9 клас Урок № 17 Соціальні рухи на західноукраїнських землях

9 клас  Урок № 17   Соціальні рухи на західноукраїнських землях

9 ІУ Урок 17

Тема 3. Соціально-економічне життя народу та український національний рух у першій половині XIX ст.

Соціальні рухи на західноукраїнських землях

Мета: охарактеризувати соціально-економічне становище населення західноукраїнських земель у складі Австрійської імперії в першій половині ХІХ ст., а також соціальні рухи, які відбувалися на українських землях в даний період; розвивати в учнів уміння

встановлювати причинно-наслідкові зв’язки під час аналізу історичних подій, вчити працювати з документами та ілюстраціями, аналізувати матеріал, визначати основне й другорядне, висловлювати свою точку зору; на прикладах соціальних виступів українського

населення виховувати в учнів патріотичні почуття.

Основні поняття: соціальні рухи, опришки.

Обладнання: карта, документи, ілюстрації, таблиці.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Конспект уроку № 17 Селянські повстання на західно-українських землях 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ уроку № 17