9 ІУ Уроки № 29-30 Економічний розвиток українських земель у пореформенний період

9 ІУ Уроки № 29-30 Економічний розвиток українських земель у пореформенний період

9 ІУ Уроки № 29-30

Тема 5. Модернізація українського суспільства в середині - у другій половині XIX ст. 

Економічний розвиток українських земель у пореформений період

Мета: охарактеризувати економічне становище українських земель у складі Російської імперії в другій половині ХІХ ст. у пореформений період; розвивати в учнів уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки під час аналізу історичних подій, працювати з історичними джерелами, зіставляти різні погляди на одну проблему й висловлювати свою точку зору, аналізувати матеріал, робити висновки; сприяти патріотичному та правовому вихованню учнів.

Основні поняття: модернізація, політика протекціонізму, відробіткова та ринкова системи ведення сільського господарства, промислові центри, ринкові відносини, індустріалізація.

Обладнання: карта, історичні документи, схеми, таблиці, ілюстрації.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Конспект уроку № 29, 30 Економічний розвиток українських земель 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ Урок №№ 29-30