9 клас Урок № 28 Селянська реформа в Наддніпрянській Україні

9 клас  Урок № 28   Селянська реформа в Наддніпрянській Україні

9 ІУ Урок 28

Тема 5. Модернізація українського суспільства в середині - у другій половині XIX ст. 

Селянська реформа (скасування кріпацтва) в Наддніпрянській Україні

Мета: охарактеризувати соціально-економічне становище українських земель у складі Російської імперії в другій половині ХІХ ст., а також більш детально зупинитися на проведенні селянської реформи в Україні; розвивати в учнів уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки під час аналізу історичних подій, працювати з історичними джерелами, зіставляти різні погляди з однієї проблеми і висловлювати свою точку зору, аналізувати матеріал, робити висновки; сприяти патріотичному та правовому вихованню учнів.

Основні поняття: криза кріпосницької системи господарювання, реформа, модернізація, стан тимчасовозобов’язаних, «викупні угоди».

Обладнання: карта, історичні документи, схеми, таблиці, ілюстрації.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

 Конспект уроку № 28 Скасування кріпацтва 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ Селянська реформа