9 клас Урок № 23 Нова українська література і театр як відображення тенденцій суспільного розвитку. Традиційно-побутова культура

9 клас  Урок №  23 Нова українська література і театр як відображення тенденцій суспільного розвитку. Традиційно-побутова культура

9 ІУ Урок 23

Тема 4. Культурне життя в українських землях наприкінці XVIII - у першій половині XIX ст. 

Нова українська література і театр як відображення тенденцій суспільного розвитку. Традиційно-побутова культура

Мета: охарактеризувати особливості розвитку української літератури в кінці ХVIII — першій половині ХІХ ст., а також з’ясувати основні тенденції розвитку традиційно-побутової культури в даний період; розвивати в учнів уміння працювати з документами, ілюстраціями, вміти аналізувати історичний матеріал, виділяти головне й другорядне, робити висновки, складати порівняльну характеристику та зіставляти інформацію з різних історичних джерел; виховувати в учнів естетичні смаки й уподобання, вчити їх культури спілкування.

Основні поняття: культура, театр, література, усна народна творчість.

Обладнання: документи, портрети діячів культури, ілюстрації.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

 Конспект уроку № 23 Література і театр першої половини ХІХ ст. 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ Нова українська література і театр