Захист дисертацій стане простішим?

18.07.2014 16:39

Обговорення нових документів за цініціативою  Міністерства освіти і науки України торкнулось також і теми науковців - аспірантів та докторантів. 

На сайті МОН України опублікований проект наказу "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук", а також вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та Вимоги до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук.

З текстом цих докуиентів можна ознайомитись на нашому сайті: Проект наказу ДИСЕРТАЦІЇ.doc (54272)За новим проектом наказу передбачено зменшення кількості публікацій за темою докторської дисертації до 15 та зменшення кількості публікацій за темою кандидатської дисертації до трьох. Також передбачається долучення до іноземних публікацій за темою докторської дисертації статей, опублікованих в матеріалах до наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, проведених в інших державах; зменшення кількості публікацій за темою кандидатської дисертації, яка подається на захист у вигляді опублікованої монографії, до трьох.

Публікації у наукових періодичних виданнях інших держав з напрямуне менше чотирьох статей на здобуття наукового ступеня доктор наук і однієї статті - ступеня кандидат наук тепер можуть бути замінені  публікаціями у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз. 


Зауваження та пропозиції можна надсилати на електронну адресу: dak@mon.gov.ua.