7 КЛАС УРОК № 19-20 КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК КИЇВСЬКОЇ РУСІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІ - ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІІІ ст.

7 КЛАС  УРОК № 19-20    КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК КИЇВСЬКОЇ РУСІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІ - ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІІІ ст.

7_ІУ_  УРОК № 19-20

Тема 3. Київська держава (за часів роздробленості) у другій половині ХІ – першій половині ХІІІ ст. 

Культурний розвиток Київської Русі у другій половині ХІ - першій половині ХІІІ ст.

Мета: ознайомити учнів з головними етапами формування української народності, усною народною творчістю та пам’ятками літератури, найвизначнішими па­м’ятниками архітектури та живопису; сформувати уявлення про розвиток освіти і літератури в Київській Русі та Гали­цько-Волинському князівстві, походження терміна «Україна» та національної символіки; розвивати вміння характеризувати літературні твори і порівнювати їх з тогочасними літературними пам’ятка­ми Європи; виховувати інтерес до історії власного народу, його непростого ми­нулого.

Очікувані результати  Після цього уроку учні зможуть:

• характеризувати розвиток освіти та пам’ятки літератури;

• у них сформується уявлення про умови розвитку культури в Київській дер­жаві та Галицько-Волинському князівстві.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Методи та прийоми: розповідь вчителя, репродуктивна бесіда за запитаннями, випереджальні завдання, робота з атласом, репродуктивна бесіда за запитаннями, розповідь вчителя, імпровізована екскурсія, опис, методи «Мікрофон» та «Мозковий штурм», імпровізація наукової конференції, виставка книжок, репродукцій та творів прикладного мистецтва.

Обладнання: атлас з історії України. 7 клас.- К.: Мапа, 2002; буклет портретів «Зустріч з історією».- К.: Україна, 1992; виставка книжок за ­темою.

Основні поняття: народність, діалект, світська мова, культура, літопис, архітектура, живопис, прикладне мистецтво, фреска, мозаїка, купол.

Основні дати: 988 р. - Володимир Великий створив першу державну школу; 989-996 р. - час спорудження Десятинної церкви; 1037 р. - завершено спорудження Софіївського собору, 1113 р. - написано «Повість ми­нулих літ»; XII ст. - створюється Київський літопис; XIII ст. - створюється Галицько-Волинський літопис.