9_ІУ_49 Особливості модернізації регіону та краю у другій половині ХІХ ст.

9_ІУ_49   Особливості модернізації регіону та краю у другій половині ХІХ ст.

9_ІУ_49 

Особливості модернізації регіону та краю у другій половині ХІХ ст.

Мета: з’ясувати особливості модернізації сільського господарства та промисловості краю, вивчити вплив адміністративно-територіальних реформ на систему управління краю, з’ясувати етнічний і соціальний склад населення краю, напрями міграції населення краю у другій половині ХІХ ст.; розвивати в учнів уміння дослідницької роботи, уміння використовувати матеріали краєзнавчих музеїв та історико-краєзнавчої літератури для вивчення історії краю; виховувати інтерес до вивчення історії України та зокрема історії краю, виховувати гордість за земляків — видатних діячів краю.

Обладнання: підручник, карта, роздавальний матеріал.

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: учень/учениця розповідає про особливості модернізації сільського господарства та промисловості краю, аналізує вплив адміністративно-територіальних реформ на систему управління краю, досліджує етнічний і соціальний склад населення краю, з’ясовує напрями міграції населення краю у другій половині ХІХ ст.; розвиває вміння дослідницької роботи, використовує матеріали краєзнавчих музеїв та історико-краєзнавчої літератури для вивчення історії краю; відчуває інтерес до вивчення історії України й зокрема історії краю, відчуває гордість за земляків — видатних діячів краю.

 КОНСПЕКТ урок № 49 Наш край у другій половині ХІХ ст. 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ