7_ІУ Уроки 3-4. СТАНОВИЩЕ ДЕРЖАВИ З ЦЕНТРОМ У КИЄВІ

7_ІУ  Уроки 3-4.  СТАНОВИЩЕ ДЕРЖАВИ З ЦЕНТРОМ У КИЄВІ

7_ІУ  Уроки 3-4.

Тема 1. Виникнення та розвиток Київської Русі 

Становище держави з центром у Києві

Мета: систематизувати знання учнів щодо процесу формування держави з центром у Києві, з'ясувати причини та характер виникнення держави; розглянути та проаналізувати діяльність перших князів; розвивати в учнів уміння й навички аналізувати історичні факти та події, давати характеристику історичним діячам; висловлювати власну думку та брати участь в обговоренні історичних питань; вести записи в таблиці, вибирати головне,розв'язувати дискусійні питання; виховувати любов і пошану до минулого, формувати активну життєву позицію.

Основні поняття: «держава», «князь», «Русь», «династія» «східнослов’янські племінні союзи».

Основні дати: кінець V - 30-ті роки VI ст. - час правління Кия; 860-882 рр. - час правління князя Аскольда; 860, 863, 866, 874 - походи Аскольда на Візантію; 860 р. - прийняття Аскольдом християнства; 882 р. - вбивство Олегом Аскольда і захоплення влади в Києві;  882-912 рр. - час правління князя Олега; 911 р. - укладення Олегом договору з Візантією;  912-945 - князювання Ігоря; 945 - убивство деревлянами князя Ігоря.

Тип уроку: урок-конференція.

Епіграф уроку: О, незрівнянна земле руська, якою тільки красою, багатством ти  не наділена: багатьма озерами, річками і джерелами, горами крутими,  пагорбами високими, дібровами пишними, полями чудовими, звіриною  різноманітною, птицею незліченною, містами великими, селами див­ними. («Повість минулих літ»)

Конспект уроку № 3-4 Створення Київської Русі. Князі Аскольд і Дір, Олег, Ігор 

 ПРЕЗЕНТАЦІЯ Становлення Київської держави (Київська Русь)