7 клас УРОК № 3. ФРАНКСЬКА ДЕРЖАВА

7 клас УРОК № 3. ФРАНКСЬКА ДЕРЖАВА

7 ВІ УРОК №  3

Тема 1. Народження Середньовічного світу Особливості його розвитку 

ФРАНКСЬКА ДЕРЖАВА

Мета уроку: вчити учнів показувати на карті територію Європи, місця розселення племен варварів; описувати життя германських племен; визначати причини падіння Західної Римської імперії, називати час існування Франкської держави Меровінгів та імперії Карла Великого, дату Верденського договору; характеризувати правителів: Хлодвіга, Карла Мартелла, Карла Вели­кого;  показувати на карті напрями завойовницьких походів Карла Великого та території «варварських» королівств, розділу Франкської імперії.

Основні поняття: «германці», «варвари», «вандали», «вестготи», «остготи», «династія», "“варварські” королівства», «імперія», «Каролінгське відродження», «майордом».

Історичні діячі: Аларіх, Аттіла, Аецій, Одоакр, Ромул Августул, Хлодвіг, Карл Мартелл, Карл Великий.

Основні події:  • 476 р. - падіння Західної Римської імперії; • 498 р. - утворення Франкської держави; • 500 р. - хрещення Хлодвіга;• 732 р. - битва при Пуатьє; • 800 р. - Карл Великий отримав титул імператора; • 843 р. - Верденський договір.

Коспект уроку № 3 Франкська держава 

 ПРЕЗЕНТАЦІЯ Франкська держава