9 клас Урок № 41 Утворення українських політичних партій

9 клас Урок  № 41 Утворення українських політичних партій

9 ІУ Урок 41

Тема 7. Суспільно-політичний рух в Україні у другій половині XIX ст. 

Утворення українських політичних партій

Мета: охарактеризувати процес піднесення національно-визвольного руху на західноукраїнських землях, які перебували під владою Австро-Угорщини, в 90-і роки ХІХ ст., проаналізувати обставини утворення перших політичних партій в Україні; розвивати в учнів уміння аналізувати й систематизувати матеріал, робити висновки, порівняння, вміти виділяти головне і другорядне, удосконалювати навики роботи з історичними джерелами, висловлювати й аргументувати свою точку зору; виховувати в учнів почуття патріотизму.

Основні поняття: партія, РУРП, УНДП, УСДП.

Обладнання: документи, схеми, ілюстрації.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

 Конспект уроку № 41 Українські політичні партії 

 ПРЕЗЕНТАЦІЯ Українські політичні партії