9 клас Урок № 24-25 Українське мистецтво першої половини ХІХ ст.

9 клас Урок № 24-25   Українське мистецтво першої половини ХІХ ст.

9 ІУ Уроки 24-25

Тема 4. Культурне життя в українських землях наприкінці XVIII - у першій половині XIX ст. (5 годин)

Українське мистецтво першої половини ХІХ ст.

Мета: визначити особливості розвитку українського мистецтва першої половини ХІХ ст., схарактеризувавши основні тенденції розвитку музики, образотворчого мистецтва та архітектури; розвивати в учнів уміння працювати з документами, ілюстраціями, вміти аналізувати історичний матеріал, виділяти головне й другорядне, робити висновки та узагальнення; розвивати навички усного мовлення, вміння складати зв’язну та послідовну розповідь; виховувати в учнів естетичні смаки й уподобання.

Основні поняття: культура, мистецтво, архітектура, музика.

Обладнання: документи, портрети діячів культури, ілюстрації.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Конспект уроку № 24 - 25 Українське мистецтво першої половини ХІХ ст. 

  ПРЕЗЕНТАЦІЯ мистецтво