Вчителем можна бути лише до 67 років

13.06.2015 14:47
У Верховній Раді України 04.06.2015 зареєстровано законопроект «Про внесення змін до деяких Законів України щодо встановлення граничного віку перебування на посадах науково-педагогічних та педагогічних працівників навчальних закладів» № 2026а, згідно з яким передбачається внести зміни до законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту».
Задля оновлення педагогічних та науково-педагогічних кадрів пропонується у два етапи впровадити граничний вік перебування на посадах науково-педагогічних і педагогічних працівників вищих навчальних закладів, а саме:
до 31 грудня 2019 року:
для осіб, які перебувають на керівних посадах — до 67 років;
для осіб, які перебувають на інших посадах науково-педагогічних та педагогічних працівників  — до 69 років;
для осіб, які перебувають на науково-педагогічних посадах професорів, та яким присвоєно вчене звання професора — до 72 років.
з 1 січня 2020 року:
для осіб, які перебувають на керівних посадах — до 65 років;
для осіб, які перебувають на інших посадах науково-педагогічних та педагогічних працівників  — до 67 років;
для осіб, які перебувають на науково-педагогічних посадах професорів, та яким присвоєно вчене звання професора — до 70 років.
На думку авторів, законопроект повною мірою відповідає нормам Конституції, Законів України та нормам міжнародного права.