7_ВІ_ УРОК 31 ТЕМА 6. ІНДІЯ. КИТАЙ (5 ГОДИН) ІНДІЯ. ІМПЕРІЯ ГУПТІВ

7_ВІ_ УРОК 31   ТЕМА 6. ІНДІЯ. КИТАЙ (5 ГОДИН)  ІНДІЯ. ІМПЕРІЯ ГУПТІВ
7_ВІ_ УРОК 31 
 
ТЕМА 6. ІНДІЯ. КИТАЙ (5 ГОДИН)
 
ІНДІЯ. ІМПЕРІЯ ГУПТІВ
 
Мета уроку: вчити учнів умінню показувати на карті кордони султанату; шляхи проникнення мусульман до Індії; 
 
знати про виникнення й розвиток Делійського султанату; давати характеристику індійським кастам і варнам, 
 
управлінню державою.
 
Основні поняття: «імперія Гуптів», «Делійський султанат», «Великий Могол», «варни», «каста», «раджа».
 
Історичні діячі: Бабур.
 
Основні події: • 1206-1526 рр. - період існування Делійського султанату; • 1526 р. - заснування імперії Великих 
 
Моголів.
 
І. Організаційна частина уроку
 
ІІ. Актуалізація знань учнів
 
Учитель заслуховує відповіді на питання домашнього завдання і переходить до бесіди.
 
Враховуючи, що з історією Індії учні вже знайомилися в 6 класі, вони можуть за допомогою методу 
 
«Мозковий штурм» відповісти на поставлені питання і виконати завдання.
 
1) Опишіть географічне положення Індії.
 
2) Де на території Індії виникли перші міста?
 
3) Назвіть головні заняття індійців.
 
4) Якими винаходами давніх індійців ми користуємося дотепер?
 
5) Які торгові шляхи проходили через Індію?
 
IІI. Вивчення нового матеріалу
 
ХІД УРОКУ