7 клас УРОК № 18 ПОЛІТИЧНИЙ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ГАЛИЦЬКОГО І ВОЛИНСЬКОГО КНЯЗІВСТВ

7 клас  УРОК № 18    ПОЛІТИЧНИЙ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ГАЛИЦЬКОГО І ВОЛИНСЬКОГО КНЯЗІВСТВ

7_ІУ Урок №  18

Тема 3. Київська держава (за часів роздробленості) у другій половині ХІ – першій половині ХІІІ ст. 

Політичний та соціально-економічний розвиток Галицького і Волинського князівств

Мета: розкрити процес утворення держави на Галицьких і Волинських землях, роль особистості в історії та довести, що вона стала спадкоємицею Київської Русі; характеризувати політичний та соціально-еко­номічний розвиток Галицького та Волинського князівств; працювати з картою та документами, розвивати логічне мислення, уміння давати характеристику історичному діячеві, виховувати в учнів національ­но-патріотичні почуття, повагу до минулого народу

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: карта «Політична роздробленість Київської держави», довідник Котляра «Шляхами віків», підручник, навчальні посібники.

Основні дати: 1199 р. - об’єднання Галичини і Волині в єдину державу.

Особистість в історії: Ростислав Володимирович, Ярослав Осмомисл, Володимир Ярославович.

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань Бесіда вчителя

1) Назвіть основні причини роздробленості.

2) Які основні адміністративні одиниці утворилися на теренах Київської Русі?

3) Чому розпад Київської Русі є закономірним явищем?

4) Назвіть позитивні й негативні наслідки роздробленості.

II.  Мотивація навчальної діяльності учнів

- Отже, серед усіх земель провідну роль починає відігравати Галицько-Волинське князівство. Як воно утворилося, хто був його творцем, чим воно відоме в історії, ми сьогодні дізнаємось на уроці.

Графічний диктант.

 

 Конспект уроку № 18 Волинське та Галицьке князівства. Ярослав Осмомисл 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ уроку № 18 Ярослав Осмомисл