Відділ освіти на декілька сіл

19.01.2016 16:23

Міністерством освіти і науки України у Листі за № 1/9-633 від 30.12.15 року " Про формування органів управління освітою" надаються рекомендації з розроблення положення про структурний підрозділ освіти виконавчого органу об’єднаної територіальної громади.

В документі говориться, що одним із значних управлінських повноважень, які отримали органи місцевого самоврядування ОТГ є право на формування власної і ефективної системи забезпечення освітніми послугами населення своєї громади. Також, важливим елементом створення ефективної системи адміністративного обслуговування освіти ОТГ є максимальне делегування адміністративних і навчально-методичних повноважень на рівень навчального процесу (навчальних закладів) у поєднанні з належним управлінням усередині самого закладу та забезпеченням якості освіти, -говориться у Методичних рекомендаціях з розроблення положення про структурний підрозділ освіти виконавчого органу об’єднаної територіальної громади.

Крім того, об’єднана територіальна громада може утворити власний або спільний з кількома іншими ОТГ орган управління освітою чи делегувати відповідні повноваження одному із суб’єктів співробітництва.

Відповідно до статті 14 цього закону спільний орган управління може утворюватися як окремий виконавчий орган сільської, селищної, міської ради одного із суб’єктів співробітництва або у складі виконавчого органу сільської, селищної, міської ради одного із суб’єктів співробітництва (як структурний підрозділ - департамент, відділ, управління, проектне бюро, агенція тощо). Разом з тим, при визначенні функцій та їх розподілі слід уникнути дублювання функцій інших органів влади та місцевого самоврядування.