться. П’ятдесята паралель північної широти приймається за межу території, що поступається…

Росія і Японія взаємно погоджується не зводити в своїх володіннях на острові Сахаліні і на прилеглих до нього островах ніяких укріплень, ні подібних військових споруд. Рівним чином вони взаємно зобов'язуються не приймати ніяких військових заходів, які могли б перешкоджати вільному плаванню в протоках Лаперузовому і Татарському…

Стаття XII

Оскільки дія договору про торгівлю і мореплавання між Росією і Японією знищилось війною, імператорські уряди російський і японський зобов'язуються прийняти в підставу своїх комерційних зносин, надалі до укладення нового договору про торгівлю і мореплавання на засадах договору, що діяв перед війною, систему взаємності на засадах найбільшого благопріятствованія, включаючи сюди тарифи з ввезення і вивезення, митницької обрядовості, транзитні і тонажні збори, а також умови допусску та перебування агентів, підданих і судів однієї держави в межах іншої.

Стаття XIV

Цей договір буде ратифіковано їх величності імператором всеросійським і імператором Японії. Про таку ратифікацію, в можливо короткий термін і в усякому разі не пізніше як через п'ятдесят днів з дня підписання договору, буде взаємно повідомлено імператорським урядам російському і японському через посла Американських Сполучених Штатів в С.-Петербурзі і французького посланника в Токіо, і з дня останнього з таких оповіщень цей договір набуде в усіх своїх частинах на повну силу [7, С. 259-266].

Запитання та завдання

1.         Опрацюйте поданий документ та дайте йому оцінку.

2.         Порівняйте рішення договору стосовно Росії та Японії. Чи можна їх вважати однаковими? Свою думку обґрунтуйте.

 

 

ДОКУМЕНТ № 14

З промови Петра Столипіна

Противники державності... пропону­ють серед інших сильних і дужих народів перетворити Росію на руїни... їм потрібні великі потрясіння, нам потрібна велика Росія! Дайте державі 20 років спокою, внутрішнього та зовнішнього, і ви не впіз­наєте теперішню Росію! [3, С. 31].

Запитання та завдання

1.                     Уважно прочитайте слова російського прем’єр-міністра. Чи згоднеі ви з ним?

2.                     Що Ви думаєте з приводу цих слів П.Столипіна?

3.                     Як Ви гадаєте, чи мож­ливим було в Росії на початку XX ст. припинення революційного руху?

 

 

ДОКУМЕНТ № 15

Російський історик Натан Ейдельман про Столипінську реформу

То була серйозна, остання альтернатива старого світу, спроба позбутися вибуху знизу шляхом "революції згори" і створення нової масової опори ре­жиму. ...Якби Столипін мав 20 років, то ці переміни, можливо, виявилися б найсерйознішим явищем...

Столипінський шлях був страшним, жорстоким, але це шлях буржуазного прогресу, зі збереженням поміщиків і самодержав­ства, з Державною думою. Серйозність альтернативи доводиться також тією жорстокою боротьбою, яку повели проти Столипіна політично зовсім про­тилежні табори [11, С. 163].

Запитання та завдання

1.                     Ознайомтесь із текстом документу

2.                     Чи згодні ви з оцінкою політики Петра Столипіна?

3.                     Чи згодні ви з думкою Н.Ейдельмана, що Росія мала перспек­тиви за 20 років стати в один ряд з провідними країнами світу?

4.                     Назвіть табори прихильників та противників діяльності прем’єр-міністра.

 

 

ДОКУМЕНТ № 16

Конвенція між Росією і Англією у справах Персії, Афганістану і Тибету

18/31 серпня 1907 р., Санкт-Петербург

Є.В. імператор всеросійський і Є.В. король Сполученого Королівства Великої Британії та Ірландії і британських територій за морями, імператор Індії, натхнені щирим бажанням залагодити за взаємною згодою різні питання, що стосуються інтересів їхніх держав на азіатському материку, вирішили укласти угоди, призначені попереджати всякий привід до непорозумінь між Росією і Великою Британією щодо сказаних питань, і призначили з цією метою своїми відповідальними уповноваженими - а саме:

Є.В. імператор всеросійський:

... Олександра Ізвольського, Міністра закордонних справ,

Є.В. король Сполученого Королівства Великобританії і Ірланд ...

... Артура Нікольсона, свого надзвичайного і повноважного посла при Є.В. імператорі всеросійському, які, повідомивши один одному своїх повноважень, знайдені в доброю і належній формі, умовились про таке:

А

Угоди, що стосується ПЕРСІЇ

I.                       Велика Британія зобов'язується не домагатися для самої себе і не підтримувати на користь британських підданих, так само як і на користь підданих третіх держав, будь-яких концесій політичної чи торговельної характеристики, як то: концесії залізничні, банківські, телеграфні, дорожні, транспортні, страхові і т.д…

II.                    Росія зі свого боку про зобов'язується не домагатися для самої себе і не підтримувати на користь російських підданих, так само як і на користь підданих третіх держав, будь-яких концесій політичних або торговельних властивостей…

Б

Конвенцій, що стосуються АФГАНІСТАНУ

СТАТТЯ I Уряд його британської вел. оголошує, що він не має намірів змінювати політичне становище Афганістану.

Уряд його британської вел. зобов'язується, крім того, здійснювати свій вплив в Афганістані тільки в миролюбному сенсі, і він не прийме саме в Афганістані і не буде заохочувати Афганістан вживати заходів, загрозливих Росії.

Зі свого боку російський імператорський уряд оголошує, що він визнає, що Афганістан знаходиться поза сферою російського впливу; та він зобов'язується користуватися для всіх своїх політичних зносин з Афганістаном посередництвом уряду його британської вел; він зобов'язується також не посилати ніяких агентів до Афганістану…

СТАТТЯ IV. Уряди Росії і Великої Британії оголошують, що вони визнають щодо Афганістану принцип торгової рівноправності і погоджуються в тому, що всі полегшення, які були або будуть придбані надалі для торгівлі та торговців англійських і англо-індійських, будуть рівним чином застосовувана до торгівлі і торгівцям російським…

СТАТТЯ V. Дані угоди увійдуть в силу лише з моменту, коли британський уряд заявить російському уряду про згоду еміра на умови, вище постановлені.

В

Угоди, що стосується ТИБЕТУ

СТАТТЯ I. Обидві високі договірні сторони зобов'язуються поважати територіальну цілість Тибету і утримуватися від усякого втручання в його внутрішнє управління.

СТАТТЯ II. Погодившись з визнаним принципом сюзеренітету Китаю над Тибетом, Росія і Велика Британія зобов'язуються зноситися з Тибетом тільки за посередництвом китайського уряду. Цей обов’язок не виключає, однак, безпосередніх зносин англійських комерційних агентів з тибетськими владою…

Вважається звичайно умовленим, що буддисти, як росіяни, так і британські піддані, можуть входити в безпосередні зносини, на ґрунті виключно релігійному, з Далай-Ламою та іншими представниками буддизму в Тибеті… [7, С. 224-230].

Запитання та завдання

1.                     Опрацюйте поданий документ та визначте умови в яких він був прийнятий.

2.                     Дослідіть, яка з держав (Росія або Велика Британія) мала переваги в тій чи іншій державі про які йдеться в Договорі.