7 клас Урок № 15 Тема 3. Київська держава (за часів роздробленості) у другій половині ХІ – першій половині ХІІІ ст. ( 7 годин ) Становище у державі за часів правління Ярославичів

7 клас  Урок № 15 Тема 3. Київська держава (за часів роздробленості) у другій половині ХІ – першій половині ХІІІ ст. ( 7 годин ) Становище у державі за часів правління Ярославичів

7_ІУ_  Урок 15

Тема 3. Київська держава (за часів роздробленості) у другій половині ХІ – першій половині ХІІІ ст. ( 7 годин )

Становище у державі за часів правління Ярославичів

Мета:   формувати в учнів уявлення про внутрішнє і зов­нішньополітичне становище Київської Русі після смерті Ярослава Мудрого за правління Ярославичів; з’ясувати, яким було становище держави за часів Ярославичів;чому точилася боротьба Ярославичів за Київський стіл, чи перебувала Київська Русь на межі феодальної роздробленості, визначити з якою метою збиралися з’їзди князів та які рішення приймалися; розвивати в учнів уміння працювати з дже­релами інформації, аналізувати їх, узагальнювати фактичний матеріал, робити висновки, давати ха­рактеристику історичним діячам; сприяти патріо­тичному вихованню учнів.

Обладнання: підручник, атлас, роздатковий матеріал.карта, картки з джерелами інформації, портрети Ізяслава, Святослава, Всеволода та Святополка.

Основні поняття: з’їзди князів, тріумвірат, міжусобиці, феодальна роздробленість.

Очікувані результати: учні зможуть:

·           характеризувати становище держави за часів Ярославичів

·           пояснити причини боротьби князів за Київський стіл

·           називати мету та рішення князівських з’їздів

Тип уроку:   урок засвоєння нових знань.

 Конспект уроку № 15 Київська Русь за правління Ярославичів 

 ПРЕЗЕНТАЦІЯ Становище у державі за часів правління Ярославичів