7_ІУ_ Урок 17 Феодальна роздробленість. Поява удільних князівств (Київського, Чернігово-Сіверського та Переяславського князівств у середині ХІІ – першій половині ХІІІ ст.)

7_ІУ_ Урок 17  Феодальна роздробленість. Поява удільних князівств (Київського, Чернігово-Сіверського та Переяславського князівств у середині ХІІ – першій половині ХІІІ ст.)

7_ІУ_ Урок 17

Тема 3. Київська держава (за часів роздробленості) у другій половині ХІ – першій половині ХІІІ ст. 

Феодальна роздробленість. Поява удільних князівств (Київського, Чернігово-Сіверського та Переяславського князівств у середині ХІІ – першій половині ХІІІ ст.)

Мета: визначити причини роздробленості Київської Русі, її сутність та наслідки, визначати особливості політичного і соціально-економічного розвитку Київського, Чернігово-Сіверського та Переяславського князівств у середині 12 – першій половині 13 ст.; підвести їх до розуміння причин і наслідків цього процесу, а саме - зв’язку між економічними відносинами та розвитком політичної надбудови; наголосити на подіб­ності історичних процесів у Київській державі та в країнах Західної Європи; розвивати вміння аналізувати історичні факти та події, узагальнювати фактичний матеріал, робити висновки; розвивати інтерес до історії країни; працювати з джерелами інформації; переконувати учнів у силі згуртованості та єдності на прикладах історичних фактів періоду роздробленості.

Обладнання: підручник, посібник, карти «Політична роздробленість Київської держави»; «Київська Русь у ІХ-ХІ ст.», «Роздробленість Київської Русі», ілюстрований збірник «Слово о полку Ігоревім»; таблиця, словник-довідник, зошит-конс­пект, атласи.

Основні поняття і терміни: «роздробленість», «уділ», «вотчина», «усобиці».

 

ХІД УРОКУ

 Конспект уроку № 17 Феодальна роздробленість 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ Поява удільних князівств