9 клас Урок № 10 Поширення ідей Просвітництва у Західній Україні

9 клас  Урок № 10   Поширення ідей Просвітництва у Західній Україні

9 ІУ  Урок 10

Тема 2. Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці XVIII — у першій третині XIX ст. 

Поширення ідей Просвітництва у Західній Україні

Мета: з’ясувати, як на західноукраїнських землях наприкінці XVIII –на початку XIX ст. відбувається пробудження національного життя і поширення української національної ідеї, а також охарактеризувати діяльність товариств греко-католицьких священиків та «Руської трійці»; розвивати в учнів уміння працювати з історичними джерелами, самостійно опрацьовувати історичні документи, вміти аналізувати матеріал, виділяти головне і другорядне, робити висновки, зіставляти інформацію з різних історичних джерел, висловлювати свою точку зору; на прикладах діяльності товариств греко-католицьких священиків та «Руської трійці» виховувати в учнів патріотичні почуття.

Основні поняття: ідеї Просвітництва, греко-католицька церква, «Руська трійця», альманах «Русалка Дністрова».

Обладнання: історичні документи, ілюстрації, портрети діячів національного руху.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

 Конспект уроку № 10 Поширення ідей Просвітництва у Західній Україні 

  ПРЕЗЕНТАЦІЯ Урок № 10 "Руська трійця"