9 клас Урок № 13 Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці ХVІІІ - у першій третині ХІХ ст.»

9 клас   Урок № 13   Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці ХVІІІ - у першій третині ХІХ ст.»

9 ІУ   Урок 13

 Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці ХVІІІ - у першій третині ХІХ ст.»

Мета: перевірити рівень підготовки учнів з теми відповідно до програмових вимог: рівень теоретичних знань дат, фактів, подій, понять та їх розуміння і використання; перевірити рівень набутих умінь і сформованих навичок; оцінити рівень навчальних досягнень учнів з вивченої теми.

Тип уроку: контролю та перевірки знань.

  Конспект уроку № 13 Тематичне оцінювання з Теми № 2 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ