7 клас Урок № 16 Київська Русь за Володимира Мономаха та Мстислава Володимировича

7 клас   Урок № 16      Київська Русь за Володимира Мономаха та Мстислава Володимировича

7_ІУ_  Урок № 16

Тема 3. Київська держава (за часів роздробленості) у другій половині ХІ – першій половині ХІІІ ст. 

Київська Русь за Володимира Мономаха та Мстислава Володимировича

Мета: характеризувати процес посилення великок­нязівської влади за Володимира Мономаха та до­вести, що за його правління Київська Русь зазнає періоду піднесення; розвивати в учнів уміння да­вати характеристику історичному діячу, визначати його місце в історичному процесі, аналізувати ма­теріал, робити висновки, працювати з джерелами інформації; переконати учнів у силі згуртованості та єдності на прикладі діяльності Володимира Мономаха та його сина Мстислава, Розвивати увагу, логічне мислення. Виховувати почуття патріотизму.

Обладнання: Карта, портрети Володимира Мономаха та Мстислава Володимировича.

Тип уроку: комбінований.

Основні дати: 1113 р. - повстання у Києві; 1113-1125 рр. - період князювання В. Мономаха.

ХІД УРОКУ

I.   ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II.  АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Бліцопитування.

1)      Дайте визначення поняття «міжусобні війни».

2)      Хто такі половці?

3)      Назвіть причини розгортання міжусобиць у Київській Русі після смерті Ярослава Мудрого.

4)      Назвіть князів, які управляли державою в другій половині XI - на початку XII ст.

5)      Що таке «Союз трьох Ярославичів»? Із якою метою він був укладений?

6)      Що таке «Правда Ярославичів»?

7)      Що вам відомо про події 1068 р. в Києві?

8)      Яка подія відбулася в 1097 р.? Що вам про неї відомо?

9)      Які рішення були прийняті на з'їзді князів у Любечі?

 

Конспект уоку № 16 Київська Русь за Володимира Мономаха та Мстислава Володимировича 

 ПРЕЗЕНТАЦІЯ Володимир Мономах